Emajõe Nupuklubi

Nupuklubi => Üritused => Teema algatas: raivo kirjutas 15.12.07 18:18Pealkiri: Teeme Ära 2008
Postitas: raivo kirjutas 15.12.07 18:18
Kodanikualgatus, mille eesmärgiks on Eestimaa puhtaks koristada : "Eestimaa on meie kõigi kodu ja selle puhtus on oluline meie kõigi jaoks. Ootame koostööpartneriteks kõiki inimesi ja organisatsioone, kes on juba ammu soovinud selles küsimuses midagi ära teha." http://www.teeme2008.ee/index.html
Mida arvate? Kas on kaasalööjaid?


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: Janno kirjutas 15.12.07 19:33
ma kirjutasin selle ürituse organiseerijale ja küsisin, et kas Nupuklubi igakevadised koristustalgud Suursoos sobiksid ka nende süsteemi - ent jäi mulje, seal ollakse suuresti reklaamitrummi tagumise peal väljas. sestap majandame ikka omasoodu edasi.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: tsuks kirjutas 15.12.07 21:49

 Janno- ära nüüd kõike korraga ühesugusekaigaga lahmi!

Kui neil äk¨en- kirjutatud projektiraames plekitakse paadi besiinid, õlid, prügikotid ja kindad kinni- vabalt võiks ju ühineda.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: Janno kirjutas 15.12.07 23:33
nende põhimure näis see, et prügihunnikuid saaks kaardile kanda. aga koristus - ikka vabatahtlike jõu ja ressursiga. sestap ära looda sealt abi.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: tsuks kirjutas 16.12.07 19:00

 Oot- et üleskutse netti- pliis minge ja tehke?


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: nagel kirjutas 17.12.07 15:15
Mul tuli meelde.et sel teemal oleme juba jahunud


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: suli kirjutas 19.12.07 14:01
Tere

Teeme Ära 2008 on kindlasti hea üritus, kuid vaevalt, et nad oma tegemistega vetepääle jõuavad. Neil on idee korraldada talgud, kuid teevad nad seda tasuta talguliste tööga ja riigi, KOV ja muude rahaannetajate rahaga.

Jäätmeseaduse § 128
(1) Jäätmete keskkonda viimisega ja jäätmetest põhjustatud saastusega seonduva kahju, sealhulgas jäätmete käitlemisega ja jäätmetest põhjustatud saastuse likvideerimisega seotud kulud hüvitab jäätmete keskkonda viinud isik (edaspidi saastaja).

(2) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmeid käitleb ja nendest põhjustatud saastuse likvideerimise korraldab saastaja oma kulul.

(3) Vajaduse korral teeb käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmiseks ettekirjutuse keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus. Kui saastaja ettekirjutust ei täida, võib ettekirjutuse teinud keskkonnajärelevalve asutus või kohaliku omavalitsuse üksus või kohaliku omavalitsuse asutus ettekirjutuse täitmise tagamiseks rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(4) Kui saastajat ei ole kindlaks tehtud ühe aasta jooksul jäätmete keskkonda viimise asjas süüteomenetluse alustamisest arvates, samuti juhul, kui jäätmete ja saastuse likvideerimisega ei ole võimalik keskkonnakaitselistest kaalutlustest lähtuvalt viivitada, korraldab jäätmete käitlemise ja saastuse likvideerimise keskkonnajärelevalve asutuse või kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse asutuse ettekirjutuse alusel maa omanik, kellele kuuluval maal jäätmed või saastus asub. Ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib ettekirjutuse teinud isik rakendada sunnivahendeid asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud juhul on maareformi seaduse § 31 lõikes 2 nimetatud maa suhtes enne selle kooskõlas maareformi seadusega riigi omandisse jätmist, munitsipaalomandisse andmist, tagastamist või erastamist jäätmete käitlemise ja saastuse likvideerimise korraldamise kohustus keskkonnateenistusel.

(6) Kui kohaliku omavalitsuse üksus ei ole korraldanud oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu, kuigi tal oli vastav kohustus, ja sellest tulenevalt on tekkinud keskkonnasaastus, kannab jäätmete ning nendest põhjustatud saastuse likvideerimise kuludest poole kohaliku omavalitsuse üksus.

Veeseaduse § 23. Veekaitsealased kohustused

(1) Kõik isikud on kohustatud vältima vee reostamist ja liigvähendamist ning veekogude ja kaevude risustamist ning vee- elustiku kahjustamist.

(2) Isik on kohustatud vee kasutamisel rakendama tootmistehnoloogilisi, maaparanduslikke, agrotehnilisi, hüdrotehnilisi ning sanitaarmeetmeid vee kaitsmiseks reostamise ja liigvähendamise või veekogu risustamise eest.

(3) Avalikuks kasutamiseks määratud veekogu omanik on kohustatud tegema hooldustöid veekogu risustamise ja kaldaerosiooni vältimiseks.

Ülalloetletust on järgmised võimalused:
1. kaardistada jäätmete ladestamise kohad ning anda infot Teeme Ära 2008 meeskonnale lootuses, et nad organiseerivad jäätmete koristuse;
2. anda reostuskohtadest teada esmalt kohalikule omavalitsusele ja kui ei aita, siis Keskkonnainspektsioonile, kes siis selgitavad välja kas õiguserikkuja või teevad maaomanikule ettekirjutuse jäätmete koristamiseks (olgu siis maismaal või veekogus).


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: Janno kirjutas 19.12.07 16:11
umbes nii ka ma sest aru sain. et Nupuklubi regulaarsetel Suursoo talgutel ei ole selle üritusega küll suuremat pistmist.
alltsiteeritud võimalused 1. kui 2. teeme ju omal jõul niikuinii.

Ülalloetletust on järgmised võimalused:
1. kaardistada jäätmete ladestamise kohad ning anda infot Teeme Ära 2008 meeskonnale lootuses, et nad organiseerivad jäätmete koristuse;
2. anda reostuskohtadest teada esmalt kohalikule omavalitsusele ja kui ei aita, siis Keskkonnainspektsioonile, kes siis selgitavad välja kas õiguserikkuja või teevad maaomanikule ettekirjutuse jäätmete koristamiseks (olgu siis maismaal või veekogus).


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: JAN kirjutas 19.12.07 16:19
Laseme me ikka omamoodi edasi. Meil oma kena sissetöötaud süsteem olemas ja rahvas harjunud kevadel talgutama.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: tsuks kirjutas 19.12.07 20:14
 Tu Suli: seadused on olemas kuid pole seaduse rakenduseseadust!

 Lihtne näide- heameelega kuulutaks terve Haaslava valla üheks suureks linna prügimäeks- ja seda nii sennelisena, jahimehena ja kalamehena ringi kõmpides.
Arvan, et gepsu mälukohad saavad ennem otsa, kui ainult ühe valla prügihunnikud kaardistatud saavad!
Seega keskkonnaministeeriumi kavaga sundkorras kõik maja/suvila -üleüldse elamuga seotud omaniku kohustuslik prügiveolepingu sõlmimine on teretulnud igatepidi!
Miks?
A seks- kui sa niiehkni pead prügikonteineri renti ja tühjendust plekkima- pole sul mõtet (vähemalt kõike) prügi metsalla viia!
Ja kui keski julgeb väita, et tal ei tekki prügi või et põletab ahjus ära- ütlen - Valetab!

Ühelgi omavalitsusel ei jätkuks raha isegi 10% reostusest maksumaksjarahaeest  e. vallaeelarvest looduset puhastada- tänapäeva hindadega!
1313- ärge ajage naerma- teie- teoreetikud- ei tulda isegi otsest röövpüüki kontrollima- mis siis metsaaluseid- neile niigi teada prügimägesi seirama!
Nad ei saa ullemategi asjadega akkama- mehi vähe ja tööd ülepeakaela, a kui keski ei usu- tulge- teeme proovi- tunnistajate juuresolekul- ma siiralt tahan näha mingisugustki  tulemust.
Heal juhul mõnekuupärast tekkib ettekirjutus paberil.

 Teemeära.2008 mentaliteet on kardinaalselt vale- üleskutse peab kõlama: Tulge ja teeme! Meil on raha, transpott, kindad, söök- ja raudselt asi akkab susisema!


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: raivo kirjutas 20.12.07 12:01
Tere nuputajad.
Eks igaühel on ta enda tõde, kuid kas Teeme Ära mentaliteet on ikka kardinaalselt vale?
Eks häda ju selles ongi, et riik ei suuda tagada rahuldavat keskkonnapoliitikat – seepärast ongi too kodanikualgatus ellu kutsutud. Raha vähe ja prioriteedid teised – triibulist autot põõsas teame küll aga kes meist on näinud keskkonnainspektorit? Tahame ju kõik, et me ei elaks prügimäel. Ja eks selle ürituse algatajad ajavad  o m a  rida ja üritavad  o m a  asja ajada-seepärast ka muud koristustalgud neile vähem korda lähevad. Kuigi eesmärk ju paljuski ühine. Küsimus vaid selles, kas lüüa kaasa. Et võimalused ja soovid erinevad, siis ehk võiks sellest ka lähtuda. Kes korjab oma jõekalda puhtaks, kes ringi kolades teeb mõne pildi ja paneb koha kirja, kes lööks käed külge kui kulud kaetaks ja suppi saaks. Ega peagi  kõik ühe mõõdupuuga- oluline on ju puhas loodus.

„Mis paganama klubi see Nupuklubi siis ikkagi on?
Elurõõmsate loodusesõprade ühendus, kui väga lühidalt kokku võtta.”Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.12.07 12:45
Raivo> Nupuklubi ongi viimastel aastel kevadeti koostöös Emajõe-Suursoo MKA Kantsi külastuskeskusega Emajõe kaldaid risust puhastanud. Seega on niikuinii ilma "Teeme ära 2008" projektitagi selge, et ka järgmisel kevadel vastavad talgud tehakse.

Aga nüüd teema juurde - nagu mina eelnevatest postitustest aru saan, siis "Teeme ära 2008" kaardistab prügi looduses, mitte ei organiseeri koristustalguid. Võibolla on tegu esimese etapiga suures koristusprojektis, kuid sellisel juhul - milline on ajakava? Kas ma olen asjast valesti aru saanud?


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: Janno kirjutas 20.12.07 13:10
ma ju eespool kirjutin, et olin TÄ korraldajatega ühenduses. ent meie üritus on teise formaadiga ja ei sobi nende taustsüsteemi. kus seda lugeda on et lausa valeks tembeldatud nende püha üritus? pigem on lähenemine asjale segane - et paneme aga kaardile - ent kes ja kuidas koristama hakab ning milliste ressursside arvelt, pole teada.
ei ole õige ENK talguid ja TÄ vastandada. erinevad ettevõtmised, sama eesmärk.

Tere nuputajad.
Eks igaühel on ta enda tõde, kuid kas Teeme Ära mentaliteet on ikka kardinaalselt vale?


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: raivo kirjutas 20.12.07 13:45
Janno, ma ei vastanda üht teisele ja eesmärk ju ühine.
 ...postitatud eile kell 20:14 .."Teemeära.2008 mentaliteet on kardinaalselt vale- ....!" -vaid sellele seadsin küsimärgi alla.
 Ja ei pea asi kõigile ühtemoodi sobima - igaüks oma tunde ja võimaluste järgi ikka. Otsisin vähe infot ka lisaks - Riikliku Looduskaitse kodulehel asjast täpsemalt: http://www.lk.ee/index.php?main=216&newsID=156 ; st abiks saab mitmeti olla ja koristuspäev 3.mai 2008 ja registreerimine alates 21. märts.2008


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: suli kirjutas 15.01.08 15:04
TO: Aldo Tatter

"Aga nüüd teema juurde - nagu mina eelnevatest postitustest aru saan, siis "Teeme ära 2008" kaardistab prügi looduses, mitte ei organiseeri koristustalguid. Võibolla on tegu esimese etapiga suures koristusprojektis, kuid sellisel juhul - milline on ajakava? Kas ma olen asjast valesti aru saanud?"

Org.meeskond "Teeme ära2008" organiseerib ka koristusmeeskonnad. Eks nad praegu kaardistavad jäätmete ladestamise kohti, siis toimub vabatahtlike registreerimine ja siis planeeritakse meeskonnad. Lisaks on neil vaja võrrelda olemasolevat finantsi, sest korjatud jäätmed peab ka äravedama ja ladustamise eest küsitakse ka raha. Ise nad arvavad, et talgutest võtab osa tuhandeid vabatahtlikke ja üle Eesti. Kogu show lõpeb kontsertitega Tartus ja Tallinnas.

See show tuleb ja läheb, aga kui keegi teab, et x kohas on ladestatud jäätmeid informeerige sellest KOV-st. KOV peab võtma tarvitusele meetmed, et need jäätmed sealt ära saaksid viidud.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: Toivo Voit kirjutas 16.01.08 12:14
Kuulge, klubilised.

Kui oli arutelul, et vaja ikka MTÜ teha, olid selleks omad kaugeleulatuvad mõtted. Iga mõtleja tulevaste mõtete edukale elluviimisele tuleb alati kasuks, kui on teada, et mõtleja on ka TEGIJA. Olgu siis küsimuse all mõne projekti aktsepteerimine või mingilt realt raha väljakäimine. Eelmises lauses ei ole vähetähtis rõhutada sõnu "kui on teada". See, et me sood koristame on paraku teada vaid meile endile ja soo direktorile Kantsis. Nupuklubi tuleviku strateegilise planeerimise seisukohalt oleks mõtekas teha sedasama ka tulevikus, s.t. koristada sood, kuid sealjuures hoolitseda, et laiem üldsus, riigivalitsejad ning toetusfondide juhid sellest ka kuuleks ning et see pisike meeldiv asi saaks igal pool dokumenteeritud. Siis on sellest kasu mitte ainult soole vaid ka klubile. 

Kordan siinjuures oma varasemat mailiga edastatud mõtet asja kohta:

Pakun, et Nupuklubi võiks võtta oma hooleks Emajõe mõlemad kaldad Kantsi kõrtsist Praagani pluss deltajõgede (Akali/Kalli ja Koosa)kaldad Emajõest Peipsini. Eelmise aasta talgud näitasid, et kilomeeter kallast käib meil üsna kähku, tookord saigi töö veidi liiga vara otsa. Emajõe alumise otsa ca 15-20 laagriplatsi on mul gps-is ka sees, seega võime need teadaolevate prügikohtade koordinaatidena andmebaasi ülesse anda. Neli paatkonda a 2-3 inimest teeks töö vast 3-4 tunniga ära - Emajõgi parem, Emajõg vasak kallas, Kalli ja Koosa.

Mis siis oleks paha selles, kui need laagriplatside koordinaadid, mis muidugi ongi Emajõe kaldal ainsad võimaliku prügi kogunemise kohad, edastame sinna andmebaasi koos deklaratsiooniga, et nende koristamise võtab mtü enk enda peale. 03 mai meile vist ei sobi, meile oleks õige päev siis, kui juba võib havi ka püüda - laupäev 10.05 siis vist koristus ja 11.05 sealsamas puhaste kallaste vahel kalapüük. Kas just ülalkirjeldatud eesmärgi saavutame, ei tea, aga midagi ei kaota ka ja võib-olla saavutame.

PS! Meditsiinikooli esimene kursus tahab ka meiega koos koristama tulla.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: JAN kirjutas 17.01.08 12:27
Toivo jutuga üldiselt päri. Mis puudutab meite tegemiste suuremat avalikustamist, siis võiks ju paar nädalat enne üritust teavitada sellest (nn pressiteade) Tartu Postimeest ja/või teisi regionaalseid lehekesi. Kindlasti peaks see kajastuma ka meie kodulehel suurelt ja punaselt, et kaasata rohkem rahvast heakorra nimel vaeva nägema. Ürituse kohapäält on mul veel mõningaid ideid, aga neid võiks arutada aprillikuisel Türi üritusel.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: raivo kirjutas 14.02.08 12:53
Edastan ühe üleskutse.

Head sõbrad,

Teeme Ära 2008 kutsub kõiki nädalavahetusel kaardistama Tartumaad!

Kodanikualgatus Teeme Ära 2008 kutsub kõiki vabatahtlikke nädalavahetusel kaardistama Tartumaa metsades asuvat prügi.

Hetkel on Eesti prügikaardile kantud juba 2146 illegaalset prügipunkti, mida vabatahtlikud Teeme Ära projekti raames 3. mail koristama hakkavad.

Eesmärk on ära kaardistada 10 000 prügipunkti, mis peaks
orienteeruvalt olema Eestis asuvate prügipunktide koguarv.

Siiani on kaardistamist viinud läbi Teeme Ära 2008 vabatahtlikud, oma abi on pakkunud mitmed mittetulundusorganisatsioonid ning vabatahtlikke jätkub igasse maakonda.

Eelmisel nädalavahetusel kaardistasime Läänemaa valdu, seekord kaardistame
Tartumaad ning edasi Järvamaad.

Tartumaa kaardistajad kohtuvad Tartus laupäeval 16.veebruaril kell 10:00, Wilde kohviku ees. Pühapäeval toimub kohtumine samuti kell 10:00 samas kohas.
NB! Autod saab parkida pisut eemale. Meiega liitub ka valdade esindajaid!

Palume oma tulekust kindlasti märku anda aadressil kaardistamine@teeme2008.ee

Kokku vajame umbes 16-t autotäit inimesi, kellel soovitavalt võiks olla
olemas GPS seade (kui ei ole, saame sellega teid varustada. Palume lihtsalt eelnevalt märku anda). Samuti oleks hea digitaalse fotoaparaadi olemasolu (võib olla ka telefonile sisseehitatud).

Neile, kes pole GPS seadet varem kasutanud, anname kohapeal vajalikud juhised ja väljaõppe.

Samuti juhendame selle osas, kuidas kõige kiiremini metsadest prügi leida ja kust teda kõige tõenäolisemalt leida võib. Kuna tegemist on vabatahtlikus korras tehtava aktsiooniga, ei saa me kahjuks katta meeskondade
bensiinikulusid. Küll aga saame pakkuda meeldivat metsa-nädalavahetust sõprade seltsis ja põnevaid seiklusi!

Tartumaal kaardistame kokku ära 15 valda.

Sellest on tõsiselt palju abi, kui tuleksite!

Kui teil on võimalik osaleda vaid ühel päeval, siis oleks ka sellest suur abi.

Oleksime tõsiselt tänulikud!

Aitäh ja kohtumiseni!

Teeme Ära!

Anneliis Ahveldt
Teeme Ära 2008
Kaardistamise koordinaator
GSM: 59041441
kaardistamine@teeme2008.ee
Rohkem infot Teeme Ära kohta: www.teeme2008.ee

PS. seda kirja võib vabalt levitada kõigis listides ja oma tuttavate seas!


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: raivo kirjutas 03.04.08 17:49
On tore näha, et Nupuklubi toetab ka Teeme Ära üritust. Erinevalt paljudest teistest lehtedest :))


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: ehitusmees kirjutas 11.04.08 12:39
http://db.teeme2008.ee/
Vaadake oma lähiümbrus üle. Kohati päris kurb.
Väga timm, et prügi sellisel kujul kaardistatud on.

Keegi võiks omad järeldused teha.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: JAN kirjutas 11.04.08 13:05
Keegi võiks omad järeldused teha.

Kes see "keegi" on?


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: ehitusmees kirjutas 11.04.08 15:26
See kes nädalavahetusel oma suvilas suurpuhastust tegema hakkab, ja euroremonti.


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: Janno kirjutas 29.04.08 11:26
infoks: lodjalised teevad oma j6ekallastekoristuse.

Emajõe kallaste koristustalgud 27 aprillil
Kõik lodja- ja loodusesõbrad on 27 aprillil 2008 oodatud Emajõe Lodjaseltsi, Tartu Jõesadama, Rebase sadama ja Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi, ühistele Emajõe kallaste koristustalgutele, mis algavad mainitud päeval kl 11 turu juures asuva jalakäijate silla kõrval muruplatsil, kust liigutakse toimkondadena allavoolu. 

Kavas on koristada Turu jalakäiate silla ja Anne autosilla vaheline ala mõlemalt poolt jõge ning korrastada "geoloogide" prügilaid-elupaiku peale Anne silda. Talgutoidud, koristusvahendid Tartu linna poolt. Õhtune soome- ja tünnisaun lodjaseltsilt.

Ehkki seoses sellega, et Tartu linn ei ole tehnilistel põhjustel liitunud 3 mai aktsiooniga "Teeme ära", on tekkinud pisike segadus ja koristushimulised inimesed on jagunenud Tartu heakorranädala (14-27 aprill) ja üleeestilise "Teeme ära" vahel arvab Emajõe koristustalgute korraldustoimkond, et Emajõgi ei pea seetõttu teps mitte kannatama ja ülla sõnumiga saab liituda ükskõik kummas aktsioonis osaledes.

Üritusel osalemiseks võib teada anda meiliaadressil: tugevmees@gmail.com siis teab talgusööke ja koristusvahendeid varuda. Lodjalt saab talgu ajal soovi korral lunastada ka poe hinnaga kesvamärjukest.

--
Parimat,

Tanel Laan, +372 55 183 86
Lodjapootsman
www.lodi.ee


Pealkiri: Re: Teeme Ära 2008
Postitas: JAN kirjutas 29.04.08 14:16
Kuule Janno! See on ju kuulutus stiilis: tule eila meile, võta homne leht kaasa!© 2005-2013 Emajõe Nupuklubi