Esileht arrow Kalamehetarkus arrow Tee ise arrow Nõuded omavalmistatud paadihaagisele
 
 
Nõuded omavalmistatud paadihaagisele
Kirjutas Aldo Tatter   
teisipäev, 13 detsember 2005

Kõige enam valmistatakse ise aiatööks ja koduses majapidamises kasutamiseks sobivat madelhaagist, millel on avatav veokasti tagumine luuk. Haagise kasutamise võimalusi võib suurendada, valmistades selle pikendatava tiisliga ja veokasti avatavate küljeluukidega ning mahapööratava esiseinaga. Nii tekib võimalus vedada ka paati, mootorkelku või pikemaid ehitusmaterjale, sest pika veose esiosa võib toetuda tiislile ja tagaosa ulatuda kuni 1m üle haagise tagagabariidi.

Loomulikult ei ole keelatud ise ehitada enda või sõbra tarbeks ka spetsiaalselt paadi vedamiseks mõeldud haagis. Üksikkorras on lubatud ehitada O1 (kerghaagis - registrimass kuni 750 kg) ja O2 (registrimass 750-3500 kg) kategooria haagiseid. Järgnevalt siis nõuded, millele omavalmistatud haagised peavad vastama, kui on soov see haagis kanda ametlikult liiklusregistrisse.

 • Valmistajatehaste andmete kohaselt võib tavaline keskklassi sõiduauto vedada piduriteta haagist, mille täismass on 400 - 600 kg. Suuremate sõiduautode korral võib tehniliste nõuete kohaselt piduriteta haagise suurim täismass olla kuni 750 kg. Selle järgi tuleb planeerida ka ehitatava haagise registrimass.
 • O1 kategooria haagisel ei ole pidurid kohustuslikud. Olemasolu korral peavad need vastama O2 kategooria haagisele kehtestatud nõuetele.
 • O2 kategooria haagisel peavad olema pideva toimega (ühest energiasalvestist toidetavad) pidurid või poolpideva toimega (kahest erinevast energiasalvestist toidetav) pidurid või inertspidurid (pealejooksupidurid).
 • Haagise (O1 ja O2 kategooria) pikkus koos tiisliga võib olla kuni 12000 mm, laius kuni 2550 mm (tingimusel, et vähemalt 2300 mm lai haagis ei ületa vedukauto laiust rohkem kui 600 mm), kõrgus kuni 4000 mm ning haagise kliirens ei tohi olla väiksem kui vedukautol.
 • Suurema kandevõime saavutamiseks peaks kerghaagise tühimass olema võimalikult väike. Seetõttu on otstarbekas valmistada see üheteljelisena. Kaheteljeline haagis on raskem, samuti on selle manööverdusvõime väiksem ning see on raskemini juhitav.
 • Haagise täismassi piirab lisaks vedava auto massile teljel kasutatavate rehvide lubatav koormus. Rehvide mõõtmed peavad olema vastavuses velgede mõõtmetega. Talverehve piduriteta kerghaagisel ei nõuta ja üle 10 aasta vanuste rehvide kasutamine liikluses on keelatud.
 • Kõige lihtsam on haagise teljena kasutada müügil olevaid komplektseid telgi. Telje võib ka sobiva läbimõõduga terastorust ise valmistada, keevitades selle otstesse sõiduauto käändteljed rummudega.
 • Veeretakistuse vähendamiseks on soovitav, et haagis jookseks vedukauto rööpas - haagise ja vedukauto rööbe võiks olla ligikaudu võrdne.
 • Haagisel peaksid olema kas lehtvedrud, spiraalvedrud, kummiblokid või torsioonid. Müügil olevad torsioonvedrustusega autoveohaagise teljed kerghaagisele liigse jäikuse tõttu ei sobi. Haagise vedrustuses ei ole amortisaatorid kohustuslikud, kuid amortisaatoriteta haagise kiirus võidakse liigse hüplemise tõttu piirata kuni 70 km/h.

 • Haagise raam valmistatakse sobivate mõõtmetega terastorudest (ümar- või nelikanttoru), I-taladest või nurgikutest. Oluline on keevitustööde kõrge kvaliteet. Lihtsaim paadiveohaagise raam võibki koosneda ühest torust, mille külge on kinnitatud haakeseade, telg ja paadi kandurid.
 • Kuna kõik kerghaagised on oma ehituselt kesktelghaagised, siis peab raami valmistamisel jälgima, et täiskomplektsuses ja koormatud haagisel telg (teljed) paikneksid raskuspunkti all. Auto haakeseadmele tohib toetuda ainult kuni 5% haagise täismassist (s.o täismassi 750 kg puhul 37,5 kg).
 • Tiisel kujundatakse raamiga ühtse tervikuna. Pikendatav tiisel valmistatakse sobiva läbimõõduga terastorudest nii, et ühte toru on võimalik teise sees nihutada. Nii tiisli pikemas kui ka lühemas asendis peavad torud olema ühendatud kahe läbiva poldiga, mille kinnitusmutrid peavad olema splinditud. Tiisli minimaalpikkus peab olema selline, et manööverdamisel vedukauto ja haagise nurgad kokku ei puutuks.
 • Kui haagise tiisel on valmistatud kogu ulatuses ümartorust, siis oleks vaja selle peale haakeseadme lähedale keevitada 300 mm pikkune ribaterase tükk laiusega 20 mm valmistamisnumbri pealekandmiseks.
 • Haakeseade ühendatakse tiisli esiotsa külge poltidega. Kasutada on lubatud ainult standardi ISO 1103 nõuete kohaselt tehases valmistatud haakeseadmeid. Tiisli otsa kinnitatud kuulpolti haaravale haakeseadmele peab olema peale kantud Euroopa Liidu tehnilistele nõuetele vastavuse tunnusmärk, haakeseadme lubatav veojõud ja haagise täismassist põhjustatav lubatav vertikaalne koormus.
 • Haakeseade peab olema dubleeritud julgestuskettide või trossidega (2 tk), mis on kindlalt kinnitatud haagise tiisli ja vedukauto haakeseadme kanduri külge.
 • Haagise veokast võib olla valmistatud puidust (vineerist), alumiinium- või terasplekist ning haagisel ei tohi olla väljaulatuvaid teravaid servi ega nurki, mis võiksid jalakäijate riietesse haakuda. Kõigi osade ja konstruktsioonielementide väljaulatuvad servad peavad olema ümardusraadiusega vähemalt 2,5 mm.
 • Teiste liiklejate poriga pritsimise vältimiseks peavad haagise ratastel olema poritiivad. Poritiiva tagaosa peab ulatuma vähemalt ratta pöörlemistelje tasandini ja laius telje kõrgusel olema võrdne rehvi laiusega. Kui poritiivad on lühemad, tuleb paigaldada poripõlled (porikummid), mille alumine äär ei tohi olla teepinnast kõrgemal kui 1/4 põlle kaugusest ratta pöörlemisteljest.

Nõuded haagise valgustusseadmetele:

 • Haagisel peavad olema E-sertifitseeritud (E tähis klaasil) tagumised suunatuled, pidurituled, tagumine udutuli, registreerimismärgi valgustus ning ääretuled (gabariidituled) ees, külgedel ja taga.
 • Suunatuled peavad olema merevaigukollased ja pidurituled punased.
 • Ääretuled peavad olema ees valged, külgedel merevaigukollased ning taga punased. Alla 1600 mm laiusel haagisel ei ole eesmised ääretuled kohustuslikud.
 • Igal haagisel peavad olema mittekolmnurksed valged helkurid ees ja merevaigukollased helkurid külgedel. Üle 6000 mm pikkusel haagisel peavad külgmised helkurid korduma kogu pikkuse ulatuses vähemalt iga 3000 mm järel. Taga peavad haagisel olema kolmnurksed punased helkurid kolmnurga külje pikkusega 150 mm.
 • Peab olema tagatud kõigi valgustusseadmete nähtavus tehniliste nõuetega määratud nähtavusnurkade ulatuses. Pika veokasti või veose korral ei saa tagatulesid kinnitada poritiibade külge, sest need jäävad osaliselt varjatuks.
 • Paadiveohaagisel on otstarbekas tagumised tuled, registreerimismärk ja helkurid paigaldada teisaldatavale paneelile, mis kinnitatakse tühjalt sõites haagise külge, paadi vedamisel aga selle pära külge.
 • Registreerimismärgi valgustus peab tagama selle loetavuse pimeda ajal 25 m kauguselt.
Image

Omavalmistatud haagise mõõtmed, tehnoseisund ja varustus peab olema vastavuses Teede- ja sideministri 18. mai 2001. a määruse nr. 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" lisas 1 esitatud nõuetele. Kõik haagise iseehitamisega seotud küsimused lahendab ARK tehnoosakond. Konsultatsioonile tulles on soovitav kaasa võtta ehitatava haagise konstruktsiooni kirjeldus ja/või üldjoonised (külgvaade ja eest- või tagantvaade koos mõõtmetega). Lihtsamate küsimustega võib pöörduda ka ARK büroode spetsialistide poole.

Haagise tunnustamiseks peab omanik esitama järgmised dokumendid:

 • vabas vormis avaldus, milles peab sisalduma omaniku (isiku)kood, nimi/nimetus ja aadress ning sõiduki kategooria ja peamised andmed;
 • haagise joonised kõigi põhimõõtmetega kahes vaates (külg- ja tagantvaade);
 • 3 fotot (vähemalt formaadis 9x12 cm): haagise külg- ja tagantvaade ning vaade haakeseadmele.

Haagise koos loetletud dokumentidega peab esitama ARK tehnoosakonnale aadressil Mäepealse 19, Tallinn või lähimasse ARK büroosse. Omavalmistatud haagiste tehnilistele nõuetele vastavuse kontrollimiseks ja registreerimiseks on võimalik pöörduda Tallinna, Tartu, Võru, Pärnu, Jõhvi, Kärdla, Paide, Kuresaare, Haapalu või Valga büroosse. Tehnilistele nõuetele vastavaks tunnistatud haagise kohta väljastab ARK tehnoosakond või ARK büroo selle omanikule "Otsuse üksikkorras valmistatud sõiduki kohta", mis on aluseks sõiduki registreerimisel mistahes ARK büroos. Ühtlasi märgistab ARK tehnoosakond või ARK büroo haagise VIN-koodi kohase tunnusnumbriga.

Viimati uuendatud ( neljapäev, 18 jaanuar 2007 )
 
Foorum
Error fetching Recent Topics: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') LEFT JOIN smf_log_mark_read AS lmr ON (lmr.ID_BOARD = b.ID_BOA...' at line 8