Foorumi esilehtLogi sisseRegistreeruPortaali

Ahoi, Külaline.
Foorumisse postitamiseks
pead sisse logima.
Kui sul pole veel kontot,
siis loo konto.
Kui sinu konto aktiveerimise e-mail läks kaduma, siis kliki siin.
03.06.20 18:41

Kasutajanimi, salasõna
Unustasid salasõna?
Otsi foorumist

Statistika
Postitusi : 14070
Teemasid : 1471
Kasutajaid : 21404

Viimati registreerus: elmerqa69
Kasutajate nimekiri
Hetkel foorumis

Rohkem statistikat...
Emajõe Nupuklubi  |  Profiil  |  Näita postitusi
  Näita postitusi
Lehed: 1 [2] 3 4 5 ... 18
16  Jutupaun / Muud jutud / Hans Soll: Sindi paisu langemise fenomen postitatud: 19.08.15 09:49
Solli-vana on Pärnu seitungis hästi kirjutanud.
Muide, mainitud asekantsler on tänapäevani  samas ametis...
http://www.parnupostimees.ee/3298011/hans-soll-sindi-paisu-langemise-fenomen
_________________________________________________ _________________________________
Sindi paisu vastase esimese protestikirja 20 allkirjaga saatis algatusrühm tolleaegsele keskkonnaministrile Jaanus Tamkivile 26. novembril seitse aastat tagasi. Teisele rahvakoosolekule Pärnu raekoja saali 20. mail 2009. aastal saime mitmekordse kutse peale ministeeriumi tolleaegse asekantsleri Harri Liivi, kelle tööülesannete hulka kuulus Sindi pais.

Meie suureks üllatuseks õigustas kõrge külaline meile taunitavat olukorda paisul: kalade läbipääsu takistamise eest ei karistatavat ettevõtjaid Põhjamaadeski, miks siis meie peame seda tegema.

Valdkonna kehtivad seadused olevat haldussuutlikud, neid polevat vaja muuta ega parandada. Sindi paisu tulevat käsitleda Liivi lahe kalavarudest eraldi. Hüdroenergia olevat süütult roheline. Kõik oleks nagu korras, aga jah, kalad juba pikemat aega üles ei saa.

Ministeeriumi kogenud töötaja ei jätnud algajatele protestijatele palju vastu rääkida ja saalitäis rahvast tehti hoobilt lolliks. Me ei jätnud jonni.

Hankisime Soome saatkonnast kalandusalase kompetentsikeskuse aadressi ja saatsime järelepärimise.

Selgus otse vastupidine olukord, suurem osa Harri Liivi esiletoodust osutus lausvaleks. See ärgitas teemat põhjalikult uurima.

Miks ministeeriumi esindaja valetab? Midagi peab selle taga olema. Ja oligi!

Isiklikud huvid, toonase keskkonnaministri Villu Reiljani aegse maade vahetamisega erastamise vari, mil üle Eesti omandati hulganisti paisegi. Sindi paisu probleemi lahendamisel oli arvestatav pidur.

Ministeerium partneriks

See pidur hakkas tasahilju, aga siiski järele andma, kui Sindi pais läks tol ajal asekantsleri, nüüdseks kantsleriks tõusnud Andres Talijärve töölauale. Temaga kohtumisel 20. septembril 2009 võis aru saada, et ta otsib lahendust: pais sundriigistada või muul viisil.

Kui seni oli keskkonnaministeerium algatusrühmale ründeobjekt, siis nüüdsest partner. Nüüd oli meil, keda toetada ja kellele endiselt survet avaldada.

Nii tegimegi aastaid rahvakoosolekuid, poliitilise sket¨i ”Sindi paisu välikohus“ (08.05.2010), ümarlaudu, üleriigilise allkirjade kogumise (2012).

Otsese vastase AS Rajuga astusime silmitsi, kui ta maksis ja tellis Rambollilt keskkonnamõju hinnangu (KMH) hüdrojaama ehitamiseks.

Selle KMH aruande avalikuks aruteluks 29. jaanuariks 2013 oli saatus teinud meile suure kingituse: maaülikooli mereinstituudi Pärnu filiaali, limnoloogiajaama, loodushoiukeskuse, Pärnu kolled¸i teadlased moodustasid sellise akadeemilise teaduspotentsiaali, millega AS Raju tellimus Rambollilt lasti sõelapõhjaks.

Surverühma võit

Sindi gümnaasiumis KMH aruandele eelnenud kriitilised vastulaused aruande eksperthinnangutele, eriti tuntud hüdrobioloogi Tauno Jürgensteini sulest, sillutasid tee selleks, et regiooni keskkonnaameti direktor Sulev Vare kirjutas alla määrusele, mis ei andnud AS Rajule hüdroenergia tootmiseks vee erikasutusluba. Sellega anti järgnevale roheline tee.

Teine kiitust vääriv mees on kantsler Andres Talijärv, kes kujundas ministeeriumisiseselt õige strateegia Sindi paisu probleemi lahendusele – paisu omandisuhte muutmise, kusjuures kohtuteed elimineerides.

Kolmas tegija oli otsusekindel minister Mati Raidma.

Raidma käitus julgelt, tema eestvedamisel leiti raha ja osteti pais riigile.

Arvan, et Tori-Oore Kiisa talu aasal 16. mai tänuüritusel said tänupärjad õigetele meestele.

Pärjati ka kiitust väärivaid kohalikke võimuesindajaid ja ametnikke Meelis Kukke, Eeri Tammikut, Andres Metsoja, Priit Ruutu, Jüri Puusti, Kalev Kiiska, Marko ¦orinit.

Kolm aastat järjest lõhe noorjärkude asustamine on kinnitanud riigi tahet taastada Pärnu jõgi lõhejõeks.

Sindi paisu jaoks on nüüd kõik seadusepoolne tehtud. Jäänud on veel füüsiline paisukeha mahavõtmine ja kalade läbipääsuks kärestiku rajamine.

Teame, et üle riigi on 70–80 paisule tehtud kalapääsud. Sindi pais tuleb muidugi suurim.

Võitjad oleme kõik, kaotajaid pole.

Kodanikuühiskond, rahvaalgatus on toimiv reaalsus, kui me seda tõsiselt tahame ja üksmeeles käed ühendame. Oleme ju kõrgeim võimukandja.

Esmaspäeval jõudiski avalikkuseni oodatud pressiteade, et keskkonnaagentuur on välja kuulutanud projekteerimise riigihanke, mis näeb ette betoonpaisu lammutamise ja loodusilmelise kärestiku rajamise kogu jõesängi laiuses.
17  Täika / Muud kuulutused / Re: Kalastusring lastele postitatud: 04.06.15 00:35
võib-olla oleks aeg poistele rääkida et iga hinna eest kala saamine ei olegi ehk esmatähtis?
18  Jutupaun / Muud jutud / Katiska tuleb! postitatud: 17.12.14 12:03
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/riigikogus-on-tana-esimesel-lugemisel-kalapuugiseaduse-eelnou-mis-lubab-ka-kadiskaga-puuki?id=70383795

Riigikogus on täna esimesel lugemisel kalapüügiseaduse eelnõu, mis lubab ka kadiskaga püüki
Maaleht


Kehivat kalapüügiseadust on pärast selle vastu võtmist korduvalt muudetud, selle struktuur on muutunud ülikohmakaks ning seaduse sisust arusaamine on raske. Täna lugemisele tuleva eelnõukohane kalapüügiseadus lihtsustab regulatsiooni arusaadavust olulisel määral ja see ongi seaduse tähtsaim uuendus.

Kadiska määramine harrastuspüügivahendite hulka annab harrastuskaluritele suurema püügivahendite valiku võimaluse.

Püügivõimaluste mõiste laiendamine lubab kehtestada püügivõimalusi ja anda kalapüügiluba ka laeva püügikoormuse ja püügivõimsuse alusel.

Kahju mõiste määratlemine KPSis tagab parema arusaadavuse kahju tekitamise juhtudest. Varem loeti kalavarudele kahju tekitamiseks tegevust, mis sisuliselt on seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine. Eelnõu kohaselt märgitakse seaduse tasandil konkreetsed nõudeid eiravad teod, millega kahju tekitatakse.

Eelnõukohases seaduses on väärteokoosseise seni kehtiva seadusega võrreldes rohkem, need on sõnastatud konkreetsemalt ja see tagab selguse ja arusaadavuse, millised normide rikkumised on väärteod.

Kalapüügi regulatsioon jääb sisuliselt suures osas samaks, mis kehtivas õiguses, ega too kaasa olulist sotsiaalset mõju ega olulist mõju riigi julgeolekule, välissuhetele ning majandusele.

Eelnõu ja selöle seletuskirjaga saab tutvuda SIIN:
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=bcb05d44-3ee7-47c9-8b97-ea6070fd84c8&
19  Varustus / Paadid / Re: Folkboat ja c440 postitatud: 11.11.14 22:01
sellist infot valdab kõige täpsemalt Harri Murd: 5012586
20  Kalapüük / Küsi nõu / Re: paadi talvehoid ja kaikoht postitatud: 14.10.14 14:04
Tartus ju uus ja uhke sadam värskelt valminud, seal peaks kaikohti saadaval olema?
http://tartu.postimees.ee/2943825/sadamast-saab-joerahva-keskus

http://www.setoline.ee/?p=121721  Jutupaun / Muud jutud / Püügi algus tõi Peipsil mitu piiririkkumist postitatud: 18.09.14 11:34
http://tartu.postimees.ee/2916875/puugi-algus-toi-peipsil-mitu-piiririkkumist

Püügi algus tõi Peipsil mitu piiririkkumist

Navigatsiooniseadmed võivad kalastajat alt vedada. Kalapüügi kõrghooajal tõmbab kutselisi kalureid nagu magnetiga Peipsi järvele, kust loodetakse välja sikutada suur saak. Püügi käigus kogemata üle riigipiiri kandumine võib kaasa tuua aga sekeldusi, mis võtavad kalastamisisu.
Kutselised kalurid tohivad praegu püüda nii võrkude kui ka põhjanoodaga. Seni, kuni riiklikult paika pandud püügikvoodid on ammendatud.
Kalapüügifirmad panevad välja kõik oma kalurid ja laevad. Selles saginas tuleb ette aga ootamatult palju piiririkkumisi, mis päädivad väärteomenetluse ja kuni 800-eurose trahviga.

Kalurid usaldavad tehnikat

Möödunud nädalal registreerisid Mustvee ja Mehikoorma kordon tervelt kolm piiririkkumist ning kõik juhtumid on seotud kutseliste kalurite tegevusega. Vähemalt üks kord rikuti Peipsil piiri veel ka Ida-Virumaal. Mustvee kordoni juht Jal­mar Ernits ütles, et ühtegi ebaseaduslikku piirire¸iimi rikkumist ei pandud toime meelega. Põhjus on hoopis selles, et suve jooksul on mitmed kalurid soetanud endale uusi paate ning navigatsiooniseadmeid. Paraku on seadmed jäänud häälestamata ning GPS-koordinaadid valed.
«Mees võttis taskust oma vana GPSi välja ja nägi isegi, et on juba 50 meetrit Venemaa poolel,» tõi Ernits näite. Uus seade näitas aga, et viibitakse endiselt Eesti vetes.
Üks seaduserikkumine õnnestus piirivalvureil ka ära hoida. Nad sõitsid kaatriga kalalaevale ette, et viimane ei liiguks keelatud alasse.
Et kaardirakendused ei ole täpsed, seda on Peipsil töötavad piirivalvurid kohanud ka varem ning sellest järvel sõitjaid teavitanud.
Talvel tähistavad piirivalvurid riigipiiri puust lattidega, kuid suvel pole järvel piiri tähistamiseks poisid. Need poid peaksid olema aga toekad ja suurte ankrutega, sest Peipsi laine on väga tugev.
Selliste poide paikapanekuks pole piirivalvureil õigupoolest tehnikatki. Tähistuse paigaldamist on edasi lükanud seegi, et Eesti ja Venemaa vaheline piirileping pole siiani jõustunud. Poisid võib näha üksnes Värska lahes ja Narva jõel.
Niisiis peavad piiri ääres liiklevatel alustel olema head navigatsiooniseadmed ning nende koordinaadid hästi paigas. «Me aitame inimestel hea meelega neid koordinaate sisestada,» kinnitas Ernits.

Rohkem kala
Piirile meelitab kalureid usk, et seal on rohkem kala. Riigipiirile ei tohi minna lähemale kui 200 meetrit. Vene poole kalamehed lähtuvad vanadest regulatsioonidest, et piirist tuleb hoida lausa 500 meetri kaugusele. Niisiis on keset järve umbes 700 meetri laiune ala, kus mingisugust püüki ei tehta ning kala saab rahulikumalt elada.
«Seal on supp tõesti pisut paksem,» märkis Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi Peipsi töörühma juht Väino Vaino teadlaste kontrollpüükidest rääkides. Vaino lisas, et järve keskel on koha elupaigad ning kutselised kalurid püüavad oma võrke tõesti üsna piiri äärde sisse panna.
Mitte ainult Eesti kalureid, vaid idanaabreidki peibutab piiri äärde, tõdes ka Jalmar Er­nits, kelle tähelepanekud kin­nitavad samuti, et kaldast paarikümne kilomeetri kaugusel käijate saak on suurem. Moodsad heade mootoritega väikelaevad katavad selle vahemaa kiiresti.
Harrastuspüüdjad, kes talvel autoga Peipsi jääl käinud, on pannud samuti tähele, et ilusa ilmaga sõidab piiri äärde auke puurima märkimisväärne hulk rahvast. Ilmselt usuvad sikuskamehedki, et õige koht on just seal, kust enam kaugemale minna ei saa.

Kas teate?

Piiriveekogule minnes
• Veendu, et tead, kus asub riigipiir. Peipsil tohib ajutisele kontrolljoonele läheneda kuni 200 m, Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel 50 m kaugusele.
• Riigipiirini tohib sõita vähemalt C-kategooria paadiga, millel on kaasas päästevahendid (päästerõngas, päästevest iga paadis oleva inimese jaoks, kolm kehtiva säilivusajaga säratuld, ankur). Suurematel alustel ka tulekustuti ja veepump.
• Ujuvvahend peab olema registreeritud ning kandma registreerimisnumbrit.
• Võta kaasa navigeerimisseadmed (kompass, GPS) ja sidevahendid vajaduse korral abi kutsumiseks.
• Kui lähed kaldast kaugemale kui üks kilomeeter, registreeri sõit lähimas kordonis.
• Kaasa võta isikut ja juhtimisõigust tõendav dokument ning aluse registreerimistunnistus, kala püüdes ka püügiõigust tõendav dokument.

Kas teate?

Kolm piiririkkumist Peipsil ja Lämmijärvel läinud nädalal
• 5. septembril kella 15.15 ajal avastas Mustvee kordoni radarvaatleja Peipsi järvel piirire¸iimi alasse sisenenud aluse. Piirivalvurid pidasid kinni 45-aastase Eesti kodaniku ja vormistasid talle riigipiiriseaduse rikkumise eest rahatrahvi.
• 6. septembri hommikul sõitis järvel üle ajutise kontrolljoone Venemaa Föderatsiooni ja tagasi mootorpaat, mida juhtis 26-aastane mees. Riigipiiriseaduse rikkujale määrati rahatrahv.
• 7. septembril avastas Mehikoorma kordoni radarvaatleja Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Piirivalvurid pidasid kont­rolljoont ületanud 56-aastase mehe kinni ning määrasid karistuseks rahatrahvi.

Allikas: politsei- ja piirivalveamet
Tartu Postimees»Uudised
22  Täika / Muud kuulutused / Re: Kalastusring lastele postitatud: 07.09.14 12:08
näib, et noorkalameeste ring on uudisekünnise ületanud:
http://www.tartuekspress.ee/?page=1&id=2287
23  Jutupaun / Muud jutud / Re: kala söötmine postitatud: 10.08.14 11:50
mõned söövad.
24  Jutupaun / Muud jutud / Re: Foorumiga liitumine postitatud: 07.07.14 09:43
ongi keeruline, sest kvaliteet on olulisem kui kvantiteet.
mina leidsin küll admin-i kontaktid üsna kiiresti kasutajate nimekirjast.
ent tere tulemast nupufoorumisse, Mihkel. 
25  Täika / Ost / Re: Kajalood postitatud: 03.07.14 23:45
vares ju vaikib krüptiliselt, mis ta vana risu maksab.

Sul, Nagel, on siis selline? http://www.garmin.ee/merele/kajalood/echo-201dv#uldinfo

Kuidas toide on lahendatud? Väikse aku pealt toitekaabel vms?
26  Täika / Ost / Kajalood postitatud: 03.07.14 10:48
ma nüüd olen ka selleni jõudnud, et vaja kajalood osta.
laisa inimesena ei viitsi suvisel ajal hakata parameetreid uurima, küllap on seda tööd enne mindki tehtud.

kinnitus ahtripeeglile (C440), hästi loetav displei, energiasäästlik, teisaldatav.

kellelgi läheb selle peale lambike põlema ja soovitab konkreetset mudelit?

27  Jutupaun / Nalja / Re: kalamehe tätoveering postitatud: 09.04.14 13:47
pilt on nähtav vaid sisseloginud kasutajaile...
28  Jutupaun / Nalja / kalamehe tätoveering postitatud: 09.04.14 12:15
selle hooaja tätokas
29  Jutupaun / Muud jutud / Ukuaru peremees täitis raiesmiku puuslikutega postitatud: 02.11.13 18:41
Pärnu Postimehe tänases numbris kirjutatakse meile tuttavast Pööravere Pöörasest nii:

http://f.pmo.ee/f/2013/11/01/2593728t100h9c32.jpg
http://f.pmo.ee/f/2013/11/01/2593730t100hc13f.jpg

“Mind kisub lihtsalt sellise koha peale elama, on mõningaid, kes tahavad inimestest eemal olla,” räägib teekannu tulele sättides Ukuaru talu peremees Urmas Osula, kes teenib leiva lauale RMK Vändra metskonna metsakorraldajana. Puuslike pargi rajas kunstiandega mees lageraielangile, see on tema diplomitöö Non Grata lõpetamisel.
Foto: Urmas Luik

Pööraverest mööda uut teekatet sahinal läbisõitjale jääb mulje, et siin pole kedagi ega midagi enamat kui tohutud varemed, park, bussipeatus ja teine teisel pool otsas silt, mis ütleb, kust maalt küla lõpeb või algab.

Halinga vallavanema Ülle Vapperi saadetud spikri järgi on aga tegemist sedavõrd huvitava maakohaga ja nii tegusate inimestega, et sinna, Pärnust ligi 40 kilomeetri kaugusele, tuleb oma silmaga vaatama ja kõrvaga kuulama minna.

Kuigi elanikke on selles külas vaid 19, seega vähem kui mõnes korrusmajas trepikoja kohta, ei jõua ega saagi me kõigile neile tere ütelda, sest noorem rahvas teenib leiba kodust kaugemal. Aga nii nagu eelmised “Külalood” sellest vallast Vee, Kaelase ja Maima kohta, toob seegi tutvus lugejale lähemale paigatruude inimeste mõtted.

Vana metsavahikoht

Riigimetsa majandamise keskuse Vändra metskonna metsakorraldja Urmas Osula ütleb, et tegelikult peaks ta kontoris istuma, aga mis sa seal istud, kui tsivilisatsioon kadus koos elektriga ja pimedat arvutiekraani on mõttetu vahtida.

Kunagise Haapse metsavahikoha ostis kunstikumeelega noor mees endale 1995. aastal. Sõbrad ja tuttavad arvasid otsesõnu, et ta on lolliks läinud, kolis niisugusesse pärapõrgusse. Aga nagu Urmas kinnitab, said nad ajapikku aru, et see ongi tema elustiil. Kaugemat maailma näinuna kinnitab ta, et Euroopa kontekstis peaks see inimene olema miljonär, kes sellise koha peal elada suudab.

“Siin ei olnud õiget teed, alati ohkasin, kui sai siin metsavahikohas ära käidud, see oli nagu Ukuarul käimine, sellest talu uus nimigi,” räägib Urmas pliidisoojas elamises, millest vool kadus koos esmaspäeva varahommikuse marutuulega.

Ukuaru nimi meeldis talle Veera Saare samanimelise romaani, aga veelgi rohkem 1973. aastal Tallinnfilmis valminud mängufilmi järgi, milles ennast vaatajate mällu mängisid peaosalistena Elle Kull ja Lembit Ulfsak ning kõrvus kumiseb veidi nostalgiline “Ukuaru valss”.

Tupsu küüned

“Seda metsavahikohta teadsin töö kaudu, maja jäi tühjaks, pretendente polnud, nii ma ta ära ostsingi,” seletab taluomanik ja hakkab gaasipliidile sättima suurt emailitud teekannu ja puistab teise taimepuru tõmmiseks. “Võsa olen siit maja ümbert aastatega raiunud, veranda tuli sunniviisiliselt ära lammutada, osa seina oli mäda, tulid sõbrad külla, natuke teejoomist, sügasime kukalt ja siis hakkas elamuehitus pihta, kaks aastat sai teha, siis oli valmis.”

Väljas kallab vihma nagu oavarrest. Pehkinud veranda asemele ehitatud avara vaatega majaosa jääb näoga metsa poole ja üht akent säratab klaasvitraa¸.

“Mummu tegi, see on mõisas üks tüdruk,” jätab teekeetja vitraa¸i autori saladusse. “Ilmestab nüüd tuba, alguses mõtlesin värvilisi ruute panna, aga nii on ilusam.”

Mõis tähendab siin Pööravere küla südant ja sõna linn kasutab maarahvas Pärnu tähenduses.

Must, valge maniskiga säravkollaste silmadega kass lööb mulle köögis küüned säärde ja näitab saba vongeldades, et ta on seltskonnast häiritud.

“Võõrad lõhnad häirivad teda,” tõlgib peremees hiirepüüdja rahulolematuse inimkeelde.

Loominguline saetöö

Võimsad palkseinad ilmestavad elamist seestpooltki, põrandalauad on laiad, aga uued, sest vanadest vajus jalg läbi. Maja ümber kasvavad puud on habemikeks sammaldunud, andes tõendust, et õhk on igasugusest saastast puhas.

“Mis siin ikka, varsti läheb siitsamast maja tagant Rail Baltic läbi, nii et – mis teha, meie oma vennad ja õed seal kamandavad, geneetiline eliit,” nendib Urmas ega tea, kas siis näeb ta oma aknast metsloomaaeda nagu siiani ja kas karu julgeb tulla mesilastarust maiust pihta panema.

Tahame näha Urmase rajatud puuskulptuuride parki, see jääb kodust veidi kaugemale, metsalagendikule. See on tema diplomitöö Non Grata lõpetamisel, ja tudengile hinde andmiseks võtsid kunstiakadeemia professoridki loodusmatka ette.

Paarimeetrised puuslikud, igaühel oma nägu ja tegu, püsivad veel pehkimata kändudel. Need, millel alus aastatega läbi kulunud, pikutavad tulundusmetsa maal.

“Mis silma seal ikka vaja, harjutamine teeb meistriks, lihtsalt õpid, proovid, vaatad – kui välja ei tule, siis läheb ahju,” seletab Urmas, kuidas tema taiesed valmisid ja valmivad. “Kunagi oli Dru¸ba saag, siis kui selle käima said, hakkas teatejooks ühe puu juurest teise juurde, aga kui tulid Rootsi saed, sai vaadata, siuh-säuh saagida, niimoodi see puuskulptuuride tegemine tuligi ja kuna ma ei tahtnud ateljeepinda üürida, valisin puuslike esitlemiseks alternatiivvariandi, looduses.”

Keegi püüab Urmasele mobiilikõnega pihta saada, aga levi katkeb.

“Mobiililevi ei ole, on ainult täishäälikute ja silpide pakett,” pistab ta kõneabilise tasku tagasi. “Mulle on öeldud telefonifirmastki, et vaheta paketti, sest see, mida kasutan, ei vastavat nüüdisaja nõuetele, aga palju siin siis valida on.”

Puuskulptuuride parki rajas Urmas nii, et vormis kodu juures paarimeetrisest jämedast tüvest vahva viguri välja, ladus taiesed metsaveotraktorile koormasse ja jagas lageraielangil laiade kändude peale laiali. Igaüks ise otsustagu, kas tegemist on orava, karu, põdra või vanakuradi endaga.

 

Pööravere küla

* Halinga valla 43 küla hulgas üks väiksemaid, 19 elanikku.

* Kaugus vallakeskusest Pärnu-Jaagupist 12 ja maakonnakeskusest Pärnust 40 kilomeetrit.

* Lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood asub Uduveres.

* Maanteeameti Lääne regiooni tellimusel lõppes sügisel Pärnu-Jaagupi – Kergu tee remont, korraliku mustkatte ja märgistuse saanud tee rõõmustab pööraverelasi.

* Esmamainitud ürikutes teadaolevalt 1601. aastal kui Perrauer.

* Pärnu lossilääni revisjoniraamatu järgi oli küla 1624. aastal maha jäetud, talud asustamata.

* Pööravere mõis (saksa keeles Pörafer) sai omaette majandusüksuseks 17. sajandil pärast eraldamist Tori mõisast.

* Pööravere mõis kuulus kuni võõrandamiseni von Middendorffide aadlisuguvõsale.

* Mõisa häärberi ja viinavabriku põletasid 1905. aastal mässulised talupojad.

* Mõisast on pärit maailmakuulus akadeemik Alexander Theodor von Middendorff (1815–1894), kellele on parki püstitatud mälestuskivi.

* Ajalugu talletab õpetaja Ülle Kask, kes on korraldanud kokkutulekuid ja koostanud mitu numbrit Pööravere Päevalehte.

* Lambakasvatusega tegeleb Karja talu.

* Kuusiku talu peremehe Vambola Lillemäe dendropargis on 240 puu- ja põõsaliiki.

* Ukuaru talu peremehe Urmas Osula puuskulptuurid ilmestavad metsalagendikku.
Silvia Paluoja, reporter
silvia.paluoja(at)parnupostimees.ee

30  Varustus / Paadid / Re: C-440 ja Peipsi postitatud: 01.11.13 12:58
kõigepealt, merel/järvel peab lootma esimeses joones sellele hallile ollusele, mis kahe kõrva vahel on.

Murdi paat on muidugi parima hinna/kvaliteedi suhtega sõudemootorpaat eesti turul.
aga siinkohal mõtleksin ma sedasi:
C440 on lahtine, Progress 4 aga vööriteki ja tuuleklaasiga.
kui ma peaksin vastu lainet kodu poole rammima, kumb paat rohkem vett sisse võtab ülevalt?
kummaga ma vajaduse korral äikesepagi eest kiiremini minema saan, eeldades et mul on silmad peas ja märkan seda õigeaegselt?

küllap on C440 sama mootoriga kiirem kui P-4, sest on märgatavalt kergem.
minu C läheb üksi sõites vaikse veega 35 km/h, 15hj 4t yamaha lükkamas.
kahekesi liigub ka veel, aga kolm keret paadis on juba liiast ja võtab kiiruse märgatavalt maha.
Progress 4 asjus kogemusemälu puudub, kunagi ammu sai Vihriga Pärnu lahel sõidetud...

samas on Kihnu memm C440 noorema venna C375-ga Liivi lahel üsna kõvas tormis ellu jäänud:
http://epl.delfi.ee/news/eesti/kihnu-naine-triivis-paadiga-35-tundi-tormisel-merel-latti.d?id=50802759
Lehed: 1 [2] 3 4 5 ... 18

© 2005-2013 Emajõe Nupuklubi