Emajõe Nupuklubi

Jutupaun => Muud jutud => Teema algatas: Aldo Tatter kirjutas 22.05.07 08:08Pealkiri: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 22.05.07 08:08
Kui keegi leiab netist huvitava kalastust või paadindust kajastava ajaleheartikli, siis võiks selle lingi ka väikese selgitusega (või pealkirjaga) siia panna!

Teen ise otsa lahti ka:

Postimees: Laevakontrollist Tallinna lahel (http://www.postimees.ee/210507/esileht/siseuudised/tallinn/261810.php)

EPL: Kuidas inspektor Kapp Võrtsjärvel röövleid jahtis (http://www.epl.ee/uudised/386712)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Erkki kirjutas 22.05.07 09:32
Röövpüügist Tartumaal (http://tartu.postimees.ee/220507/tartu_postimees/261952.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 22.05.07 23:00
Emajõge ja Peipsit kaardistama hakkav moodne katamaraan (http://www.epl.ee/artikkel/386879)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 24.05.07 08:42
Kuremaa järvest püüti villkäpp-krabi (http://www.postimees.ee/240507/tartu_postimees/262395.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 24.05.07 13:58
TALLINN, 24. mai, BNS - Harku vallas asuva ajaloolise Tilgu sadama eskiisprojekt valmib juunis, ütles Harku abivallavanem Deiw Rahumägi neljapäeval BNS-ile.

 "Vahepeal toimusid valimised ja projekt oli natuke toppanud. Nüüdseks on selge, et väikelaevade sadam tuleb avalik ja töö projektiga käib. Tallinna lähipiirkonnas napib veesõidukite hoidmise kohti ning avalik huvi on suur," rääkis Rahumägi.

Rahumägi sõnul on piirkonnas ka palju kalamehi, kes sooviksid kailt kala püüda ja sadamas paate hoida. "Samuti saaks avalikku sadamasse sõita vabalt jahid ning kaatrid, mis oluliselt elavdaks turismi selles piirkonnas," selgitas Rahumägi.

Peale eskiisprojekti avalikustamist ja rahade taotlemist saaks Rahumägi hinnangul ehitusega pihta hakata 2008. aasta sügisel.

 "Kümne kuuga saaks kai ja sadama maa-ala ehitatud," ütles Rahumägi.

Sadamaala suurus on 2,26 hektarit, planeeritava lainemurdja pikkus on 521 meetrit. Sadama projekt näeb ette ujuvkai kohti kuni kahesajale alusele suurima süvisega kuni 4,3 meetrit.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 29.05.07 11:35
 Avalik arvamus on siseveekogude kalavarude rentimise vastu

TALLINN, 29. mai, BNS - Keskkonnaministeeriumi teatel tuli siseveekogude kalavarude majandamise õiguse rendileandmise küsimuses vastukaja ligi 30 kalastajalt ja organisatsioonilt, valdavalt oldi kava vastu.

"Arvamused saab jagada kaheks nii vastajate kui ka suhtumise poolest," ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus. "Ühendused-klubid toetavad kalavarude majandamisõiguse rentimist, valdav osa vastanud üksikkalastajatest kava ei toeta."

Üle poole üksikkalastajatest pidas peamiseks vastuargumendiks seda, et rentimine võib vähendada juurdepääsu harrastuspüügile. Kolmandik kartis harrastuskalapüügi kallinemist ja kolmandik oli neid, kelle arvates suureneks rentimise korraldamisega korruptsioonioht. Ka muretsesid kalastajad sellepärast, et valed majandamisvõtted võivad tekitada veeökosüstemile kahju.

Ligi viiendik üksikkalastajatest ei pidanud eetiliseks anda kellelegi kasu saamise eesmärgil majandada veekogusid, kuhu riik on teinud kalavarude taastamiseks suuri kulutusi. "Osa üksikkalastajatest arvas siiski, et rentimine muudab kalastamise organiseeritumaks ja tõhustab kontrolli röövpüügi üle, misläbi paraneb kalavarude olukord," täpsustas Tuus.

Nii rentimise pooldajatest kui ka mittepooldajatest arvas vähemalt kolmandik, et nakkevõrgupüük peaks Eesti siseveekogudes olema keelatud välja arvatud Peipsi järves ja Võrtsjärves.

Kalastusklubid leidsid, et kalavarude rentimine võimaldaks sisevete kalavarusid jätkusuutlikumalt majandada ja aitaks kalastamist paremini korraldada, misjärel paraneks teenuse osutamise kvaliteet ja kontroll. "Vaid üks kalastajaid esindanud klubi oli rentimise vastu," ütles Tuus.

Kalastamisega otseselt mitteseotud vastajad nagu kohalik omavalitsus, riigi osalusega äriühing ja looduskaitseorganisatsioon jaotusid võrdselt nii rentimise pooldajateks kui ka vastasteks.

"Laekunud arvamusavalduste põhjal võib siiski järeldada, et hetkel kalavaru majandamisõiguse rendile andmise osas kalastajate vahel üksmeelt pole," märkis Tuus. "Samuti on kalastajad äärmiselt killustunud, mistõttu suure osa kalastajate arvamust ükski kalastajaid ühendav organisatsioon praktiliselt ei esinda."

"Kuna avalik arvamus kaldub olema veekogude kalavaru majandamisõiguse rendile andmise vastu, siis ei ole ka keskkonnaministeeriumi hinnangul selleks aeg veel päris küps," ütles ministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. "Jätkame sel teemal diskussiooni, ilmselt on vajalik ka rendileandmise toetajate ja vastaste omavaheline aktiivsem arutelu," märkis Soome.

Küsitluse veekogudel kalavaru majandamise õiguse rendile andmise kohta füüsilisele või eraõiguslikule juriidilisele isikule korraldas ministeerium tänavu märtsis ja aprillis.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 08.06.07 08:39
Kärbsevastsete kasvatamisest müügiks (http://www.postimees.ee/080607/esileht/siseuudised/tallinn/265209.php)


Pealkiri: Kalapüük suurveekogudest vähenes mullu, sisemaal kasvas
Postitas: vallikas kirjutas 08.06.07 13:12
TALLINN, 08. juuni, BNS - Eelmisel aastal püüdsid Eesti kalurid Läänemerest ja ookeanidest vähem kala kui aasta varem, samas kasvas püük siseveekogudest ja kala kasvatamine.

Kokku püüdsid Eesti kalurid eelmisel aastal Läänemerest 73.039 tonni toorkala, mis on 9,2 protsenti vähem kui aasta varem. Läänemere püügist moodustas mullu 63.644 tonni avamerepüük ja ülejäänu rannapüük, selgub statistikaameti andmetest.

Kõige enam ehk 46.689 tonni püüti Läänemerest kilu. Räime püüti eelmisel aastal Läänemerest 23.192 tonni, ahvenat 1117 tonni, turska 702 tonni ja tinti 435 tonni.

Ookeanidest püüdsid Eesti kalurid mullu kokku 13.617 tonni toorkala, mis on 21 protsenti vähem kui aasta varem. Krevette püüti ookeanidest kokku 9242 tonni, meriahvenat 1656 tonni, süvalesta 373 tonni ja raisid 258 tonni.

Kokku püüti Eesti sisevetest mullu kala 2856 tonni, mis on ligi 19 protsenti enam kui tunamullu. Lõviosa ehk 2353 tonni kalast püüti Peipsist, 379 tonni Võrtsjärvest ja 151 tonni teistest siseveekogudest.

Koha püüdsid kalurid siseveekogudest 1127 tonni, ahvenat 547 tonni, latikat 425 tonni, särge 257 tonni ja haugi 187 tonni.

Kala kasvatati Eestis eelmisel aastal kokku 703 tonni, mis on 27 protsenti enam kui aasta varem. Kala müüdi kasvandustest 527 tonni, mis on 23 protsenti enam kui 2005. aastal.

Vikerforelli kasvatati mullu 520 tonni ja müüdi 423 tonni, karpkala kasvatati 80 tonni ja müüdi 65 tonni ning angerjat kasvatati 40 tonni ja müüdi 35 tonni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 08.06.07 15:14
Veekogu kalda piiranguvööndis sõitmine toob kopsaka trahvi http://www.postimees.ee/080607/esileht/siseuudised/265284.php
kalameestele siiski mõningaste eranditega


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 08.06.07 15:22
Veeliikluse kontrollimisel tabati järjekordselt rikkujaid

Kolmapäeval, 6. juunil korraldasid Pärnu veepolitsei, Keskkonnaamet ja Piirivalveamet ühisoperatsiooni veeliikluse kontrollimiseks Pärnu rannaalal.

Kokku kontrolliti 15 veesõidukit. Neist viiel tuvastati päästevarustuse puudumine, mille puhul kahel korral vormistati ka väärteomaterjalid.

Kahel juhul oli rikkumiseks see, kui väikelaevajuhil ei olnud esitada aluse registreerimistunnistust. Seekord piirduti vaid hoiatamisega. Operatsiooni käigus võeti välja ka 11 ebaseaduslikku nakkevõrku.

Pärnu politseiosakonna korrakaitsetalituse juhtivkonstaabel Artur Kase sõnas, et kahjuks ei taheta kanda päästeveste, mis on väikelaeval viibivatel inimestel kohustuslikud ja ka hädavajalikud. Kase toonitas, et päästevarustuse kontrollimisele pannakse jätkuvalt erilist rõhku ka edaspidi.

Pärnu veepolitseil tegutseb kolmandat hooaega, see algas 15. mail ja lõpeb septembris.

Hedy Tammeleht
infojuht
Pärnu politseiosakond


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 09.06.07 14:03
Abiks algajale kalastajale (http://www.epl.ee/laupaev/389062)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 11.06.07 09:22
Kalur püüdis eksikülalise
http://www.epl.ee/artikkel/389204


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 11.06.07 09:58
Abiks algajale kalastajale (http://www.epl.ee/laupaev/389062)

Päeva tsitaadid:

Kala on koerale koer!

Vladislav õpetab algajatele kalade haistmismeele eripära :)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 12.06.07 10:09
Pärnu lahe hülged vs. kalurid  (http://www.parnupostimees.ee/120607/parnuparnumaa/10075461.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.06.07 17:00
hapukurgi hooaeg täies hoos: Vägivaldne kala lõi naise oimetuks (http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=234245)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 15.06.07 13:36
Võrtsjärvel on tänavu trahvitud 10 püügikeelust üleastujat
PM online 15.06.2007 13:22

Keskkonnainspektsiooni inspektorid on Võrtsjärvel alates 15. aprillist kehtiva võrgupüügi keelu ajal trahvinud 10 kehtiva korra vastu patustajat ja avastanud 70 ebaseaduslikku nakkevõrku.

Seaduserikkujatele tänavu määratud suuremad trahvid ulatuvad 2400 kroonini, teatas keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul.

Ühtekokku on kalapüügieeskirja nõuete rikkumise eest määratud trahve kogusummas 21 800 krooni.

Ebaseadusliku püügiga tekitatud keskkonnakahju suuruseks on seni arvestatud 14 800 krooni.

Viljandi büroo vaneminspektor Guido Kapp kinnitas, et varasemate aastatega võrreldes on olukord järvel siiski paranenud.

Pikad võrgujadad on inspektorite teatel järvest kadunud ja enamasti leitakse üksikuid ebaseaduslikult püügile seatud nakkevõrke.

Röövpüüdjate püügivahendiks on odavad Hiinas valmistatud võrgud, mida ei vaevuta tihtipeale püügi lõppedes välja võtma ning mis võivadki jääda veekogu risustama.

Inspektorid on leidnud järvest ka kuus selgusetu kuuluvusega tähistamata ja märgistamata mõrda. Tabatud röövpüüdjateks on olnud enamasti teistest maakondadest tulnud mehed.

Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et Võrtsjärvel on võrgupüük keelatud kuni 31. augustini.


Pealkiri: Rapalal läheb hästi - loodab sel aastal käibe üle 5 mlrd euro saada
Postitas: vallikas kirjutas 18.06.07 12:42
RAPALA STRENGTHENS ALLIANCE WITH SHIMANO IN SOUTH-EAST EUROPE


                                                                                                                     PRESS RELEASE   
                                                                                                                     June 18, 2007           
 
 
Rapala VMC Corporation ("Rapala") and Shimano, one of the leading manufacturers of rods and reels worldwide, have strengthened their distribution alliance in Hungary and South-East Europe. Shimano has subscribed a 33,4 % shareholding in Rapala's Hungarian distribution company, Rapala Eurohold Ltd ("Rapala Eurohold"). Rapala's ownership is now 56,6 % and the Managing Director of Rapala Eurohold, Mr Karoly Agh Jr, has the remaining 10% ownership. The funds from this transaction are invested in strengthening the sales and marketing in South-East Europe. This transaction does not have a material effect on Rapala's 2007 result.
 
As of January 1, 2007, Rapala Eurohold, having its offices in Budapest, became a South East European distribution center of Rapala and Shimano products for Hungary, Rumania, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Macedonia and Albania.
 
Rapala Eurohold's performance during the first few months of 2007 has been excellent. The total sales of Rapala Eurohold are expected to exceed 5 MEUR in 2007 compared to less than 3 MEUR in 2006.
 
Rapala distributes currently Shimano rods and reels and other Shimano branded products to South Africa and 20 countries in Europe. Shimano distributes Rapala-branded products to 4 countries in Europe.


Pealkiri: KKmin teatas: Saaremaa jõevähid surid vähikatku
Postitas: vallikas kirjutas 18.06.07 16:41
KKmin teatas: Saaremaa jõevähid surid vähikatku

Norra veterinaarinstituudis tehtud analüüsid näitasid, et tänavu Saaremaal Põduste jões surnud vähid põdesid vähikatku.


Tänavu aprillis märkasid kalamehed Saaremaal Põduste jões surnud jõevähkisid. Esialgu oli tegemist üksikute kolletega, kuid vähkide haigestumine ja suremine levis edasi. Vaatlusel ei tuvastatud suremise seost ühegi tööstusettevõttega, sest surnud vähkisid esines rohkelt ka tööstuspiirkonnast ülesvoolu.

“Vähiuurijad hakkasid kahtlustama vähikatku,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus.
“Teadaolevalt ei ole aga Saaremaal kunagi varem vähikatku esinenud, seetõttu saadeti nii surnud kui ka elusalt leitud vähkidelt võetud koeproovid vähikatku põhjustava seene (Aphanomyces astaci) kontrollimiseks Norra Riiklikusse Veterinaarinstituuti.”

Kõikide elusalt tabatud vähkidelt võetud proovide analüüsitulemused näitasidki vähikatku tekitaja DNA esinemist. Paraku puuduvad andmed selle kohta, kuidas ja millal vähikatku tekitaja Saaremaale sattus.
Juhtumiga seoses on Keskkonnainspektsioon algatanud menetluse.

Vähikatk võib levida vähkidega, kui neid tuuakse veekogust, kus vähikatk esineb. Aga katk võib edasi kanduda ka veega, mis pärineb vähikatkuga veekogust või märgade püügivahenditega, kui neid on kasutatud nakkuse leviku kohas.

“Nüüd tuleb vältida katkutekitaja edasist levikut Põduste jõest teistesse veekogudesse,” hoiatas Tuus, paludes inimestel Põduste jõest praegu vett mitte võtta ja samuti hoiduda seal kalastamast.

Vähikatku leviku tõrjemeetmete väljatöötamiseks korraldab Keskkonnaministeerium kolmapäeval, 20. juunil Saaremaa keskkonnateenistuse ruumes arutelu asjassepuutuvate institutsioonide ja vähivarusid uurivate teadlaste osavõtul.


Pealkiri: Mees püüdis kopsaka karbi
Postitas: vallikas kirjutas 20.06.07 08:56
Ajaleht Sakala 20.06.2007 Mees püüdis kopsaka karbi  (http://sakala.ajaleht.ee/200607/esileht/5027188.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 20.06.07 12:30
Haid juba ujuvad läänemeres nüüd siis vaalad kah  (http://www.postimees.ee/200607/esileht/kurioosum/267508.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 21.06.07 11:37
21.06.07

Sakala: Võrtsjärve sulpsavad märgistatud angerjad (http://www.sakala.ajaleht.ee/210607/esileht/5027200_1.php)

Postimees: Eksperdid tahavad Saaremaal vähipüügi keelustada (http://www.postimees.ee/210607/esileht/siseuudised/267879.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Johannes *jurss* Kiik kirjutas 21.06.07 11:56
324 mõrraluba Võrtsjärvel kõlab minu kõrvale küll kurjakuulutavalt.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 21.06.07 22:37
Angerjajutu jätkuks http://www.postimees.ee/210607/esileht/majandus/267980.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 22.06.07 15:07
http://www.postimees.ee/220607/esileht/kurioosum/268202.php võtke veel viimast, pagan teab kauaks neid veekogusid meil siin veel on


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 28.06.07 09:25
Pole küll mingi artikkel ja ei soovi ka mustamisega tegeleda, kuid täiesti avalik info, et ühelt Wõromaa kalamehelt nõuab KKI kenakest summat sisse.

Põlva kohtutäitur Aive Kolsar (Võru büroo asukoht Lembitu 1 Võru tel 782 3795 e-post: aive.kolsar@taitur.just.ee) edastab täitmisteated alljärgnevatele isikutele:
Jrk nr - võlgniku nimi - isikukood või reg nr sissenõudja - nõue (koos täituritasuga).

Piil, Talvar - 37001166514 - Keskkonnainspektsioon - 86 621,45

ahjaa, ega ta ainuke pole, kuid ei tsekanud, kas tegemist võib olla üldse kalameestega.

Eller, Aimar - 37608056527 - Keskkonnainspektsioon - 62 239,45
Just, Hillar - 36908012769 - Keskkonnainspektsioon - 86 621,45
Just, Hillar - 36908012769 - Keskkonnainspektsioon - 62 239,45

 ja rekordimees vist

Mölder, Aimar - 36707116512 - Keskkonnainspektsioon - 308 060,15


Pealkiri: Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamiseks? Esna j.
Postitas: vallikas kirjutas 28.06.07 09:34
27.06.2007   Keskkonnamõju hindamise teated   

Keskkonnaministeerium teatab projekti “Tehniline abi vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamiseks” Esna jõe ökoloogilist seisundit parandavate tegevuste keskkonnamõju hindamine aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Kavandatava tegevuse eesmärgiks on Esna jõe ökoloogilise kvaliteedi parandamine ning EL Veepoliitika raamdirektiivi kriteeriumite järgi hea seisundi saavutamine.

Kavandatava tegevuse alaks on Esna jõgi kogu pikkuses. Administratiivselt läbib Esna jõgi Järvamaa keskosas paiknevaid Roosna-Alliku, Kareda ja Paide valdasid.

Keskkonnamõju hindamine algatati keskkonnaministri 24. aprilli 2006. a käskkirjaga nr 504.

Keskkonnamõju hindamise osapooled on:
1) Arendaja ja otsustaja on Keskkonnaministeerium, kontaktisik Tiia Pedusaar, tel 626 0730, e-post tiia.pedusaar@envir.ee.
2) Kavandatava tegevuse erinevate variantide eelprojekti koostaja on konsortsium, kuhu kuuluvad AS K&H, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, AS Maves, MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus, AS Merin, kontaktisik Meelis Viirma (AS K&H), tel 730 8141, e-post meelis.viirma@askh.ee.
3) Keskkonnamõju hindamise läbiviija on AS Maves, kontaktisik Silver Riige, tel 656 7300, e-post silver@maves.ee
4) Keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaministeerium, kontaktisik Irma Pakkonen, tel 626 2974.

Kavandatava tegevuse eelprojektiga ja keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda ajavahemikul 27. juunist kuni 11. juulini 2007 järgmistes kohtades:
1) Keskkonnaministeeriumis (tuba 415, Narva mnt 7a, Tallinn, kontaktisik Tiia Pedusaar, tel 626 0730, e-post tiia.pedusaar@envir.ee);
2) AS Maves kontoris (Marja 4d, Tallinn, kontaktisik Silver Riige, tel 656 7300, e-post silver@maves.ee);
3) Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsis (Sargvere mõisas, Sargvere küla, Paide vald, Järvamaa).
Lisaks on keskkonnamõju hindamise aruanne ja eelprojekt välja pandud Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/91619

Aruande kohta saab ettepanekuid, vastuväiteid või küsimusi esitada kirjalikult hiljemalt 11. juulini 2007 aadressil: Silver Riige, AS Maves, Marja 4d, Tallinn 10621 või e-posti teel: silver@maves.ee ning avaliku arutelu avalikustamiskohtades.

Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu toimub Sargvere Maakultuuri Edendamise Seltsis (Sargvere mõisas, Sargvere küla, Paide vald, Järvamaa, tel 389 3452) neljapäeval 12. juulil 2007. a kl 15.00.


Pealkiri: Riigihange Navesti jõe kalastiku uurimiseks
Postitas: vallikas kirjutas 28.06.07 15:50
Täna avaldatis riigihangete register, et keskkonnaministeeriumi riigihange "Navesti jõe ja selle lisajõgede kalastiku uuringud." on täitmisel, pakkumisi oli 2 ja leping sõlmiti 13.06.2007

Maksumuseks oli 169.491 krooni või madalaim pakkumine. Hankelepingu täitmine ehk siis kalastiku kohta inff peab olema hiljemalt valmis 31.01.2008.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 29.06.07 15:56
Video: hiinlased maksavad haruldase draakonkala eest kuni 8000 dollarit
29.06.2007 15:28

Reutersi videoklipp räägib sellest, et Hiinas on meeletustesse kõrgustesse tõusnud lemmikloomana peetava draakonkala hind.

Kuigi Pekingis on eksklusiivse kala keskmine hind 5000 (60 000 krooni) dollarit, on hiinlased valmis üliharuldase lemmiklooma eest välja käima kuni 8000 dollarit (üle 96 000 krooni).

Punane Arrowana kala elutseb vaid ühes maailma paigas, Lääne-Borneo Kapuasi jõe ülemjooksul Indoneesias.

Hiinlaste uskumuse kohaselt on Arrowana kalad kohalikus kultuuris olulist tähtsust omavate draakonite järeltulijad ning seetõttu väga hinnatud. Isikliku draakoni omamise õigus ei ole sugugi odav, kuid väljasuremise äärel oleva kalaliigi jaoks ei ole Hiinas vaja eriluba ning seetõttu soetavad jõukamad inimesed endale nii kalad kui ka draakonkalade jaoks mõeldud spetsiaalsed akvaariumid.

Uudiskipile lisatud video.
http://www.postimees.ee/290607/esileht/kurioosum/269464.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 03.07.07 08:07
kalale minnes on ikkamobiil kaasas http://www.postimees.ee/030707/esileht/olulised_teemad/tarbija24/kasu/270017.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 04.07.07 13:37
Kas tegemist on maakera kõige rohkem saastatud jõega?
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=460077&in_page_id=1811


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 04.07.07 19:59
Kas tegemist on maakera kõige rohkem saastatud jõega?
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=460077&in_page_id=1811

esimese hooga vaatasin ainult pildid ära ja pakun et tegu on Ankhi jõega Ankh-Morpork'is :)
väljanägemine igatahes vastab Terry Pratchetti kirjeldatule


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 06.07.07 09:04
Kalamehed nõuavad Viljandi järvel kihutavatele kaatritele piirangut (http://www.sakala.ajaleht.ee/060707/esileht/5027428.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 06.07.07 11:36
Hüppavad tuurad tekitavad õnnetusi

http://www.postimees.ee/060707/esileht/kurioosum/270807.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 06.07.07 12:25
Ei oska öelda, kas on siit läbi käinud, aga huvitav ikkagi kasvõi praeguste jooksvate hindadega võrrelda, tarbijahinnaindeks muudkui tõuseb ju.

Keskmised hinnad kala esmakokkuostul 2006. aastal

Kala liik - Keskmine hind (EEK/kg)
Ahven - 24,65
Euroopa angerjas - 92,55
Euroopa emakala - 1,00
Haug - 13,13
Hõbekoger - 2,19
Jõesilm - 30,52
Karpkala - 6,19
Kiisk - 0,90
Kilu - 1,95
Koger - 1,75
Koha - 32,80
Latikas - 5,45
Lest - 7,03
Linask - 11,40
Luts - 8,67
Lõhe - 43,62
Meriforell - 29,26
Merisiig - 26,13
Meritint - 3,00
Nurg - 1,11
Peipsi siig - 20,43
Peipsi tint - 6,34
Roosärg - 1,75
Räim - 1,84
Säinas - 4,36
Särg - 2,56
Tursk - 22,38
Tuulehaug - 4,35
Vimb - 3,06


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: KukiMuki kirjutas 06.07.07 13:33
Huvitav,kust sellised hinnad pärit?Hästi ei usuks,et 2006.-dal enam angerjat 93-ga,meriforelli 30-ga või karpi lausa 6 krooni kilo müüdi.
Õnneks viimase aasta jooksul elu veel hulga paremaks läinud.Vähemasti tänaseid kokkuostu- ja letihindu silmitsedes:)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 06.07.07 16:27
Huvitav,kust sellised hinnad pärit?Hästi ei usuks,et 2006.-dal enam angerjat 93-ga,meriforelli 30-ga või karpi lausa 6 krooni kilo müüdi.

Esmakokkuostuhinnad need siiski, müügihinnad midagi muud.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: KukiMuki kirjutas 06.07.07 21:26
Sry,mõtlesin nagu õieti aga sõnastasin mitmetimõistetavalt.Ütlen siis üle,et mitte ei usu,et need numbrid kokkuostuhindadena anno 2006 eriti käibinud oleks.Kalakasvataja müüb karpi 6 krooni kilo,kalur meriforelli 30-ga või angerjat 100-ga? Mingi massimpordi puhul veel nagu usuks aga kodumaise kasvatuse/püügi puhul mitte.Pigem usuks,et mingi arvestusühikuna tegemist,kas lubade hinna või trahvide alussüsteemina.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 06.07.07 23:15

 Kolm aastat tagasi Piirissaare penskaristest kaluritelt ostsid kokkuostjad latikat kokku 2 kr/kg!
võta või jäta!- ei meeldi- vii ise Tartu turule!


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: KukiMuki kirjutas 07.07.07 00:09
Eks need hinnad kohati naljakad võivad olla.Samas ei tundu viidatud kroonid viimase paari aasta turhindadega küll kooskõlas olema.Viidatud ja isegi kilu/räim.Aga võib olla ka eksin.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 07.07.07 12:02
Need ei ole küll artiklid ega pressiteated, kuid huvitavat informatsiooni sisaldavad trükised:
Linnulennul mööda Emajõge (11 Mb) (http://www.ctc.ee/pub/Linnulennul.pdf)
Kalad Peipsi vetes ja kalurid Peipsi vetel - Peipsi teejuht (http://www.ctc.ee/peipsikalad)Pealkiri: Salapüüdjad levitavad Saaremaal vähikatku
Postitas: Juss kirjutas 08.07.07 00:00
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=16368378
6. juuli 2007 15:44    


Hoolimata vähipüügikeelu kehtestamisest Saaremaal on vähikatk ilmselt ebaseadusliku püügi tõttu liikunud Põduste jõest mööda edasi selle lisajõkke, Laugi peakraavi.

Pärast Saaremaal Põduste jões vähikatku avastamist kehtestas keskkonnaminister saarel aasta lõpuni vähipüügi keelu, et välistada püügivahendite kaudu katku levikut, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

Selleks, et katk mujale edasi ei leviks, on on keskkonnainspektsiooni Saaremaa osakonna inspektor Heino Vippi sõnul seatud üles kolm tõkendit.

Järgmisel nädalal tehakse jõevähi ekspertgrupi poolt ka täiendavad uuringud jõevähkide tervisliku olukorra hindamiseks. Nädala lõpuks valmib ka asjakohane kokkuvõte.

Vähikatk levib eeskätt desinfitseerimata püügivahendite kaudu. Seega on vähi- ja kalapüük üheks ohuteguriks vähkide haigestumisel.

Keskkonnainspekstioon palub tingimata teavitada püügikeelu eirajaist infonumbril 1313.

Vähikatk avastati Saaremaal esmakordselt tänavu kevadel, kui vähikasvandustes ja seejärel ka Põduste jões massiliselt vähkisid suri. Sellest tulenevalt otsustaski minister jõevähi töörühma ja Eesti Maaülikooli kalakasvatuse osakonna soovitusel juuni lõpust vähipüügi kuni 2007. aasta lõpuni keelustada.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.07.07 12:45
 Eesti soovib suurendada Peipsi järve haugipüügikvooti

12:05, 9. juuli 2007

TALLINN, 09. juuli, BNS - Eesti esitab sel nädalal Vene poolele ettepaneku Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve haugi püügikvoodi tõstmiseks.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Enno Kobakene ütles BNS-ile, et selle aasta haugi püügikvoot on aasta esimese kuue kuuga täis püütud.

"Eesti-Vene töögruppide kohtumise põhiline eesmärk on teise poolaasta püügire¸iimi määramine. Haug on heas olukorras ja püüki võiks suurendada," rääkis Kobakene.

"Kohaga on veidi keerulisem. Praegu on tulemas rikkalik põlvkond, kuid see pole veel mõõtu kasvanud. Samas me teame, et koha toidulaud tindi näol on siiski vähene," nentis ta.

Eelmise aasta novembris kohtunud Eesti-Vene kalapüügikomisjonid leppisid kokku, et 2006. aastal saab Eesti senisest poole rohkem ahvenat ja koha püüda.

Teise poolaasta püügikvoodid kinnitatakse hiljemalt selle nädala lõpuks ühisesse protokolli, seejärel toimub kooskõlastamine.

Juba 11.-13. juunil toimuma pidanud töörühmade kohtumine jäi ära, sest Vene esindajad ei esitanud õigeaegselt viisamenetluseks vajalikke pabereid.


Pealkiri: Mikko küsis Euroopalt Peipsi kaluritele abi
Postitas: Juss kirjutas 09.07.07 21:53
www.DELFI.ee (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=16387970)
9. juuli 2007 20:48

Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liige Marianne Mikko esitas täna järelepärimise Euroopa Komisjonile ja Euroopa Nõukogule, milles soovib teada, kuidas plaanivad Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu aidata Eestit, et kindlustada tulevikus ausad ning õiglased läbirääkimised Venemaaga Peipsi kalavarude kasutamisel.

Tänaseni ei ole Eesti ning Venemaa kokku leppinud Peipsil selle sügise kalapüügikvoote, lubatud püügivahendeid ega püügire¸iimi, teatas Euroopa Parlamendi saadiku Marianne Mikko meedianõunik.

Mikko on mures, kuna hiljuti selgus, et Vene poolel toimub püük mutnikku kasutades peaaegu aastaringselt. Kalavarude kaitseks tohiks seda teha vaid väga lühikese perioodi ajal sügiseti. Ebapiisavad on Vene võimude meetmed Peipsi kalavarude kaitsmisel ning ebaseadusliku püügi vastu võitlemisel. Tunnistust ebaseaduslikust mutnikupüügist annavad Venemaa turgudel müüdavad alamõõdulised Peipsi kalad.

Marianne Mikko ütles: „Kuna tegemist on Euroopa Liidu piirijärvega, siis on igati õigustatud Euroopa Liidu tugi läbirääkimistel Venemaaga. Peipsi kalavarusid ning Eesti kalurite õigusi tuleb kaitsta.“

Mikko leiab, et Eesti olukord on väga unikaalne — Euroopa ühe suurima siseveekogul Peipsi järvel toimub professionaalne kalapüük. See on väga erandlik — teiste liikmesriikide suurematel järvedel seda ei toimu. „Euroopa Liidul on vaja mõista, et lisaks merepüügile tuleb toetada ka siseveekogude kalandust ning selle-alaseid läbirääkimisi ja lepetest kinni pidamist kolmandate riikidega.“


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 09.07.07 22:18

 Ohhoo- see küll positiivne uudis.
Pigem rohkem poliitiline- aga siiski.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 10.07.07 09:03
Loodusliku kalavaru vähenemine tõstab hinda
EPL online, 10. juuli 2007
http://www.epl.ee/artikkel/392539

Kui punase kala hind on püsinud viimase poole aasta jooksul suhteliselt stabiilne, siis valge kala hind on tõusnud.

Prisma peremarketi ostukoordinaatori Liisi Leitsmani sõnul kallines kevadel ahvena kilohind kuu jooksul kaks korda, ulatudes üle saja krooni, mistõttu kauplusekett loobus sellest kalast. Kalatöötlusettevõtte AS-i Japs müügijuhi Helle Nuudi sõnul on poelettidel loodusliku kala vähenemise põhjus kalavarude vähenemine. Seda nii Eestis püütava kala kui ka Venemaalt töötlemiseks toodava kala arvelt. Näiteks jäi ahvena ja räime kevadine püügihooaeg kehva ilma tõttu lühikeseks.

Konjunktuuriinstituudi andmetel suurenes kalatoodete hind selle aasta teise kvartali jooksul 4,8% just värske kala hinnatõusu tõttu.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 10.07.07 11:36
Pärnus valmivad landid Botswana kalameestele

Autor: Toivo Tänavsuu (09.07.2007 15:56), Ekspress online

Pärnus valmivad landid Botswana kalameesteleDenis Georgievski / Presshouse

Pärnus tegutsev Rapala Eesti kalastus­tarvete tehas on üks kiiremini kasvavaid suurtööstusi, mullu kasvas selle käive poole võrra ja aasta varem koguni 70 protsenti.

http://www.ekspress.ee/viewdoc/189141034E96BFFAC225731300471040

 


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.07.07 08:19
Postimees: Suvine mõrrapüük põhjustas tuhandete Peipsi kiiskade ja kohade hukkumise (http://www.postimees.ee/110707/esileht/siseuudised/271582.php)


Pealkiri: Re: Salapüüdjad levitavad Saaremaal vähikatku
Postitas: vares kirjutas 11.07.07 08:44
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=16368378
Tänane Postimees kirjutab (http://www.postimees.ee/110707/esileht/siseuudised/271589.php) kah samal teemal.


Pealkiri: Eesti ja Venemaa leppisid kokku haugipüügikvoodi tõstmises
Postitas: Juss kirjutas 12.07.07 07:26
Eesti ja Venemaa leppisid Alatskivil kokku haugipüügi kvootide tõstmises Peipsi, Pihkva ja Lämmijärvel, sest selle aasta püügikvoot on esimese kuue kuuga Eestis juba täis püütud.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teaduri Väino Vaino sõnul võeti arvesse Peipsi kalavarude hetkeolukorda ning sellele tuginedes suurendati haugi püügikvooti Eestile 40 tonni võrra, vahendas ETV24 «Aktuaalset kaamerat».

Uus kvoot on 110 tonni haugi aastas.


Pealkiri: Katk tappis Saaremaal kõik Põduste jõe vähid
Postitas: vallikas kirjutas 12.07.07 09:44
12. juuli 2007, 08:09, BNS

Eesti ühes suurimas vähipüügipiirkonnas Saaremaal Põduste jões kolmapäeval tehtud katsepüük näitas, et vähke selles veekogus enam ei ole.

"Sada protsenti me väita ei saa, et seal neid üldse pole. Võib-olla mõnes jõesopis on mõni vähk alles jäänud," ütles vähiuurija Margo Hurt ajalehele Meie Maa.

Neljapäeval lõpetavad bioloogid katsepüügi Põduste jõel ja selle lisajões Laugi peakraavis, et kindlaks teha, kui kaugele on vähikatk arenenud ning milline on vähkide tervislik seisund. Kolmapäeval püüdsid biloogid Laugi peakraavi ülemisest osast mõrdadega välja vaid kolm veel elusat jõevähki, kirjutab ajaleht.


Pealkiri: Eesti ja Venemaa kooskõlastasid piiriveekogude püügireźiimid
Postitas: vallikas kirjutas 13.07.07 14:26
KKmin teatas:

Eesti ja Venemaa kooskõlastasid Tartu maakonnas Alatskivi vallas toimunud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalavarude kasutamise ja säilitamise alase kalapüügikomisjoni töögrupi koosolekul omavahelised püügireźiimid 2007. aasta teise poolaasta kohta.

Kooskõlastamisel arvestati, et püükides esineb väga arvukalt koha 2005.
aasta rikkaliku põlvkonna isendeid, kes eeldatavasti suve lõpuks on kasvanud 35 cm pikkuseks. „Seetõttu lepiti kokku, et II poolaastal lubatakse püüda põhjanootadega ja mõrdadega koha, mille pikkus on vähemalt L-35 cm,“ ütles kohtumisel osalenud Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Enno Kobakene, täpsustades, et teadlaste hinnangul see koha varule kahju ei tekita.

Osapooled leppisid kokku, et mõrdadega võib püüda kuni 15. oktoobrini ja põhjanooda (mutnikuga) ajavahemikus 10. septembrist kuni 15.
oktoobrini, kusjuures ajavahemikus 10. september kuni 25. september on lubatud põhjanooda päras kasutada silmasuurust alates 24 mm, mis võimaldab püüda ahvenat. Alates 26. septembrist tuleb põhjanooda päras üle minna silmasuurusele mitte alla 35 mm. Nii mõrdade kui ka põhjanoodaga on lubatud püüda koha, mille pikkus on vähemalt 35 cm.

Nakkevõrkudega püüki lubatakse 1. septembrist kuni 15. oktoobrini, kusjuures nakkevõrkude minimaalseks silmasuuruseks on 130 mm ja lubatud alamõõdulise kala kaaspüügimäära tõstetakse 30 protsendini.
Püügivahendite piirarvud jäid samaks.

Kohtumisel jõuti ka järeldusele, et riikidevaheline teadusalane koostöö on toimunud vastavalt XXII istungil vastuvõetud teadusalase koostöö programmile. Järelevalvealasele tööle hinnangut andes märgiti, et see on paranenud. Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuste vaheline kohtumine toimus 9.-11. juulini Tartu maakonnas Alatskivi vallas.


Pealkiri: Mikko kaitseb Peipsi kalureid
Postitas: vallikas kirjutas 13.07.07 14:27
Marianne Mikko: Euroopa Komisjon peaks toetama Peipsi järve teadusuuringuid

Euroopa Parlamendi kalanduskomisjoni liikmed soovivad teada, kuidas plaanib Euroopa Komisjon toetada Peipsi järvel Eesti ja Vene ühiseid teadusuuringuid.

„Peipsi ökosüsteemi säilitamise ning kalavarude säästva kasutamise prognoosimiseks on vajalikud korralikud teadusuuringud,“ kinnitas Mikko.

Varasematel aastatel on Eesti ja Venemaa teadlaste koostöö olnud rahuldav. Siiski, tänasel päeval ei saa kumbki pool vajalikul määral teadustööd teha. Peapõhjuseks on mõlema poole uurimislaevade kehv tehniline tase. Nii Eesti kui Vene poole uurimislaevad on ehitatud ennekõike jõealusteks, millega tugeva tuule korral Peipsil töötada ei saa. Samuti on laevad väga amortiseerunud.

Uuringuteks sobiva laeva maksumus on ligi 15,6 miljonit krooni.

„Samuti peavad Vene teadlased oma uuringute rahastamiseks väljapüütud kala müüma,“ informeeris Mikko Euroopa Komisjoni. „Teadlaste mureks peaks olema Peipsi uurimine, mitte aga väljapüütud kala müük,“ leiab Marianne Mikko.  „See on ilmselgelt vastuolus teadlaste tegevuse põhieesmärgiga. See on ohusignaal Vene teadusuuringute jätkusuutlikkusest,“ leiavad kalanduskomisjoni liikmed.

Järelepärimise Euroopa Komisjonile esitasid Euroopa Parlamendi Kalanduskomisjoni liikmed Marianne Mikko, Heinz Kindermann ja Rosa Miguéléz. Nad kuulsid teadlaste murest hiljutisel tööviisiidil Eestisse.


Pealkiri: Soomes varastavad paadimootoreid Baltimaade kurjategijad
Postitas: vallikas kirjutas 13.07.07 16:32
Soomes varastavad paadimootoreid Baltimaade kurjategijad

HELSINGI, 13. juuli, BNS - Suures osas Soomes toimepandud paadimootorite vargustest on süüdi Balti riikide kurjategijad.

"Paadimootorite vargusi on meil alati olnud, kuid uus nähtus on nii välismaised kurjategijad kui ka mootorite müümine Lääne-Euroopasse," ütles politseikomisaar Risto Lohi Yle uudistele.

Tänavu on varastatud juba umbes 800 paadimootorit, kallimad neist maksavad kümme tuhat eurot.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 13.07.07 18:58
EPL:
Põhja prefektuur sai endale patrullkraatri http://www.epl.ee/uudised/392941


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 18.07.07 08:39
EPL, 18.07.07
Kalateadlased hakkavad hävitama ohtlikku unimudilat (http://www.epl.ee/artikkel/393391)


Pealkiri: Kas Soome kalad kardavad Uriah Heepi?
Postitas: vallikas kirjutas 23.07.07 17:35
23. juuli 2007 kl 16:52 http://www.epl.ee/artikkel/393965
EPL Online; Tuuli Aug

Soome teadlane uurib, kas akvaariumi lähedal mängivad rokkbändid mõjuvad kaladele pahasti.

Uurija Mikko Erkinaro sõnul jälgib ta, kas rokkmuusika tingib kaladel mistahes laadi ebatavalist aktiivsust.

500 000 liitrises akvaariumis peavad kontserti kuulama lõhed, forellid, ahvenad ja teisedki Soome vetes tavalised kalad.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 23.07.07 22:22
TV3 VIDEO: möödunud ööl purunes Valgejõel kahtlastel asjaoludel Kotka tamm

http://www.epl.ee/artikkel/393974

23. juuli 2007 kl 20:26
EPL Online, Tuuli Aug


Ööl vastu tänast purunes seni teadmata põhjustel Valgejõel asuv Kotka tamm, mida asus kohe omaalgatuslikult parandama kohalik Kotka Forelli kalakasvatus.

Tammi purunemise asjaolud on hämarad, seda enam, et hetkeseisuga puudub kalakasvatusel parandustöödeks keskkonnainspektsiooni luba, teatasid Seitsmesed Uudised.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 24.07.07 15:13
TALLINN, 24. juuli, BNS - Keskkonnainspektsioon plaanib osta ligi 30 miljonit krooni maksva patrull-laeva, et euroliidu nõuetele vastavalt tagada kalakaitset.

Inspektorid on huvitatud 22-24 meetri pikkusest, kuni 5,7 meetri laiusest ning 1,2-1,3-meetrise süvisega alumiiniumkorpusega alusest. Vähemalt 1800-kilovatise võimsusega mootor peab arendama minimaalselt 25 sõlme kiirust. Samuti peab laevaga saama sõita purustatud jääs.

"Laeva kättesaamise aega on raske öelda, sest seda hakatakse pärast riigihankekonkursile laekunud pakkumiste võitja selgumist alles projekteerima ja ehitama. Oletatavalt võib laev valmis saada järgmise aasta lõpus või 2009. aasta alguses," ütles keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul BNS-ile.

Laeva soetamise tingivad Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika nõuded, mille järgi peab Eesti tagama järelevalve oma kalalaevade tegevuse üle sõltumata püügikohast.

Praegu on Eesti lipu all kala püüdvate laevade peamine tegevuspiirkond Läänemeri ja Atlandi ookeani põhjaosa. "Laeva hakatakse kasutama tursa-, kilu- ning räimepüügi järelevalveks Läänemerel euroliidu majandusvööndis ehk lisaks Eesti vetele peamiselt ka Soome, Rootsi, Taani, Saksa ja Läti vetes," lisas Tuul.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 24.07.07 15:36
3. juunil 2007 avastas tuntud geobioloog Rein Hanstein Eestis uue maa-aluse jõe. Uurimisretke tegid kaasa geodeesiainsener Heiki Potter Eesti Kaardikeskusest ja

Ants Talioja Tuhala Looduskeskusest.

Lutsa maa-alune jõgi jääb Nabala ja Tuhala vahele. Alguse saab see Tuhala jõest, kulgeb läbi moodustamisel olevate Rahkvälja (Kose vald) ja Tagadi (Saku vald) maastikukaitsealade ning tuleb päevavalgele kahest Mõllu allikast Tammiku looduskaitsealal, voolates edasi ilusa loodusliku ojana Angerja jõkke. Salajõgi on üle kümne kilomeetri pikk, kuni neli meetrit lai ja voolab alaliselt 5-6 m sügavusel paekihtide vahel.

Oma nime on karstijõgi saanud läheduses asunud Lutsa talu järgi, mille nimi omakorda tuleneb samanimelisest maapealsest ojast, mis arvatavasti kunagi oli lutsukalarikas. 1834. aastal anti sama talu pererahvale perekonnanimeks Lutsoja. Rahkvälja on aga seal kunagi asunud küla nimi, mille elanikud asustati 19. sajandi keskpaiku ümber ja asemele rajati Tuhala karjamõis.


Pealkiri: Kalateadlased saadavad haugid unimudilat hävitama
Postitas: vallikas kirjutas 24.07.07 21:46
Põhjarannik kirjutab: Kalateadlased saadavad haugid unimudilat hävitama (http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5834)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 25.07.07 16:32
Postimees, 25.07.07: Uus «Eesti värav» laseb Lämmijärvest Peipsile sõita (http://www.postimees.ee/250707/esileht/siseuudised/273981.php)


Pealkiri: Sahhalini lähedal sattus kalurite võrku valgehai
Postitas: vallikas kirjutas 25.07.07 16:37
25. juuli 2007 kl 16:23
EPL Online, http://www.epl.ee/artikkel/394185
Toimetaja: Ravil Khair Al-Din

Esmakordselt Sahhalini ajaloos sattus kohalike kalapüüdjate võrku tavaliselt troopikas elav 4,7 meetri pikkune ja ligi tonni kaaluv valgehai.


Pealkiri: Soomlased tahavad Narva jõele veetrammid käima panna
Postitas: vallikas kirjutas 25.07.07 17:32
Põhjarannik kirjutab: Soome linna Kotka ettevõtjad tahavad pakkuda Narva ja Narva-Jõesuu vahelisele bussiliiklusele alternatiivi. Võimalik, et juba järgmisel suvel on narvalastel ja turistidel valida, kas suunduda randa ülerahvastatud bussi või mugava jõepraamiga.

http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=5845


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 26.07.07 08:46
Postimees, 26.07 Saaremaal on vähikatk tapatööd lõpetamas (http://www.postimees.ee/260707/esileht/siseuudised/274045.php)


Pealkiri: Kopteri abil loetletakse linde ja jahitakse röövpüüdjaid
Postitas: vallikas kirjutas 26.07.07 11:42
KURESSAARE, 26. juuli, BNS - Lääne-Eestis hakatakse keskkonnakaitselistel eesmärkidel senisest enam kasutama helikopterit.

Ajalehe Meie Maa teatel korraldab riiklik looduskaitsekeskus oktoobrist tuleva aasta augustini Lääne-Saaremaa, Hiiumaa ja Osmussaare ümbruse avameremadalikel peatuvate lindude lennuloenduse.

Ajalehe Oma Saar teatel leiab kopter kasutamist ka röövpüüdjate jahtimisel. Seoses vähikatku levikuga maakonnas on keskkonnainspektsioon tugevdanud kontrolli röövpüüdjate üle ning asub lisaks maapealsele kontrollimisele püüdma seadusrikkujaid ka helikopteriga.


Pealkiri: Narva jõgi peidab lugematul hulgal ohtlikku sõjavarustust
Postitas: vallikas kirjutas 26.07.07 15:06
TALLINN, 26. juuli, BNS - Demineerijate kinnitusel peidab Narva jõgi lugematul hulgal Teisest maailmasõjast pärit laskemoona, relvi ning hukkunute säilmeid, viimati tuli pommirühmal sõjajäänukeid kahjutuks teha kolmapäeval.

Kõige rohkem peidab jõgi mürske, nii Saksa kui Vene omi. Samas on seal igat sorti lõhkekehi, lisaks mürskudele erinevates suurustes lennukipomme, reaktiivmürske, miine, granaate, raketipüstoli moona ning igat sorti padruneid.Pealkiri: Keskkonnakaitsjate reidid paljastasid kümneid rikkumisi
Postitas: vallikas kirjutas 26.07.07 15:56
TALLINN, 26. juuli, BNS - Möödunud nädalavahetusel Harjumaal Anija ja Keila vallas korraldatud keskkonnainspektsiooni ja politsei ühisreididel avastati kokku 30 keskkonnaalast rikkumist.
/---/
Soodla veehoidlal tabati neli kalastajat, kellel puudus püügiõigust tõendav dokument, ning inspektorid vormistasid rikkumiste kohta väärteootsused.

Samuti kõrvaldati püügilt kaks ebaseaduslikku nakkevõrku ja üheksa unda, teatas keskkonnainspektsiooni pressiesindaja BNS-ile.


Pealkiri: Esimesel poolaastal registreeriti üle 1000 väikelaeva
Postitas: vallikas kirjutas 27.07.07 09:25
TALLINN, 26. juuli, BNS - Eesti Riikliku Autoregistri (ARK) andmetel on registreeritud väikelaevade arv selle aasta esimesel poolaastal võrreldes möödunud aasta sama ajaga kasvanud 55,7 protsenti kokku 1020 laevani.

Esimese kuue kuuga registreeritud väikelaevadest olid 72 protsenti ehk 732 uued, eelmise aasta esimese poolaastaga registreeritud 655 väikelaevast oli uued 455.

Kõikidest selle aasta kuue kuuga registreeritud väikelaevadest oli jahtlaevu 43, neist uusi 24.

Jette registreeriti esimesel poolaastal 77, neist 52 uut. Mullu samal perioodil registreeriti kokku 74 jetti, neist 16 uut.

ARK on selle aasta esimese kuue kuuga väljastanud 794 esmast väikelaevajuhi tunnistust, mullu sama ajaga väljastati 464 esmast väikelaevajuhi tunnistust. 2006. aastal väljastati kokku 938 väikelaevajuhi tunnistust.

Veeteede ameti andmebaasis on hetke seisuga üle 15.500 kehtiva väikelaevajuhi tunnistuse.

Selle aasta juuni lõpu seisuga oli väikelaevade registris kokku 18.175 alust. Eelmise aasta juuni lõpus oli registris 16.558 väikelaeva.


Pealkiri: Inspektsioon soovib hankida laeva kalapüügijärelevalveks Läänemerel
Postitas: vallikas kirjutas 27.07.07 11:04
KKI teatas:

Keskkonnainspektsioon on asunud ette valmistama riigihanget patrull-laeva soetamiseks, et teha euroliidu nõuetele vastavat kalapüügijärelevalvet Läänemerel. Laev on mõeldud järelevalveks euroliidu majandusvööndis ehk lisaks Eesti vetele ka Soome, Rootsi, Taani, Saksa ja Läti vetes.

Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika nõuetest tulenevalt peab Eesti tagama järelevalve oma kalalaevade tegevuse üle sõltumata püügikohast. 

Praegu kontrollitakse Läänemerel püüdvaid laevu kaugjälgimissüsteemi kaudu, samuti saab püügijärelevalvet teha sadamaid ning kalatöötlemisettevõtteid kontrollides. Laevade vahetuks kontrollimiseks vajaminev ehk avamerel sõitmiseks kõlblik alus inspektsioonil puudub.

Praegu on riigihangete registris avaldatud riigihanke eelteade. Laeva hakatakse projekteerima ja ehitama pärast riigihankekonkursile laekunud pakkumiste võitja selgumist. Laeva valmimise tähtajaks oleme planeerinud järgmise aasta lõpu või 2009. aasta alguse.


Pealkiri: MTV juht Karoli Hindriks õppis karpkalu püüdma
Postitas: vallikas kirjutas 27.07.07 11:10
Hindriks räägib SL Õhtulehes:

"Minu nüüdseks kadunud isal oli eelmisel suvel veel maakodu, mille juurde kuulus tiik, kust astelpajude niisutamiseks vett võeti. Tiigis elasid karpkalad, tohtisime neid sealt püüda. Võtsin eesmärgiks kalapüüdmine selgeks õppida. Ärkasin hommikul vara, tõmbasin kindad kätte ja kaevasin oma käega vihmausse. Ussid purgis, veetsin tiigi ääres tunde, päevi... Ja siis tuli vend koos sõbraga, päts saia kaasas - kahe tunniga kaks suurt karpkala!"


....mine nüüd võta kinni, kas viga oli äkki selles hoopis, et ussid olid purgis :-))))


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 30.07.07 15:57
Ümbermaailmareisil viibiva jahi Martha meeskonna liige on kätte saanud tuuleka - vt pilt (http://www.ap3.ee/images/picturegallery/2007/07/5b64eb77-4427-430c-a972-d60964429b18/d5a802af-6384-4d08-8dd2-d4577a9235ab_B.jpg)   


Pealkiri: Alates homsest võib püüda vähke
Postitas: vallikas kirjutas 31.07.07 09:38
KKmin teatas:

Homme, 1. augustil algab Eestis tänavune vähipüügihooaeg, mis kestab 1.
septembrini.

Tänavu võib vähke püüda Harju, Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Võru ning Viljandi maakonnas. “Püüda tohib vaid selliseid vähke, kelle pikkus otsaorgi tipust laka lõpuni on 11 sentimeetrit või üle selle,”
täpsustas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus püügitingimusi.

Vähipüük on vähivarude halva seisukorra tõttu 2007. aastal keelatud Hiiu, Ida-Viru, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu ja Rapla maakonnas.
Seoses väikatku puhkemisega Saaremaal Põduste jões keelati vähipüük tänavu ka Saaremaal.

Olenevalt maakonnast ulatub kasutada lubatud vähipüügivahendi ööpäevade piirarv 100-st kuni 200-ni, harrastusliku kalapüügiõiguse tasu üheks ööpäevaks ühe vähipüügivahendiga on 30 krooni.


Pealkiri: Venemaal kadus eestlasest kalamees
Postitas: vallikas kirjutas 31.07.07 12:15
Habarovski krais läks kaduma Eesti kodanik
31. juuli 2007 kl 10:05
http://www.epl.ee/artikkel/394689

Venemaal Kaug-Idas Habarovski krais jahi- ning kalastusretkel viibinud Eesti kodanik Priit on jäljetult kadunud.

Kümneliikmeline seltskond, kellest kaheksa olid kohalikud ning kaks Eesti kodanikud, viibis laagris Nanai rajoonis Tardokijane mäe lähistel voolava Anjui jõe ääres.


Pealkiri: Parasiidid kiusavad Värska lähedal latikaid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 01.08.07 19:27
Parasiidid kiusavad Värska lähedal latikaid

http://www.postimees.ee/010807/esileht/siseuudised/275048.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 01.08.07 22:34
Venemaa keelas musta kalamarja tootmise (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/article.php?id=16573112)Pealkiri: Purtse lõhejões on tööstusheitvete bassein
Postitas: vallikas kirjutas 03.08.07 12:43
ÄP refereerib venekeelset nädalalehte Den za Dnjom:
http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=4d9d81ba-acd1-4356-9a25-ba274c40cfdb&ref=rss

Purtse jõgi Ida-Virumaal sisaldab endas umbes 800 m pikkust tööstuslike saasteainete kogumisbasseini, mida keskkonnametnikele on siiani olnud mugavam mitte likvideerida, kirjutab venekeelne nädalaleht Den za Dnjom.

Püssi linnakese juures on kunagine tuntud lõhejõgi nimelt takistatud kahe tammiga, mis majanduslikus mõttes oma otstarbe kaotanud. Tammide vahele jääb umbes 800 m jõelõik. Üks neist rajati 1940ndate lõpuks hüdroelektrijaama jaoks. Mõnes mõttes toimivad paisud kui settebasseinid. Need varjavad jõkke poole sajandi jooksul lastud ja ka täna sinna lastavat Ida-Viru tööstuste heitvett ja tootmisjääke, milles sisalduv saast vaikselt paisude taha jõepõhja settib. Seega on seni lähtutud põhimõttest, et mugavam on saastakoletist mitte tappa, vaid mitte äratada ja lasta tal magada. Nii saavad kohalikud väiksemad ettevõtted jõkke tasakesi heitvett niristada. Keskkonnaametnikud on samuti rahul. Nemad võtavad proove jõesuudmest, paisudest kuni kümmekond kilomeetrit allavoolu, raporteerides, et vee kvaliteet on täitsa hea. 2005. a on paisudest allpool sisse lastud lõhemaime. Kui paisude tagant vesi valla päästa, võib kaladele, juhul, kui neid seal veel alles on, suure tõenäosusega hüvasti öelda.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 03.08.07 14:35
Raadio SUN FM teatas:

Valminud on keskkonnamõju hindamise programm Arbi järve tervendamise projektile ja selles kavandatud tegevuste keskkonnamõjule.

Programmi on koostanud tuntud bioloog-zooloog, Loodushoiu Ühingu LUTRA juhataja magister Nikolai Laanetu.

Programmiga saab tutvuda Tartumaa keskkonnateenistuses, ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni 26. augustini. Programmi avalik arutelu toimub 27. augustil kell 15 Elva linnavalitsuse saalis.

Nikolai Laanetu rääkis raadiole Sun FM, et praeguseks on Tartumaal, Elva linna südames paikneva Arbi järve kaldalähedane piirkond tingituna suhteliselt kõrgest taimetoitainete sisaldusest ja muda akumuleerumisest hakanud kinni kasvama.

Arbi järve pindala on 6 hektarit ja kaldajoone pikkuseks on 1475 m. Tegevus hõlmab valikuliselt ka järve kaldapiirkonda nendes lõikudes, mis on kavandatud korrastada.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 04.08.07 10:53
Kalamees püüdis Narva jõest Eestis haruldase tuura (http://www.epl.ee/artikkel/395100)Pealkiri: PRIA-st saab küsida toetust sisevete kalanduse edendamiseks
Postitas: vallikas kirjutas 07.08.07 11:56
PRIA-st saab küsida toetust sisevete kalanduse edendamiseks
7. august 2007

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) võtab alates kolmapäevast kuni 5. septembrini vastu sisevete kalanduse investeeringutoetuse taotlusi.

PRIA teatel on toetuse eesmärk kaasajastada siseveekogudel püüdvate kalalaevade töötingimusi ja tööohutust ning püütud kala kvaliteeti.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilvese sõnul tasub kõigil kriteeriumitele vastavatel ettevõtjatel kindlasti taotlus esitada, sest tänavu on veel viimast korda võimalik uusi siseveekogudes püüdvaid kalalaevu toetuse abiga osta ja ehitada. Järgmisel programmperioodil Euroopa Kalandusfondist uute sisevete kalalaevade ostmist ja ehitamist enam ei toetata.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 07.08.07 13:49
Pärnu veepolitsei tabas kaks purjus laevajuhti (http://www.epl.ee/artikkel/395369)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 08.08.07 11:04
SLÕhtuleht: Emajõe paadiõnnetuses uppus inimene (http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=241056)
Postimees: Emajõe laevaõnnetuse ohvrit täna ei leitud (http://www.postimees.ee/080807/esileht/krimi/uudised/276000.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 08.08.07 14:58
KKI 2006. aastaraamat, lugemist jupiks ajaks vast http://www.kki.ee/?id=6026


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 08.08.07 23:04
Vaat, mida kõike tehakse: http://www.postimees.ee/080807/esileht/sport/276153.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 10.08.07 08:44
EPL: Kaitsealusesse loodusesse sõitja riskib kopsaka trahviga (http://www.epl.ee/uudised/395715)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 10.08.07 09:08
Peipsi järve kehv kalavarude seisund sundis keskkonnaministeeriumi vastu võtma otsuse, millega keelatakse alates 16. oktoobrist kuni aasta lõpuni järvel kutseline kalapüük, kirjutab Eesti Päevaleht.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi määruses seisab, et arvestades järve kalavaru seisu ja 2007. aasta püügikvoote, ei ole võimalik sügisperioodil lubada pikemat püügiperioodi.

Püügikeeldu on kasutatud ka varem, kuid keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome sõnul on see kehtima hakanud oktoobri lõpus või hiljem. Lisaks pole varem lõpetatud üheageselt püüki kõigi püügivahenditega.

Lisaks juba oktoobri keskel algavale täielikule keelule väheneb kümne päeva võrra aeg, kui Peipsil tohib kala püüda põhjanooda ehk mutnikuga.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 10.08.07 12:17
Norm . see järv võikski jääda puhkajatele,harrastuskalameestele.Krt.Mustveest-Varnjani ikka meeletult palju mõrdasid ja võrke sees oli.


Pealkiri: lühikese aja jooksul juba teine tuur
Postitas: vallikas kirjutas 10.08.07 13:24
Kalur tõmbas Peipsi järvest välja tuura
13:18, 10. august 2007

TALLINN, 10. august, BNS - Kohalik kalur püüdis Peipsi järvest mõrraga haruldase kala - vene tuura, mis tõenäoliselt oli minema lipsanud Narvas asuvast kalakasvandusest.

Kalauurija Meelis Tambets ütles BNS-ile, et kala, mis kalurite kirjelduse kohaselt on vene tuur, püüti mõrraga järvest Neerapalu küla lähedal Emajõe suudmes.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 10.08.07 18:32

 Emajõe suudmest???
See teiselpool järve ju...
Neerapalu- pigem ehk Meerapalu? a see suudmest ikka tükmaad eemal.

A kui jutt õige- tonkale tuleb sügise latakaaegu jamusemad lipsud panem vist.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.08.07 09:47
tsuks, siin lähemalt siis kirjas, pilt ka: http://www.postimees.ee/130807/tartu_postimees/276730.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.08.07 17:25
Regio väikesadamate atlas sai rahvusvahelise tunnustuse

TALLINN, 13. august, BNS - Kaartide koostaja Regio ingliskeelne väljaanne Eesti väikesadamate atlas sai Moskvas toimunud rahvusvahelisel kartograafiakonverentsil atlase kategoorias kolmanda koha.

Regio koostatud Estonian Cruising Guide 2007 puhul tõstis ¸ürii esile lihtsat loetavust, mugavat köidet ja suurepärast ideed, teatas ettevõte.

Hindamisel sai otsustavaks kaartide, aerofotode ja merekaartide informatsiooni hea esitus iga Eesti väikesadama kohta.

Ülemaailmset konverentsi korraldab iga kahe aasta tagant Rahvusvahelise Kartograafia Assotsiatsioon (ICA).


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 15.08.07 22:39
Oi-oi, kuidas veel seda pole märgatud :D http://tartu.postimees.ee/150807/tartu_postimees/277141.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 16.08.07 13:22
Saareke, see oli spetsiaalselt sulle jäetud ;)

Pärnu jõgi voolab kaante vahel
http://www.parnupostimees.ee/160807/parnuparnumaa/10077374.php

Pärnumaa keskkonnateenistus on üllitanud järjekordse trükise, mille on koostanud Urmas Lekk ja Toomas Kalda ning mis tutvustab 144 kilomeetri pikkust Pärnu jõge seda ääristavate vaatamisväärsuste kaudu.

Loodus- ja aerofotodele on lisatud piirkonna kaardid, sisutihe teabetekst, rahvasuu pajatused.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel trükitud kogumik “Pärnu jõgi” on hea teejuht paadi- ja kanuumatkajatele ning piki kallast seiklejatele.

Kommenterija on lisanud, et huviline saab raamatu keskkonnateenistusest (Paul Kerese 4, ju siis Pärnus :-)).


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 17.08.07 12:37
Rakendus kalapüügist ülejäänud vakladele http://www.elu24.ee/?id=1412


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.08.07 22:42
EPL: Noor kalamees sai õnge otsa sukelduja (http://www.epl.ee/artikkel/396710)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 21.08.07 08:20
EPL: Noor kalamees sai õnge otsa sukelduja (http://www.epl.ee/artikkel/396710)
ilusti mokast haagitud, lips oli siis täpselt õige pikkusega


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 21.08.07 09:18
Minu meelest peaks igal allveekütil olema nöör järgi ja miski värviline ujuk vee peal, oskaks eemale hoida .


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 22.08.07 08:56
Sakala, 22.08: Kaatriga sõitjad lõhuvad Võrtsjärvel mõrdu (http://sakala.ajaleht.ee/220807/esileht/5028165.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 22.08.07 16:01
Krt. Paar nädalat tagasi Ninal Mõrra tiib 20-30cm vee all.Õige tähistus ka puudus.Õnneks oli kiirus maas.Vahet pole kas 30-60km/h on terastross või cm nöör,korraliku laksu saab ikka.On keegi ka suure kiirusega sisse lajatanud-tea kas tõmbab paadi mootori küljest või ahtri puruks.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 24.08.07 08:58
Postimees, 24.08: Maailma Looduse Fond põrmustas Eesti töö Läänemere kaitsel (http://www.postimees.ee/240807/esileht/siseuudised/278559.php)


Pealkiri: Piirivalvurid avastasid Peipsil viis kilomeetrit röövvõrke
Postitas: vallikas kirjutas 28.08.07 18:25
JÕHVI, 28. august, BNS - Piirivalvurid võtsid eelmise nädala lõpus Peipsi järvest välja üle viie kilomeetri tähistamata kalapüügivõrke, mis on selle hooaja absoluutne rekord.

Ajalehe Põhjarannik teatel avastasid Varnja piirivalvurid 24. augustil Kallaste lähedal 11 kilomeetri kaugusel kaldast kümme tähistamata kalavõrku kogupikkusega 500 meetrit. Tähiseta võrgud loetakse ebaseaduslikeks ja need võetakse veest välja.

Samal päeval sattus ülesande täitmiselt naasnud Alajõe kordoni patrull samuti võrkudele. Piirivalvuritel tuli tõsiselt vaeva näha, kokku võtsid nad veest välja 66 röövpüügivahendit kogupikkuses 4950 meetrit.

Kirde piirvalvepiirkonna staabi pressiohvitser Valeri Kiviselg ütles ajalehele, et augusti esimese 23 päeva jooksul avastasid piirivalvurid Peipsi järvelt 47 võrku, nüüd aga ühe päevaga peaaegu kaks korda rohkem.

"Elus kalad, mis polnud jõudnud end veel võrkudesse mässida, lasti tagasi vette, püügivarustus toimetati kordonisse ja see jääb kuni omaniku selgumiseni sinna hoiule," lisas ta. "Tavaliselt omanikud välja ei ilmu - nad teavad, et kahju peavad nad igal juhul kandma, sest ebaseadusliku kalapüügi eest on ette nähtud trahv."


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 29.08.07 12:58
Eile hilisõhtul sai Lääne piirivalvepiirkonna korrapidaja teate Saaremaa lähistel merehätta sattunud purjejahi kohta. Jahil viibinud kaks meeskonnaliiget päästeti piirivalve lennusalga helikopteriga.
Eile, kell 22.35 helistas piirivalvekorrapidajale naine, kes teatas, et tema abikaasa Ari koos sõbraga on purjejahiga teel Rootsist Eesti poole ning on sattunud merehätta, teatas Lääne piirivalvepiirkond.
Arilt saadud koordinaatide kohaselt asus merehätta sattunud jahimeeskond Saaremaal asuvast Kiipsaare majakast umbes 23 kilomeetri kaugusel loode suunas ning kahemastilisel, vees triivival alusel oli mootoririke ning rool ja purjed olid samuti purunenud.
Kohe peale teate saamist anti valmisolek jahil olnud meeste päästmiseks Veere sadamas baseerunud piirivalvelaeva PVL-106 meeskonnale. Kuna laevameeskonna sõnul kulunuks merel valitsenud halbade ilmastikuolude tõttu laeval antud koordinaatideni jõudmiseks ligikaudu 3,5- 4 tundi, siis teatati merepäästejuhtumist piirivalve lennusalga meeskonnale. Tallinnast startinud helikopter jõudis sündmuspaika umbes ühe tunniga.
Sündmuspaigal selgus, et üks jahil viibinud meeskonnaliige vajas viivitamatut toimetamist lähimasse haiglasse, kuna kõik tundemärgid viitasid alajahtumisele.
Teine aluse pardal viibinud meesterahvas otsustas jahiga kalda poole triivida, kuna tänu kaasas olnud soojadele vahetusriietele oli tema tervislik seisund rahuldav.
Kell 2.03 maandus helikopter Kuressaare lennuväljal, kust kiirabibrigaad toimetas päästetud, 1968. aastal sündinud Aigori Kuressaare haiglasse.
Kuna tugeva, 14-21 meetrit sekundis puhuva loodetuule ja 5-7 meetri kõrguse laine tõttu merel ei olnud piirivalvelaeval ikka veel võimalik triivivale jahile läheneda, startis helikopter varahommikul Kuressaare lennuväljalt järele ka teisele meeskonnaliikmele, 1958.aastal sündinud Arile. Mees toimetati samuti tervislikule läbivaatusele Kuressaare haiglasse.
Jahti jäi sündmuspaiga lähedusse valvama piirivalvelaeva meeskond.
Rootsist ostetud ja veel ilma nimeta aluse meeskond oli teel Rootsist Eestisse.

allikas Delfi


Pealkiri: Taanlased investeerivad Eesti kalatööstusesse 1,5 miljardit
Postitas: vallikas kirjutas 30.08.07 14:09
TALLINN, 30. august, BNS - Taani päritolu ettevõtja kavatseb koos investeerimispartneritega USA-st ja ¦veitsist ehitada Eestisse 1,5 miljardi krooni eest kalatööstuskompleksi, teatas põllumajandusministeerium.

Põllumajandusministri nõunik Alar Oppar ütles BNS-ile, et investorite plaanide kohaselt hakatakse kompleksis kasvatama 10.000 tonni koha aastas. "Täiendav artikkel on valge kalamari," lisas Oppar.

Uue ettevõtte käive ulatuks täisvõimsusel 2,1 miljardi kroonini aastas. "Kogu äri on suunatud ekspordiks maailmaturgudele - Euroopa Liidu kallid turud, Jaapan, Ameerika Ühendriigid. Tegu on väga kallisse turuni¨¨i sisenemisega," märkis Oppar.

Oppari sõnade kohaselt oleks taanlaste ühekordne investeering kokku umbes sama suur kui viimase 16 aasta jooksul Eesti kalatööstusesse tehtud investeeringud kokku.

Oppari sõnul ehitatab investor kokku 370 inimesele tööd andva kalatööstuse praeguste andmete kohaselt Pärnumaale. "Ajakava kohaselt saab kogu kompleks valmis kahe aasta jooksul," teatas Oppar.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 30.08.07 19:03
Vaadake ja võtke õppust.

Kuid selge pole siiski- kus neid kaatreid tankida saab ja kuhu pilsivett tagastada.

http://www.postimees.ee/280807/tartu_postimees/uudised/279265.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 30.08.07 20:20
See Tartu olukord ei ole härra VS-i ainus sigadus meresõidukultuuri ja veeliiklusohutuse vastu. Kusjuures ilmselgete ärihuvide taustal peab ta end ise Eestis suureks väikelaevanduse arendajaks. Kes ei ole viimasel ajal kipperi foorumit lugenud, siis panen paar linki:
http://www.postimees.ee/220807/esileht/majandus/278208.php
http://foorum.kipper.ee/viewtopic.php?t=2027

PS kui kellelgi on soov sel teemal edasi diskuteerida, siis tehku eraldi teema.


Pealkiri: Euroliit tahab vähendada Läänemere kalapüügikvoote
Postitas: vallikas kirjutas 03.09.07 14:33
TALLINN, 03. september, BNS - Euroopa Komisjon tegi ettepaneku vähendada järgmisel aastal kvoote enamikes Läänemere kalanduspiirkondades.

Eesti keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome ütles BNS-ile, et Eestit kvootide vähendamine eriti ei mõjuta. Kvoodimahud võivad alaneda peamiselt tursa- ja lõhepüügile, kuid ei puuduta Eestit majanduslikult rohkem huvitavaid kalu nagu kilu ja räim.

Tursa- ja lõhekvoote pole Soome sõnul Eesti enam aastaid lõpuni ära kasutanud ning kilu ja räime püügikvoodid võivad isegi järgmisel aastal suureneda.

Euroopa Komisjon teatas esmaspäeval, et Läänemere kahe osa tursavaru olukord tekitab jätkuvalt muret. Teadlaste soovituste kohaselt on vaja piirata ka lõhepüüki, kuna noorlõhede ellujäämise tase langeb.

PS: Komisjon on kusagilt saanud arvu (sic! mitte tonnid) mitu lõhet võib Läänemerest püüda.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 04.09.07 09:24
Pole küll artikkel, kuid kellegi kodujärve võibolla puudutab see asi:

Mõniste Vallavalitsus algatas 24. augustil 2007. a korraldusega nr 2-1.2/225 “Keskkonnamõju hindamise algatamine” Mõniste külas Mõniste vallas Võrumaal katastriüksusel 49301:002:1920 kavandatava Mõniste järve saneerimise projekti koostamise käigus vee erikasutustegevuse keskkonnamõju hindamise.

Tegevuse eesmärk on Mõniste järve saneerimine ja avaliku supluskoha rajamine.
Mõniste Vallvalitsuse nimel on keskkonnamõju hindamise kontaktisik abivallavanem Merlika Niidumaa, tel 789 1297, e-post merlika@mehka.werro.ee
Keskkonnamõju hindamise algatamise korraldusega on võimalik tutvuda Mõniste Vallavalitsuses alates teate ilmumisest (tööpäeviti vallavalitsuse lahitolekuajal) Mõniste vald, Mõniste küla 66002 Võrumaa, tel 789 1297, vald@mehka.werro.ee


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 05.09.07 08:41
ETV24: Eestlased sõitsid 4meetrise paadiga Inglismaalt Saaremaale (http://www.etv24.ee/index.php?0587327)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 06.09.07 08:04
EPL: Peipsil avastati viis kilomeetrit röövvõrke (http://www.epl.ee/artikkel/398972)


Pealkiri: Roolijoodik viis surma temalt küüti palunud kalamehe
Postitas: vallikas kirjutas 06.09.07 11:51
NARVA, 6. september, BNS - Ida-Virumaal hukkus kolmapäeva õhtul roolijoodiku osalusel toimunud liiklusõnnetuses kalamees, kes oli veidi varem koos kaaslasega purjus juhilt küüti palunud.

Ida prefektuuri teatel juhtus õnnetus kella 20.55 paiku Narva-Mustajõe maantee 6. kilomeetril, kui 1953. aastal sündinud Valentina juhitud Audi 80 jäi tehnilise rikke tõttu tee äärde seisma. Juht ei lülitanud sisse ei gabariidi- ega ka ohutulesid.

Samal ajal lähenes Audile samas suunas liikunud VAZ 2109, mille purjus 47-aastane juht Anatoli oli veidi varem võtnud peale kaks küüti palunud kalameest. Purjus sohver ei märganud teel seisvat teist autot ja kihutas talle tagant otsa.

Kokkupõrke tagajärjel hukkus sündmuskohal VAZ-is viibinud 46-aastane kalamees Juri. Tema kaaslane, 29-aastane Igor sai kergelt vigastada


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 11.09.07 11:10
http://www.parnupostimees.ee/110907/paevateema/10078055.php varsti hakkame koha kasvatama.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 12.09.07 12:18
http://www.postimees.ee/110907/tartu_postimees/luhiuudised/282375.php

Linn sõlmis koostöölepingu Rebase tänava slipi ehitamiseks
11.09.2007 16:08

Linnavalitsus otsustas sõlmida sihtasutusega Emajõe Jõeriik koostöölepingu Rebase tänava veesõidukite vette laskmise slipi ehitamiseks.
Slipi ehitamise tingimusteks on, et sihtasutus peab korraldama riigihanked slipi ehitaja ja omanikujärelevalve leidmiseks.
Linnavalitsus kannab slipi ehitamise kulud maksimaalselt 400 000 krooni ulatuses ning sihtasutus Emajõe Jõeriik kohustub valminud slipi Tartu linnale ilma täiendava tasuta üle andma.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.09.07 12:08
Seadusrikkumised muutuvad Emajõel aina sagedamaks

Tartu Ekspress, 13. september

Sellel aastal on Emajõel tabatud 30 seadusrikkujat, kellest suurem osa on eksinud  päästevarustusega seotud eeskirjade vastu. Et Emajõe veeteele tekib iga aastaga sõidukeid järjest juurde, on ka rikkumisi üha rohkem.

Joobes juhte pole politsei sel suvel tabanud, kuid samas tuleb märkida, et seadusega
on väikelaeva juhile lubatud kuni 0,8-promilline joove. Komissar Barinski-Gesjuk
lisas, et kiiruspiiranguid Emajõel kehtestatud ei ole. Juhtumit, kus veesõiduki
juhil puudusid vastavad load, esines neljal korral. Ilma lubadeta võib Eestis sõita vaid sellise
alusega, mille mootor pole võimsam kui 25 kW.  Emajõel patrullib politsei
kaatriga kolm korda nädalas ning võimaluste ja vajaduse järgi. Sel aastal hoitakse jõeteedel
silma peal oktoobrikuu lõpuni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.09.07 16:37
Läänemere kalu ohustav kammloom jõudis Porvooni

Kalavarusid hävitav Mnemiopsis leidyi ehk ameerika kammloom on Läänemerel kiiresti levinud. Soome mereuuringute instituudi uurimislaev Aranda leidis kammloomi juba ka Porvoo lähistelt.

Ahvenameres ja Botnia lahe lõunaosas olevas Selkämeres on liik laialt levinud, vahendas STT.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.09.07 17:29
Läänemere kalu ohustav kammloom jõudis Porvooni
teema kohta on ka yks pikem postimehe artikkel: http://www.postimees.ee/020907/esileht/siseuudised/280324.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.09.07 17:49
 14.09.2007   Keskkonnamõju hindamise teated

Võrumaa Keskkonnateenistus teatab, et on valminud Tamula järve lähiala ja Võhandu kanali kaldaalade saneerimistöödega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamise programm.

Tegevuse eesmärk on korrastada Roosisaare piirkonnast Kreutzwaldi pargini Tamula järve kaldaala. Tamula tänava ja Tamula järve vahelisel alal süvendatakse ja laiendatakse kraave rajamaks paadikanal ning Tamula järve kaldapiirkonnast soovitakse eemaldada roog ja sete.


Pealkiri: Purtse jõe põhjast hakatakse ohtlikke aineid otsima
Postitas: vallikas kirjutas 16.09.07 18:44
KÜLLI KRIIS, Põhjarannik
Reede, 14.9.2007

Aasta lõpul asutakse keskkonnaministeeriumi eestvõttel Purtse jõe põhjasetetest proove võtma, et analüüsida neis sisalduda võivaid ohtlikke aineid. Seesugust seiret pole Eestis varem tehtud.

Keskkonnaministeeriumi välja kuulutatud riigihange kannab nimetust "Ohtlike ainete seire ja inventuur Ida- ja Lääne-Virumaa veekeskkonnas" ning tähendab täpsemalt seda, et aastakümne jooksul ohtralt keemia- ja muude tööstuste heitvett endasse võtnud Purtse jõe põhjasetetest hakatakse ohtlikke aineid otsima. Lisaks analüüsitakse nende ainete mõju jõevee kvaliteedile.

http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6201Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 18.09.07 19:54
EPL, lugejakiri: Veekogudel puhkamise võimalustest! (http://www.epl.ee/sartikkel/1614)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 22.09.07 12:48
Üks hariv üritus, tuttava esinejaga ;)
http://www.teec.ee/?nodeid=256&lang=et&articleid=532


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 26.09.07 12:17
Angerjaid tuleb kohelda nagu väikesi lapsi

http://www.epl.ee/artikkel/401527


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 27.09.07 08:01
ETV24: Saarlane püüdis viimaste aastate suurima hõbekogre (http://etv24.ee/index.php?0589910)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 28.09.07 09:52
28.09.07

Inspektorid avastasid Peipsi järvel kahe päevaga 173 ebaseaduslikku püügivõrku

Inspektorid on sel nädalal kahe päevaga Peipsi järvel avastanud ja püügilt eemaldanud 173 ebaseaduslikku nakkevõrku kogupikkusega 12 kilomeetrit.

Keskkonnainspektsiooni Tartumaa osakonna inspektorid avastasid esmaspäeval, 24. septembril Peipsi järve põhjaosas Rannapungerjast umbes 10 km kaugusel 74 nakkevõrku, mille silmasuurus jäi alla lubatud 130 mm. Pooled võrkudest olid ka nõuetekohaselt tähistamata ja märgistamata.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 28.09.07 09:59
TOPi omanikud ähvardavad Pirita sadama osaliselt sulgeda  (http://www.postimees.ee/280907/esileht/siseuudised/tallinn/285868.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 28.09.07 10:37
EPL: Peipsi järvel avastati kokku 12 km ebaseaduslikku püügivõrku (http://www.epl.ee/artikkel/401835)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 02.10.07 13:35
Ilmatargad ennustasid tormi, meri taltus peegliks
http://www.parnupostimees.ee/021007/artiklid/10078709.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 02.10.07 18:01
Lõhe liikumist takistav Purtse hüdroelektrijaam võib seiskuda

LoodusPurtse jõel juba mõne aasta tegutsenud hüdroelektrijaam võib jääda vee erikasutusloata, kui jaama omanik ei ehita kiiresti kalatreppi, mida mööda saaks liikuda Purtse jõkke lastud lõhed.

Ida-Virumaa keskkonnateenistus pole seni vastanud Purtse jõel hüdroelektrijaama haldava OÜ Koprapere vee erikasutusloa taotlusele. Ehkki jaam töötab juunikuust loata, pigistatakse teenistuse juhi Agu Värimäe sõnul silm kinni, kui omanik kiiresti tegutsema hakkab. "Sellest, et trepp tuleb ehitada, on räägitud juba pikalt ning kui nüüd kiiret reageeringut ei tule, siis jääb luba saamata - seadused on ühesugused kõikidele," ütles Värimäe, kes ise pooldaks siiski jaama jätkamist.

http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6322


Pealkiri: Inspektsioon tabas Raplamaal kaks elektriga kala püüdnud meest
Postitas: vallikas kirjutas 03.10.07 14:55
KESKKONNAINSPEKTSIOON 03.10.07

Keskkonnakaitseinspektorid tabasid tänavu kevadel Raplamaal koostöös tähelepaneliku harrastuskalastaja ja politseiga kaks Vigala jõel elektripüügivahendiga kala püüdnud meest.

Eelnevale informatsiooni1e tuginedes said Järvamaa osakonna inspektorid aprillikuus jälile kahele Raplamaa mehele, keda kahtlustati  elektriga kalapüügis.

Esialgu leiti keelatud viisil püütud kalad, enamik neist haugid ja särjed ning üks forell. Hiljem saadi kätte ka püügiks kasutatud aparaat, mis konfiskeeriti.

Eksperdi kinnitusel oli tegemist tugevajõulise elektripüügivahendiga.

Praeguseks on menetlus lõppenud ja kumbki röövpüüdja on saanud trahvi 9000 krooni. Lisaks sellele tuli seaduserikkujatel tasuda solidaarselt 2150 krooni ekspertiisitasu ning keskkonnale tekitatud kahju 12 900 krooni.

Kalade elektriga püük on seadusega keelatud, sest sellel on keskkonnale äärmiselt kahjulik mõju. Elektripüügi tagajärjel võivad kogu püügipiirkonna kalavarud ja põhjaloomastik täielikult hävineda.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 04.10.07 09:56
Nupuklubi Presidont avalikus valguses: http://www.haaslava.ee/teataja/infoleht159.pdf


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 04.10.07 11:29
Postimees: Emajõgi ja Võrtsjärv kahanevad (http://www.postimees.ee/041007/tartu_postimees/287173.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 04.10.07 20:27

 Ehh Janno- pooljuttu jäeti ülbelt välja- see mis jäi... jäi nigu ta jäi. katkendlikult. Seosetult.
Läksin lausa marru. A nüüd lihtsalt jälle veidi targem.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 04.10.07 22:21
Hehee, Tsuks, Sa siis ei teadnud, et ajakirjanikke ei tohi usaldada. Seal kus vaja pole, panevad juurde ja kus oleks vaja, jätavad välja :D


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 05.10.07 09:56
Vat see Haaslava leht on ikka 1 väärt leht. Kust ma muidu oleks teada saand, et punakindral Kork oli Haaslava mees ja Stalini väimees.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 05.10.07 10:06
pole midagi parata, tsuks, sellisena jäädki sa nii oma kaasaegsete kui ka järeltulevate põlvede mällu...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.10.07 12:47
Viljandimaa leht Sakala: Läinud kuul tabasid keskkonnakaitseinspektorid Võrtsjärvel mitu kutselist kalurit, kel oli saagi hulgas palju alamõõdulisi kohasid.

8. septembril leiti ühel kaluril paadist 22 lubatud mõõdus ja 77 alamõõdulist koha. Neli päeva hiljem tabatud patustanul oli 14 õiges mõõdus ja 34 lubatust lühemat sudakut.

"Nakkevõrke oleme tänavu vähe leidnud, viimati võtsime välja viie võrguga jada," rääkis vaneminspektor Guido Kapp.

Üks viljandlasest harrastuskalur juhtus eelmisel nädalal Viljandi järves nakkevõrgule, mis oli täis roiskuma läinud ahvenaid.

http://www.sakala.ajaleht.ee/091007/esileht/5029076.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 10.10.07 13:18
Ajaleht Sakala: Maaomanik õgvendas loata Raudna jõe voolusängi

Pärsti valla Alt-Tobra talu omanik lasi Raudna jõe lookele kaevata kraavi, mis suunab vee läbi tema kodutiigi, võtmata arvesse, et jõgi on forellide kaitseala.

http://www.sakala.ajaleht.ee/101007/esileht/5029082.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 11.10.07 11:07
Ajaleht Tartu Ekspress: Eelmisel pühapäeval püüdis Tartu kalamees Sven Salo Emajõest rekordiliselt suure koha, mis kaalus üle kümne kilo ja oli peaaegu meetripikkune.

http://www.tartuekspress.ee/?page=7&n=10&id=61Pealkiri: Loobul parandatakse kalade kudevõimalusi
Postitas: vallikas kirjutas 11.10.07 16:41
Keskkonnaministeerium keskkonnamõju hindamise (KMH) järelevalvajana teatab Loobu jõel paiknevatele Joaveski hüdroelektrijaama ja Loobu paisudele kalapääsude rajamise KMH aruande heakskiitmisest (otsus 27.09.2007).

Kavandatava tegevuse KMH on tehtud Ühtekuuluvusfondi tehnilise abi projekti 2003/EE/16/P/PA/012 “Vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamine” raames. Kavandatava tegevuse eesmärk on KMH abil välja selgitada parim võimalik lahendus, et saavutada Loobu jõe hea seisund.

KMH käigus käsitleti järgmisi alternatiive:
Kavandatava tegevuse variandid Joaveski hüdroelektrijaama paisul:
Variant 1: Paisu täielik lammutamine, looduslähedase kärestiku taastamine, paisjärve puhastamine settest.
Variant 2: Olemasoleva veetaseme säilitamine, paisjärve puhastamine settest, kamberkalapääsu rajamine paisu alavee poolele, liigveelasu ja põhjalasu vahele.
Variant 3: Olemasoleva veetaseme ja paisu säilitamine, kamberkalapääsu rajamine jõe paremale kaldale, paisjärve puhastamine settest, paisu avamine kevadel ja sügisel kalade rändeperioodil.
Variant 4: Olemasoleva veetaseme ja paisu säilitamine, paisjärve puhastamine settest, kamberkalapääsu rajamine paisu alavee poolele, liigveelasu ja põhjalasu vahele, paisu avamine sügisel kalade rändeperioodil.
Variant 0: Kavandatavat tegevust ei toimu.

Kavandatava tegevuse variandid Loobu (Arbavere) paisul:
Variant 1: Paisu täielik lammutamine, looduslähedase kärestiku rajamine.
Variant 2: Olemasoleva veetaseme säilitamine, möödaviikpääsu rajamine jõe paremale kaldale.
Variant 3: Olemasoleva veetaseme säilitamine, kamberkalapääsu rajamine jõe paremale kaldale.
Variant 4: Olemasoleva veetaseme säilitamine, paisjärve puhastamine settest, möödaviikpääsu rajamine jõe paremale kaldale.
Variant 5: Olemasoleva veetaseme säilitamine, paisjärve puhastamine settest, kamberkalapääsu rajamine jõe paremale kaldale.
Variant 6: Olemasoleva veetaseme ja paisu säilitamine, kamberkalapääsu rajamine jõe paremale kaldale, paisjärve puhastamine settest, paisu avamine kevadel ja sügisel kalade rändeperioodil.
Variant 7: Olemasoleva veetaseme ja paisu säilitamine, paisjärve puhastamine settest, kamberkalapääsu rajamine jõe paremale kaldale, paisu avamine sügisel kalade rändeperioodil.
Variant 0: Kavandatavat tegevust ei toimu.

KMH eksperdid leidsid, et variandid 1 ja 3 (Joaveski hüdroelektrijaama korral) vastavad projekti eesmärkidele, kuid eelistatum on variant 1, kuna see vastab paremini EL Veepoliitika raamdirektiivi nõuetele ja looduskeskkonna kriteeriumidele. Variant 3 vastab aga paremini sotsiaalsetele kriteeriumidele. Variandi 1 elluviimine eeldab paisu väljaostmist selle omanikult.

Loobu (Arbavere) paisu korral vastasid variandid 1 ja 4 projekti eesmärkidele, kuid eelistatum on variant 4, mida toetavad kohalikud elanikud ning see vastab paremini ka Kadrina valla üldplaneeringule ja arengukavadele. Variant 1 vastab küll paremini EL Veepoliitika raamdirektiivi nõuetele ja hea looduskeskkonna kriteeriumidele, kuid kohalik elanikkond ei eelista seda lahendust.

KMH aruande heakskiitmise otsuse kohaselt tuleb Keskkonnaministeeriumi keskkonna­korralduse asekantsleril saavutada kokkulepe paisude omanikega (kavandatava tegevuse lahenduse valiku osas). Vajadusel tuleb selleks kasutada ekspertide abi.

Loobu jõel paiknevatele Joaveski hüdroelektrijaama ja Loobu paisudele kalapääsude rajamise KMH aruandega ning selle heakskiitmise otsusega on võimalik tööpäeviti (esmaspäev-neljapäev 8.00-17.00 ja reedel 8.00-15.45, lõuna on 12.00-12.45) tutvuda Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonnas aadressil Narva mnt 7a, ruum 428, Tallinn. Kontaktisik on peaspetsialist Irma Pakkonen, tel 626 2974, faks: 626 2801, e-post: irma.pakkonen@envir.ee. Aruanne ja eelprojekt on ka avalikustatud Keskkonnaministeeriumi kodulehel: http://www.envir.ee/91619.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 12.10.07 08:42
Muugal jääpüüki harrastavatele kalameestele hea uudis :) EPL: Muuga söeterminal võib Eestist ära kolida (http://www.arileht.ee/artikkel/403649)Pealkiri: Eksperdid soovitavad Pärnu ja Loobu jõe paisud lammutada
Postitas: vallikas kirjutas 12.10.07 10:45
12. oktoober 2007

Keskkonnaministeerium kiitis heaks Loobu ja Pärnu jõe keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanded, mis eelistavad mõlemal jõel paisude lammutamist, kummagi jõe alumine pais kuulub AS-ile Maru.

Pärnu jõel asuva Sindi paisu paremkaldapoolse tammi omanik AS Maru taotleb praegu keskkonnaministeeriumilt vee erikasutusluba, et paisule hüdroelektrijaam rajada. Loa saamise eeltingimuseks seadis riik toimivate kalatreppide rajamise. Samas tunnistab KMH aruanne parimaks lahenduseks paisu eemaldamise ja kärestiku rajamise.

Aruanne soovitab riigil paisu betoonist ülakontsruksiooni lammutada ja paisjärv likvideerida. Tegevuse rakendamine eeldab samas AS-ilt Maru kinnistu väljaostmist. Maru on KMH protsessi käigus kava vastu protesti avaldanud, samas kaebas vasakkalda poolse tammi omanik OÜ Articer ka maa omandiküsimuse pärast Maru kohtusse.

Pärnu jõel asuvate Kurgja, Jändja ja Türi-Särevete paisul soovitavad eksperdid paisude osalist lammutamist ja kärestike rajamist jõesängi.

Loobu jõe Joaveski pais kuulub samuti AS-ile Maru, selle paisu puhul leidsid KMH eksperdid, et eelistatuim variant oleks paisu täielik lammutamine, looduslähedase kärestiku taastamine ning paisjärve puhastamine setetest. Ka selle variandi puhul tuleks riigil pais eraomanikult välja osta.

Teise variandina võiks Joaveski paisul kasutada kamberkalapääsu rajamist jõe paremale kaldale ja paisu avamist kevadel ja sügisel kalade rändeperioodil.

Loobu jõel Arbaveres asuva paisu puhul arvestavad keskkonnaeksperdid kohalike elanike eelistust ning soovitavad paisjärve puhastamist ning kaladele möödaviikpääsu rajamist paremale kaldale. Samas tunnistavad eksperdid, et hea looduskeskkonna kriteeriumidele vastaks paisu lammutamine paremini.

Loobu jõel suudmest 10 kilomeetri kaugusel asuv Joaveski pais, nagu ka Pärnu jõel suudmest 15 kilomeetri kaugusel asuv Sindi pais takistab väga oluliselt siirdekalade, peamiselt lõhi ja meriforelli kuderännet.

Riigi tegevuskava näeb ette jõe elupaikade parandamist ja kalapääsude rajamist kooskõlas Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi nõuete ja hea looduskeskkonna kriteeriumidega.

KMH aruande heakskiitmise otsuse kohaselt tuleb keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse asekantsleril saavutada paisude omanikega kavandatava tegevuse lahenduse osas kokkulepe. Vajadusel tuleb selleks kasutada ekspertide abi.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 14.10.07 11:23
Postimees: Kaluritest kratid rikkusid Võrtsjärvel seadust (http://www.postimees.ee/141007/esileht/krimi/uudised/289238.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 15.10.07 19:09
Ameerika kalastussportlaste vägiteod kalapüügivõistlusel: http://www.elu24.ee/?r=16&id=4193


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 16.10.07 09:09
Kalamehe mõrda sattus haruldane kala
16.10.2007 Pärnu Postimees

Eile sattus Pärnu mereuurimisjaama usalduskaluri Urmas Marguse katsemõrda lõunameredes tavaline, kuid siinsetel laiuskraadidel haruldane kefaal. Uurimisjaama ihtüoloogi Heli Shpilevi sõnade kohaselt on tegu kogu Läänemeres tõelise haruldusega, sest see kala on rohkem Vahemere kui meie vete elukas.

Püünisesse sattunud kala pikkuseks ninast sabaotsani mõõdeti 26,6 sentimeetrit ja kala kaalus 168,3 grammi. “Väike, ilmselt mitte veel suguküps isend, kelle siia sattumise viisi on tõesti raske arvata,” pakkus Shpilev, kes esialgse vaatluse põhjal ei osanud kindlalt öelda, mis liiki kefaaliga tegu, kuid arvas selle ramada kefaali esindaja olevat.

See kala kasvab talle sobivais tingimustes umbes 60 sentimeetri pikkuseks ja suuremad isendid kaaluvad teaduskirjanduse põhjal 2,8 kilo. “Soojemates vetes on kefaalid majanduslikult arvestatavad liigid, meil aga eksikülalised,” ütles Shpilev.

Siiski pole see esimene kefaal, mis meie vetest kinni on püütud ja liigiliselt hinnatud: 2003. aastal saadi kätte pakshuulkefaal, mis soojemates vetes kasvab kuni meetriseks ja võib kaaluda kuni 6 kilo.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 18.10.07 10:26
Riigikogu võttis 66 poolthäälega vastu Riigikogu liikmete Tarmo Kõutsi, Trivimi Velliste, Mark Soosaare ja Imre Sooääre algatatud kalapüügiseaduse § 134 muutmise seaduse (41 SE). Seadusmuudatus annab õiguse väljastada püsiasustusega väikesaare alalisest elanikust kutselisele kalurile kalapüügiluba viie või enama nakke- või raamvõrgu kasutamiseks. Käesoleva seaduse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 2008. aasta 1. jaanuaril. Seaduse vastu hääletas 1 Riigikogu liige, erapooletuks ei jäänud keegi.

Rahanduskomisjoni kui juhtivkomisjoni ettepanekul arvati tänase istungi päevakorrast välja valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (108 SE) kolmas lugemine.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Silver kirjutas 22.10.07 09:40
Peipsist tahetakse teha tuulepark? http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=6467


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 22.10.07 11:26
tõesti rõve vaatepilt.Kinnisvarahinnad sealkandis ilmselt langevad kohe.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 23.10.07 17:54
 Kuidas mõjutab labade madalvõnksagedus, vibratsioon, põhjas olevad el. kaablid, tohutu territooriumi igasugutegevuseks (liiklemine, ujumine, kalapüük jne) piiramine?
Ehitamine?
Kes seda hinnata oskab üldse?
Narva SEJ lähedal- kas meil on elektrienergia kriis? Ometigi ju veeti Soome 2 kaablit- et müüa ülejääke. Nõus- vajadusel saab ka tagasi miskit.
Aga teab ka keegi tuulikute hinda ja tasuvusaega? See on meeletu- seepärast Rohelise Energia  KW/h ongi kallim! Ja seda kelle arvelt?
ABB ja Siemens promovad oma tehnoloogiat- a tehku seda seal, kus muud võimalused on teatud tingimustest  - looduslikult või majanduslikult- veel kulukamad-  Nauru või Togosaartel a kõigeparem Murorua atollil. Rajagu tehnoparke inimestest veidi eemale.
 Ja siseveed jätku palun ükskord see nn "Roheline Energia" üldse  rahule. Kas rannikuid ja nüüd plaanitavad sisemaad täispikitud tiivikud on meie loodusliku maastiku osa?

Ülbe reostus tegelikult!  Visuaalne, akustiline ja krt teab veel milline. Lindude rännuajal- sügisel-kevadel-paneme tuulikud seisma? a siis ju kõige "magusamad" tuuled!

Mõistus- tule ükskord koju- terve maailm ehitab tuumaelektrijaamu- valmistudes energiakriisiks varakult ette, a meie ehitame ikka tuule- ja vesiveskeid edasi!
Mitte 50- vaid 150 aastat oleme ajaloost maas.
 
tsuks nigu ma olen... veidi tige...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Meelis 'HrKala' kirjutas 24.10.07 09:29
Risustades veel natu seda teemat.   Miskilt taevakanalilt nägin saadet nende tuulikute hooldamisest. Ja et need tuulikud efektiivsemalt töötaksid tuleb nende labad puhtana hoida igasugu putukatest( nigud autoklaas) Selleks et need putukad-mutukad ei kleepuks labadele, piserdatakse neile miskit keemjat pidevalt. Ja kuhu se satub, ikka vette. :( . Kuda see loodusele mõjub, ei oska öelda. Aga kindlasti mitte hästi :(


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 24.10.07 10:33
Meil paldiski omad juba rikuvad vaadet,õnneks jäävad tsipa paremale .Nüüd vaatan merd ainult vasaku silmaga.Ei saa jah aru miks peavad need nii asustatu kohtades olema-rõvedad valged nuiad rsk.Raha paneb kõik paika,ehk võitles tuuleveskitega(kas rahva arvamust ka küsitakse üldse?)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 24.10.07 11:20
Huvitav jah, miks kogu maailmas need va elektrituulikud valged on. Kas fantaasiapuudus või on valge värv lihtsalt nii odav. Mulle ja usun paljudele oleks hoopiski parem kui nad oleksid miskit muud tooni. Mere veeres võiksid nad olla sinkjas-hallid, ida-virumaal tuha- või aherainete värvi, või siis tehku rohelised või hoopiski kujutagu palme.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 24.10.07 14:35
Enamik Läänemere kalapüügikvootidest vähenevad

Euroopa Liidu kalandusnõukogu kehtestas liikmesriikidele järgmise aasta räime, kilu, tursa ja lõhe püügikvoodid Läänemerel, lubatud püügimaht Läänemerel suuresti vähenes.

Teadlased soovitasid vähendada räimepüüki Liivi lahel selle aastaga võrreldes 20 protsendi võrra, kuid Euroopa Komisjon pakkus üksnes neljaprotsendist vähendamist ja seda toetas ka Läti, teatas keskkonnaministeerium.

"Eesti tegi ettepaneku teadlaste soovitusi arvestada ja püügikvooti siiski üle nelja protsendi kärpida, kuid Läti ei olnud sellega nõus," ütles keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome.

Eesti hääletas kalapüügikvootide määruse sellisel kujul vastuvõtmise vastu.

Viimastel aastatel on Liivi lahe räimevaru vähenenud ning see on ministeeriumi teatel tekitanud rannakaluritele suuri sotsiaalseid ja majanduslikke probleeme.

Eesti rannakalurite sissetulekust 80-90 protsenti annab räimepüük, kuid võrreldes 4-5 aasta taguse ajaga on saagid pea kahekordselt vähenenud.

Järgmise aasta püügikvootide alusel võib Liivi lahes räime püüda 36.094 tonni, mis on neli protsenti vähem kui tänavu. Eesti kvoot sellest on 17 317 tonni. Räime kvoot Läänemere avaosas on 152.630 tonni, mis on 15 protsenti enam kui tänavu, Eesti kvoot sellest on 17.147 tonni.

Kilu kvoot Läänemeres on 454.492 tonni, mis on on sama palju kui sellel aastal, Eesti kvoot sellest on 52.060 tonni.

Tursa kvoot Läänemere idaosas on 38.765 tonni, mis on viis protsenti tänavusest vähem. Eesti kvoot sellest on 867 tonni. Läänemere lääneosas võib turska püüda 19.221 tonni, mis on 28 protsenti vähem kui tänavu. Eesti kvoot Läänemere lääneosa tursavarudest on 185 tonni.

Lõhe kvoot Soome lahes on 15.419 isendit, mis ei muutunud. Eesti lõhekvoot on 1581 isendit. Läänemere avaosas võib püüda 364.392 lõhet, mis on 15 protsenti vähem kui tänavu. Eesti lõhekvoot Läänemere avaosa varudest on 7674 isendit.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 26.10.07 09:16
Virumaa Teataja kirjutab:

Plaan avada kaladele rändetee Kunda jõel võib viia selleni, et seal tuleks lammutada neli paisu, see mõte ei meeldi aga mõne paisu omanikule.

http://www.virumaateataja.ee/261007/esileht/15041925.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 29.10.07 16:04
KKI teatas:

Kui möödunud aastal oli üheksa kuuga registreeritud 1857 kalapüügirikkumist, siis tänavu oli kalapüügivaldkonnas rikkumisi 1691 ehk 166 rikkumist vähem kui aasta tagasi. 2005. aastal oli püügirikkumisi 2471.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 06.11.07 09:41
ussipüügist pärnumail  (http://www.parnupostimees.ee/061107/parnuparnumaa/10079702.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 09.11.07 07:59
http://www.tartuekspress.ee/?page=7&n=10&id=61       vot nii käib !


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.11.07 08:21
Postimees: Hoogsalt kudev meriforell hukkub röövpüüdjate võrkudes (http://www.postimees.ee/091107/esileht/siseuudised/294373.php?hoogsalt-kudev-meriforell-hukkub-roovpuudjate-vorkudes)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Maert kirjutas 09.11.07 16:13
Kaugel pole aeg kui ka ussi konksuotsa ajamine on väga paha, austrite kiusamine juba on...http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=17384493


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 11.11.07 00:39
Inspektor Guido Kapp on 30 aastat ametis:
http://www.sakala.ajaleht.ee/011107/esileht/uudised/5029549.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 12.11.07 09:38
Meie Maa: Traalimehed puhastavad merd (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=20539)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.11.07 10:07
Keskkonnaekspert peab Põduste jõevähkide surma põhjuseks reostust (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=4514)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 19.11.07 13:12
Ministeerium teatas 19. nov: Kontroll ebaseadusliku kalapüügi üle paraneb

Vabariigi Valitsus kiitis heaks riigipiiriseaduse ning laevalipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega hakatakse tõhusamalt tõkestama ebaseaduslikku kalapüüki avamerel.

Seaduste muutmise tingib vajadus tõhustada kontrolli ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi üle. Samuti on Eestil kohustus täita rahvusvahelistest kokkulepetest ja Euroopa Liidu (EL) nõukogu kalapüügikvootide määrusest tulenevaid nõudeid.
Muudatus riigipiiri seadusse on tehtud selleks, et määrata Eestis rakendusasutus, mis antud juhul on Piirivalveamet, kes peaks takistama „musta nimekirja“ kantud kalalaevade sisenemise Eesti sadamatesse.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 19.11.07 17:49
Meiemaa kirjutab:

Eelmisel nädalal hakkas Saarte Liinide uus ujuvekskavaator Watermaster Salme jõge pumpamisega süvendama. Kui seni oli jõe selles osas vett vaid poole meetri jagu ja kohati vähemgi, siis nüüd süvendatakse kahe meetri peale.

Mudakihi paksus jõepõhjas on aga kohati kuue meetri ringis. Süvendustöödeks eraldas Keskkonna Investeeringute Keskus (KIK) 1.9 miljonit ja valla omafinantseering on paarsada tuhat krooni.

http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=20696Pealkiri: Keskkonnainspektor rikkus kalapüüginõudeid
Postitas: vallikas kirjutas 19.11.07 19:00
TALLINN, 19. november, BNS - Keskkonnainspektsiooni inspektorid avastasid esmaspäeval Pärnumaal kalapüüginõuete rikkumise, mille üks osaline oli praegu puhkusel viibiv Pärnumaa osakonna inspektor.

Rikkumisega seoses on alustatud väärteomenetlust, lisaks algatatakse inspektori suhtes distsiplinaarmenetlus.

Eelnevalt saadud info põhjal kontrollisid inspektorid Pärnumaal Audru vallas Saulepa külas merelt naasnud kalureid, kelle hulgas oli ka Pärnumaa osakonna inspektor. Kontrollimisel selgus, et kalapüügil oli kasutatud lubatust väiksema silmasuurusega nakkevõrke.

Ebaseaduslike püügivahenditega oli püütud 155,6 kilogrammi ahvenat, millega tekitati 16.831 krooni suurune keskkonnakahju.

"Tegemist on äärmiselt kahetsusväärse juhtumiga, sest inspektor, kes nõuab teistelt seaduste täitmist, peab seda eelkõige ise järgima," ütles inspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.

Rikkumist menetleb keskkonnainspektsiooni Läänemaa osakond, ebaseaduslikult püütud kala müüdi maha ja raha läheb riigituludesse.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 19.11.07 22:50
Kummaline on lugeda:
"... ebaseaduslikult püütud kala müüdi maha ja raha läheb riigituludesse."

 Küsimus: mitu talve Pärnulahel harrastustalipüügivastu võidelnud Keskkonnainspektorid määrasid ebaseaduslikult (ilma loata) püüdjatele trahve, mõõtsid ahvenaid vaat et mõõdupulgaga üksijuppi üle ja keelasid harrastajatel kalamüügi üldse kui sellise! Mitte ebaseadusliku- vaid üldse!
Aga tsunftivenna saak- kas peenem kui lubatud või mitte- müüakse amelikult! (kuhu-kellele?) mille alusel? Ebaseadusliku ja ebaseadusliku vahe on ebaseaduslikult ebaseaduslik.

ps. Pärnurahvas- kas vanasti ebaseaduslik saak konfiskeeriti ja müüdi riigituludeks?
Või hävitati kohapeal?Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 20.11.07 09:36
Kui alamõõduline kala juba väljapüütud ja loodusele kahju tehtud, miks siis seda kala veelkord raiskama hakata, ehk hävitama. Loomulikult tuleb see kala konfiskeerida, riigil maha müüa ja rahad looduskaitseks kasutada.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Ustus kirjutas 20.11.07 12:13
Olen lisaks sellele loole samuti kuulnud, et inspektorite hulgas kahjuks ikka veel röövpüüdjaid pidi olema. Ehk keegi hoiab teemal pilgu peal, et teaks mis karistuse antud isik sai. Isa arvan, et trahv (nagu kõigile röövpüüdjatele) ja äärmisel juhul vallandamine, ikkagi "oma".  :-( Kuigi sellise teo eest võiks vastutus/karistus tunduvalt suurem olla.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 20.11.07 13:35
On olemas ka nn "omade" reetmine, mille puhul ei olda just väga halastavad.

Kes teab kuidas see täpselt oli, aga karta on, et too inspektori vahele võtnud inspektor justnimelt polnud halastav, vaid väga põhimõttekindel. Loomulikult heidab see tema ametile varju, kuid mitte talle endale, et niiöelda "kitse" pani.

Ega see pole lihtne, "oma" vahele võtta. Ebaseadusliku kraamiga on jah kahtepidi käitumist vist. Radikaalne on see lähenemine, et hävitada. Nii otsustas näiteks Venemaa, et ebaseaduslikult püütud kalamari läheb hävitamisele (kas reaalselt nii läheb on omaette küsimus).  Too maksab noist ahvenatest sadu kordi rohkem, kuid idee just selles ongi, et ebaseaduslikkust ei toetata ja keegi sest kasu ei saa.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.11.07 14:36
Leidisin Äripäevast ühe lõbusa ja huvitava artikli Tehnikaülikooli robotiehitaja võttis eeskujuks kalad (http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=0530d063-82de-454a-b155-07b87e15ccdc)

Eriti meeldis mulle viimane lause, tsiteerin: "Ning Listakul on veel üks mõte: robot võiks osata kaladega suhelda ning karjatada meres kalaparvi nagu karjakoerad lambaid."


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 20.11.07 15:43
Kasari jõel paikneva Laastre paisule kalapääsu rajamise KMH aruande heakskiitmine

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=798907Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Johannes *jurss* Kiik kirjutas 21.11.07 14:37
Eelneva teema kohta. Saagi kohapeal hävitamise(kui ebaseaduslik loomus) idee ikka uskumatult jabur tundub.
Nagu muistne legend, kus talupoeg mõisahärra maksunõudmise peale vihastas ja oma aida põlema pani. Talvel kärvasid mõled nagu koerad.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 21.11.07 16:30
Kommiks ka seda hävitamise teemat veel siis.

Kapitalism ja globaalne majandus ongi vahel kõrvaltvaadates imelik ja äraspidine.

Et odavam on meile Poola õuna tuua, et üleliigsed varud tuleb hävitada, selleks et nad ei kisuks hindu alla ja ei põhjustaks sellega mingit suuremat hävimist majanduses jne jne.

Talupoja näide on küll hea, kuid paljuski enam praeguses maailmas ei kehti.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Spinnar kirjutas 22.11.07 09:47
Paljudele latikapüüdjatele tuntud Jänese matkarada valmib detsembriks
http://www.postimees.ee/221107/tartu_postimees/uudised/297012.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: otse kirjutas 22.11.07 11:02
mis, mina enam tartu ei saagi ve


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Spinnar kirjutas 23.11.07 10:14
Rohkem vist kutselistele kaluritele
Rääbist ja tinti järgmisel aastal söögiks püüda ei või (http://www.epl.ee/artikkel/408864)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 27.11.07 10:16
Virumaa Teataja: Paisude tulevik jõgedel mõjutab kalastikku

Keskkonnaministeeriumi arvamusavaldus.

http://www.virumaateataja.ee/271107/esileht/loodus/15042644.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 28.11.07 08:30
Postimees: Märgistatud angerjad pugesid läbi Narva jõe nõelasilma (http://www.postimees.ee/281107/esileht/siseuudised/298276.php?margistatud-angerjad-pugesid-labi-narva-joe-noelasilma)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 28.11.07 17:03
ÄP: Nelja kuuga juhilubadega väikelaevnikuks (http://www.aripaev.ee/3775/new_eri_artiklid_377521.html)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 28.11.07 17:57
Load võiks siiski iga(paadi)mehetaskus olla. Elementaarseid asju vaja teada.

Aga näis- kuis see asi lõppeb?
http://www.postimees.ee/271107/tartu_postimees/uudised/297972.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 30.11.07 14:12
Pärnu Maavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel alljärgneva konfiskeeritud vara:

Koha kala 692 kg (kala on külmutatud plokkidena kiletatuna kahel alusel), müügi alghind 34 600 krooni, tagatisraha 3460 krooni.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 13.12.2007 kl 10:00

http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=800511Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 01.12.07 14:24
Kes koera saba ikka kergitab, kui ise seda ei tee... Leidsin otsinguga ajalehe "Oma Saar" artikli väikelaevade meresõiduohutusest Sel suvel päästeti merehädast 28 väikelaevameeskonda (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=4047).

Eriti meeldisid mulle Lääne piirivalvepiirkonna piiriturvalisuse jaoskonna ülema kohusetäitja piirivalveleitnant Vaido Luksi sõnad:
Tsitaat
/.../Samuti on väikelaevajuhte, kes ei tunne piisavalt hästi merel kehtivaid sõidureegleid. Siinkohal tuletangi meelde, et merele minnes kontrollige alati oma ujuvaluse tehnilist seisundit. Jälgige, et navigatsiooni- ja raadiosideseadmed oleksid töökorras, vajalikud merekaardid, pääste- ja pürotehnilised vahendid olemas ning kindlasti kandke kaasas mobiiltelefoni, mille aku on laetud. Meresõidualaseks täiendkoolituseks soovitan huvilistel külastada veebilehte, aadressil http://www.Nupuklubi.ee/images/VL/start.htm


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 04.12.07 10:38
Delfi: Politsei vestles jääle roninud kalamehega (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=17611837)

Uudise mõte jäi mul küll segaseks... :)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 12.12.07 10:35
Forellid leidsid põgenemistee

Suurbritannias hakkas üks forellikasvanduse omanik tähele panema, et kalu kaob.

Lõpuks jäid põgenevad kalad ühe loodusfotograafi kaamera ette ja sellega paljastus nende põgenemistee, vahendab The Telegraph.

Fotograaf Dennis Bright tabas hetke, mil kalad hüppasid veepinnalt umbes 90 sentimeetri kõrgusel olevasse veetorusse.

Kaladel tuli kitsas torus ujuda vastu vee voolu üheksa meetrit, jõudes lõpuks toru teise otsa, mis oli suunatud Itcheni jõkke.

http://www.elu24.ee/?id=7310Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.12.07 12:31
Landitootja Rapala toob tootmise Iirimaalt Eestisse

13. detsember - Soome kontsern Rapala VMC restruktureerib tootmise tuues Iirimaa tehase tegevused Eestisse ning viib osa tegevust Eesti Pärnu tehase tegevusest Venemaale.

Neljapäeval teatas ettevõte, et lõpetab järgmise aasta suvel tegevuse Iirimaa tehases, mille operatsioonid võtab üle Eestis asuv tehas. Eesti tehases jätkub lantide kokkupanek, testimine ja pakendamine.

Samas viib kontsern olulise osa Eesti tehase operatsioonidest selle aasta alguses käivitunud Venemaa tehasesse. Venemaa tehase näitajad on vastavalt plaanile kasvanud igas kvartalis. Praegu töötab Venemaa tehases ligi 50 töötajat.

"Tööjõukulud sellise tootmise jaoks on Iirimaal liiga kõrged. Need muutused tugevdavad grupi positsiooni maailma juhtiva landitootjana ning tõstab tootmise efektiivsust ja mahtu," ütles kontserni ärijuht Juhani Pehkonen.

Iirimaa tehas loodi 1981 aastal. Töötajate arv on seal aasta-aastalt vähenenud, aasta lõpus töötab seal ligi 20 inimest.

Rapala VMC gruppi kuuluvad peamised tehased Soomes, Prantsusmaal, Iirimaal, Eestis ja Hiinas, selgub firma kodulehelt.

Grupi 2006. aasta müügitulu oli 227 miljonit eurot, ettevõte andis tööd kokku umbes 4000 inimesele 29 riigis.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.12.07 08:43
Eakas kalur püüdis merest kuuekilose karpkala (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=21175)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.12.07 09:37
leidsin ka just sama artikli, täitsa kalamehejutt kohe :) Paljaste kätega kuuekilone karpkala.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 14.12.07 10:03
Kas kätega püüdmine pole mitte keelatud tegevus?


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 14.12.07 11:02
niii vana mehe puhul enam pole.


Pealkiri: Riik kinnitas harrastuskalapüügi tingimused 2008. aastaks
Postitas: vallikas kirjutas 14.12.07 13:00
Riik kinnitas harrastuskalapüügi tingimused 2008. aastaks

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kiitis reedel heaks järgmise aasta harrastusliku kalapüügi võimalused, võrreldes tänavusega pikeneb poole kuu võrra Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kevadise nakkevõrgu püügiaeg.

Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel on kevadel harrastuslik nakkevõrgu püük lubatud 15. märtsist 5. maini, teatas keskkonnaministeerium. Kasutada lubatud nakkevõrgu silmasuuruseks on seal 56-72 millimeetrit.

Järgmise aasta kalastuskaarte saab taotleda 2. jaanuarist.

Kalastuskaart annab õiguse harrastuslikuks püügiks nakkevõrgu, õngejada, harpuuni ja harpuunpüssiga, kuuritsa, liivi, vähimõrra ja vähinataga.

Lisaks reguleerib ministri määrus kalapüüki looduskaitsealadel, allveepüügil Saadjärvel ja Kuremaa järvel ning spinningu ja lendõnge püügil lõheliste jõgedel.

Võrreldes tänavusega jäävad kalapüügiõiguse tasu tuleval aastal üldjoontes samaks nii siseveekogudel kui merel, märkis ministeerium.

Rannikumeres nakkevõrgu püügiõiguse tasu ühe kuu eest on 100 krooni ja siseveekogudes 150 krooni, põhjaõngejada tasu rannikumeres 35 krooni ja siseveekogudes 200 krooni.

Väikesaarte eristaatust arvestades on püügiõiguse tasu saare alalistele elanikele harrastuslikuks kalapüügiks nende kodusaari ümbritseval veealal endiselt 50 krooni võrgu ja 25 krooni õngejada eest.

Teadlaste soovitusele tuginedes ja harrastuskalapüüdjate esindajatega kokkuleppel pole alla 10-hektarilistel väikejärvedel 2008. aastal nakkevõrguga püük lubatud.

Silma looduskaitsealal saab järgmisel aastal taotleda harrastusliku kalapüügi kolmepäeva


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.12.07 16:55
Kalavarusid ohustav kammloom on levinud üle Soome lahe

Soome uurijate teatel on kalavarusid ohustav Ameerika kammloom levinud üle kogu Soome lahe.

Soome mereuurijate andmetel on suve lõpul Läänemere põhjaosas leitud võõrliik levinud plahvatuslikult, vahendas agentuur STT.

Viimastel uuringutel võib kammloom Läänemeres ka talvituda ja ka mõni üksik talve üle elanud isend võib järgmisel aastal populatsiooni taastada, ütles mereuurija Maiju Lehtiniemi.

Kuigi Ameerika kammloom pole inimestele ohtlik, võib ta tunduvalt vähendada kalavarusid.

Postimees on kirjutanud, et umbes niidirullisuurune võõrliik Mnemiopsis leidyi võib soodsate asjaolude kokkulangemisel Läänemere kalade toidulaua mõne aastaga tühjaks süüa.

Ilmselt laeva ballastveega Läänemerre sattunud liigile sobivad meie mere temperatuur ja soolasus, samuti pole tal siin arvukaid looduslikke vaenlasi.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 14.12.07 19:27
http://www.liiklus.ee/63836 lidsin lisaks sellise huvitava artikli eelnenud jutule.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 14.12.07 19:34
Kammkarp ise on väga maitsev mollusk. Kas see elukas ka süüa sünniks? Kui jah, siis oleks tal suur ja tõsine looduslik vaenlane olemas.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tuutov kirjutas 14.12.07 20:13
 
 Kahjuks on kammloom justkui suur tükk tatti(vaevalt Jan ümber orienteerub::)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 15.12.07 23:52
Kammlooma mõju hakkab Läänemeres tundma andma suvel (http://www.epl.ee/artikkel/411803)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 18.12.07 12:46
Rohkem kui 200 Greenpeace'i keskkonnakaitsjat blokeerisid Belgia pealinnas Brüsselis asuva Euroopa Liidu nõukogu peahoone, nõudes sellega kalapüügi vähendamist Euroopa vetes.

http://www.postimees.ee/galerii/index.php?picture=25534


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 19.12.07 10:20
Ka nii saab raha teenida... Kalale.ee abiga http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=259171


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 19.12.07 10:35
Ka nii saab raha teenida... Kalale.ee abiga http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=259171

minuarust on pigem tegu sopaloopimisega. a eks see olegi slolehe leib.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 20.12.07 13:05
Keskkonnainspektsioon ühendab Idas jõud politsei ja piirivalvega

20. detsember - Ida politseiprefektuur, Kirde piirivalvepiirkond ja keskkonnainspektsiooni Virumaa osakond allkirjastavad neljapäeval tegevuskava järgmisel aastal veekogudel ühise järelevalve korraldamiseks.

Politsei, piirivalve ja keskkonnainspektsiooni piirkondlikud üksused teevad tuleval aastal järelevalvet Peipsi järvel, Narva jõel, Narva veehoidlal ja Soome lahel.

"Koostööd on tehtud ka siiani, kuid nüüd allakirjutatav tegevuskava näeb ette konkreetsed ülesanded ja poolte kohustused, mis aitavad kindlasti olemasolevaid ressursse efektiivsemalt kasutada ja järelevalvet tõhusamaks muuta," ütles keskkonnainspektsiooni peadirektor Peeter Volkov.

Tegevuskava näeb ette koostööd väikelaevade ning muude vee- ja jääsõidukite meresõiduohutuse kontrollimisel, piirire¸iimi eeskirja täitmise kontrollimisel ning kalapüügijärelevalvel. Lõheliste kudeajal pööratakse kõrgendatud tähelepanu lõheliste kudejõgede ja suudmealade kontrollimisele.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.12.07 13:48
Kalapüügiõiguse eest saab maksta mobiiliga (http://www.envir.ee/944680)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 21.12.07 02:13
Kaupluse omanik avaldas internetis kliente solvava pöördumise (http://www.postimees.ee/201207/esileht/olulised_teemad/tarbija24/kasu/302590.php?kaupluse-omanik-avaldas-internetis-kliente-solvava-poordumise)


Pealkiri: Kalastuskaarte saab taotleda alates 2. jaanuarist 2008
Postitas: vallikas kirjutas 21.12.07 13:43
Kalastuskaarte saab taotleda alates 2. jaanuarist 2008

Kolmapäevast, 2. jaanuarist saavad harrastuskalapüüdjad taotleda kalastuskaarte. Kalastuskaarte väljastavad Keskkonnaministeeriumi maakondlikud keskkonnateenistused. Ka püügiks Endla looduskaitsealal ning Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal saab alates 2008. aastast kalastuskaarte keskkonnateenistusest (Jõgevamaa ja Läänemaa keskkonnateenistus).

Väikesaarte alalistele elanikele väljastavad kalastuskaarte kohalikud omavalitsused.

Nii elektrooniliselt (http://kala.envir.ee), posti teel kui ka kohapeal esitatavaid kalastuskaartide taotlusi hakatakse vastu võtma alates 2.
jaanuarist 2008. a. Varasema kuupäevaga esitatud taotlused arvesse ei lähe. Posti teel esitatud taotluste puhul lähevad arvesse üksnes need taotlused, mille postitempel on 2. jaanuari 2008 või hilisema kuupäevaga.

Kalastuskaartide väljastamise aluseks on keskkonnaministri 10.
detsembri määrus “Ajutised püügikitsendused, kalapüügiõiguse tasu, kalastuskaartide piirarv ja kalastuskaardi väljaandja määramine harrastuslikul kalapüügil 2008. aastal”. Selle alusel kehtestatakse ka järgmise aasta püügikitsendused harrastuslikul kalapüügil ning kalapüügiõiguse tasu. Kalastuskaardid antakse nõutekohaselt esitatud taotluste ajalises järjekorras eelpool nimetatud keskkonnaministri määrusega kehtestatud piirarvu ulatuses.

Nõuded kalastuskaardi taotlemisel esitatavatele andmetele on toodud keskkonnaministri 22. veebruari 2005. a määruses nr 11 “Kalastuskaardi vorm ja andmise kord, harrastuspüügi andmete esitamise kord ja vorm ning püügiandmete esitamise tähtaeg, harrastuspüügiõiguse eest tasumist tõendavale dokumendile kantavatele andmetele esitatavad nõuded ning harrastusliku kalapüügiõiguse tasu“.

Lisaks sätestab määrus kalavarude kaitseks piirangud harrastuslikul kalapüügil nakkevõrgu, õngejada, harpuuni ja harpuunpüssi, kuuritsa, liivi, vähimõrra ja vähinataga ning reguleerib kalapüüki looduskaitsealadel, allveepüügil Saadjärvel ja Kuremaa järvel ning spinningu ja lendõnge püügil lõheliste jõgedel. Neis piirkondades ja püügivahenditega püügiks annab harrastuspüügiõiguse kalastuskaart.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 23.12.07 19:34
http://www.balticsea.lt/ee


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: briit kirjutas 23.12.07 23:13
Lugesin ka selle uue kalastuskaardi saamise nõuded läbi. Tundub, et järgmisel aastal saavad kala püüda üksnes paadunud arvutifriigid


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 27.12.07 00:09
Lõheliste olukord Eesti veekogudes

Eesti Roheline Liikumine (ERL) ootab huvilisi neljapäeval, 10. jaanuaril 2008 Eesti rahvusraamatukogu (Tõnismägi 2) väikeses konverentsisaalis algusega kell 10 osalema aruteluseminaril lõheliste olukorrast Eestis.

Peamised aruteluteemad on lõheliste elu- ja kudemispaikade taastamine ja hooldus ning lõheliste püügi korraldamine Läänemerel. Räägivad Mart Kangur, Mari-Liis Viilmann ja Martin Kesler Tartu ülikoolist, Anti Vasemägi Eesti maaülikoolist, Rein Järvekülg (MTÜ Eesti Loodushoiu Keskus), Tauno Jürgenstein (SA Eesti Forell), Herki Tuus keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonnast ja Taavi Nuum ERL-st.

ERL

www.loodusajakiri.eePealkiri: Huvitavad artiklid ja pressiteated 2008
Postitas: vallikas kirjutas 04.01.08 10:10
Väikelaevu registreeriti mullu 36 protsenti rohkem

04. jaanuar - Eesti Riikliku Autoregistri (ARK) andmetel registreeriti mullu esmaselt 1751 väikelaeva ehk 36,4 protsenti enam kui 2006. aastal.

Kõikidest esmaregistreerimistest oli eraisikute osa 78 protsenti.

Uute aluste osakaal kõigist esmaregisteeritud väikelaevade arvust tõusis 2006. aasta 65 protsendilt mullu 70 protsendile. Kaks kolmandikku uutest alustest olid eraisikute omad.

Kokku registreeriti mullu 901 mootorpaati, 593 sõudepaati, 146 kaatrit, 88 purjejahti ning 15 kala- ja viis tööpaati, mille kogupikkus jäi alla 12 meetri. Samuti registreeriti kolm alla 12 meetri pikkust hõljukit, mis kõik olid uued.

Uutest veesõidukitest registeeriti kõige rohkem uusi mootorpaate (591) ning sõudepaate (497). Jahtidest oli uusi 52 protsenti, kaatritest 59 protsenti.

Uutest mootorpaatidest olid eelistatuimad Bush ja Terhi, sõudepaatidest Kasse ja Kiili paadid. Kaatritest olid populaarseimad Bella ja Finnmaster, purjejahtidest Bavaria ja Benetau.

Jettide esmaregistreerimine mullu langes üle kümnendiku, kokku registreeriti 119 jetti. 2006. aastaga võrreldes oli samas esmaregistreeritud jettidest uusi ligi kaks korda rohkem.

Väikelaevajuhi tunnistusi väljastas ARK mullu 85 protsenti rohkem kui 2006. aastal, kokku 1737 tunnistust. Väikelaevajuhi tunnistus on vajalik võimsamate mootorite ja suurema purjepinnaga veesõidukite juhtimiseks.

Veesõidukite registreerimise aktiivsus oli suurem möödunud aasta esimesel poolel ehk enne hooaja algust.


Pealkiri: Re: Huvitavad artiklid ja pressiteated 2008
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 07.01.08 19:06
Tallinnas uppus läbi jää vajunud mees (http://www.epl.ee/artikkel/413766)Pealkiri: Re: Huvitavad artiklid ja pressiteated 2008
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 08.01.08 20:01
Piirivalve tõi Peipsilt tagasi kümneid kalureid (http://www.epl.ee/artikkel/413912)Pealkiri: Re: Huvitavad artiklid ja pressiteated 2008
Postitas: vallikas kirjutas 09.01.08 10:34
Mereväe patrull-laeva ei tahtnud keegi osta

9. jaanuar - Kaitseministeerium ei saanud mereväe patrull-laeva Suurop avalikul enampakkumisel tähtajaks ühtki pakkumist.

Järgmisel nädalal tuleb kokku enampakkumise korraldamiseks moodustatud komisjon ja otsustab, mis laeva müügiga edasi saab, ütles BNS-ile kaitseministeeriumi pressiesindaja Peeter Kuimet.

Kaitseministeerium pani patrull-laeva Suurop 850.000-kroonise alghinnaga avalikule enampakkumisele mullu novembris, pakkumiste esitamise tähtaeg oli selle nädala esmaspäev.

Rihtniemi klassi kuuluv Suurop (endine Rymättyla) ehitati 1957. aastal Soomes miinitraaleriks. Hiljem ehitati laev põhjalikult ümber, pärast seda tegutses alus patrull-laevana. Soome andis laeva Eesti mereväele 1999. aastal.

Laeva kasutati küll väljaõppeks, kuid aktiivses kasutuses Suurop ei olnud. Viimased aastad on laev seisnud kaldal.

Suurop on 31 meetrit pikk ja 5,6 meetrit lai. Laeva sõidukiirus on 15 sõlme. Laeva meeskonda kuulus 21 mereväelast.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 11.01.08 10:42

 http://www.postimees.ee/110108/tartu_postimees/uudised/305328.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 11.01.08 12:25
Ja veel ühest kavast. täpsemalt keskkonnatasude muutmise eelnõu, millest ma tegin väljavõtted.

Keskkonnatasude seaduse ja kalapügiseaduse muutmise seadus, 11.  jaanuar
http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=206992

Eelnõu § 1 punktid 1 ja 2. Paragrahvi 11 lõigete 2 ja 3 muutmisega täpsustatakse,
millisel juhul kehtestab keskkonnaminister eripüügiõiguse tasu. Püügiõiguse tasu
kehtestatakse, kui eripüügiloa alusel püütakse sugukalu, et võtta kalamarja või koguda
hüpofüüsi kalade edasiseks kalakasvandustes kasvatamiseks ärilisel eesmärgil.
Keskkonnatasude seaduse § 57 sätestab, et eripüügi korras uuringute ja õppepraktika
ning veekogude ökosüsteemi parandamise eesmärgil püütud kala müümisel saadud
raha loetakse keskkonnatasuks, mis sarnaselt püügiõiguse tasuga tuleb kanda
riigieelarvesse. Keskkonnatasude seaduse selle sätte eesmärk on välistada eripüügiloa
saanud isikul eripüügil püütud kalast majandusliku kasu saamine.

Eelnõu § 1 punkti 19 kohaselt muudetakse § 37 lõiget 4, et tagada püügivõimaluste paremat kasutamist. Kehtiva seaduse sõnastuse kohaselt tuleb kutselise kalapüügi loale
kantud püügiõiguse eest teine pool tasust maksta alles siis, kui loale kantud
püügivõimalustest on kasutatud 50%. Kui loaga antud püügivõimalustest kasutatakse
vähem kui pool, võib riigil jääda loaga antud püügivõimaluste eest püügiõigusetasu
teine pool saamata. Samas ei saa neid püügivõimalusi kasutada ka keegi teine.
Kalapüügiseaduse § 16 lõige 3 küll ütleb, et neid püügivõimalusi, mille eest ei ole
püügiõiguse tasu makstud, ei loeta omandatuks ja seetõttu ei lähe need järgmiseks
aastaks püügivõimalused välja võtmata jätnud isikul ajaloolise püügiõiguse
arvutamisel arvesse. Näiteks 2006. aastal jätsid loaga välja võetud püügivõimaluste
teise poole eest tasumata mõlemad NAFO alal krevetipüügiga tegelevad firmad.
Seetõttu ei muutunud järgmise aasta püügivõimaluste jaotamise vahekorras ajaloolise
püügiõiguse alusel nende vahel midagi. Samas jäi suur osa püügivõimalustest
kasutamata ja riigil ka püügiõiguse tasu saamata. Sellest tulenevalt peab 1. juuliks
olema tasutud kõikide püügivõimaluste eest, mis loa alusel välja võetakse.

Eelnõu § 2 sätestab kalapüügiseaduse § 134 lõike 9 muutmise. Selle muudatuse
eesmärk on tagada riigile eraldatud püügivõimaluste parem kasutamine. Muudatuse
kohaselt ei saa loa kasutaja püügivõimalusi kinni hoida, kui ta neid ise ei soovi
kasutada. Samuti tagatakse niiviisi loaga välja võetud püügivõimaluste eest
püügipüügiõiguse tasu maksmine täies ulatuses.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 14.01.08 08:45
Postimees: Reostus ähvardab Saadjärve (http://www.postimees.ee/140108/tartu_postimees/uudised/306014.php?reostus-ahvardab-saadjarve)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Silver kirjutas 14.01.08 10:33
http://www.postimees.ee/140108/esileht/krimi/uudised/306076.php?peipsil-uppus-kalamees
No on ikka valu?


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 14.01.08 14:16
Esimene võistlus jääl seeaasta vist.
http://www.epl.ee/artikkel/414543


Pealkiri: Rannakalurid koonduvad rahalootuses
Postitas: vallikas kirjutas 14.01.08 15:24
Lääne Elu kirjutab.

Rannakalurid koonduvad rahalootuses

Neljapäeval asutavad Läänemaa kalurid ühingu, mis peab koostama kalanduse arengukava ja saab taotleda Euroopa Liidu raha.

Asutamiskoosolek algab kell 11 Haapsalus Läänemaa Arenduskeskuses (LAK).
„Lisaks kaluritele ja ettevõtetele on oodatud ka näiteks kalurikülade seltsid,” ütles LAK–i projektijuht Margus Medell.

Põlluministeerium on Eesti jaganud kaheksaks kalanduspiirkonnaks, millest üks on Läänemaal.

Selleks, et piirkond saaks Euroopa Kalandusfondist toetust, peab selles tegutsema mittetulundusühing, kuhu kuuluksid vähemalt 20% kohalikest kaluritest ja viis omavalitsust.
„Kogu ettevõtmisel on kolm etappi. Esmalt asutamine, siis kalanduspiirkonna säästva arengu strateegia ettevalmistamine,” loetles Medell. „Kolmandas etapis tulevad investeeringud, kui taoltuste alusel raha jagatakse.”

Medelli sõnul on kalandusfondis ette nähtud investeeringutoetused suhteliselt kasulikud. „Näiteks väiketootmistele, külmhoonetele, elektri– ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimiseks, väikesadamate arendamiseks,” loetles ta.
„Kui suudame selle MTÜ korralikult käivitada, võib see Läänemaale päris suure hulga raha tuu,” tõdes ta.

Läänemaal on Läänemeres kalapüügiks välja antud 146 luba. Et osa loaomanikest on ettevõtted, on hinnanguliselt Läänemaal 200 kalurit.
Vajalikud viiendik piirkonna kaluritest tuleb neljapäeval asutamiskoosolekule kokku, ennustas Medell.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.01.08 08:50
Pärnumaa rannamehed päästsid jääpangalt tosin läti kalastajat (http://www.postimees.ee/150108/esileht/siseuudised/306268.php?parnumaa-rannamehed-paastsid-jaapangalt-tosin-lati-kalastajat)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: raivo kirjutas 16.01.08 17:42
Harrastuskalurid keelaks lõhepüügi kudemisajal
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=17953799Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 17.01.08 08:22
Kalamees tõmbas välja üheksakilose purika (http://www.sakala.ajaleht.ee/170108/esileht/5031116.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 17.01.08 11:52
16.01.2008   Keskkonnamõju hindamise teated

Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistus keskkonnamõju hindamise järelevalvajana teatab Prästvike rannajärve taastamise keskkonnamõju hindamise aruande (KMH) heakskiitmisest.

KMH aruanne on esitatud heakskiitmiseks peale 19.11.2007 toimunud avalikku arutelu. KMH aruande koostaja on Loodushoiu Ühing LUTRA ja juhtekspert Nikolai Laanetu (KMH litsents KMH 0095 kehtivusajaga kuni 17.06.2008). Täiendavate ekspertidena on kaasatud Marju Erit, Tiit Randla ja Mart Kangur. Aruandes on käsitletud mõjutatavat keskkonda, hinnatud on keskkonnamõju kavandatavale tegevusele ja kahele alternatiivile: 0-alternatiiv ja 1-alternatiiv ehk kavandatav tegevus ilma puhkerajatisteta. Kavandatavaks tegevuseks on Prästvike järve põhja osaline (50%) mudast (150 000 m³) puhastamine, järve põhja süvikute ehk nö kalakraavide tegemine, väljatõstetud muda järve kaldapiirkonda ladestamine, järve veetaseme reguleerimine, järve väljavoolupiirkonna süvendamine koos truubi ümberehituse ja kalatrepi rajamisega ja järve kaldale puhke- ja loodusmatkadega seotud rajatiste (autode parkla, matkarajad, puhkekoht koos telkimisalaga, supluskoht ja lõkkeplats) ehitamine.
KMH aruande peatükis 5 antakse alternatiivide võrdlus, kus jõutakse järeldusele, et parima mõjuga oleks kavandatav tegevus, aga samas on välja toodud, et alternatiivide vahel ei ole võimalik väga selget eelistust anda, kuna suurt kaalu omab Projekti elluviimise hind ja mõju kaitstavatele väärtustele.

Heakskiidetud keskkonnamõju hindamise aruandega ning aruande heakskiitmise otsusega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumi Läänemaa keskkonnateenistuses, aadressil Kiltsi tee 10, 90403 Haapsalu. Info tel 472 4732, e-post: alar.valdmann@laane.envir.ee.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 17.01.08 11:57
16.01.2008   Keskkonnamõju hindamise teated

Ida-Virumaa Keskkonnateenistus teatab, et on algatanud keskkonnamõju hindamise Narva jõe lõigus Narva veehoidla paisust kuni Narva HEJ sissevooluni, eesmärgiga taastada osaliselt veevool Narva jõe looduslikus sängis Narva paisust allavoolu asuvas jõelõigus; juhtida vesi Narva kosele ja sellest allavoolu asuvatele väärtuslikele kärestikulistele kalakoelmutele, et tõsta oluliselt Eesti suurima jõe kalanduslikku ja looduskaitseliselt väärtust, toota hüdroelektrit Narva veehoidla paisul.

Keskkonnamõju hindamine algatati vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg1 p-le 21, § 11 lg-le 2 ja Eesti Loodushoiu Keskuse (reg.-kood 80124928; aadress Veski 4, 51005 Tartu) esitatud taotluse alusel. Otsustaja on Ida-Virumaa keskkonnateenistus (Pargi 15, 41537 Jõhvi); järelevalveteostaja on Keskkonnaministeerium (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn). Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Ida-Virumaa keskkonnateenistuse esinduses (Grafovi 21, 20308 Narva.

Homme teen sest uudise.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 17.01.08 16:47
Keskkonnainspektsioon registreeris 2007. aastal 3825 keskkonnaalast õigusrikkumist. Rikkumiste eest määrati trahve 2210 isikule kogusummas 4,32 miljonit krooni, keskkonnakahju suuruseks hinnati kokku veidi üle 4 miljoni krooni.

Võrreldes rikkumiste arvu ja trahvide kogusummat 2006. aasta ja ka kolme varasema aasta samade näitajatega, võib öelda, et numbrid on järjest vähenenud.

Endiselt on suurima rikkumiste arvuga valdkonnaks kalapüük, kus mullu registreeriti 1894 rikkumist. 2006. aastal oli kalapüüügirikkumisi 2206 ehk 312 võrra rohkem kui möödunud aastal.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 18.01.08 11:48
Narva Vesi sai ajutise loa kõrgema saasteaine sisaldusega vett jõkke lasta.

Ida-Virumaa Keskkonnateenistus teavitab, et AS–ile NARVA VESI (reg.-kood 10369373; aadress Kulgu 4, Narva, 21004, Ida-Virumaa) on väljastatud ajutine vee erikasutusluba nr L.VA.IV-172061 kõrgendatud piirnormidega heitvee juhtimiseks Narva jõkke seoses tööstusliku aereerimistanki õhujaotamise süsteemi remondiga.

Luba kehtib kuni 15.02.2008. a.

Vee erikasutusloa materjalidega saab tutvuda Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse esinduses (Grafovi 21, 20308 Narva).


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 18.01.08 14:01
Leian, et vähegi endast kui kalamehest pidav tegelane peaks läbi lugema sel aadressil http://www.envir.ee/91619 asuvad vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi ja tehnilise abi keskkonnamõju hindamise aruanded.

Äärmiselt huvitavad, samas kohati ka pelutavad.

Sealt leiab, kui palju meie huvigrupid või kalamehed on midagi kalade kaitseks ära teinud ja kui - vabandage väga - lollid on elanikud, kes püüavad kalade arvukuse kasvu takistada.

Head lugemist ja tänan tähelepanu eest.

Martin Vallimäe


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 21.01.08 14:55
Ja kaks uudist, mis nendest eelmise postituste viites olevatest KMH-dest sündinud, neist viimane:

Maru vaidlustas kohtus riigi soovituse lammutada Sindi pais

21. jaanuar

Pärnu jõel asuva Sindi paisu üks omanikke AS Maru vaidlustas kohtus mulluse keskkonnaministeeriumi käskkirja, millega kiideti heaks paisu lammutamist soovitav keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.

Esmaspäeval lükkas Tallinna halduskohus Maru taotlusel istungi edasi, et anda pooltele aega kohtuvälisele kokkuleppele jõudmiseks, ütles BNS-ile kohtu pressiesindaja Jaanika Topkin.

Mullu septembri lõpus kiitis keskkonnaministeerium heaks Pärnu jõe ja Loobu jõe KMH-d, kus eksperdid eelistasid mõlemal jõel alumiste paisude lammutamist. Kummagi jõe alumise paisu omanikuna esitas AS Maru kaebuse mõlema KMH aruande heakskiitmise vaidlustamiseks.

Pärnu jõe KMH aruandes eelistavad eksperdid varianti, mille kohaselt riik peaks Sindi paisu betoonist ülakonstruktsiooni lammutama ja paisjärve likvideerima. Kava rakendamine eeldaks samas AS-ilt Maru paisualuse kinnistu väljaostmist. Maru on KMH protsessi käigus kava vastu protesti avaldanud.

Maru taotles samas ministeeriumilt Sindi paisul hüdroelektrijaama käivitamiseks vee erikasutusluba, mille eeltingimuseks seadis riik toimivate kalatreppide rajamise.

Loobu jõe Joaveski paisu osas leidsid KMH eksperdid, et eelistatuim variant oleks paisu täielik lammutamine, looduslähedase kärestiku taastamine ning paisjärve puhastamine setetest. Ka selle variandi puhul tuleks riigil pais eraomanikult välja osta.

Teise variandina võiks Joaveski paisul kasutada kamberkalapääsu rajamist jõe paremale kaldale ja paisu avamist kevadel ja sügisel kalade rändeperioodil.

Loobu jõel suudmest 10 kilomeetri kaugusel asuv Joaveski pais, nagu ka Pärnu jõel suudmest 15 kilomeetri kaugusel asuv Sindi pais takistavad väga oluliselt siirdekalade kuderännet.

Riigi tegevuskava näeb ette jõe elupaikade parandamist ja kalapääsude rajamist kooskõlas Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiivi nõuete ja hea looduskeskkonna kriteeriumidega.

KMH aruande heakskiitmise otsuse kohaselt tuleb keskkonnaministeeriumil saavutada paisude omanikega kavandatava tegevuse lahenduse osas kokkulepe. Vajadusel tuleb selleks kasutada ekspertide abi.

Riigil on valminud ka mitmete teiste jõgede KMH-d, kus eksperdid eelistavad kalade kudetingimuste parandamiseks valdavalt inimtekkeliste rändetakistuste likvideerimist. Peamiselt on eesmärgiks lõhilaste nagu lõhe, meriforelli, jõeforelli ja harjuse populatsiooni tugevdamine.

Keskkonnaministri määrusega on lõhe, meriforelli, jõeforelli ja harjuse kudemis- ning elupaikade nimistuga looduskaitse alla võetud 112 jõge ja oja. Kokku on Eestis kuni 200 lõhelistele sobilikku vooluveekogu.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 21.01.08 14:56
Piusa jõe paisuvaredest puhastamine maksaks 25 miljonit

18. jaanuar - Punasesse raamatusse kantud ohustatud liikide elukohana tuntud 109-kilomeetrise Piusa jõe puhastamine poollagunenud 14 veskipaisust võiks maksta üle 25 miljoni krooni.

Keskkonnaministeerium väljastas ametliku teadaande, mille kohaselt kiideti hiljuti heaks Kagu-Eesti ühe pikema ja suurema jõge ökoloogilise seisundi parandamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Aruandes on käsitletakse 14 poollagunened paisu ja ühte maanteetruupi, mis on takistuseks kalade rändel ning mille takistusena kaotamiseks on välja toodud erinevad variandid.

Piusa jõe hea ökoloogilise seisundis saavutamiseks 2015. aastaks eelistavad KMH eksperdid variante, mille kohaselt lagunenud paisud lammutataks ja eemaldataks jõesängist rajades asemele kärestikud, koelmud või möödaviikpääsud.

KMH leidis, et jõe kalastikuliselt väärtuslikul kesk- ja alamjooksul kokku 14 inimtekkelise rändetõkke eemaldamine suurendaks kokkuvõttes kalade arvukust, misjärel saaks leevendada kehtivaid püügipiiranguid ning seeläbi saaks toetust piirkonna turismimajandus.

Iga praegust olukorda muutva variandi juures on aruandes ära toodud selle realiseerumise hinnanguline maksumus 2006. aasta hindades. Kokku võiks kalarände takistuste eemaldamine ja loodusliku jõesängi taastamine kalade sigimistingimuste parandamiseks maksta nende hindade juures üle 25 miljoni krooni.

Mitmed maaomanikud avaldasid KMH-protsessi käigus soovi kavandatud variante mitte teostada, eelistades jätta senise olukorra muutmata või avaldasid soovi veskipaisud taastada.

Piusa jõgi kuulub 2002. aastast lõhiliste elupaikadena kaitsvate veekogude nimekirja. Looduslike eelduste poolest on Piusa jõgi üks paremaid jõeforelli ja harjuse elupaiku Eestis.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 22.01.08 08:17
EPL: Kalamehed riskivad Porkuni järvedel eluga (http://www.epl.ee/artikkel/415629)
EPL: Kalad jäid Lahmuse järve jäässe lõksu (http://www.epl.ee/artikkel/415626)
Postimees/Sakala: Kalad jäid järvejäässe lõksu (http://www.postimees.ee/220108/esileht/siseuudised/307547.php?kalad-jaid-jarvejaasse-loksu)
Postimees: Viimsi vald on hädas kalli hõljukiga (http://www.postimees.ee/220108/esileht/siseuudised/tallinn/307521.php)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 22.01.08 12:30
Koha keskmine esmakokkuostuhind kerkis mullu 47 kroonini

22. jaanuar, 2008 - Põllumajandusministeeriumi andmetest kalade keskmiste esmakokkuostuhindade kohta selgub, et koha keskmine esmakokkuostuhind Eestis kerkis mullu 2006. aastaga võrreldes ligi 43 protsenti 46,7 kroonini kilo eest.

Koha väärtus oli sellega mullu Eestis esmaselt kokku ostetud kalaliikidest Euroopa angerja järel teisel kohal.

Ahvena kilohind kallines keskmiste esmakokkuostuhindade aastases võrdluses 30 protsenti 32 kroonini.

Kilu ja räime keskmised esmakokkuostuhinnad kerkisid mullu üle viiendiku vastavalt ligi 2,4 ja 2,2 kroonini kilolt.

Endiselt on kallima esmase kokkuostuhinnaga kalaliik Eestis Euroopa angerjas. Samas odavnes angerja esmane kokkuostuhind mullu 2006. aastaga võrreldes ligi neli protsenti 89 kroonini kilo eest.

Põllumajandusministeeriumi avaldatud keskmised kala esmakokkuostuhinnad on saadud esmakokkuostu kohta esitatud andmete alusel kalaliikide kaupa.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 22.01.08 16:22

 Ime siis et Peipsi risti-rästi salavõrke täis on...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 22.01.08 17:54
Tsuks: Karta on, et salapüügil on majanduslikud põhjused, kuigi neid ei saa ka sotsiaalsetest põhjustest eraldi võtta. Riigi arvates küll sotsiaal-majandusliku heaolu tõusuga võiks salapüük väheneda, aga mine võta kinni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 22.01.08 22:43
Mõnele on see elustiil.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: raivo kirjutas 22.01.08 23:47
Salavõrgu teema on masendav. Ise küll suviti palju Peipsile ei satu aga pea iga kord jääb lanti vedades midagi taha kinni. Ja on nii kutselisi, kes panevad külma kohuga rohkem kui lube ja on neid, kellel luba pole kunagi olnudki. Ei ütle keegi midagi. Oma küla mehed ju. Või muidu toredad. Ja ega mereski asi parem pole. Väiksematest lompidest rääkimata. Katsepüüki teeb vaid mõni õnnelik kusagil jõesuudmes. Turuletid on täis alamõõdulist kala.
Pole hullu-varsti tuleb kevad. :)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: agotin kirjutas 23.01.08 00:13
Ka selline asi on kurb . Möödunud talvel oli järv täiesti kuiv ja kõik kalad alles möödaläinud suvel sinna asustatud http://www.virumaateataja.ee/220108/esileht/15043738.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 23.01.08 01:26
http://www.epl.ee/artikkel/415763
Vetla külarahvast kimbutav elektrijaam võib jääda tegevusloata


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 24.01.08 02:04

  Poliitiliserootilise teema:

http://www.Nupuklubi.ee/index.php?option=com_smf&Itemid=72&topic=1017.0#new

Ainuke Eesti salavõrkudevastaste ja üldse vabaltmõtlejate teemaalgatus.

ps. sprott- kummituba ei taotle - kuid auru tahaks kuskile väljalasta küll. Kahju, et jää nii õrnuke.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 24.01.08 08:29
Torm röövis Peipsi kalureilt vara ja saatis mehed sundpuhkusele (http://www.postimees.ee/240108/esileht/siseuudised/307966.php?torm-roovis-peipsi-kalureilt-vara-ja-saatis-mehed-sundpuhkusele)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 24.01.08 12:21
Looduslik valik toimib. Pole vaja enam mune õlitada http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18016685


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 26.01.08 12:24
Kakumäe lahel jäi kalamees kadunuks (http://www.epl.ee/artikkel/416188)
Edit (lisa): Reede õhtul kadunuks jäänud kalameest ei ole leitud (http://www.postimees.ee/270108/esileht/siseuudised/308495.php?tv3-reede-ohtul-kadunuks-jaanud-kalameest-ei-ole-leitud)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 28.01.08 15:38
Huumorit kah: Alandatud õngitseja müüb maha koera, kes temast rohkem kalu püüdis (http://www.epl.ee/artikkel/416398)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 30.01.08 11:02
Eesti Loodushoiu Keskus tahab taastada Narva jõe koelmud
10:56, 30. jaanuar 2008

Eesti Loodushoiu Keskus esitas Ida-Virumaa keskkonnateenistusele vee erikasutusloa taotluse, et juhtida veevool osaliselt Narva jõe looduslikku sängi ja taastada väärtuslikud kärestikulised kalakoelmud.

Eesti väärtuslikumas lõhijões looduslikku lõhi kudemist praegu hinnanguliselt ei toimu ning igal aastal asustatakse Eesti poolel jõkke uusi lõhesid.

Eesti Loodushoiu Keskuse eesmärk on juhtida vesi Narva kosele ja sellest allavoolu asuvatele väärtuslikele kärestikulistele kalakoelmutele, et tõsta oluliselt Narva jõe kalanduslikku ja looduskaitseliselt väärtust.

Ida-Virumaa keskkonnateenistuse juhataja Agu Värimäe ütles BNS-ile, et kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise protsessiga seoses saatis keskkonnaministeerium teate Venemaa loodusressursside ministeeriumile.

Piiriveekogul asuv Narva hüdroelektrijaam on Venemaa poolel ning kavandataval tegevusel võib eeldatavasti olla mõju hüdroelektrijaamale.

Värimäe sõnul ootab keskkonnaministeerium Venemaa seisukohta 25. veebruariks.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 01.02.08 09:50
Kuremaa järvest püüti erakordselt suur karpkala (http://www.postimees.ee/010208/esileht/siseuudised/309405.php?kuremaa-jarvest-puuti-erakordselt-suur-karpkala)

Raadiohääl teadis, et püük toimus võrguga.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 04.02.08 08:09
Riik ei kavatse heastada oma eksimust Nasva jõeharu erastamisel (http://www.epl.ee/uudised/417265)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 04.02.08 20:44

 Ots on lahtitehtud.
Erastaks 500m Emajõege siiski ära.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 05.02.08 06:40
Pärnu paadiehitaja kaitseb ennast taani äripartneri petuskeemi vastu (http://www.postimees.ee/040208/esileht/siseuudised/310039.php?reporter-ee-parnu-arimees-lukustas-end-firma-territooriumile)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 05.02.08 08:27
Ebaseaduslikult kalastanud Läti laev pidi Eesti riigile loovutama 5 tonni kala (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=5666)

krdi kiluvargad, hakkab peale jälle ;)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 05.02.08 08:37
Pärnu paadiehitaja kaitseb ennast taani äripartneri petuskeemi vastu[/url]

Kas mitte nemad neid c440 ei valmistanud. Krt kui nii on, siis mul jääb paat ostmata vai? Ma just plaanisin sellesse aastasse. Loodan et Eesti ikka võidab.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 05.02.08 08:40
sama töökoda jah. loodame, et Murd ikka peale jääb ses vaidluses, tore mees on.

Tsiteerin: JAN
Kas mitte nemad neid c440 ei valmistanud. Krt kui nii on, siis mul jääb paat ostmata vai? Ma just plaanisin sellesse aastasse. Loodan et Eesti ikka võidab.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 06.02.08 09:35
Folkboat Balticu situatsioonist:
EPL: Pettasaanud Pärnumaa ärimees otsib väljapääsu (http://www.arileht.ee/?artikkel=417557)
Postimees: Pettasaanud Pärnu ärimees otsib väljapääsu (http://www.postimees.ee/060208/esileht/siseuudised/310287.php?pettasaanud-parnu-arimees-otsib-valjapaasu)

Tulevikus saabuvad Pihkva turistid Mustvee spaasse (http://www.arileht.ee/majandus/417532)

Keset Läänemerd hulpis inimtühi päästeparv (http://www.epl.ee/artikkel/417552)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 06.02.08 10:25
Ma oma paati tellides küsisin Murrult, et ma kuulnud, et see c-440 on nagu algselt olnud üks rootsi paat. Murd ütles selle peale, et ta ei varjagi seda, et sai kellegiga kahasse äri aetud ja peale riiduminekut ja rahajagamistüli hakkas seda paati tootma oma nime all, tehes väikseid muudatusi.
Nii et neid konflikte seal ennegi olnud folcboatis.
Netis läbi jooksnud, et seda c-440 toodab veel keegi ja väidetavalt odavamalt aga serti regamiseks ei oma.
Niiet see paadipiznes ei erine mitte millegi poolest praegusest trendikast muust piznesist, kopeerimine ja ülevõtmine jms.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 06.02.08 12:58
Kas Läänemere põhjas tiksub keemiarelvast kellapomm? (http://www.ekspress.ee/2008/02/06/eesti-uudised/969-kas-laanemere-pohjas-tiksub-keemiarelvast-kellapomm)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 07.02.08 11:18
Pressiteade:

Selgusid kutselise kalapüügi võimalused Läänemerel

Täna, 7. veebruaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks selle aasta kutselise kalapüügi võimalused räime, tursa ja lõhe püügiks Läänemerel ning kreveti püügiks Teravmägede püügipiirkonnas.

Kalapüügimuudatused on tingitud Euroopa Nõukogu eelmise aasta 26.
novembril ja selle aasta 16. jaanuaril jõustunud määrustest, mis kinnitavad 2008. aastaks Euroopa Liidu liikmesriikide rahvusvaheliselt reguleeritavate kalaliikide püügivõimalused Läänemerel ning mujal Euroopa Liidu vetes ja väljaspool, kus kehtivad püügipiirangud.

Sel aastal võivad kalalaeva kalapüügiloa alusel püüdvad ettevõtted Läänemere keskosast ja Soome lahest välja püüda kokku 15 929 tonni ning Liivi lahest 7842 tonni räime. Kaluri kalapüügiloa alusel jääb rannapüügiks Läänemere keskosas ja Soome lahes 1219 tonni räime ja Liivi lahes 8826 tonni räime. Ametlikel andmetel püüti möödunud aastal rannapüügis Läänemere keskosa ja Soome lahe räimevarust 676 tonni ja Liivi lahest 5788 tonni. Eesti räimepüügikvoot on sel aastal 2238 tonni võrra suurem kui mullu.

Tursapüügikvoot on Eestil tänavu Läänemerel kokku 1054 tonni, millest Läänemere idaosas tohib püüda 868 tonni ja lääneosas 186 tonni.
Määrusega kehtestatakse kalalaeva kalapüügiloa alusel püügiks Läänemere idaosas 842 tonni suurune tursapüügivõimalus ja ülejäänud 26 tonni jääb rannapüügi ja kilu- ning räimetraalpüügil püütava tursa kaaspüügi katteks. Ametlikel andmetel püüti rannapüügis möödunud aastal kokku 800 kg turska. Eestile eraldatud Läänemere lääneosa tursapüügikvoot jääb kõik püügiks kalalaeva kalapüügiloa alusel turska püüdvatele ettevõtetele Võrreldes 2007. aastaga vähenesid Eesti tursapüügi võimalused 117 tonni võrra.

Eesti selle aasta lõhepüügivõimalused Soome lahest jäid eelmise aastaga võrreldes samaks, kuid 1354 isendi võrra vähenes Läänemere avaosa püügivõimalus. Eesti kaluritel on Soome lahest võimalik püüda 1581 lõheisendit ja Läänemere avaosast 7674 isendit. Kalalaeva kalapüügiloa alusel tohib Läänemere avaosast püüda 2456 ja Soome lahest 200 lõhet. Läänemere keskosa lõhepüügikvoodist jääb 5218 isendit ja Soome lahe  lõhepüügikvoodist 1381 isendit rannapüügiks. Mullu püüti rannapüügis Läänemere avaosas 325 isendit ehk 1,6 tonni ja Soome lahest 764 lõhet ehk 3,8 tonni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 08.02.08 08:26
Kakumäe jahisadama ehitus võib juba tänavu alata (http://www.epl.ee/artikkel/417803)
Kormoran kugistas kala (http://www.elu24.ee/?id=10103)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 08.02.08 14:36
Jõgevamaal püüti kassist suurem kala. (http://www.postimees.ee/080208/tartu_postimees/maaelu/310776.php?foto-jogevamaal-puuti-kassist-suurem-kala)
Ligi meeter pikk, 15,5 kilo raske ja kõige jämedamast kohast 65-sentimeetrise ümbermõõduga peegelkarp jäi Palamuse vallas Änkkülas elava Udu talu peremehe Mati Kärmase võrku läinud kuu lõpus.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 11.02.08 09:33
Saarekese lingile lisaks: Kes nüüd järgmisena, kalur Mati Kärmas? (http://tartu.postimees.ee/110208/tartu_postimees/varia/311070.php?kes-nuud-jargmisena-kalur-mati-karmas)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 11.02.08 23:29
Keskkonnaministeeriumi angerjaasustamise hange nurjus
11. veebruar

Keskkonnaministeeriumi korraldatud riigihange 226.600 noorangerja asustamiseks Võrtsjärve, Saadjärve, Kurema, Kaiavere ja Vagula järve nurjus.

Hankele esitas ainsana pakkumise Interfish Balti AS, kelle pakkumuse maksumus ületas aga hanke eeldatavat maksumust ning ei olnud ministeeriumile sellise hinnaga vastuvõetav, selgub riigihanke aruandest.

Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja Brita Merisalu ütles BNS-ile, et hanke eeldatavat maksumust ja pakkuja pakutud maksumust ei saa hetkel avaldada, kuna angerjamaimude asustamiseks on algatatud uus hankemenetlus.

Merisalu sõnul on plaanis umbes 193.300 noorangerjat asustada ajavahemikul 1. juulist kuni 30. augustini.

Alustatud uue riigihanke hanketeate kohaselt ootab keskkonnaministeerium 193.325 noorangerja asustamiseks pakkumisi 25. veebruarini.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 12.02.08 07:59
 Kasse paatide lipukirjaks on kvaliteet  (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=13&artid=5734)
Vaikse Ookeani esimestest miilidest ja KALAõnnestumistest (http://www.marthaworldcruise.com/?id=12090)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 12.02.08 15:40
Uus seeria Folkboati seebiooperis: Oma valdusesse lukustatud ärimees ronis üle aia vabadusse  (http://www.parnupostimees.ee/120208/parnuparnumaa/10082576.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 12.02.08 23:37
Paljassaare kinnisvaraprojektid võivad kahjustada Natura-ala

Tallinna linnuklubi jälgib kasvava murega suurte kinnisvaraprojektide arendamist Tallinnas Paljassaare poolsaarel, millega suurendatakse inimsurvet üleeuroopalise tähtsusega Natura-alale – Paljassaare hoiualale. Endise Paljassaare sadama territooriumile kavandatakse elamupindu 20 000–30 000 uuele püsielanikule, samuti on plaanis rajada tehissaar Tallinna lahte. Vahetult hoiuala piiri taha plaanitakse Ecobay projektiga elamuehitust ja ärimaid ilmselt samas suurusjärgus.

Megaprojektid Paljassaarel seavad aga ohtu Paljassaare hoiuala soodsa seisundi, mida peab Eestis tagama keskkonnaministeerium. Seda laadi kinnisvaraarendused võivad üheskoos mõjutada ala negatiivselt, kuna suurenevad õhusaaste ja müra ning oluliselt kasvavad inimkoormus hoiualal ja mereliiklus hoiuala ümbruses.

Tallinna linnuklubi on seisukohal, et jäätmekäitlusmaale planeeritava Ecobay projekti puhul on tegemist perspektiivitu kavaga, kus kavandatavad elamud piirnevad ühest küljest Natura-alaga, teisest küljest aga Tallinna reoveepuhastusjaama ning ohtlike ja inertsete jäätmete ladestuspaigaga.

Kuivõrd Paljassaare hoiuala puhul on tegemist üleeuroopalise tähtsusega Natura 2000 võrgustiku alaga, kus on kohatud 41 EL linnudirektiivi I lisa liiki, kellest alal pesitseb 12, siis on vajalik Euroopa Komisjoni nõusolek selleks, et linnuala kahjustavat arendustegevust ellu viia. Tallinna linnavalitsusel on õigus keelduda arendaja taotlusest algatada kõnealuse ala detailplaneering.

Tallinna linnuklubi

allikas > Uudiskirja arhiiv http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/index.php?id=-15

Sellelel siis lisaks et mis saab siis minu, kui Tallinnlase siiapüügi kohast, kui selle asemel on saar?
.... Paula kohv ja juttu jagub kauemaksPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 13.02.08 09:44
Igahommikune ajalehtede ülevaatus toob seekord välja need artiklid:
Väike-Emajõe veetase tõusis ööpäevaga pea pool meetrit (http://www.postimees.ee/120208/tartu_postimees/uudised/311433.php?vaike-emajoe-veetase-tousis-oopaevaga-pea-pool-meetrit)
Kalauurijad kavandavad Narva joastikule uut elu (http://www.epl.ee/artikkel/418474)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 13.02.08 10:28
Vara veel ujuda (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=18180184)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.02.08 18:08
Riik üritab sadamaregistris korda luua

13. veebruar - Majandusministeerium püüab veeteede ameti riiklikus sadamaregistris korda looma hakata, sest praegu ei täida osad sadamad seadusest tulenevat kohustust omada sadamateenuste osutamiseks sadamapassi.

Majandusministeeriumi pressiesindaja Allan Kasesalu vastas BNS-i küsimusele kui palju on sadamapassita tegutsevaid sadamaid, et riik saab öelda vaid palju on sadamaregistris sadamaid ja palju on neid, kellele on eraldatud akvatoorium.

Vastavalt sadamaseadusele on sadama kasutamine sadamateenuste osutamiseks ilma sadamapassita keelatud. Sadama valdaja peab pärast seda kui valitsus on kinnitatud sadama akvatooriumi koostama sadamapassi, mille kinnitab majandusministeerium.

Ministeerium saatis kolmapäeval kooskõlastusringile Ruhnu Ringsu sadama ja Saaremaa Kärsa sadama sadamapassi kinnitamise eelnõud. Kasesalu sõnul püüab riik sadamate osas selgust luua.

Ringsu sadama sadamapassi kinnitamist taotleb valdaja AS Saarte Liinid.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 14.02.08 10:59
Üllatus-ülatus, uudistes on jällegi Folkboati tüli: Paaditehas käib käest kätte (http://www.parnupostimees.ee/140208/parnuparnumaa/10082633.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.02.08 17:36
Ida-Viru kalaärimees on maksusüüdistusega kohtu all

KOHTLA-JÄRVE, 14. veebruar - Peipsi põhjaranniku suurima ettevõtte Peipsi Grupp suuromanik ja kauaaegne tegevjuht Paul Kärberg on kohtus süüdistatavana maksude tasumata jätmises ligikaudu 4,5 miljoni krooni ulatuses, kirjutab Põhjarannik.

Kärberg ütles kolmapäeval kohtuistungil, et esitatud süüdistuse sisu on talle arusaamatu ja ta ei tunnista end süüdi.

Viru ringkonnaprokurör Rita Hlebnikova süüdistab Kärbergi selles, et osaühingu Peipsi Grupp juhatuse ainuliikmena esitas ta 2000. aasta juulist 2002. aasta märtsini Ida-Viru maksuametile oma firma kohta maksudeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid.

Süüdistuse kohaselt kajastusid Peipsi Grupi raamatupidamises fiktiivsed arved, firma tegi väljamakseid tuvastamata äriühingutele ja eraisikutele. Selle tagajärjel jäi riigil saamata üle kahe miljoni krooni käibemaksu ja üle 2,4 miljoni krooni tulumaksu. Väidetavad fiktiivsed tehingud hõlmasid nii kala kui mitmesuguseid teenuseid, märgib leht.

Kaitsjad, vandeadvokaadid Andrus Lillo ja Olev Kuklase esitasid kohtule taotluse kohaldada Kärbergi kriminaalasjas aegumist, kuna kriminaalasja uurimiseks seadusega ettenähtud aeg on nende hinnangul ületatud. Prokurör Hlebnikova hinnangul on aga aegumise kohaldamine põhjendamatu ning temaga nõustus ka kohtunik.

Ligemale 80 tunnistaja kuulamine on kavandatud veebruari teise poolde.

Peipsi Grupp on Ida-Virumaa lõunapoolse osa üks suuremaid ettevõtteid, mis tegeleb peamiselt kala töötlemise ja müügiga ning põllu- ja metsamajandusega. 2006. aastal oli ettevõtte käive 45,7 miljonit krooni ja kahjum ligemale 2,3 miljonit. Pärast kahjumi mahaarvamist oli jaotamata kasumit 8,1 miljonit krooni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 15.02.08 10:35
Ida-Viru kalaärimees on maksusüüdistusega kohtu all

Tea kas teda ajendas nälg või saamahimu, aga paljudel on reaalne oht poolnälga jääda küll. Loe: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18199132.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.02.08 12:36
 Mängukann: suurärimeeste suured laevad (http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=3862/uud_uudidx_386202)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 18.02.08 18:00
Tamkivi arutab Brüsselis kalavarude majandamise kontrolli

18. veebruar - Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi arutab esmaspäeval Euroopa Liidu (EL) kalanduse valdkonna eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel Brüsselis kalavarude majandamise kontrolli tõhustamise küsimusi.

"Ministrite kohtumise ajendiks on EL-i Audiitorite Koja raport, mis on andnud halva hinnangu liikmesriikide kalavarude majandamise kontrolli, järelevalve ja karistuste ühtsele rakendamisele," ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.

"Kontroll on erinevate määruste vahel killustatud ning pole piisavalt tõhus; vähe tähelepanu on osutatud sellistele olulistele aspektidele nagu turg, püük kolmandate riikide vetes ning toetusskeemid. Ilma tõhusa kontrollita ei anna aga kalavarude pikaajalised majandamiskavad oodatud tulemusi," märkis minister.

Keskkonnaministeeriumi teatel arutavad ministrid kohtumisel, kuidas tugevdada kalavarude kaitse-eeskirjade kontrolli ja järelevalvet ning sanktsioone. EL-i Audiitorite Koda soovitab näiteks parandada kalapüügiandmete kogumist, analüüsi ja andmete ristkontrolli. Rohkem tähelepanu tahetakse pöörata koostööle erinevate ametkondade vahel ning kala päritolule.

Samuti tuleks kehtestada rikkumiste eest nii mõjusad sanktsioonid, et need välistaksid järgmisi rikkumisi. Ka tuleks ühtlustada kontrollistandardid ja laiendada ühenduse kalanduskontrolli agentuuri volitusi.

Audiitorite Koja raporti ja ministrite kohtumise põhjal hakkab Euroopa Komisjon ette valmistama ettepanekuid uue kontrollimääruse eelnõu jaoks. Uus määrus peaks plaanide kohaselt jõustuma aastaks 2010.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 20.02.08 15:28
Homme räägib Tamkivi valitsusliikmetele Eesti seisukohtadest määruse osas, millega luuakse EL-i süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Äkki isegi on seal miskit huvitavat, praegu rohkem infot pole võimalik anda.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 21.02.08 11:23
Eesti seisukohad on siis kontrolli osas:

Täna, 21. veebruaril kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti poolt Euroopa Nõukogule esitatavad seisukohad ebaseadusliku kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Euroopa Nõukogu valmistab ette määrust, mille eesmärk on tõhustada võitlust ebaseadusliku kalapüügiga. “Teadlaste hinnangul püütakse väga suur osa maailma kalavarudest ebaseaduslikult, ilma piiranguid ja teaduspõhimõtteid järgimata,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome. “Ebaseaduslik kalapüük ohustab nii kalavarusid kui ka merekeskkonna mitmekesisust ning selle vältimiseks tuleb rakendada senisest karmimaid abinõusid.”

Ettevalmistatava määruse eelnõu lähtub põhimõttest, et võitlus ebaseadusliku kalapüügiga peab olema laiahaardeline ja hõlmama kõiki sellega seonduvaid aspekte ehk kogu tarneahelat. “Eesti ja kogu Euroopa Liidu jaoks tähendab see ennekõike vajadust tugevdada kontrolli kolmandate riikide kalalaevade tegevuse üle,” tõi Soome näite.

Näiteks tahetakse kolmandate riikide kalalaevade lossimine lubada vaid ühenduse määratud sadamates ja lossimise seire tõhustamiseks kehtestatakse sadamatesse sissesõidule ja ümberlaadimisele uued tingimused. Ka peavad kõik ühendusse imporditavad kalatooted olema varustatud lipuriigi sertifikaadiga, mis tõendab, et kala on püütud seaduslikult. Kalatoodete import läbi mingi teise riigi territooriumi võib toimuda juhul, kui on tõendatud, et kalatooted on valmistatud üksnes sertifikaadil märgitud toodetest. Tõenditena peab püügisertifikaadile lisama veodokumendi või reekspordisertifikaadi või pädeva ametiasutuse väljastatud tõendi riigilt, kus kala ümber töödeldi või laaditi.

Kui riik ei rakenda meetmeid ebaseadusliku kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, kantakse ta koostööd mittetegevate riikide nimekirja ja keelatakse sellisest riigist pärit kalatoodete import ühenduse territooriumile. Samuti on keelatud ühenduse kalalaevade ümberregistreerimine nende riikide lipu alla ning ühenduse ettevõtetel ja kodanikel nende riikide lipu all sõitvate laevade ostmine, rentimine jne.

Laevad, mis tegelevad ebaseadusliku kalapüügiga, kantakse samuti vastavasse nimekirja ja nad võivad siseneda üksnes kodusadamasse.
Kolmanda riigi laevad võivad ühenduse sadamasse siseneda üksnes vääramatu jõu korral. Keelatud on selliste laevade abistamine ja varustamine sadamas kütuse ning teemoonaga. Lisaks on keelatud eelnimetatud nimekirjadesse kantud laevadelt pärit kalatoodete import ühenduse territooriumile.

Eestis teevad ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemisel koostööd Põllumajandusministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Maksu- ja Tolliamet, Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaministeerium.


Pealkiri: Salavõrgud Pärnumaal
Postitas: vallikas kirjutas 21.02.08 11:24
PRESSITEADE: Inspektorid avastasid Pärnu lahel hulgaliselt ebaseaduslikke püügivõrke

Keskkonnakaitseinspektorid avastasid möödunud nädalal Pärnu lahel toimunud kahepäevase reidi käigus ligi sada lubatust väiksema silmasuurusega ja nõuetekohaselt tähistamata nakkevõrku.

Ebaseaduslikud püügivõrgud avastati Munalaiu ja Manija saare vahel suhteliselt väikesel, umbes 3,5 km2 suurusel alal.

Nõuetekohaselt tähistamata võrgujadasid oli 12 ja vastavalt seadusele tuli need püügilt eemaldada.

“Kokku kõrvaldasid reidil osalenud Pärnu- ja Läänemaa osakondade inspektorid püügilt 85 selgusetu kuuluvusega nakkevõrku ehk nn hiinlast,” täpsustas Pärnumaa osakonna vaneminspektor Andres Kutsar.

Ebaseaduslike püügivahendite omanike tuvastamiseks alustatati menetlus.

Nakkevõrkudesse takerdunud eluvõimeline kala päästeti võrkudest ja lasti vette tagasi. Eluvõimetu kala, mida oli kokku 61 kg, eemaldati võrkudest ja realiseeriti ning saadud tulu kanti riigituludesse.

Ühte püügil olnud kutselist kalurit, kelle võrgud olid samuti nõuetekohaselt tähistamata, karistati 900 krooni suuruse rahatrahviga. 

Andres Kutsari sõnul peaksid kalurid ise väga täpselt püüginõuetest kinni pidama, sest püük lubatust väiksema silmasuurusega võrkudega kahjustab kalavarusid ja selle tõttu vähenevad tulevikus nende endi sissetulekud.

„Kahjuks on kutseliste kalurite seas ka neid, kes ostavad röövpüügiga tegelevatelt isikutelt kala, märkides selle oma rannapüügipäevikusse ning esitavad hiljem kalakogused omaenda väljapüügina Põllumajandusministeeriumile. Sellist tegevust käsitletakse valeandmete esitamisena ja see on seadusega karistatav,“ ütles Kutsar.

Kutsari arvates võiksid kalurid julgemalt ka nende avastatud ebaseaduslikest nakkevõrkudest teada anda, helistades Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 21.02.08 11:26
Eestimaa Looduse Fondi (ELF) Pressiteade:

21. veebruar 2008

ELF on alustamas uut siseveekogude taastamise projekti.

Täna (21. veebruaril) alustab ELF avakoosolekuga Pärnu maakonnas asuva Männiku oja ökoloogiliste tingimuste parandamisele pühendatud projekti. Koosoleku eesmärgiks on selgitada erinevate huvigruppide koostöövõimalusi tagamaks jõe loodusliku seisundi
säilimine.

Männiku oja kuulub oluliste lõhilaste kudejõgede nimestikku vastavalt Keskkonnaministri määrusele nr. 73 15. juunist 2004. a. Oja on oluline meriforelli, jõesilmu ja jõevähi elupaik. Tagamaks oja funktsioneerimist täisväärtusliku ökosüsteemi osana ning oja
anadroomsete kalade taastootmisvõimet algab Eestimaa Looduse Fondil
2008. aastal projekt "Männiku oja ökoloogiliste tingimuste taastamine". Projekti eesmärgiks on taastada jõesängis ökoloogiliste tingimuste mitmekesisus ning parandada jõeelustiku elutingimusi.

Peatähelepanu on meriforelli ja jõesilmu ning jõevähi elu- ja  sigimistingimuste parandamisel taastades jõe kärestikulisi lõike ning kudepadjandeid. Projekti toetab Rootsi-WWF Rootsis toimunud vabatahtliku annetuse teel kogutud vahenditest.

Kuna Männiku oja on maaparandussüsteemide eesvool, siis on ta suuremas osas süvendatud ja sirgendatud. Oma veed saab oja (valdavalt) metsanduslikest maa­parandus­süsteemidest. RMK Edela regiooni Audru metskond alustas 2007. aasta suvel Männiku oja vasakkalda metsa kuivendussüsteemi taastamisega. Tööde läbiviimisega
kaasneb oluline settekoormuse tõus ning veere¸iimi muutus, mis on otseseks ohuks kogu jõe ökosüsteemile.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 21.02.08 15:11
Norras oli kõva maakera väristamine. Loodan, et mais Skjervoj kandis rahulik on.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/article.php?id=18252173Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 26.02.08 09:01
PRESSITEADE: Põllumajandusminister arutab Peipsi kalandusprobleeme

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on  täna, 26. veebruaril,  Ida-Virumaal ja Jõgevamaal,et arutada sealsete ettevõtjatega Peipsi kalandusega seonduvat temaatikat. 

Käsitlemist leiavad nii rannaäärsete piirkondade arendamise võimalused kui ka kalapüügi korraldusega seonduvad küsimused. Oma visiidil külastab minister OÜ Peipsi Gruppi, OÜ Omedu Randa, AS Peipus Fish'i ning AS Peipsi Kalameest, kohtub Ida-Viru maavanema  Riho Breiveliga ja  Jõgeva maavanema Aivar Kokaga.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 26.02.08 16:18
Seeder: Peipsi-äärne tootmisvõimsus ei vasta kalavarudele

26. veebruar - Põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi sõnul pole Peipsi-äärsete kalatööstuste võimsusse sel aastatuhandel tehtud investeeringud reaalsete kalavarudega vastavuses.

Teisipäeval Peipsi järve ääres kalandusteemalisel visiidil viibiv Seeder rääkis BNS-ile, et märkimisväärne osa püütud kalast läheb mujale ja seda ei realiseerita Peipsi-äärsetes tööstustes. Ministri hinnangul on ka ettevõtete tootmisvõimsused oluliselt suuremad kui püügivõimalused.

"Need ettevõtted on võib-olla paremate aegade ootuses veidi üledimensioneeritud ja unistused on olnud suuremad kui reaalsus. Põhjendamatult ilmselt on neisse tööstustesse investeeritud ja liigsuured tootmisvõimsused rajatud. Alakoormusel töötamine on siin peamine probleem," rääkis Seeder.

"Need kalatööstused on rajatud siia [alates] 2000. aastast ja [sellest ajast] edasi, nii et nad pole sugugi vanad nõukogudeaegsed seadmed. Need on suhteliselt uuema aja investeeringud, mis siin osalise koormusega töötavad," märkis minister.

Viimastel aastatel on kalurite arv vähenenud. Eelmise ja selle aasta talv on olnud soe ning pole võimaldanud kaluritel jääl kala püüda. Kalavarude vähenemise üheks peamiseks põhjuseks pidas ka minister kliimat.

Seederi sõnul puudub Eestil samuti ülevaade piiriveekogu tegelikust väljapüügist Vene Föderatsiooni poolele jäävates vetes. "Vene poole väljapüügi ja röövpüügi kontrolli osas meil täielik ülevaade puudub. Kokkulepped küll saavutatakse, kuid neil ei jää kokkulepitud väljapüügist kunagi kilogrammigi üle ega ka puudu," märkis Seeder.

Küsimusele, kas tootmist aitaks taastada suurte kunstlike kalakasvatuste rajamine, vastas minister, et ei tasuks Eestis väga utoopilisi plaane seada, sest Rootsi ja Norraga võistlemiseks pole meil vastavaid tingimusi.

Põllumajandusminister kohtub teisipäeval Ida-Viru ja Jõgeva maavanematega ning külastab OÜ-d Peipsi Grupp, OÜ-d Omedu Rand, AS-i Peipus Fish ja AS-i Peipsi Kalamees.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 27.02.08 08:26
Võrke kontrollinud kalamees uppus (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=18300592)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 27.02.08 16:14
Võrtsjärve jääle minek keelatud (http://www.postimees.ee/270208/esileht/siseuudised/314411.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 28.02.08 10:24
Riik laseb hinnata tööstuslikke kalavarusid ja püüki

28. veebruar - Põllumajandusministeerium korraldas riigihanke, et lasta hinnata töönduslikke kalavarusid ja kalapüügitehnoloogiaid.

Neljapäeval avalikustatud hankearuande kohaselt peab hanke ainus pakkuja ja võitja, Tartu ülikool, koostama Euroopa Kalandusfondi meetmete paremaks rakendamiseks hinnangu töönduslikule kalavarule ja kalapüügitehnoloogiatele.

Tartu ülikool peab vastavalt sõlmitud lepingule hinnangu andma 2. maiks. Põllumajandusministeerium maksab hinnangu koostamise eest ülikoolile ligi 168.000 krooni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 28.02.08 11:24
Saaremaa Pisa torn ajas end ootamatult sirgu (http://www.postimees.ee/280208/esileht/siseuudised/314526.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 28.02.08 14:13
Aldo, vaadates pilte, kus Kiipsaare viltuse majakaga võrreldes on horisont viltu, julgen selles asjas kahelda :-) Aga noh, mida ma ka tean, pole toda elusees oma silmaga näinudki.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 29.02.08 15:01
Sakala: Kalamehed teevad talunikele tuska (http://www.sakala.ajaleht.ee/290208/esileht/5032161.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 03.03.08 09:22
Järved kubisevad Hiina tapjavõrkudest (http://www.postimees.ee/030308/esileht/siseuudised/315245.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 03.03.08 22:04
Väinameri võib saada läbitavaks suurematele laevadele

TALLINN, 03. märts - Lääne-Eesti saarte ja mandri vahel kulgev Väinamere laevatee oleks kõige kasulikum süvendada kuni 4,5- või 5,5-meetriste süvistega laevadele, selgub veeteede ameti materjalidest.

Väinamere laevateed kasutades lüheneks kaubalaevade marsruut sisenemisel Pärnu lahte põhja ja loode suunast. Just Pärnu kaubasadam võiks Väinamere laevatee süvendamisest enim võita. Kasutusküsitlusest selgus, et omavalitsustel on vähe huvi väikesadamaid arendada, kuid jahtklubidel on seevastu huvi muuta Väinamere laevatee ohutumaks.

Tasuvusuuringu kohaselt oleks kõige kasulikum süvendada laevateed kuni 4,5- või 5,5-meetriste süvistega laevade jaoks sobivaks. Arvutustes on seejuures eeldatud, et Väinamere laevatee projekti tulud kasvavad üks protsent aastas ja liikluse kasv kogu arvutusperioodil ehk aastatel 2011-2042 on 2,5 protsenti aastas.

Kui jätta laevadele ohutuks navigeerimiseks 20 protsenti varuvett tuleks kuni 4,5-meetrise süvisega laevadele Väinamere laevateed süvendada kokku 120.000 kuupmeetrit. Kuni 5,5-meetrise süvisega laevade jaoks oleks süvendustööde maht ligi 1,9 miljonit kuupmeetrit.

Tööde maksumused oleks vastavalt 21 ja 296 miljonit krooni. Kui jätta laevadele kiilu alla 15-protsendiline veevaru, oleks samade süviste juures laevatee süvendamise maksumused vastavalt viis ja 213 miljonit krooni.

Väikelaevade liiklemiseks süvendustöid ei kavandata, samas tahetakse projekti raames muuta väikelaevade navigeerimist Väinamerel ohutumaks meremärkidega.

Väinamere laevatee projekti eesmärgiks on Lääne-Eesti saarestiku laevateede rekonstrueerimise vajaduse, võimaluste ja ulatuse väljaselgitamine ning süvendamise ja rekonstrueerimise ettevalmistamine.

Töid ei kavandata Rohuküla-Heltermaa, Rohuküla-Sviby, Sõru-Triigi, Virtsu-Kuivastu ning Munalaiu-Kihnu vahelistel parvlaevateedel.

Veeteede amet peab praegu läbirääkimisi, et leida ehitusprojekteerimise jaoks vajalike uuringute teostajat.

Veeteede ameti pressiesindaja ütles BNS-ile, et läbirääkimised uurimistööde teostamiseks Soome firmade Shipping Enterprise Finstaship ja Geological Survey of Finland käivad.

Juhul kui veeteede amet tellib tööd Soome firmadelt, peaks firmad selle aasta septembriks teostama Väinamere laevatee hüdrograafilisi mõõdistustööd, geotehnilised uuringud, navigatsioonimärkide uuringud, rannaprotsesside uuringud ja muud ehitusprojekteerimiseks vajalikud uuringud.

Ehitusprojekteerimine on kavandatud järgmisse aastasse.

Keskkonnaministeerium algatas mahukate süvendustööde kavale keskkonnamõju hindamise, mille teostamiseks koostatud ja avalikustatud programmile ootab ministeerium kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid 17. märtsini. Programmi avalikud arutelud toimuvad 18.-19 märtsil.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 04.03.08 12:12
Liivi lahe kilu- ja räimevarud on heas seisus
4. märts 2008

Teadlaste hinnangul on Liivi lahe räime- ja kiluvarud jätkuvalt heas seisus, ehkki viimastel aastatel on varud natuke vähenenud.

Esmaspäeval Eesti ja Läti kalanduskonsultatsioonipäeval naaberriikide ühise kalavaru haldamist arutanud keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome rääkis BNS-ile, et varude väljapüük sõltub eelkõige kala kokkuostuhindadest.

Mullu olevat nende kalaliikide väljapüük Soome sõnul olnud kasumlik tegevus. Samas käib traalpüük enamasti avamerel, kuna Liivi lahes on traalpüük keerulisem.

Kui lätlased püüdsid mullu oma kvoodi 96 protsendi ulatuses välja, siis Eestis jäi kvooti kasutamata nii ranna- kui traalpüügi tõttu.

Soome sõnul muude kalaliikide osas Eestil ja Lätil kokkupuutepunkt praktiliselt puudub, sest ahvena- ja kohapopulatsioon on Liivi lahes peamiselt Eesti vetes ja väheliikuv.

Samas tuleks Soome sõnul tõhustada Lätiga kilu- ja räimepüügi järelevalve alast koostööd. "On tendents, et ühel või teisel pool on kaluritel huvi mitte püügiandmeid näidata ja läbi teise riigi teha püügiandmeid seaduslikuks," märkis Soome.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 04.03.08 13:39
Jõustruktuurid on valmis kaasa lööma looduskaitses
4. märts 2008

Riikliku looduskaitsekeskuse Ida-Viru regiooni töötajatega kohtunud kaitseväe, piirivalve ja Kaitseliidu esindajad avaldasid valmisolekut lüüa kaasa looduskaitses.

Kaitsevägi nõustus oma väljaõppeprogrammide raames osalema ebaseaduslike teede sulgemisel ja kaardistamisel, sildade ehitusel ja kaitsealuse pankranniku jalami koristamisel Ontika, Udria ja Päite maastikukaitsealadel. Samuti on kaitseväelased valmis tegutsema prügi kaardistamisel ning karuputke tõrjumisel oma territooriumilt.

Piirivalve lubas aidata vahetada infot rikkumiste kohta ja kaasa lüüa järelevalves, tehes oma patrullkäikudel märkusi ebaseaduslikele lõkketegijatele ja autoparkijatele. Samuti täpstasid looduskaitsjad ja piirivalvurid piiritsoonis asuvatel kaitsealadel tegutsemiseks vajalikku kooskõlastuste korda.

Kaitseliit oli nõus lastele loodusharidust andma, õpetades maastikul liikumist ja looduskeskkonnas toimetulekut. Samuti jätkavad looduskaitsjad Kaitseliiduga koostööd tulekahjude kustutamisel, loodusrikkumistest teavitamisel ja puude istutamisel.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 04.03.08 21:14
Kadunud kalamees leiti roostikust uppununa (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=18352186)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Silver kirjutas 05.03.08 12:45
Pakri pank laguneb, uus varing on vaid aja küsimus!  (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18362322)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: anders kirjutas 05.03.08 14:51
Rannakalurid püüdsid piraka karpkala (http://www.parnupostimees.ee/050308/parnuparnumaa/10083299.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 05.03.08 17:30
Antarktisest leiti talveund magav kalaliik  http://www.elu24.ee/?id=11528


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Maert kirjutas 06.03.08 09:54
Paisjärvedest ja kalatreppidest Sakalas http://www.sakala.ajaleht.ee/060308/esileht/5032288.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 10.03.08 15:27
Ida Politseiprefektuur teatas, et ....

Reedel, 7. märtsi öösel peeti Lääne-Virumaal Vinni vallas Mõdriku külas kinni kolm meesterahvast, kes oli kalakasvandusest varastanud 144,55 kilogrammi vikerforelli väärtusega 11 600 krooni.

Öösel 02.30 paiku teavitas Mõdriku külas asuva kalakasvanduse omanik politseile, et kolm võõrast isikut on kinnisele territooriumile tunginud. Omaniku sõnul toimetasid võõrad jõe ääres ning kahva abil võtsid veest välja forelle.

Mõdriku külas, kalakasvanduse läheduses nägi politseipatrull tee ääres seisvat sõidukit Volkswagen. Kuna politseil oli alust arvata, et sõiduk kuulub kalavarastele, siis jälgisid nad sõidukit. Peagi liikuma hakanud sõiduk peeti kinni ning läbivaatusel leiti kotid, mis oli täidetud forellidega.

Sõidukis olnud isikud, Narva linna elanikud 38-aastane Aleksandr, 26-aastane Konstantin ja 26-aastane Sergey peeti kahtlustatavatena kinni. Meesterahvad tunnistasid kuriteo üles ja kahetsesid tehtut.

Kalakasvanduse omaniku sõnul oli nii suure koguse vikerforelli realiseerimine raske. Ta oli nõus kalad varastele jätma kui nad tekitatud kahju hüvitavad. Mehed maksid 11 600 krooni ja said varastatud kalad omale.

Politsei alustas sündmuse uurimiseks kriminaalmenetlust varguse paragrahvi alusel.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Spinnar kirjutas 14.03.08 08:18
Peipsi tulevikust
http://www.epl.ee/artikkel/422198Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.03.08 08:26
(Peipsi ääres) Kalapüügist enam ära ei ela (http://www.epl.ee/uudised/422197)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.03.08 09:20
PP: Kohtutäitur müüs võla katteks 163 kilo külameeste püütud ahvenat (http://www.parnupostimees.ee/140308/esileht/10083570.php)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 15.03.08 18:15
Postimees: Tänavu on vähipüük kaheksas maakonnas keelatud (http://www.postimees.ee/150308/esileht/siseuudised/317822.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 17.03.08 07:49
http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=271385

Piirivalve jättis paadi merelaintele hulpima


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 17.03.08 08:26
Täiesti häbiväärne juhtum.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 17.03.08 08:30
Piirivalve kommentaar ka siis: Piirivalve: me oleksime nad soovi korral Tallinna toonud (http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=271384)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 17.03.08 08:51
Häbiväärne on see, et ei olda valmis päästma. Meelde tuleb üks lugu kus soomes üks paat oli merehädas ja teatas päästeametile koordinaadid ja päästeamet ignoreeris neid,  hakkas rutiinselt kammima seda oletatavat ala.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 17.03.08 11:58
1,5-miljardiline kohakasvatus võib tulla siiski Audru valda

17. märts

1,5-miljardi kroonise investeerimismahuga hiigelkohakasvatus võib tulla siiski Audru valda, kuna investorid on leidnud sobiva maatüki ning vald algatas detailplaneeringu ning keskkonnamõju hindamise.

Audru vald algatas 6. märtsil Kalmar Union of Scandinavia tütarfirma Fjordfresh Holding OÜ taotlusel detailplaneeringu Pärnust umbes 16 kilomeetri kaugusel Pärnu-Tõstamaa-Nurmsi tee ja mere vahel asuva Põldeotsa ja Saulepa küla ligi 50-hektarilisele maa-alale.

Hiigelkohakasvatuse idee üks autoritest on Thorben Gronkjaer Nielsen, Kalmar Union of Scandinavia kaudu Baltic Seafood Pärnu OÜ ning Fjordfresh Holding OÜ omanik ja firmade üks juhtidest. Varasema info kohaselt on investorid Taani, USA ja ¦veitsi päritolu ning neil on pikaajaline kalakasvatuse ja kalatoodete müügi kogemus.

Kavandatava kohakasvanduse maa-alal asub praegu 1990. aastate alguses tegevuse lõpetanud lagunenud loomafarm. Detailplaneeringu eesmärgiks on tootmismaa sihtotstarbe andmine ning ehitusõiguse määramine 20 tootmishoone rajamiseks.

Otsusega algatas Audru vallavolikogu ka kalakasvanduse kavale keskkonnamõju hindamise.

Varem arutluse all olnud kalakasvanduse asukoht Audru vallas ei osutunud sobilikuks ning suurinvesteeringu Eestisse tulek sattus kahtluse alla seose võimalusega, et kasvandust on majanduslikult kasulikum rajada naaberriikidesse Lätti või Leetu.

Põllumajandusministri nõunik Alar Oppar kinnitas esmaspäeval BNS-ile, et ta on Nielseniga viimasel kaheksal kuul suhelnud iganädalaselt vaid selle eesmärgiga, et see investeering tuleks just Eestisse.

Ministeerium on investoritele tutvustanud Oppari sõnul seda, kuidas kavatseb Eesti perioodil 2007-2013 kulutada Euroopa kalandusfondi rahasid, selgitanud riigi kaubandus- ja tollipoliitikat, tutvustanud teiste ministeeriumide haldusala toetusmeetmeid ning seadusandlust seoses ehitustegevusega.

Oppari märkis, et põllumajandusministeerium on sellest investeeringust väga huvitatud.

Hiigelkohakasvatuse koguinvesteering on hinnanguliselt 100 miljonit eurot, mis oleks suurem kui 16 aasta jooksul kogu Eesti kalandusse tehtud investeeringud kokku.

Kohakasvatusettevõtte aastakäibeks prognoosivad investorid 2,1 miljardit krooni. Kohatoodete ekspordimahtu kavandatakse üle 50 miljoni euro aastas. Tööstus pakuks töökohti enam kui 300 inimesele.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 17.03.08 14:25
PRESSITEADE: Ilmus esinduslik monograafia Peipsi järvest

Teisipäeval, 18. märtsil algusega kell 10 korraldab Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskus Peipsi järvele pühendatud konverentsi, mille raames esitletakse monograafiat «Peipsi». 500leheküljelisel raamatul on 63 autorit 21 institutsioonist ja sinna on koondatud viimase 10 aasta uurimused.

Monograafias on uurimused maaülikooli, TÜ, TLÜ, TTÜ, kirjandusmuuseumi ja Tartu observatooriumi teadlastelt, aga ka Venemaa ja Hollandi järveuurijatelt. Koguteose toimetajad on Juta Haberman, Tarmo Timm, Anto Raukas.

«Peipsi järve seisund on kehv, » nentis monograafia projektijuht, limnoloogiakeskuse vanemteadur Juta Haberman. «Vetikad vohavad, kalad kaovad, suurimaks probleemiks on fosfori sisalduse tõus. Üks suuremaid fosforiga reostajaid on Venemaalt Pihkva järve suubuv Velikaja jõgi. Kuigi teeme Vene teadlastega koostööd, pole Vene poole taltsutamine lihtne.»

Habermani sõnul on Peipsi Euroopa suurtest järvedest kõige pikemalt uuritud, esimesed uurimused valmisid juba 157 aastat tagasi. Toona tegi Vene riigivarude ministeerium C. E. von Baerile ettepaneku välja selgitada, miks kalavarud vähenevad. Tehti kindlaks, et püügivahendid on liiga väiksesilmalised ja suur kala tõmmatakse välja enne, kui kudeda jõuab.

Limnoloogiakeskus alustas Peipsi süstemaatilise uurimisega 1962. aastal. 1992. aastal käivitus järvel riiklik seire.

Monograafiat levitatakse koolidele, raamatukogudele ja omavalitsustele.

Konverents toimub Eesti Maaülikooli aulas Kreutzwaldi 1A.

Täpsem info: Juta Haberman, Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse vanemteadur, tel 7454545, 53 624242.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 18.03.08 15:23
Jällegi on juttu Peipsist: Inimesed ja ilmastik hävitavad Peipsi tervist (http://www.postimees.ee/180308/tartu_postimees/uudised/318239.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 18.03.08 15:52
Peipsi läheb muidugi täiega peesse, kui tiblad oma Pihkva suunast tulevaid solgihoovuseid puhastama ei hakka. Vanasti solkis Tartu linn Peipsit, aga see sai korda. Ma ei tea kuidas on lood Kallaste, Mustvee ja teiste Peipsiveersete asunduste solgiga.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 18.03.08 16:26
Veel infot märtsi alguses toimunud kalamehe uppumise kohta: Reisilaeva kapten uppus (http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=271562&d=20080318).
Meri annab ja meri võtab...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.03.08 09:58
Piltuudis: Hiiumaa kalamees püüdis krabi (http://www.postimees.ee/180308/esileht/siseuudised/318210.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 20.03.08 10:01
Kalapüük kasvas mullu kümnendiku

20. märts - Eesti kalurid ja ettevõtted püüdsid 2007. aastal kokku 98.782 tonni kala, mis on ligikaudu 10 protsenti enam kui 2006. aastal, selgub statistikaameti andmeist.

Valdav osa kalast - 80.959 tonni - püüti Läänemerest. Loode-Atlandil oli püük 13.332 tonni ja püük siseveekogudel moodustas 2590 tonni.

Läänemeres olid enimpüütud kalaliigid kilu 51.007 tonniga ja räim 26.108 tonniga. Loode-Atlandil püüti valdavalt krevette.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.03.08 15:23
Pärnu Vallikraavi sild võtab kümme miljonit (http://www.postimees.ee/200308/esileht/siseuudised/318831.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Silver kirjutas 23.03.08 11:36
Kuskil miskit toimub... eestlased...!
Soomes kalale läinud Eesti mehed sattusid haiglasse (http://www.postimees.ee/230308/esileht/siseuudised/319165.php?soomes-kalale-lainud-eesti-mehed-sattusid-haiglasse)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 24.03.08 16:53
Ebanormaalse pildiga uudis:  Latikas juba võtab ja pioneerid saabuvad (http://ilm.postimees.ee/?r=115&id=12369)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 24.03.08 19:26
Metsik Lääs Sepaonu kandis: Ingliste puuraie lõppes sõimu, peksu ja gaasitamisega (http://www.postimees.ee/240308/esileht/siseuudised/319381.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 26.03.08 08:01
Sähh teile globaalset soojenemist. Saab vist ikka jääle veel.
http://jah.ee/article.php?id=3884294&language=ee&page=2

em


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 26.03.08 17:12
Hülgepoeg külastas Pärnu pubi (http://www.parnupostimees.ee/260308/parnuparnumaa/10083928.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 27.03.08 09:31
Kevad tuleb jahe, suvi kuum (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18531603)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: anders kirjutas 27.03.08 13:28
Türilased puhastavad 65 kilomeetrit jõgesid  (http://www.jt.ee/270308/esileht/20008477.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 27.03.08 14:51
Kalu püüdma Pavlovi reflekside abil? (http://www.minut.ee/article.pl?sid=08/03/26/2224204)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 27.03.08 19:31
mul tulevad juba praegu kalad õllesorina peale.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 31.03.08 16:41
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=18568526


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 02.04.08 14:57
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/article.php?id=18585002
kas Eesti Wabariik ei saaks kuidagi kevadise kala tulekut pilvitu ilmaga kiirendada?


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 02.04.08 15:44
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18585516
Konnainfot, andage siis teada :)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 03.04.08 08:40
Maaleht, 4. aprill: Tarmo Kõuts: Käib randluse väljasuretamine (http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=12091)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 04.04.08 12:07
Postimees: Venelased hävitavad Peipsi kalavarusid (http://www.postimees.ee/040408/esileht/siseuudised/321668.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 04.04.08 15:06
Sakala: Röövpüüdjad alustasid hooaega (http://www.sakala.ajaleht.ee/040408/esileht/5032909.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 05.04.08 12:59
Keibu lahel uppus inimene (02.04) (http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=18584711&categoryID=1727246)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 06.04.08 19:36
Ka päästevestist pole mõnikord abi! http://www.etv24.ee/index.php?06115084


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 07.04.08 20:52
Ka päästevestist pole mõnikord abi! http://www.etv24.ee/index.php?06115084
tundsin uppunud tydrukut. ka tsuks teab teda yhisest pardijahist. k2is paaril aastal minu laevas merede peal seilamas ja n2gi omajagu vett ja vilet. nyyd aga sihuke asi... kurb lugu ja veel yks kinnitus et vee peal tuleb 2 sammu ette m6elda ja mitte loota et kyll v2lja veab.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 08.04.08 16:40
Rahvuskala projekt võitles end rahvusvahelise võistluse finaali (http://www.epl.ee/artikkel/425030)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.04.08 07:58
Ain Soome vastukaja: Rannakalandus sõltub kalavarust

http://www.parnupostimees.ee/090408/arvamus/10084358.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.04.08 08:56
Narva sadam tahab transiitjahte läbi linna vedada (http://www.postimees.ee/090408/esileht/siseuudised/322674.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 09.04.08 09:51
 
Peipsi järve tuba taas avatud


1. aprillil avati uues asupaigas, riikliku looduskaitsekeskuse Emajõe Suursoo looduskeskuses Peipsi koostöö keskuse algatusel taas püsinäitus „Peipsi järve elu tuba“.
Varem Kallaste linnavalitsuse hoones eksponeeritud näitus sai kannatada 2006. aasta oktoobris tulekahjus. Näitusel on võimalik tutvuda Peipsi järves elavate kaladega ja Peipsi maketilt näeb järveäärset eluolu.

Peipsi koostöö keskus

allikas www.loodusajakiri.eePealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.04.08 17:04
Kohtutäituril pole enam muud midagi müüa vist kui üks pankrotis firmale kuuluv õnnetu kalapüügiluba. Igatahes, kes tahab, siis inff siin:

Pärnu kohtutäitur Rocki Albert müüb avalikul enampakkumisel Fisherco OÜ-le (reg.-kood 11185161) kuuluva kaluri kalapüügiloa nr PÄ363. Kehtivuse aeg 01.01.2008 kuni 31.12.2008 kehtib järgmistele püügivahenditele: ääremõrd suu kõrgusega 1 kuni 3 m 1 tükk ja nakkevõrk 10 tükki. Püügikoht 28-5. Müüdava õiguse alghind on 50 000 krooni.

Enampakkumine toimub 25.04.2008 algusega kell 10.00 kohtutäituri büroos, aadressil Pühavaimu 10 Pärnus.

Enampakkumisel saavad osaleda ettevõtjana äriregistris registreeritud isik, kelle tegevusalana on äriregistrisse kantud kalapüük kalapüügiloa alusel (alus: Kalapüügiseaduse § 13). Enampakkumise tagatisraha 10% vara alghinnast 5000 krooni, peab olema laekunud enne enampakkumise algust kohtutäitur Rocki Alberti ametialasele arvele nr 10010320236013 SEB Pangas. Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumist teatavaks teha oma õigused müüdavale asjale, kui nendest ei ole veel teavitatud ja neid õigusi tuleb kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikud, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või saavutada kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine. Enampakkumise läbiviimisega seotud info tel 442 9972, e-post: Rocki.Albert@taitur.just.ee.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 10.04.08 16:09
Soome politsei tabas eestlastest paadirüüstajate jõugu (http://www.postimees.ee/100408/esileht/siseuudised/323051.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 10.04.08 23:56
Keskkonnainspektsioon jaguneb tänasest neljaks (http://www.postimees.ee/100408/esileht/siseuudised/323106.php)

KKI: Keskkonnainspektsioonil on alates 10. aprillist uus struktuur (http://www.kki.ee/?id=19044)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 11.04.08 11:07
Kalamehejutt.
http://woman.delfi.ee/varia/persoon/article.php?id=18504922


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 11.04.08 11:40
Poodides müüdavaid vähke loodusesse lasta ei tohi (http://www.epl.ee/artikkel/425384)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 11.04.08 11:59
Allveekalastaja rikkus riigipiiri (http://www.postimees.ee/110408/esileht/siseuudised/323203.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Spinnar kirjutas 14.04.08 12:14
Kas Pirita kalad on söödavad (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18671046)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: otse kirjutas 16.04.08 12:53
Pärnu jõest leiti lihasööja kilpkonn (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18690026)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 17.04.08 09:47
Liivi lahe räim ujus Kihnu ja Pärnumaa randadesse (http://www.parnupostimees.ee/170408/paevateema/10084552.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: greenhorn kirjutas 17.04.08 15:36
Maaleht: Marianne Mikko: Kaluri poolt, kormorani vastu (http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=12196)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 17.04.08 15:48
Eile jõest leitud kilpkonn kadus juba sügisel (http://www.postimees.ee/170408/esileht/kurioosum/324589.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 17.04.08 23:00
Postimees: Polaris jääb tänavu kuivale (http://www.postimees.ee/170408/tartu_postimees/uudised/324614.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 18.04.08 00:02
Jess! jälle üks nuhtlus emajõel vähem! :D


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 18.04.08 09:22
Keskkonnainspektsioon registreeris kolme kuuga 608 rikkumist, teatas KKI pressiteates.
 

Keskkonnainspektsioon on tänavu esimese kolme kuuga registreerinud 608 keskkonnaalast rikkumist ning trahvinud 419 isikut, sealhulgas nii eraisikuid kui ettevõtteid kogusummas 981 220 krooni. Keskkonnakahjuga rikkumisi oli 31 ning keskkonnakahju suuruseks kokku 967 544 krooni.

Rikkumiste koguarvust ligi pooled ehk 283 rikkumist on registreeritud kalapüügivaldkonnas.
Kõige enam ehk 90 keskkonnaalast rikkumist registreeriti tänavu Pärnumaal, järgnesid Harjumaa 86 ja Ida-Virumaa 73 rikkumisega.

Rikkumiste arvu vähenemine Tartu- ja Pärnumaal toimus peamiselt tänu kalapüügirikkumiste vähenemisele. Püügirikkumiste arvu kahanemist võib seostada tänavuaastase sooja talvega, mille tõttu jääaluse püügi periood Peipsi järvel ja Pärnu lahel jäi tavapärasest tunduvalt lühemaks.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 18.04.08 17:55
Kohtu asemel kalastamist eelistanud mees võetakse vahi alla
http://www.postimees.ee/180408/esileht/krimi/uudised/324886.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 19.04.08 11:51
ETV24: Ohtlik kammloom on jõudnud Eesti vetesse (http://etv24.ee/index.php?06116938)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 19.04.08 15:36
 Arx.
Ei ole Polaris nuhtluseks- pigem vastupidi!
See, et aastasadu kestnud laevaliiklus- regulaarne- nüüd- endise Tartu linnapea juhitud riigipoolt juhituna seisma jääb!?????
Nonsens.
Elagu reformi voodid Piirissaare, Tartu-Pihkva, Ouduva jne laevaliiklemisel.
 Emajõgi oli elusoon.
Ainuke ühendus käiski vanasti mööda Emajõge- ja nüüd- Tere Hommikust!
Lugege esialgu seda (http://www.visittartu.com/?section=11247&poll_id=43821&answer_id=83&section=11247&set_lang_id=1)Pealkiri: Naissaare lähedal kuni 3000 liitrit õli meres!!! :
Postitas: vallikas kirjutas 19.04.08 21:02
Piirivalve avastas Naissaare lähedalt merereostuse, 9. aprill

Piirivalve avastas laupäeval Naissaare lähedalt merereostuse, koristustöödele tuleb appi ka Soome reostustõrjelaev.

Piirivalve avastas merereostuse, mis esialgsetel andmetel on kuni viie meremiili pikkune ja saja meetri laiune ning asub Eesti-Soome majandusvööndi piiri lähedal Naissaarest kaheksa meremiili kaugusel loodes, teatas BNS-ile piirivalveameti pressiesindaja.

Piirivalve sai merereostusest teada laupäeva hommikul kella 8 ajal 38 satelliitpildi vahendusel.

Piirivalve saatis kohe reostuslaigu poole teele piirivalvelaeva, samuti lendas olukorda kontrollima Soome piirivalve helikopter.

Reostus on paksema konsistentsiga, selle kõrvaldamiseks saatis piirivalve välja veeteede ameti laeva. Soome piirivalve saatis korjetöödele oma laeva Merikarhu. Mõlemad laevad jõuavad sündmuskohale kella nelja paiku õhtul ning hakkavad reostust kõrvaldama.

Samuti on reostuslaigu juurde teel ka piirivalve reostustõrjelaev Kati.

Pressiesindaja kinnitusel ei kujuta reostus rannikule ohtu.

Uudisteagentuur STT teatas, et Soome keskkonnateenistuse hinnangul on merre tahtlikult lastud 1500-3000 liitrit õli. Ka Soome keskkonnateenistuse hinnangul ei jõua reostus rannikule, küll aga võivad ohustatud olla merelinnud.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 20.04.08 22:34
Tartu Postimehe juhtkiri laevaliiklusest Emajõel: tühi jõgi (http://www.postimees.ee/200408/tartu_postimees/325140.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 21.04.08 19:14
Pesupulbrid saastavad Läänemere vett (http://www.epl.ee/artikkel/426418)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Spinnar kirjutas 24.04.08 08:04
Pärnu lahe vääriskala varud kahanevad http://www.epl.ee/artikkel/426739


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 24.04.08 10:50
Kaavi veisefarmi rajatakse Eesti esimene tilaapiakasvandus (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=6920)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 27.04.08 11:45
Tulekul on vee-võõrliikide seminar


Teisipäeval, 29. aprillil toimub keskkonnaministeeriumis seminar, mille peateemad on rahvusvaheline laevade ballastvee konventsioon ja vee-võõrliigid.


Laevade ballastvesi on peamine teistest meredest võõrliikide sissetoomise viis ning selle ärahoidmiseks on 2004. aastal heaks kiidetud rahvusvahelise mereorganisatsiooni raames laevade ballastvee ja setete kontrolli ning käitlemise konventsioon. Eestil on plaanis selle konventsiooniga ühineda; konventsiooni nõudeid täita pole ei odav ega lihtne. Pikemas perspektiivis on see siiski odavam kui tõrjuda uusi võõrliikide ja kõrvaldada nende tekitatud kahjusid.


Seminarile on osalema kutsutud peale teadlaste ja ametnike ka laevaomanikud ning sadamate kaptenid, sest konventsioon puudutab eelkõige ümberkorraldusi laevanduses ja sadamateenistuses.


Seminar peetakse keskkonnaministeeriumi (Tallinn, Narva mnt. 7a) suures saalis, esimesel korrusel, kell 9–13. Seminarile saab registreeruda kuni 21. aprillini Liina Eeki vahendusel, telefoni (626 2877) või e-posti (liina.eek@envir.ee) teel. Samast saab ka lisateavet.


Lisainformatsiooni ballastvee konventsiooni ja võõrliikide seminari kohta leiate keskkonnaministeeriumi kodulehelt http://www.envir.ee/1012874. Vaata ka ballastvee konventsiooni kohta: http://www.envir.ee/996807.


KeskkonnaministeeriumPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 28.04.08 21:49
Politsei võttis Emajõel paadiomanikud luubi alla (http://tartu.postimees.ee/280408/tartu_postimees/uudised/326872.php?politsei-vottis-emajoel-paadiomanikud-luubi-alla)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.04.08 08:05
Võõrliigid tõrjuvad Läänemere asukaid (http://www.postimees.ee/300408/esileht/siseuudised/327317.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.04.08 09:33
Ministrid vaidlevad võrkude üle (http://www.maaleht.ee/?page=&grupp=artikkel&artikkel=12281)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 01.05.08 18:12
Elektrijaamad saavad ka nii teha (http://www.epl.ee/artikkel/427524)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 02.05.08 09:01
Võrtsjärv leotab vastset vaatetorni (http://tartu.postimees.ee/020508/tartu_postimees/uudised/327615.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 02.05.08 12:08
Peipsi põhjaosa sai võrgurisust puhtaks  (http://www.postimees.ee/020508/esileht/siseuudised/327637.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 05.05.08 10:53
Narva jõele märgiti poidega osaliselt piirijoon (http://www.postimees.ee/050508/esileht/siseuudised/328195.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: KukiMuki kirjutas 06.05.08 00:43
Rannakalanduse tulevik sõltub kalavarudest  (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=22&artid=7096)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 08.05.08 22:39
Koha sõi tindi Peipsist välja (http://www.postimees.ee/080508/esileht/siseuudised/329057.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: oki kirjutas 09.05.08 09:00
¦veits keelab püüa ja vabasta meetodi.

http://www.chattanoogan.com/articles/article_127519.aspPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.05.08 11:11
ÄP: Kohalik mees püüdis Läti vete suurima kala (http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=2b9e720b-d2ee-433e-8e57-26c58e4703c6)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.05.08 14:59
Keskkonnainspektsioon teatas: Peipsi järve puhastusaktsioon oli edukas

Eile, 8. mail lõppes kokku viis päeva kestnud Peipsi järve puhastusaktsioon, mille tulemusena eemaldasid inspektorid järvest 667 triivima jäänud nakkevõrku, mille kogupikkuseks võib arvestada ligi 50 km. Sellise pikkusega võrk ulatuks Peipsi järve laiemas osas läänekaldast idakaldani välja.

Kõige tulemuslikum oli aktsiooni viimane päev, kui kaldale toodi 182 veekogu risustanud püünist.

Puhastusaktsioonil osalenud inspektorid olid rahul: samal ajal kui üle-Eestilise koristuskampaania käigus koristati metsaalused sinna veetud prahist, sai ka Peipsi järv, täpsemalt järve kesk- ja põhjaosasse jäävad kalade kudealad risuvõrkudest puhtamaks.

Inspektorite hinnangul oli enamasti tegemist koos jääga püügikohast minema triivinud võrkudega. Võrgurakenduste järgi võis öelda, et osa neist pärines tõenäoliselt ka Vene poolelt.

Tragimisest võttis osa 20 Lõuna ja Ida regiooni inspektorit kokku seitsme alusega, mille hulgas oli kolm väikelaeva ja neli kaatrit.

Keskkonnainspektsioon algatas Peipsi järve võrkudest puhastamise juba teist korda. Esmakordselt viidi Peipsil tragimine läbi 2006. aasta augustis. Tookord eemaldasid inspektorid koos piirivalve, politsei ja mereinstituudi töötajatega nelja päeva jooksul järve lõunaosast 504 kalapüügivõrku.

Mõlemad aktsioonid said teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalisel toetusel.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 09.05.08 22:58
Väike-Emajõel piirati kiirust (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=18859979)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.05.08 00:22
Abruka lähistel uppus kolm kalameest (http://www.epl.ee/artikkel/428481)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 12.05.08 08:34
Oma saar: Abruka saare lähistel uppus kolm meest (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=7177)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 12.05.08 09:07
Pirita jõest tõmmati uppunu välja
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=18875114Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: taat kirjutas 12.05.08 14:31
Kalade huvipäev TÜ zooloogiamuuseumis

Kalade huvipäev 17.mail kell 12 TÜ Zooloogiamuuseumis (Vanemuise 46
Tartus) loeng ja slaidiprogramm “Kalade huvitav maailm”, järgneb
praktiline kalade tundmaõppimine värskelt püütud kalade järgi
(juhendajad Meelis Tambets, Sergei Põlme)
Üritus on tasuta. Oodatud kõik huvilised.
Info: http://www.ut.ee/natmuseumPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 13.05.08 10:07
Piirivalve trahvis Vene kalamehi (http://www.postimees.ee/130508/esileht/siseuudised/330082.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 13.05.08 12:08
Isetehtud paadiga järvele läinud mehed sattusid uppumisohtu (http://www.epl.ee/artikkel/428743)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: anders kirjutas 13.05.08 16:50
Järvamaa veekogudesse lasti miljon haugi (http://www.jt.ee/130508/esileht/20008878.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.05.08 15:47
KKI teatas: Ühisoperatsiooni käigus kontrollitakse kalastajaid

Reedel, 16. mail viivad Keskkonnainspektsiooni Ida regioon, Ida Politseiprefektuur ja Kirde piirivalvepiirkond läbi ühisoperatsiooni, mille käigus kontrollitakse Narva jõe äärde sõitvaid kalastajaid, et hoida ära ranna ja kalda piiranguvööndisse sõitmist ning parkimist. Ühtlasi kontrollitakse ka kalapüügiseaduse ja jäätmeseaduse nõuetest kinnipidamist.

15.mail lõpeb kalapüügikeeld Narva jões Narva veehoidlast ülesvoolu Narva jõkke suubuvates veekogudes, vanajõgedes ja sootides. Varasemad kogemused näitavad, et püügihooaja alguses koguneb Narva jõe äärde Illuka vallas alati palju kalastajaid.

Paraku ei pea kalastajad igakord seadustest kinni. Kiputakse sõitma ranna ja kalda piiranguvööndis väljaspool selleks ettenähtud teid ning pargitakse oma sõiduvahendid piiranguvööndisse jäävale alale. Tihtipeale püstitatakse sinnasamasse telk ja tehakse lõket. Lahkumisel jäetakse laagripaigast jäätmed koristamata.

Tuletame meelde, et looduskaitseseaduse järgi on ranna või kalda piiranguvööndis mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks ettenähtud teid ja radu keelatud, sest mootorsõidukid võivad veekogu kaldaid koos seal kasvavate taimekooslustega väga tugevalt kahjustada.

Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Narva jõe puhul on piiranguvööndi laiuseks 100 meetrit.

Lisaks kaldale tehakse kontrolli ka jõel. Kalastajatel kontrollitakse kalapüügiõigust tõendavate dokumentide olemasolu, seda ka vastavalt piirire¸iimi eeskirjale.

Ranna ja kalda kaitse nõuete rikkumise eest võib karistada kuni 300 trahviühiku suuruse trahviga või arestiga. Samasuguse karistuse saab määrata ka kalapüügi- ja jäätmeseaduse rikkujale.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 15.05.08 08:42
Loodusuurijate kaamera ette jäi vahejuhtum, kus hüljes pingviini seksuaalselt ahistab.


Ühel suvehommikult tabasid lonthüljeste uurijad Antarktika lähedal Marioni saarel noore hülge kuningpingviini vägistamas, vahendab msnbc.com.

„Alguses mõtlesime me, et hüljes kütib pingviini, aga siis sai meile selgeks, et hülge plaanid olid märksa amoraalsemad,” rääkis loodusteadlane Nico de Bruyn.

Suur isahüljes lamas pingviini peal ning lind püüdis kõigest väest vabaks rabeleda. Hüljes püüdis 45 minutit oma peenist pingviini suruda, kuid lõpuks väsis ning lahkus.

Pingiin pääses vägistamiskatsest vigastusteta.

Arvatavasti on see esimene kord, kui on tabatud selline kentsakas juhtum, kus imetaja mõnd teist selgroogset nagu näiteks lind, roomaja või kala, vägistab.

Senini on imetajaid tabatud end seksuaalselt rahuldamas eluta esemete või siis surnud loomadega, selgitas de Bruyn.

Seksuaalne ahistamine on loomariigis üsna tavaline nähtus. „Homo sapiens on selle kõige parem näide,” lisas de Bruyn.

Mnjah....Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.05.08 15:28
Uuring: Läänemeres elab 31 hailiiki (http://www.postimees.ee/150508/esileht/valisuudised/330789.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 16.05.08 08:25
Piirivalve jättis Peipsi röövpüüdjad võrkudeta (http://www.postimees.ee/160508/esileht/siseuudised/330957.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 18.05.08 02:14
Tsitaat  viimasest Aldo lisatud artiklist: "Täna lõppeb Peipsil kalade kudemisajal kehtinud kalapüügikeeld."
Tegelikult lõppes 16.05. haugipüügikeeld. Võrgupüük on endistviisi keelatud 6. maist kuni 31. augustini.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 19.05.08 11:56
 SLÕL: Politsei jahtis Emajõel purjus paadirallitajaid (http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=279958&lid=7)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 21.05.08 11:40
Lendkala tegi 45 sekundiga lennurekordi (http://www.elu24.ee/?id=15346)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 29.05.08 12:19
EPL: Looduskaitsjad nabisid veealused röövpüüdjad kinni (http://www.epl.ee/artikkel/430634)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 30.05.08 10:57
 PM: Pärnu veepolitsei avastas Kihnus illegaalseid kalavõrke (http://www.postimees.ee/300508/esileht/siseuudised/334131.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 31.05.08 13:50
Kümned tuhanded kalad sattusid Käina lahes hukkumisohtu

HIIUMAA, 31. mai - Hiiumaa rannikul Käina lahes jättis alanenud veetase hapnikupuudusse kümned tuhanded kalad, kelle aitamiseks alustasid keskkonnakaitsjad laupäeval päästeoperatsiooni.

Riikliku looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regiooni Hiiumaa talituse juhi Johan Kähi sõnul tekkis probleem siis, kui Käina lahte avamerega ühendavad kanalid veetaseme languse tõttu kuivale jäid.

"Kuna lahe vesi enam hapnikku ei saanud ja kaladel polnud võimalik ka lahest välja ujuda, hakkasid kalad surema ning praegu on lahe pinnavesi täis kümneid tuhandeid uimaseid, hapnikupuuduse käes vaevlevaid särgi, ahvenaid ja säinaid," ütles Kähi BNS-ile.

Tema sõnul tellisid keskkonnakaitsjad laupäeva hommikul sündmuskohale ekskavaatori, mis hakkas lahte ja avamerd ühendavaid kanaleid lahti lükkama. "Laupäeva pärastlõunaks saame lahe ühenduse avamerega taastada ja kalad sellega päästa," lisas Kähi.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 01.06.08 11:29
Ööpäevane kalapüügiluba Alta jõel maksab vähemalt 4400 Eesti krooni (http://www.tarbija24.ee/010608/esileht/olulised_teemad/tarbija24/reis/334363.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 02.06.08 08:39
Postimees: Enamik Käina lahe kaladest õnnestus lämbumast päästa (http://www.postimees.ee/020608/esileht/siseuudised/334481.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 02.06.08 12:43
EPL: Alaealised röövpüüdjad jäid kotitäie latikatege politseile vahele (http://www.epl.ee/artikkel/431125)
sama lugu ka delfis, muhedama pealkirjaga: Kaks salakalastajat vineerpaadis, koerast rääkimata (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=19042123)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 02.06.08 17:43
Külamees püüdis Kadrina paisjärvest hiigelhaugi (http://www.virumaateataja.ee/020608/esileht/15046691.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 04.06.08 08:01
Sedin pani Kiruvere järve avaliku kallasraja lukku (http://www.epl.ee/artikkel/431333)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 04.06.08 09:45
Madal vesi segab laevadel Ruhnu sõita (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19058635&l=fplink)Pealkiri: Mees lasi suure karbi tagasi
Postitas: JAN kirjutas 05.06.08 09:19
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19066876


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 05.06.08 10:25
Keskkonnaministeeriumi pressiteade: Harrastuskalastajad soovivad püüda rohkem vääriskala

Keskkonnaministeerium korraldas harrastuskalastajate seas küsitluse, saamaks teada, kus ja millist kala nad püüavad ja püüda tahavad, kuidas hindavad püügipiiranguid ja -tasu ning mida tuleks nende meelest arvestada harrastuskalapüügi arengukava koostamisel.

“Näiteks saime teada, et väga suurt osa vastanutest häirib veekogudele ligipääsu puudumine, eeskätt kallasraja ebaseadusliku sulgemise näol, see küsimus vajab lahendamist,” ütles Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Herki Tuus.

Veel nurisesid harrastuspüüdjad veekogude halva olukorra, kala vähesuse, röövpüüdjate, õigusaktide, paisude ja teiste kalade rännet takistavate ehitiste üle. “Mõned kurtsid sedagi, et hobiga ei saa tegelda laiskuse, töö, abikaasa, rahanappuse, ilma, ülerahvastatuse, purjus kaaslaste, koerte, kobraste jms tõttu,” loetles Tuus. “Kiideti aga püügilubade saamise ja nende eest tasumise lihtsat korda.”

Eestis enim püütavad kalad on ahven, haug, särg, latikas, koger, linask ja jõeforell. Nii haug, ahven kui ka särg on meie mageveekogudes levinumad liigid, sestap valdavalt mageveekogudel kalastavad kalamehed just neid kõige rohkem saavadki. Samas aga ilmnes vastustest, et märksa rohkem soovitakse püüda lõhelisi ja teisi väärtuslikke kalaliike, nagu koha ja angerjas.

Harrastuspüügil kogustega piiratavateks kalaliikideks pakkusid vastajad haugi, lõhelisi, koha, latikat ja linaskit, nende piirmääraks soovitati viis isendit. Ahvenale soovitati kehtestada piirang kilodes.

"Kaalulised piirangud on üheks harrastuskalapüügi arengukava põhiteemaks, seda kaalutakse kindlasti väga põhjalikult ja uisapäisa otsuseid ei tehta,” lubas Tuus.

Vastajad olid peaaegu ühel meelel, et harrastuspüügiks sobivad vahendid on spinning, vedel, sikuti, lendõng, põhjaõng, und, käsiõng. Nakkevõrgu kasutamist valdavalt ei soositud, kindlasti ei peaks seda vastajate hinnangul kasutama Eesti väikejärvedes ja jõgedes.

Enamus vastanutest arvas, et harrastusliku kalapüügiõiguse tasu on praegu optimaalne, mõnede meelest isegi liiga madal. Paljud kalastajad oleksid nõus maksma kordades rohkem, kui nad teaksid, mida kasulikku kalavarudele selle eest tehakse. Pakutud summadest leidsid enam märkimist 200, 300 ja 500 krooni aastas. “Saime teada, et ligi pool vastanud harrastuskaluritest kulutab oma hobile aastas kindlasti üle 2000 krooni,” ütles Soome. “Seega kulutavad ca 50 000 harrastuspüüdjat aastas sellele kokku ligi 117 miljonit krooni.”

Riigile laekus mullu harrastusliku kalapüügiõiguse tasust (panga maksekorralduste alusel) ca 4,5 mln kr ning kalastuskaardiga püügiõigustasudest ca 2,1 mln kr.

Küsitluse harrastuskalastajate seas aitasid Keskkonnaministeeriumil läbi viia kalastajate netiportaalid Kalale.ee ja Striborg.ee ning ajakiri Kalastaja. Vastajaid oli ligi 1500, mis on Eestis tehtavate küsitlustega võrreldes märkimisväärselt suur valim.

Kalastajate vastused on abiks harrastusliku kalapüügi arengukava koostamisel, millega Keskkonnaministeerium on juba alustanud ja mille eesmärk on täpsustada harrastuskalastuse arengusuunad aastateks 2009-2013. Arengukava koostamisse kaasatakse võimalikult palju harrastuskalastajaid esindavaid klubisid ja organisatsioone. Kava koostamisel osalevad ka Riikliku Looduskaitsekeskuse, maakondade keskkonnateenistuste, keskkonnainspektsiooni, põllumajandusministeeriumi ja kalavarusid uurivate teadusasutuste esindajad. Arengukava peaks valmima 2009. aasta alguseks.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 05.06.08 14:20
EPL: Tamkivi: veekogude äärsed detailplaneeringud ei arvesta sageli avaliku huviga (http://www.epl.ee/artikkel/431532)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Spinnar kirjutas 06.06.08 08:33
Keelatud kalaäri ministri eriloa varjus (http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=8a2cfa7e-2b7f-4226-a1e1-dc4ad4e89e5d&ref=lastadd)

Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 09.06.08 08:22
Madal veetase häirib laevu ja kalu:
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19090772&l=fplink

em


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 09.06.08 12:07
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19092297&l=fplink

Tugev tuul oligi ju veel puudu madalast veetasemest :)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.06.08 13:18
Ahven sattus alusetult arestimajja (http://www.epl.ee/artikkel/431930)

Tsitaat
Turvakontrolli käigus avastati nooruki endagi jaoks üllatusena tema dressipluusi taskust ahven, kes oli arestimajja toimetatud täiesti alusetult.

Imelikumat uudist annab välja mõelda :)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.06.08 16:48
Piirivalve päästis Osmussaare lähistel kaks merehädalist (http://www.epl.ee/artikkel/431969)Pealkiri: Umbjoobes kaatrijuht vedas päästevestideta naisi
Postitas: Meelis 'HrKala' kirjutas 10.06.08 12:03
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=19100785&l=fplink


Pealkiri: Lämbumisohus kalad tuli kolida merre
Postitas: Meelis 'HrKala' kirjutas 10.06.08 12:07
Laisna kanalisse lõksu jäänud kalade päästmiseks käivitus reedel ümberasustamisoperatsioon. Poolepäevase töö tulemusel püüti kinni ja viidi merre paarkümmend tuhat kala. Selleks kasutati röövpüüdjatelt konfiskeeritud püügiriistu.

Vaemla ja Esiküla piiril asuva Laisna kanali nn silma mereja Käina lahepoolsete otste süvendamine laupäeval, 31. mail andis kaladele leevendust vaid mõneks päevaks. Hukkumise vältimiseks algatati reedel päästmisoperatsioon, vahendab Hiiumaa.ee.

Reede hommikust kuni pärastlõunani püüdsid Hiiumaa keskkonnateenistuse, keskkonnainspektsiooni Hiiumaa büroo ja riikliku looduskaitsekeskuse Hiiu-Lääne regiooni Hiiumaa talituse töötajad Laisna kanalist välja neli paagitäit kalu. Kantmeetrise mahutavusega paak sõidutati Kassari sadamasse ning kalad lasti avamerre.

Looduskaitsekeskuse kohaliku talituse juht Johan Kähi ütles, et kalade ümberasustamine oli hädavajalik, kuna nood jäid kanalisse sooja ja madala vee sisse lõksu. Päästeoperatsiooni käigus jagati kanal võrkude abil sektoriteks ning püüti tühjaks.

Püüdmisvahenditena kasutati mõrdasid, millest üks oli takistuseks ees ning teist tõmmati kolme mehe jõul läbi kanali vee. Keskkonnainspektsiooni inspektori David Lukase sõnul olid “saagiks” roosärjed ja hõbekogred, sekka üksikud säinapojad. Püügiriistade kohta märkis Lukas, et need on röövpüüdjatelt konfiskeeritud, mitte legaalsed kalastusvahendid. Samuti pole lubatud eelpool kirjeldatud püügimeetod.

Kolme kilomeetri kaugusele Kassari sadamasse kala transportinud looduskaitsekeskuse maa ja planeeringute spetsialist Andres Miller ning loodusvaht Ago Treialt olid kindlad, et kalad saavad meres hästi hakkama.


 
 


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 10.06.08 23:10
Inspektor tabas röövpüüdjad (http://www.sakala.ajaleht.ee/100608/esileht/5034239.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Spinnar kirjutas 10.06.08 23:13
Päästjate veepumpa jäi kinni haruldane kala (http://tartu.postimees.ee/100608/tartu_postimees/uudised/336066.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 11.06.08 02:15
Keelatud kalaäri ministri eriloa varjus (http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=8a2cfa7e-2b7f-4226-a1e1-dc4ad4e89e5d&ref=lastadd)


samal teemal KUKU raadio saates Äripäev eetris: http://akamai.tehnokratt.net/podvaar/aripaeveetris/aripaeveetris20080610.mp3Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.06.08 08:48
Tsitaat
samal teemal KUKU raadio saates Äripäev eetris
Äripäevas ka intervjuu Järvaltiga: Teadlane Ain Järvalt: enda teada pole ma pattu teinud (http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ref=lastcomm&ArticleID=f3f6a623-deb0-41a1-9c7b-3812112a5da0&readcomment=1)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 11.06.08 09:54
Tartlased püüdsid Mulgimaal elektriga kala

VILJANDI, 11. juuni, BNS - Keskkonnainspektor tabas laupäeval Tarvastu vallas Õhne jõelt kaks Tartu meest, kes olid seal keelatud püügivahendi abiga veest välja tõmmanud paarkümmend kala.

Maakonnalehe Sakala teatel olid Tartust pärit Väino ja Ermo inspektorile vahelejäämise ajaks paati vinnanud 17 haugi ja kolm latikat.

Püügivahendiks olid mehed kohandanud bensiini jõul töötava trafo, mille küljes olev generaator tootis elektrit. Tabamise ajal ulatusid paadist välja elektrijuhtmed ning röövpüük oli pooleli.

Vaneminspektor Guido Kapp oli vihje röövpüüdjatest saanud juba mõnda aega tagasi. Umbkaudu kuu varem kuulis üks kohalik inimene inimtühjas Vooru piirkonnas juhuslikult kahtlast heli, mida võis tekitada elektripüügivahend. Ta andis sellest Kapile teada.

"Võtsin südameasjaks röövpüüdjad kätte saada," sõnas Kapp. Ta uuris välja, millal täpselt röövpüüdjad jõel käivad ning hakkas piirkonda kontrollima. Selgus, et röövpüük käib enamasti nädalavahetustel ja kohas, mida eriti tihti ei kontrollita.

Laupäeval kell 8 sai Kapp mehed kätte. Nood tunnistasid, et olid kala salaja püüdnud juba mitu tundi, kuid väitsid, et elektripüügivahendeid kasutasid nad esimest korda.

Elektrilisi kalapüügivahendeid ei saada keskkonnainspektsiooni teatel just tihti kätte ja kasutusel on need üha harvem. Kapile meenus vaid üks kümne aasta tagune juhtum, kui säärase vahendiga püüti kalu Rimmu jõel.

Kaht seaduserikkujat ootavad ees menetlus ja kuni 18.000 krooni suurune trahv.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 13.06.08 08:33
Kalateadlased alustasid unimudilate hävitamist:

Eesti loodushoiukeskuse kalateadlased alustasid koostöös riikliku looduskaitsekeskusega eile Narva veehoidla lähedasest tiigist meie mageveekalu ja konni ohustavate ablaste kaugida unimudilate väljapüüki.

“Öösel püüdsime neid spetsiaalsete võrkudega ning päeval lisaks veel elektriga,” rääkis kalateadlane Meelis Tambets.

Esimese püügiretkega õnnestus teadlastel tiigist välja tõmmata mitusada unimudilat, kellest suurimad olid 30 cm pikkused. Püüki jätkatakse suvel ja lõpuks lastakse tiiki haugid, kellest unimudilad jagu ei saa.

Tambetsi sõnul võetakse kõik püütud unimudilad edaspidi üksikasjalikult luubi alla: mõõdetakse ja kaalutakse laboris üle, selgitatakse välja nende viljakus, mida ja kui palju nad on söönud ning kui kiiresti kasvanud.

Eesti vetesse võõrliigina sissetoodud unimudilad avastati Narva veehoidla lähedasest tiigist 2005. aastal ning teadlaste hinnangul kujutavad nad meie järvede ja jõgede ökosüsteemidele suurt ohtu, kuna tegu on erakordselt kohanemisvõimeliste röövkaladega, kes taluvad nii läbikülmumist kui ka kuivust.

Eesti Päevaleht


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 14.06.08 09:34
Kõik viigerhülgepojad said lesilates hukka:

Uurijate hinnangul hukkusid tänavu tõenäoliselt kõik viigerhülgepojad, kuna jääpuuduse tõttu poegisid hülged saartel, kus kitsaste olude tõttu levisid haigused.

Hülgeuurija Ivar Jüssi sõnul suri hallhülgepoegadest lesilates umbes 50 protsenti, võimalik, et ka rohkem. "Viigripoegadest hukkusid tõenäoliselt kõik," ütles Ivar Jüssi SL Õhtulehele. Loomad surid seepärast, et jää puudumisel poegis palju hülgeid

saartel ja olud jäid kitsaks. Hüljeste suure tiheduse tõttu võisid ka haigused kiiresti levima hakata, mis võis põhjustada loomade surma. Praegu on hallhülgeid kokku umbes 3000–3500, viigreid oli kevadel umbes 1000. Ühel emasel on üks poeg.

Viigerhüljes on üks kolmest Eesti rannavetes elavast hülgeliigist ja on hallhülgest väiksem. Ta on arktiline liik, kelle levila hõlmab põhjapoolkera merede põhjaosa, Läänemere ning Saima ja Laadoga järved. Läänemeres eelistab ta elada kalda lähedal laidude ja saarte vahel.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.06.08 17:57
Sakala: Mees püüdis Paala järvest hiigelkala (http://www.sakala.ajaleht.ee/140608/esileht/uudised/5034362.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 16.06.08 17:44
Keskkonnainspektsioon ja politsei tabasid reidil 12 rikkujat (http://www.postimees.ee/160608/esileht/krimi/uudised/337069.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 17.06.08 15:39
Mehed õngitsevad kartmatult püügikeeluga järvest kala (http://www.epl.ee/artikkel/432904)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 18.06.08 09:09
Kerakala lõi hambad poisi genitaalidesse (http://www.elu24.ee/?id=17496)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 19.06.08 11:34
Väikesadamate võrgustiku puudumine pärsib mereturismi (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=24693)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 20.06.08 08:32
Loomakaitsjad: elus kalal on poes halb

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19180660&l=fplink

Ega need kalad seal klaaskastides ostma küll ei kutsu, pigem tundub see lõputu agooniana.

em


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 24.06.08 20:57
Ruhnu lähedal sattus merehätta Rootsi kaater

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=19205556&l=fplink

3-meetrine laine võib miskit ikka olla ...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 25.06.08 21:38
Kuus rannajõmmi jäi inspektoritele vahele (http://www.postimees.ee/250608/esileht/siseuudised/338309.php)

Eksperdid soovitavad süüa kala (http://www.epl.ee/artikkel/433621)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 26.06.08 12:11
Rannas kestab omavoli (http://www.maaleht.ee/2008/06/26/uudised/764-rannas-kestab-omavoli)

Valgamaal varastati tiigist kalad (http://www.maaleht.ee/2008/06/26/uudised/788-valgamaal-varastati-tiigist-kalad)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 26.06.08 15:52
ma ei oska siia küll sobilikku linki leida, aga tänases ekspressis oli Sepaonu pilt glamuuristel seltskonnakülgedel.

kohe nähe, et mu stiili-alased konsultatsioonid on vilja kandnud- kalastusgaleriidest tuntud meremõrtsuka näoga mees (enamasti pildil koos surnud kalaga) on teinud kvalitatiivse hüppe ning jõudnud samasse liigasse Ajusaagimi, Terje Aru, Niki, Vanilla Ninja ja teiste tuntud ja rahva seas armastatud kangelastega!

palju õnne!


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 26.06.08 16:44
siin ta on..täies tõsiduses ja hiilguses: http://www.ekspress.ee/2008/06/26/seltskond/3256-eesti-ekspressi-suvepiknik
Ülemise rea keskmine piltPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: wuudised kirjutas 26.06.08 16:45
ma ei oska siia küll sobilikku linki leida, aga tänases ekspressis oli Sepaonu pilt glamuuristel seltskonnakülgedel.

aga palun http://www.ekspress.ee/thumbs/2008/06/25/l2_6860.jpgPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 30.06.08 16:59
Tallinn rajab linnahalli naabrusesse jahisadama (http://www.epl.ee/artikkel/434088)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 30.06.08 17:57
Piirivalve aitas 8 merehätta sattunud sukeldajat kaldale (http://www.postimees.ee/300608/esileht/siseuudised/338977.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 01.07.08 10:35
Mudavedu käib mõlemas Lahmuse järve otsas (http://www.sakala.ajaleht.ee/010708/esileht/5034672.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 02.07.08 09:43
Põduste jões vähikatku kontroll (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=24883)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 02.07.08 09:45
Meelespea väikelaevaga liiklejale (http://www.vta.ee/atp/?id=3713)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 02.07.08 13:24
Nüüdsest saab harrastuskalapüügiõiguse eest tasuda ka mobiilimaksega (http://www.envir.ee/1076227)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 03.07.08 09:10
http://www.postimees.ee/?id=18516  kalamees leidis ojast hõbemündid


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 03.07.08 09:40
Veepolitsei reid paljastas hulga korrarikkujaid (http://www.postimees.ee/?id=18518)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 07.07.08 10:19
Piirivalvurid otsisid mootorpaadiga merel kaduma läinud mehi  (http://www.epl.ee/artikkel/434688)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 07.07.08 22:18
Pühapäeval toimus reid Harjumaa veekogude ümber (http://www.epl.ee/artikkel/434746)

Saaremaa vähid võitlevad teist aastat surmava katkuga (http://www.epl.ee/artikkel/434744)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.07.08 13:48
Pole päris ajaleheartikkel (veel), aga kindlasti väga huvitav lugemine igale kalamehele/naisele
 Värske kalavarude ja kalapüügitehnoloogiate analüüs (http://www.agri.ee/public/juurkataloog/KALAMAJANDUS/UURINGUD/S_Mereinstituut_leping_43_aruanne_2008_1_.pdf)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.07.08 14:07
Rannakalurite püügivõimsus ületab kordades kalavarusid

14:03, 9. juuli 2008
TALLINN, 09. juuli, BNS - Tartu ülikooli Eesti Mereinstituudi vastvalminud Eesti kalalaevastiku tasuvuse analüüsi järgi ületab rannakalurite praegune püügivõimsus kalavarusid kahekordselt.

Samas seisab aruandes, et praeguses olukorras ei taga ükski kalurite arvu või laevastikku vähendav meede seda, et kalavarud jääksid kasutamata püügivõimsuse vähesuse tõttu, sest varude suurenedes lubaks kasutusel olev püügivahendite hulk välja püüda praegusest mitmeid kordi suuremaid saake.

Põllumajandusministeeriumi tellitud analüüsist selgub, et rannakalurite vähendamine poole võrra ei takistaks olemasoleva kalavaru täielikku ekpluateerimist, kuna püügivõimsus ei sõltu niivõrd püüdjate ja paatide kui olemasolevate seisevpüügivahendite nõudmiste arvust.

Püügistatistika analüüs näitab, et viimastel aastatel on enamik kalureid kasutanud vaid murdosa maksimaalsest võimalikust püügivõimsusest.

Seega võib hüpoteetiliselt tekkida olukord, kus riik otsustab näiteks aastal 2010 vähendada Lääne-Eestis püügivahendite limiiti tänavuse tasemega võrreldes veerandi võrra, ent väga hea turuolukord (kõrge toorkala hind) tingib niivõrd intensiivse püügivahendite kasutuse, et püügikoormus muutub võrreldes 2006. aasta tasemega mitte väiksemaks, vaid viiekordistub.

Analoogne olukord oli Saaremaa keskkonnateenistuse andmetel aastatel 2000-2002, kui sama arvu püügivahendite juures kasvas võrkude nõudmiste arv 24.357 korralt 60.949 korrani ehk püügikoormus kasvas sama püügivõimsuse juures 2,5 korda.

Samas takistab mereinstituudi hinnangul rannakalurite optimaalse arvu soovitamist senine poliitika, mille tõttu pole kindlaks määratud, kui suur osa kalavarudest peaks jääma kasutada kutselistele kaluritele, harrastajatele ning kalatoidulistele loomadele ja lindudele.

Kui hüljeste mõju võib varu ja laevastikku arvestades kõrvale jätta, siis näiteks kormoranide mõju kalavarudele võib olla äärmiselt suur.

Mereinstituudis aastatel 2002-2008 tehtud arvutused annavad alust väita, et näiteks Väinameres on praegu kalurite saak kormoranide püütud kala kogusest kaaluliselt oluliselt väiksem.

Kuigi viimase viie aasta jooksul ei ole kogutud uusi andmeid kormoranide toidubaasi kohta, võib varasematele andmetele tuginedes siiski ekstrapoleerida, et mõne kalaliigi osas erineb kormoranide püütud kalade arv kalurite püütud kalade arvust tõenäoliselt juba märksa rohkem kui kümnekordselt.

Seega ei saa enam kuidagi kindlaks jääda endisele seisukohale, et kalapopulatsioonide suurus ja produktsioon peavad olema tasakaalus kutselise kalanduse püügivõimsusega, seisab aruandes.

Kalurite arv Eesti rannapüügis püsib stabiilselt 1500-1600 juures. Samas ulatub koos püügilubadele kantud niinimetatud abikaluritega praegu rannakalandusega tegelevate inimeste arv umbes 2500 inimeseni. Täistöökohtadesse ümber arvestatuna on rannakalurite arv samas umbes 300.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.07.08 22:26
Kalu ohustavad kammloomad on Tallinna lahte jõudnud (http://www.epl.ee/artikkel/434975)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 10.07.08 11:15
Kormoranid saavad jälle pähe. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19319064Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 14.07.08 09:26
Parvemehe esimeses paadis kasvavad lilled  (http://www.postimees.ee/?id=20421)

Kormoranid paljunevad muretult (http://www.postimees.ee/?id=20423)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.07.08 10:37
Delfi veelkord kammloomast: Kammloom võib kilud ja räimed merest välja süüa (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19341420)

yks kommentaator on juba asja helgemat kylge nainud - 'tallinna kilu' ja 'räim tomatis' asemele tuleb 'tallinna kammloom tomatis'


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 14.07.08 15:27
Alternatiivküte? http://ajaviide.delfi.ee/news/teadus/article.php?id=19328535
Milline võiks olla Eesti vetes hulpivate salapüüniste summaarne kütteväärtus.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.07.08 08:43
Unimudila tõrjeks võetakse appi röövkalad ja elekter (http://www.postimees.ee/?id=20623)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 15.07.08 16:23
Keegi tahab vaidva jõgel hüdroenergiat ajada.

Võrumaa keskkonnateenistus (otsustaja, järelevalvaja) teatab, et on algatanud keskkonnamõju hindamise Meelis Mõttuse vee erikasutusloa taotlusele Vastse-Roosa külas Vaidva jõel Vastse-Roosa veskijärve tõkestusrajatiste ning olemasolevate veskirajatistega hüdroenergia kasutamiseks.

Arendaja on Meelis Mõttus, aadress: Metsavenna talu, Vastse-Roosa küla, Mõniste vald, Võrumaa.

KMH algatamise otsuse ning teiste asjakohaste dokumentidega saab tutvuda tööpäeviti Võrumaa keskkonnateenistuses, Karja 17a, Võru. Võrumaa keskkonnateenistuse kontaktisik antud asjas on Anu Holvandus, anuh@mv.werro.ee, tel 786 8363.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.07.08 16:35
Viljandimaa vähilubadest on järel mõni üksik  (http://www.postimees.ee/?id=20729)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 16.07.08 14:04
Delfi: Eesti järvedesse asustati ligi 200 000 noorangerjat (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19358698&l=fplink)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 17.07.08 11:04
Abipolitseinik pidas kinni röövkalastaja (http://tartu.postimees.ee/170708/tartu_postimees/uudised/339815.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 17.07.08 17:21
Turvatöötajad tabasid Ülemiste järve keelualal kalastaja (http://www.postimees.ee/?id=21267)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 17.07.08 17:59
Keskkonnaminister kinnitas kormorani kaitse ja ohjamise tegevuskava (http://www.postimees.ee/?id=21280)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 18.07.08 10:29
Aldo, sina vä? :D
http://ajaviide.delfi.ee/news/kuum/article.php?id=19368505&l=fplinkPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: greenhorn kirjutas 18.07.08 10:59
soomlane püüdis suure valge haugi
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1558128Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 18.07.08 12:20
mis see on albiino või?


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: greenhorn kirjutas 18.07.08 13:30
vargad mustvees paatide kallal
http://www.postimees.ee/?id=21396Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.07.08 21:07
Soomlased ostavad Saaremaalt ebaseaduslikult vähke (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=8245)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 20.07.08 23:05
Sõbral varastati Mustveest siis 2tk honda 20 4t(uued )ja 1tk honda 30 4t.(kasutatud).Just oli eelmine päev veel vargapoldid paigaldanud.Kui keegi näeb , kuuleb...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: mummiste kirjutas 21.07.08 19:07
Floridas «jalutasid» sägad tänaval

Ameerikas Floridas märgati tänavatel liikumas 30-pealist sägaparve, mis ronis välja kanalisatsioonist.
Pinellase maakonda elamurajooni tabasid tugevad vihmasajud ning seetõttu sattusid kalad tänavale, vahendab Metro.

«Alguses oli raske uskuda, et kalad tänavatel on. Siis kõndisin järjest edasi ning nägin neid kõikjal. Ma pole kunagi midagi sellist näinud!» kirjeldas kohalik elanik Dianna Fernandez.

Sägad kasutasid tänavatel edasiliikumiseks rinnauimi.

«Mõtlesime, et võibolla keegi viskas mõned kalad maha. Siis taipasime, et nad tulid kanalisatsioonist, sest eelmisel õhtul oli palju vihma sadanud,» rääkis pealtnägija Hannah Cline.

Florida Fish and Wildlife Conservation Commissioni teadlane selgitas, et sägad võivad liikuda maapinnal senikaua, kuni nende kehad on niisked.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 25.07.08 12:16
Keskkonnakaitseinspektorid tabasid sel nädalal Lääne-Virumaal Rakke vallas ebaseaduslikult vähipüügilt kaks noormeest, kes olid saanud saagiks 228 jõevähki. Enamik püütud vähkidest olid alamõõdulised.

Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile tuli kolmapäeva, 23. juuli keskööl teade, et Rakke vallas püütakse vähki. Inspektorid suundusid teadet kontrollima ning tabasid kaks röövpüüdjat koos saagiga siis, kui need olid veekogu äärest juba lahkumas. Kurikaelteks osutusid Tallinnast ja Ida-Virumaalt pärit noormehed.

„Esialgu noormehed eitasid vähkide püüki ja seletasid, et püüdsid lihtsalt spinninguga kala, kuid sõiduauto läbivaatusel leiti istmete vahele peidetud vähke täis kilekott,“ ütles Ida regiooni peainspektor-nõunik Uno Luht.

Püütud vähid olid veel elus ning need lasti veekogusse tagasi.

Meeste vastu algatati väärteomenetlus. Trahv ebaseadusliku vähipüügi eest võib olla kuni 18 000 krooni. Vähipüüdjaid võib ees oodata ka keskkonnakahju hüvitamine, mille suurus on 150 krooni iga ebaseaduslikult püütud vähi eest.

Veekogu inspektsioon ei avaldanud, sest see võib tõmmata kurikaelu ligi.


Pealkiri: Lätis püüti hiiglaslik säga
Postitas: mummiste kirjutas 26.07.08 19:11
Lätis püüti hiiglaslik säga

Läti kalamehel õnnestus pärast pikki ponistusi Daugavast kätte saada hiiglaslik, ligi kahe meetri pikkune säga.
 

Läti kalamehel Janis Kolpakovil õnnestus Koknese ja Aizkraukle vahel Daugava ääres kalastades kätte saada hiiglaslik säga, vahendab novonews raadiojaama SWH+ uudiseid.

Läti rekordi purustanud kala oli kaks meetrit pikk ja kaalus 76 kilo. Konkus otsa hakanud kala kätte saamiseks tuli mehel koos oma sõbraga mitu tundi rahmeldada, enne kui õnnestus saak välja tõmmata.

Mehed on hakanud asju ajama, et rekord ametlikult registreerida.

Küsimusele, mida ta selle suure kalaga peale hakkab, vastas püüdja, et suitsetab kala ära ja kostitab sellega oma sõpru ja sugulasi.

Ajakirja Kalastaja andmetel on Eesti siiani teadaolev suurim säga oli 2,1 meetrit pikk ja kaalus 56 kg ning püüti kinni 10. augustil


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.07.08 23:37
Reiljani advokaat juhib suurejoonelist kalaäri  http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=9c0ce8f0-65bc-4013-8430-60ced5796625Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 28.07.08 10:43
EPL: Nädalavahetusel sattus merehätta kuus inimest (http://www.epl.ee/artikkel/436693)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 29.07.08 09:15
Kalanduspiirkonnad hakkavad ise enda arengut planeerima (http://www.arileht.ee/artikkel/436800)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 29.07.08 22:34
Tartu kavatseb püstitada Emajõe veetaseme mõõdutorni (http://tartu.postimees.ee/290708/tartu_postimees/uudised/340148.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 29.07.08 23:09
Värske angerjas maksab suitsuangerjast rohkem (http://www.delfi.ee/news/majandus/majandus/article.php?id=19439389&l=fplink)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 30.07.08 09:39
 Olustvere paisjärv jooksis tühjaks (http://www.postimees.ee/?id=23482)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.07.08 11:05
Läänemeres nähti taas küürvaala (http://ilm.postimees.ee/?id=23509)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 02.08.08 10:16
Veeteede Amet võtab väikelaevnikud pihtide vahele (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=25386)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 02.08.08 13:01
Vähipüük on kaheksas maakonnas keelatud (http://www.epl.ee/artikkel/437256)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 03.08.08 11:13
Väike videouudis ka: Moodsa aja videosüüdistus: pada filmib katelt (http://www.reporter.ee/2008/08/01/moodsa-aja-videosuudistus-pada-filmib-katelt/)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 03.08.08 12:49
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=19476024&l=fplink
Eile uppus 2 meest, üks Narva-Jõesuus, teine Põlvas


Pealkiri: HS: Läänemere lõhe ja räime dioksiinisisaldus on kõrge
Postitas: vallikas kirjutas 04.08.08 11:24
HELSINGI, 4. august, BNS - Soome uurijate kinnitusel on Läänemere lõhe ja räime dioksiinisisaldus viimaste kümnenditega küll langenud, kuid ületab endiselt Euroopa Liidu norme, kirjutab Helsingin Sanomat.

Ajaleht viitas Soome uurijate Juha Karjalaieneni ja Matti Verta andmetele ning Soome tänavusele raportile EL-ile ses asjas.

Raporti kohaselt ületas kolmes viiendikus mullu kauplustest kontrollostudeks võetud räimedes dioksiinisisaldus ühenduse norme.

EL on andnud Soomele ja Rootsile eriõiguse müüa 2011. aasta lõpuni kala, mille dioksiinisisaldus on normist kõrgem.

Leht lisas, et kui kalade dioksiinisisaldus ei vähene, taotleb Soome eriõiguse pikendamist. Püsivat müügiõigust riik siiski ei saa.

Läänemere kalade dioksiinisisaldus oli kõrgeim 1960.-1970. aastail. Merereostuse vähenemine langetas seda sisaldust, kuid viimasel ajal on langus pidurdunud ja pole saavutanud EL-i normi.

Dioksiin koguneb eelkõige teatud kaladesse nagu räim ja lõhe. Professor Karjalinen leiab, et kuna räime arvukus on kasvanud, saavutavad tihedas toidukonkurentsis olevad kalad täismõõtmed pikema aja jooksul ning seega koguneb neisse rohkem dioksiine.

Seetõttu soovitavadki Soome ametivõimud lastel, noortel ja sünnitusealistel naistel süüa üle 17-sentimeetriseid räimi ja Läänemerest püütud lõhet kord või kaks kuus.

Ka teeb raport ettepaneku vähendada dioksiinisisaldust kalapüügi suurendamisega. See vähendaks vanemate kalade hulka ning kalad kasvaksid suuremaks lühema ajaga, mille jooksul ei jõua neisse nii palju dioksiine koguneda.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 05.08.08 13:20
Seadusesilm kiikab Lääne-Eesti vete kohale (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19489148&l=fplink)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 06.08.08 10:29
Jõustusid harrastuskalapüügi korraldust puudutavad muudatused, teatas keskkonnaministeerium

Augusti algusest hakkas kõikides maakondades kehtima ühtne kalastuskaartide taotluse vorm ja väljastamise kord, täienesid harrastuspüügiandmete esitamise nõuded ning lisandus võimalus tasuda harrastuspüügiõiguse eest üheks päevaks.

Kalastuskaarte saab kõikides maakondades taotleda kolmel viisil:
elektrooniliselt kalanduse infosüsteemi (http://kala.envir.ee/) kaudu, posti teel või kohalikule keskkonnateenistusele taotlust esitades. Teise isiku nimel taotluse esitamiseks või teisele isikule väljastatud loa kättesaamiseks peab olema vastav volikiri.

Kõik kalastuskaardi omanikud peavad nüüd täitma ja esitama püügi andmelehe ka juhul, kui püügil ei käidud või saaki ei saadud. Lõheliste püügil - kas siis merest võrguga, jõgedest spinningu või lendõngega - tuleb püügiandmete esitamisel märkida lisaks kaalulisele kogusele ka püütud isendite arv. Juhul, kui saagi hulka on sattunud kalu, millel on märgistamise eesmärgil ära lõigatud rasvauim, tuleb ka see püügiandmete esitamisel ära märkida.

Vähipüügil tuleb püügiandmete esitamisel eraldi märkida nii väljapüütud mõõduliste vähkide kui ka veekogusse tagasi lastud alamõõduliste vähkide arv.

Nüüdsest on võimalik mobiilimaksega või panga maksekorraldusega tasuda ka ainult ühepäevase harrastuspüügiõiguse eest. Ühepäevase kalapüügiloa tasu on 15 krooni, sellele lisanduvad teenustasud, nt mobiilimakse teenustasu või panga maksekorralduse vormistamise tasu.

Aasta lõpus on kavas rakendada ka kalastuskaardi püügiandmete elektroonilise esitamise võimalus ID-kaardiga kalanduse infosüsteemi kaudu. See muudab harrastuskalapüügiga seonduva asjaajamise veelgi lihtsamaks.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 07.08.08 11:05
Tabati elektriga röövpüüki teinud mees Vigala jõel

Keskkonnainspektsioon tuvastas Raplamaal Vigala jõel elektripüügivahendiga kala püüdnud mehe, kes on juba varem samal veekogul elektripüügilt tabatud ning selle eest karistuse saanud.

Keskkonnainspektsioon sai juulikuu alguses Vigala jõel toimunud elektripüügi kohta teate ühelt tähelepanelikult kodanikult. Tunnistaja ütluste abil õnnestus kindlaks teha ka rikkuja, kelleks osutus inspektoritele juba tuttav Raplamaa elanik. Sama mehe tabasid inspektorid Vigala jõel elektriga kalapüügilt ka 2007. aasta kevadel.

Röövpüüdja tunnistas järjekordset rikkumist ning andis ebaseadusliku püügivahendi asitõendina üle Keskkonnainspektsioonile.

Menetluse lõppedes ootab seaduserikkkujat trahv kuni 18 000 krooni.

2007. aastal toime pandud rikkumise eest karistas inspektsioon meest 9000 krooni suuruse trahviga. Lisaks sellele tuli tal solidaarselt koos püügikaaslasega hüvitada keskkonnale tekitatud kahju 12 900 krooni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 07.08.08 23:30
Inimesed ei armasta merel olles päästevesti kanda (http://www.epl.ee/artikkel/437804)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 08.08.08 07:50
EPL: Sindisse rajatakse Eesti esimene siiakasvandus  (http://www.arileht.ee/?artikkel=437831)


Pealkiri: Laeva jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi korrastamise KMH
Postitas: vallikas kirjutas 15.08.08 14:58
Jõgevamaa Keskkonnateenistus teatab, et on algatanud Laeva jõe uuendamise ja ökoloogilise seisundi korrastamise keskkonnamõju hindamise.

Jõgeva Maaparandusbüroo taotleb vee erikasutusluba Laeva jõe korrastamiseks Jõgeva, Palamuse ja Tabivere vallas Kassinurme küla ja Kõnnujõe küla vahelisel 24,65 km lõigul. Peamisteks tegevusteks on veekogu korrastamine ja voolusängi puhastamine setetest, koprapaisudest, vette langenud ja kobraste poolt langetatud puudest. Jõe liigendatuse ja selle geomorfoloogilise eripära suurendamiseks on kavandatud projekti kohaselt rajada sälkpuistangud ning paiskärestikke.

Jõe ja selle ökosüsteemi kaitseks ning isepuhastusvõime ja stabiilsuse tagamiseks, setete koormuse vähendamiseks nähakse ette väljauhtumise kohad luhale. Lisaks plaanitakse rajada Koogi külas järjestikku asuvatele Koogi- ja Veskipaisule kalatee (270 m). Oluline on välja selgitada, kuidas planeeritav tegevus mõjub piirkonna geomorfoloogiale, hüdroloogiale, taimkattele, loomastikule, veekogu elustikule jne. Piiriülese keskkonnamõju pole ette näha. Keskkonnamõju hindamine algatati keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 1 punkti 17 alusel, kuna Laeva jõest välja kaevatava pinnase maht ületab 500 m³. Vee erikasutusloa taotluse ning keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega on võimalik tööpäeviti tutvuda Jõgevamaa keskkonnateenistuses (Aia 2, Jõgeva; kontaktisik on Ele Liivamägi, tel 776 2417, e-post: ele.liivamagi@jogeva.envir.ee).


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 18.08.08 08:52
http://tartu.postimees.ee/180808/tartu_postimees/uudised/340806.php?linn-otsib-paatide-tanklale-asukohta


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 18.08.08 09:44
 Kolmandik surnud merepõhjast asub Läänemeres (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=25626)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 18.08.08 12:10
Piirissaare ja Laaksaare sadam läbivad uuenduskuuri  (http://www.arileht.ee/artikkel/438956)

Piirivalvurid päästsid nädalavahetusel 7 merehätta sattunud inimest (http://www.epl.ee/artikkel/438947)

Purjus jetijuht sõitis paadile otsa (http://www.epl.ee/artikkel/438945)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 18.08.08 12:14
Emajõe festival lõi korraks lained loksuma (http://tartu.postimees.ee/180808/tartu_postimees/uudised/340792.php?emajoe-festival-loi-korraks-lained-loksuma)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 22.08.08 08:36
Leisis leiti karjamaalt illegaalne kasvandus tuhandete vähkidega  (http://www.epl.ee/artikkel/439288)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 22.08.08 10:14
Taas kord leidis kinnitust tõsiasi, et kalapüügiga tegelemine pikendab eluiga (http://tartu.postimees.ee/220808/tartu_postimees/uudised/340915.php?102-aastasel-ella-vassaril-jatkub-elulusti)
Jätkuvat elulusti vanaprouale!Pealkiri: Peipsi järve röövpüüdjad said kriminaalsüüdistuse
Postitas: vallikas kirjutas 22.08.08 17:30
IDA-VIRUMAA, 22. august, BNS - Viru ringkonnaprokuratuur saatis kriminaalsüüdistusega kohtu ette kalalaeva meeskonna, kes keskkonnainspektsiooni uurimisandmetel püüdsid 2006. aasta sügisel Peipsi järvel suures koguses alamõõdulist koha.

Keskkonnaametnikud said seaduserikkumisele jälile 2006. aasta septembris, kui läksid kontrollima Lohusuu alevikus Avijõe sadamas toimuvat. Selgus, et sinna oli sildunud kalalaev, mille 60-aastane kapten Boriss jättis seadust rikkudes sellest keskkonnainspektsioonile teatamata ning ei andnud infot ka püütud kala koguse kohta.

Kalalaeva lossimise käigus tuvastasid ametnikud, et põhjanoodaga Peipsil kala püüdnud meeskond oli lisaks 4565 õiges mõõdus kohale püüdnud ka 1471 alamõõdulist koha.

Vastavalt seadustele oleks tohtinud kaluritel olla alamõõdulisi kalu maksimaalselt 15 protsenti saagist ehk 905 kala, kuid neil oli 566 alamõõdulist koha rohkem. Sellega pani kalalaeva meeskond toime õigusrikkumise ning tekitas keskkonnale 84.900 krooni kahju.

Kapten Boriss ja temaga koos laeval olnud 35-aastane Jüri ning 48-aastane Aleksandr said süüdistuse kalapüügi nõuete rikkumises, millega kaasnes keskkonnale oluline kahju. Karistusseadustik näeb sellise süüteo eest kohtus süüdimõistmisel ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.

Peipsi kalameeste süüasja hakkab arutama Viru maakohus.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 25.08.08 08:34
Kammloomi on jäänud meres palju vähemaks  (http://www.epl.ee/artikkel/439374)

Ameeriklane püüdis Barbie-õngega hiigelkala (http://www.elu24.ee/?id=28632)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 25.08.08 11:33
Restos tellitud kala pole see mida tellid. Vaat kus tehakse tünga.
http://ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=bddf6ff2-7a3f-4c51-858f-dc8c72fc830f&open=four

Ka mul on olnud paar korda kahtlus restos saadud koha "kohasuses".


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 25.08.08 12:49
Kuus kajakisõitjat jäi Soome lahel hätta (http://www.epl.ee/artikkel/439510)
Tsitaat
Laupäeval sai piirivalve teate, et Soome lahel on sattunud kütuse lõppemise tõttu merehätta kaater, millel viibib Eesti kodanik. Kaater oli teel Soome Vabariigist Sipost Viinistusse.

Soome rannikul puhunud tugeva vastutuule tõttu pidi kaater liikuma sik-sak kursil, millega kaotas tugevasti kütust. Oma asukohta merel isik määrata ei osanud.

Tule taevas appi!


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 25.08.08 14:13
SISEMERE LAINEKÜNDJAD:
http://www.militaar.net/phpBB2/images/joelaevad.pdfPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 26.08.08 14:14
 Uuring selgitas Eesti veekogude olukorda  (http://www.envir.ee/1078787)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 30.08.08 22:49
Üks tore artikkel Virve Krassist, kes teab samuti, et  looduses veedetud päevad pikendavad ju eluiga! :) http://www.naisteleht.ee/node/5076Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 02.09.08 11:50
Eestlane võitis Austraalias harrastuskalastuse MM-il 4. koha

TALLINN, 2. september, BNS - Eestlane Endrik Tõnsberg võitis Austraalias toimunud harrastuskalapüügi MM-võistlustel paadist püügis individuaalarvestuses neljanda koha, selgub korraldajate kodulehelt.

Võitjaks tuli korealane Jin Ho Choi, teise ja kolmanda koha hõivasid Jaapani kalamehed Masatoshi Aoyama ja Dai Kangaya.

MM-võistlused toimusid 22.-26. augustini 20 riigi 120 kalamehe osavõtul. Eraldi arvestust peeti Queenslandi osariigi Kullarannikul paadist püügis ja Tweedi jõe kaldal püügis.

Baltic News Service


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 05.09.08 10:59
Audru kalafarmis võib saada tööd 1200 inimest

PÄRNU, 05. september, BNS - Audru valda Kalmar Union of Scandinavia tütarfirma Fjordfresh Holding OÜ poolt kavandatav suur kalafarm vajaks täiemahulise töötamise puhul umbes 1200 töötajat.

Kogu töötajaskonnast tegeleks umbes kaks kolmandikku kala töötlemisega ja ülejäänud kala kasvatusega. Kalakasvatuse tööaeg on ööpäevaringne, kalatöötlemisel 250 päeva aastas kahes vahetuses, selgub farmi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandest.

Kalakasvatuses kasvatatava kalana nähakse eelkõige koha, kuid plaan on kasvatada ka teisi liike nagu ahven, kisut¨, põhja-atlandi lõhe, kammeljas ja pikemas perspektiivis tursk, ameerika koha, rääbis ja peled.

Kasvatust plaanitakse rajada täissüsteemsena - selles saaks toimuma kala kasvatamine marjast kaubakalani. Eelkasvatus saab koosnema aretuskeskusest, haudejaamadest ja maimude järelkasvatuskeskusest - basseinide veemaht on kokku 200.000 kuupmeetrit, sellest umbes pool põhjavesi.

Piisava vanuse saavutamisel viiakse noorkalad torustikke pidi kaubakala kasvatamise basseinidesse.

Kaubakala kasvatamiseks rajatakse täismahu puhul 36 sektsioneeritud basseini veemahuga umbes 432.000 kuupmeetrit.

Toodetud kala töödeldakse kohapeale rajatavates tehastes, tehasehoondes saavad olema kuni kolmekorruselised. Kala fileeritakse, külmutatakse ning pakendatakse, kala töötlemine saab toimuma nii käsitsi kui mehhaniseeritult. Pikemas perspektiivis on kavas kala ka suitsutada.

Kalade kasvatamisel tekkivat setet on kavas kasutada väetisena. Pikemas perspektiivis, kui tootmismaht on piisavalt suur, on võimalus kasutada nii setet kui kalajäätmeid biogaasi tootmisel.

Sette kasutamiseks sõlmitakse kokkulepped põllumajandustootjatega, eelkõige põllumajandusühistuga E-Piim.

Juurdepääs farmile plaanitakse lahendada Audru-Tõstamaa maanteelt uue teega. Tööliste sõidukite parkimiseks rajatakse juurdepääsutee servadesse parkimisalad, tööliste transport lahendatakse osaliselt tellitava ühistranspordi abil.

Pideva sidevarustuse tagamiseks rajatakse individuaalne mobiilsidemast. Elektrivarustusega tagamiseks rekonstrueeritakse kogu piirkonna elektrivõrk.

Kalakasvatuse kompleksi on kavas rajada ka õppekeskus, mille baasil oleks võimalik arendada ja edendada intensiivkalakasvatuse seotud teaduslikke teadmisi.

Kava kohaselt võib 52,5-hektarilise ala detailplaneering kehtestamiseni jõuda novembris.

KSH aruandega ja planeeringu lahenduse joonisega saab tutvuda Hendrikson & Ko OÜ koduelehel. Ettevõttele saab KSH aruande kohta kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni 26. septembrini.

KSH aruande avalik arutelu toimub 29. septembril Audru vallamajas.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 05.09.08 16:32
«Eesti värav» ei taha kuidagi avaneda (http://www.postimees.ee/?id=31352)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: mummiste kirjutas 06.09.08 15:26
Paide tehisjärve hiidkala kugistab kajakaid ja parte (9)
06.09.2008 14:21

Kommenteeri | Prindi

Paide tehisjärves elutseb hiiglaslik kala, kes haarab oma lõugade vahele veekogule tiibu puhkama tulnud ning toitu otsivaid parte ja kajakaid.
Paide kalamees Kaido Krass ütles, et Paide tehisjärves linde söövast hiiglaslikust kalast hakkasid kalamehed rääkima juba kevadel, kirjutab Järva Teataja.

Krass selgitas, et üks kalamees näinud kevadel, kuidas järve keskel püüab part meeleheitlikult õhku tõusta, kuid keegi justkui hoiaks teda kinni.

Võitlus olnud äge ja sulgi lennanud igasse ilmakaarde, kuni pardi jõud rauges ja ta vee alla kadus.

Lõplikult sai Krass kinnitust hiiglaslikust röövkalast ühel varajasel hommikupoolikul, kui läks taas tehisjärvele kalastama.

Randa lasteala juurde jõudnud, nägi ta madalas vees ujumas paarikümmet kajakat ja parti.

Krass sõnas, et oli lindudest just möödunud, kui kuulis selja taga hirmsat hädakisa. «Üht kajakat vedas vee alla palginotti meenutav elukas,» lausus ta. «Hetk hiljem seletas silm, et see on suur kala, kelle lõugade vahel on sorakil tiibadega kajakas.»

Et Paide tehisjärv on üle 25 aasta vana, pakkus Krass, et küllap «veekoll» on mõni paarikümne aasta vanune haug


Pealkiri: Valitsus keelab 2009. aastal tindimõrrad Peipsi järvel
Postitas: vallikas kirjutas 11.09.08 17:28
TALLINN, 11. september, BNS - Keskkonnaministeeriumis valminud valitsuse määruse eelnõu järgi ei ole järgmisel aastal tindimõrdadega püük Peipsi järvel lubatud.

Tulenevalt Eesti riigi ja Vene Föderatsiooni vahelistel Peipsi, Lämmi- ning Pihkva järve kalandusläbirääkimistel kokkulepitust, aga ka Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi esitatud püügivahendite piirarvude muutmise soovitusest, on 2009. aastal Peipsi järvel keelatud püüda tindipüügiks mõeldud mõrdadega, seisab määruse eelnõus.

Kokku oli tänavu Peipsi ja Lämmijärve Eesti poolel lubatud püüda 300 tindimõrraga.

Määruse eelnõus on teiste kutseliste kalapüügivahendite piirarv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves jäetud samale tasemele kui 2008. aastal, sest töönduslikult olulisemate kalaliikide nagu latika ja haugi varu on heas seisus.

Tindi püügikeeld tuleneb asjaolust, et varu on langenud ja paari viimase aasta suhteliselt tugevate koha ja ahvena põlvkondade toidubaasist moodustab tint põhilise osa.

Tindivaru paranemist ei ole lähiaastatel oodata.

Läänemeres ei soovita teadlased mitte mingil juhul üldist püügikoormust suurendada ning arvestades asjaolu, et kalavarude seisus ei ole mullusega võrreldes märkimisväärseid muutusi toimunud, on keskkonnaministeeriumi ettepanek jätta kalapüügivahendite piirarv rannikumeres järgmiseks aastaks maakondades samaks.

Kalavarude säästmiseks on kavas püügikoormust järgmisel aastal vähendada ajutiste püügipiirangutega nii Väinameres kui ka Liivi lahes.

Samuti tuleb kogu rannikumere ulatuses spetsiaalselt angerjapüügiks mõeldud rivimõrdade ehk angerjarüsade arvu 15 protsenti vähendada - see nõue tuleneb Euroopa Nõukogu mullu septembris kehtestatud määrusest.

Võrtsjärvel jääb püügivahendite piirarv samuti muutmata, mõrdade piirarvuks jääb 324 ja nakkevõrkude piirarvuks 320.

Samas piirab riik praeguse kalapüügieeskirjaga võrreldes püüki Võrtsjärvel nii, et nakkevõrkudega on võimalik püüda 1. septembrist kuni jääkatte lagunemiseni, jääkatte puudumisel 15. märtsini.

Praegu kehtiva kalapüügieeskirja kohaselt on Võrtsjärvel nakkevõrguga püük lubatud jääkatte puudumisel 1. aprillini.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.09.08 07:50
EPL: Kalakasvanduse rajaja kriminaaluurimise all (http://www.epl.ee/artikkel/441492)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 15.09.08 15:25
TALLINN, 15. september, BNS - Kaitsepolitsei pidas möödunud nädalal kinni taanlastest kalaärimehe, kellel lasub kahtlus põllumajandusministeeriumi ametnikule pistise andmises.

Kohtueelses menetluses kogutud tõenditele tuginedes on alust kahtlustada 44-aastast Thorben Gronkjaer Nielsenit käesoleval aastal varalise kasu võimaldamises endisele põllumajandusministeeriumi ametnikule. Ühtlasi sai eksametnik kahtlustuse ka pistise võtmises.

"Varalise kasu võimaldamise eesmärk oli mõjutada kalanduse valdkonnas Nielsenile kasulike otsuste vastuvõtmist põllumajandusministeeriumis," selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Elle Keeman.

Milles täpselt varaline kasu seisnes, ei ole eeluurimist juhtiva prokuröri sõnul praegu võimalik avalikustada.

Pärnu Postimehe võrguväljaande kohaselt on Nielsen seotud kavatsusega rajada Audru valla Põldeotsa ja Saulepa küla vahele intensiivkalakasvatus.

Nielsen pälvis avalikkuse tähelepanu mullu, kui avalikustati taanlase ja tema äripartnerite suurejooneline kava rajada Audru valda kohakasvandus. Kalakasvanduses peaks erinevate allikate kohaselt tööd saama 400-1200 inimest.

Kohakasvanduse koguinvesteering on hinnanguliselt 100 miljonit eurot ehk üle poolteise miljardi krooni, mis oleks suurem kui 16 aasta jooksul kogu Eesti kalandusse tehtud investeeringud kokku. Kohakasvatusettevõtte aastakäibeks prognoosisid investorid 2,1 miljardit krooni. Kohatoodete ekspordimahtu kavandatakse üle 50 miljoni euro aastas.

Audru valla majandusnõunik Siim Suursild ütles ajalehele, et Nielsen peeti kinni vaid ülekuulamiseks ja kohakasvanduse avaliku arutelu toimumist see ei muuda.

"Eile [pühapäeval] saatis endine põllumajandusministeeriumi nõunik, nüüdne FjordFresh Holding AS-i juhatuse liige Alar Oppar kõigile asjaosalistele ringkirja, milles selgitas kohakasvanduse võimalikku tulevikku," ütles Suursild.

Oppar ei vastanud esmaspäeval mobiiltelefonile, küll olevat ta ringkirjas kinnitanud kaitsepolitsei tehtud läbiotsimisi ja kahtlustuse esitamist juhatuse ühele liikmele. Ühtlasi avaldanud Oppar lootust, et kahtlustus langeb lähipäevil ära.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 19.09.08 13:39
Firma taotleb taas luba Jägala joa hüdrojaama taastamiseks

TALLINN, 19. september, BNS - Jägala Energy OÜ esitas Jõelähtme vallavalitsusele ehitusloa taotluse Jägala joa hüdroelektrijaama rekonstrueerimiseks, mõni aasta tagasi koostatud keskkonnamõju hindamine nägi kavas negatiivset mõju.

Jägala Energy soovib Jägala joast 800 meetrit allavoolu asuval Jõujaama kinnistul paikneva hoone rekonstrueerida hüdroelektrijaamaks. Sinna suunataks vesi ülevaltpoolt Jägala juga olemasoleva kanali kaudu.

Ametlikest teadaannetest selgub, et Jägala Energyl on Harjumaa keskkonnateenistuse poolt väljastatud vee erikasutusluba kehtivusajaga 2005. aasta suvest kuni 2010. aasta 10. juulini.

Luba annab õiguse Jägala jõge tõkestada, paisutada ning jõe vett kõrvale juhtida hüdroenergiast elektrienergia tootmiseks, milleks taastatakse 20. sajandi alguses ehitatud tamm, derivatsioonikanal ning hüdroelektrijaama hoone.

Vaatamata kehtivale vee erikasutusloala leiab Jõelähtme vallavalitsus ehitusloa ja kasutusloa väljastajana, et rekonstrueeritava hüdroelektrijaama hoone sihtotstarbelise kasutamisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju.

Jõelähtme vallavalitsus algatas kavale 27. augustil keskkonnamõju hindamise.

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi 2007. aasta jaanurist pärineva ekspertarvamuse kohaselt on Jägala jõe tõkestamine, paisutamine, jõevee kõrvalejuhtimine Jägala joalt ning hüdroelektrijaamaga seonduv vee kõrvalejuhtimine praegusest voolusängist siirdekaladele väga ebasoovitav ja ka looduskaitseseadusega vastuolus olev.

2006. aastal Jägala joa hüdroelektrijaama taastamise keskkonnamõju hinnanud ekspert soovitas kehtestada elektrijaama arendajale mitmeid kohustusi ja piiranguid.

Keskkonnamõju hindamise aruanne märkis elektrijaama taastamise negatiivset nii mõju Jägala joa atraktiivsusele kui ka piirkonna veere¸iimile.

Jägala Energy OÜ omanikud on OÜ MK Holding kaudu Märt Kiisel ja Imetegu OÜ kaudu Horret Verrev ning Ilmar Kompus. Kompus on Sky Media kaubamärgi all mitut raadiojaama haldava OÜ First Media tegevdirektor.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 23.09.08 15:57
Postimees: Venemaa tõestab Eestile kalapüügi ausust (http://www.postimees.ee/?id=35471)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 24.09.08 17:55
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=19955837

Delfiinid meie vetes


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 29.09.08 08:12
Postimees: Angerjaid jääb rannikuvetes iga aastaga üha vähemaks (http://www.postimees.ee/?id=36755)Pealkiri: Kalameeste "mainekujundaja"
Postitas: vallikas kirjutas 30.09.08 18:01
Piirivalve püüdis poolteist tundi kalameest paati meelitada (http://www.pohjarannik.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=8808)
Pealkiri: SA Eesti Forell tegutseb
Postitas: vallikas kirjutas 03.10.08 07:39
Järvamaa Keskkonnateenistus teatab, et SA-le EESTI FORELL (reg.-kood 90008413) on väljastatud vee erikasutusluba Vodja jõe 1 km lõigus Roosna-Alliku vallas Viisu külas kivide ja kruusa paigaldamiseks forellidele vajalike varjepaikade loomiseks.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 03.10.08 13:35
Viljandimaa elektripüügimehed said karistuse

Keskkonnainspektsioon lõpetas äsja tänavu juunikuus Viljandimaal Õhne jõel aset leidnud elektripüügijuhtumi menetlemise, määrates elektriagregaadiga kala püüdnud Väinole ja Ermole vastavalt 10 020 krooni ja 12 000 krooni suuruse rahatrahvi. Lisaks tuleb meestel hüvitada kalavarudele tekitatud kahju kokku 27 750 krooni, teatas keskkonnainspektsioon.

Keskkonnakaitseinspektor tabas mehed ebaseaduslikult püügilt 7. juuni varahommikul Õhne jõel Vooru piirkonnas. Meestel oli paadis nõukogude ajast pärit elektriagregaat, mille abil nad olid tabamise hetkeks jõudnud püüda 17 haugi ja 3 latikat.

“Kuna elektripüük kahjustab kalavarusid eriti suurel määral, võib sel puhul kahjusumma hinnata kümnekordseks,” ütles Keskkonnainspektsiooni Viljandimaa büroo vaneminspektor Guido Kapp. “Sellest tulenevalt kujunes kahjusummaks 27 750 krooni ehk meestel tuleb iga haugi eest maksta 1500 krooni ja iga latika eest 750 krooni,” täpsustas Kapp.

Ebaseaduslik püügivahend on konfiskeeritud.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 07.10.08 09:06
Piirivalvurid päästsid kalamehed laiult (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=9492&sec=1)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 08.10.08 08:23
Nõutav päästevarustus viib väikepaadid põhja (http://www.epl.ee/artikkel/444268)

Tsitaat
Veeteede ameti väike- ja siseveelaevade osakonna juhataja Andres Kõnd märkis, et kõiki seaduses olevaid punkte ei maksa võtta nii sõna-sõnalt, nagu kalamehed seda tegid ning tunnistas, et seaduses on puudujääke mis vajavad muutmist.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 09.10.08 09:00
Laeva jõe uuendamise kava (http://www.ametlikudteadaanded.ee/index.php?act=1&teade=858790)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.10.08 11:31
Kalameestel lubatakse kasutada kuni viieharulist harpuuni (http://www.postimees.ee/?id=40959)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 21.10.08 15:46
KKI teatas, et  registreeris üheksa kuuga ligi 3000 keskkonnaalast rikkumist.

Kalapüügivaldkond, kus tuvastati 1 570 rikkumist, on siiski jätkuvalt suurima rikkumiste arvuga valdkonnaks. Suure osa kalapüügirikkumiste puhul on tegemist ebaseaduslikult püügile asetatud püügivahenditega.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 24.10.08 08:42
Puhtas Purtse jões elavad taas lõhed (http://www.epl.ee/artikkel/446019)
Loodussigaduste tipus troonib Tartumaa (http://tartu.postimees.ee/241008/tartu_postimees/uudised/343612.php)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: KukiMuki kirjutas 25.10.08 09:24
http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=42&artid=9801&sec=1


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 26.10.08 20:19
Trahv võõrliikide loodusesse laskmise eest kümnekordistub

TALLINN, 26. oktoober, BNS - Keskkonnaministeeriumis on valmimas eelnõu, mis suurendab võõrliikide loodusesse laskmise eest ette nähtud trahvimäära kümme korda.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi märkis riigikogu roheliste fraktsiooni kuuluva Aleksei Lotmani kirjalikule küsimusele vastates, et võõrliikide loodusesse sattumist, eriti kui see toimub inimeste teadlikul kaasabil, on praktikas väga raske tõkestada. Samas püüab ministeerium tema kinnitusel võõrliikide loodusesse sattumise vältimist mitmeti tõhustada.

Näiteks on Tamkivi sõnul ettevalmistamisel looduskaitseseadust muutev eelnõu, mis täpsustab võõrliikide, sealhulgas vähkide riiki importimise ja kasutamise sätteid ning tõstab oluliselt võõrliike puudutavate sätete rikkumise eest ette nähtud karistusmäära. Eelnõu kohaselt on juriidilisele isikule võõrliikide loodusesse laskmise eest ette nähtud trahv kuni pool miljonit senise 50.000 krooni asemel.

Lotmani kirjaliku küsimuse võõrliikide tõrje korraldamise kohta ajendas asjaolu, et hiljuti tabati ametliku vähiseire käigus Aegviidu lähedalt suur isane signaalvähk. Varem on Eesti jõevähiasurkondi ohustavaid vähi võõrliikide elusaid isendeid müüdud Eesti kauplustes.

Tamkivi selgitas, et OÜ Maxima on esitanud keskkonnainspektsioonile vähkide sissetoomise kohta käivad dokumendid, millest selgus, et ettevõte pole ise vähke Eestisse toonud ega ole seega rikkuja. Edasist uurimist teostab tema sõnul keskkonnainspektsioon.

Ministri sõnul toimub võõrliikide tõrje vastavalt riigi ohjamiskavale, mida Eestis seni leidmata võõrliikide kohta ei koostata. Seetõttu pole koostatud ohjamiskava ka signaalvähi jaoks.

Samas märkis Tamkivi, et keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonnal on koos jõevähi uurimisrühmaga kavas esitada keskkonnainvesteeringute keskusele projekt esialgsete andmete kogumiseks, et kindlaks teha võimaliku populatsiooni suurus ja elujõulisus ning selle alusel hinnata väljapüügiviise.

"Tulenevalt vähi bioloogiast on andmete kogumine võimalik ainult suvisel ajal ja edaspidised tegevused, kaasa arvatud tõrje maksumus, selguvad pärast esialgsete uuringute tegemist 2009. aasta suvel," lausus ta.

Samuti on Tamkivi sõnul ühendust võetud Inglismaa vähiuurijatega eesotsas doktor Gordon Watsoniga Portsmouthi ülikoolist, kes töötavad välja uudset meetodit signaalvähi püüdmiseks feromoonlõksudega. Kuigi see meetod pole tema sõnul veel rakendamiseks valmis, soovib ministeerium teha teadlastega signaalvähi tõrjes koostööd.

Looduskaitseseaduse järgi peab loodusesse sattunud võõrliigi isendite arvukust reguleerima Riiklik Looduskaitsekeskus.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 26.10.08 21:32
huvitav,kuidas kavatsetakse hakata laeva ballastveega saabuvaid võõrliike.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: puhh kirjutas 26.10.08 22:11
Usalda GPSi ja lõpetad järves! (http://www.elu24.ee/?id=43734)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 28.10.08 09:33
Eesti vastuseis jätab Soome lahes lõhepüügiõiguse alles

BRÜSSEL, 28. oktoober, BNS - Euroopa Komisjon loobus Eesti ja Soome vastuseisu tõttu lõhepüügi lõplikust keelamisest Soome lahes, teatas päevalehe Helsingin Sanomat veebikülg.

Soome keeldus lõhepüügi keeluga nõustumast ning samale seisukohale asus ka Eesti, teatas leht.

Kahe riigi vastasseisust tulenevalt otsustati säilitada Soome lahes 2009. aastal lõhepüügikvoot 2008. aasta tasemel, teatas Soomet kõnelustel esindanud Sirkka-Liisa Anttila.

Kvoodi suurus on 15.419 lõhet aastas.

Püügikeeldu kavandanud Euroopa Komisjon on eelkõige mures lõhe populatsiooni vähenemise pärast Eesti vetes. Anttila märkis, et selle probleemi lahendamiseks tuleks Eesti rannikuvetes piirata näiteks lõhepüügi aega.

Soome lahes on Anttila sõnul kokku umbes pool miljonit noorlõhet, millest pooled on merre lasknud Soome ning ülejäänud Eesti ja Venemaa.

Euroopa Komisjon kavatses keelata Soome lahes lõhepüügi alates 2009. aasta juulist.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 28.10.08 10:17
PRESSITEADE: TÜ merebioloogid ja kalauurijad alustavad tööd uues laboris

Täna, 28. oktoobril kell 16 avatakse Tallinnas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis laboratoorium, kus asuvad tööle Eesti mereseire eest vastutavad mere- ja kalabioloogid. 

Rahvusvahelistele nõuetele vastavasse uude katselaborisse kolivad ka seni Pärnus tegutsenud keemikud. Bioloogidel varem oma laboriruume polnud.

Instituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martini sõnul on samas valdkonnas tegutsevate ekspertide ühte laborisse kolimine mõistlik lahendus. “Nii Pärnus tegutsenud keemikud kui ka seni laborita olnud bioloogid täidavad valdavalt riiklikku seireprogrammi, analüüsides regulaarselt Läänemere  vee ja elustiku seisundit,“ selgitas Martin.

Laboris alustab tööd ca 25 mereinstituudi eksperti. Keemikud teevad laboris merevee toitainete analüüse, bioloogid põhjataimestiku, -loomastiku ja planktoni analüüse. Kalavarude uurijad analüüsivad regulaarselt Eesti vetes esinevate töönduslike kalade seisundit, määrates nende mõõtmeid, vanust ning füsioloogilist seisundit

Avatav merebioloogia labor on omas valdkonnas esimene Eesti akrediteerimiskeskuse poolt kompetentseks tunnistatud katselabor Eestis.

Lisainfo: TÜ Mereinstituudi merebioloogia osakonna juhataja Georg Martin, 671 8936, 5163 943 või georg.martin@ut.ee.

Tuuli Härson
TÜ avalike suhete peaspetsialist


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 03.11.08 15:22
Rootsi meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi (SMHI) andmetel ei ole Läänemeri kunagi nii halvas seisus olnud. Veerand merepõhjast ei näita mingit elumärki.

Uute mõõtmiste tulemused, millega kaardistati mere põhjakihi vee hapnikusisaldust, on ¨okeerivad ja halvimad alates SMHI mõõtmiste alustamisest 1960. aastal, vahendab The Local.

Mõõtmised viidi läbi 60 kohas. Paljudes kohtades oli hapnikku väga vähe või polnud seda üldse.

Uuringu järgi on 26 protsenti Gotlandi saarest läänes, idas ja põhjas asuvast merepõhjast täiesti elutu ning 46 protsenti kannatab tõsise hapnikupuuduse all.

Läänemere hapnikusisaldus on olnud väike kogu viimase kümnendi jooksul, seda muuhulgas hapnikurikka vee vähese juurdevoolu tõttu.

SMHI okeanograafiaosakonna töötaja Anna-Kerstin Thelli sõnul toimus viimane märkimisväärne hapnikurikka vee juurdevool 1993. aastal.

See paistis selgelt välja 1995. aasta mõõtmistel, kui Läänemere põhjakihtide olukord oli alates 1960. aastatest parim.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 04.11.08 12:00
Pressiteade: Pärnu veepolitsei kontrollis ühisoperatsioonil Kihnu saare ümbrust

3. novembril toimus Pärnu veepolitsei ja Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni Pärnu osakonna ühisoperatsioon, mille käigus kontrolliti Kihnu saare ümbrust.

Ühisoperatsiooni käigus leiti 101 tähistamata nakkevõrku. Lisaks tähistuse puudumisele olid võrgud ka lubatust väiksema võrgusilmaga. Kontrolliti ka nelja kalapaati, kus puudus päästevarustus.

Markantse näitena olid ühes paadis sõitmas ühe pere kolm põlvkonda – poeg, isa ning vanaisa, kuid päästeveste oli jagunud vaid kahele ning perepoeg oli seega turvavarustuseta.

Pärnu veepolitsei vormistas kokku kolm väärtegu, milles oli fikseeritud päästevarustuse puudumine, teistel juhtudel piirduti hoiatamisega.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 07.11.08 09:51
Kudevad lõhemammad lõpetavad röövpüünistes  (http://www.bioneer.ee/bioneer/kohalik/Kudevad_l%C3%B5hemammad_l%C3%B5petavad_r%C3%B6%C3%B6vp%C3%BC%C3%BCnistes.aid-2220)
Parimaks avalikuks teenuseks osutus kalapüügiõiguse mobiilimakse (http://www.postimees.ee/?id=46827)
Purtse jõe hüdroelektrijaam sai kalatrepi (http://www.ilmajaam.ee/?id=46933)
Viljandi kalamehi on viimastel päevadel saatnud hea õnn  (http://www.maaleht.ee/2008/11/07/uudised/3047-viljandi-kalamehi-on-viimastel-paevadel-saatnud-hea-onn)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 08.11.08 18:33
Kopra uputi tii är.  http://www.umaleht.ee/Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.11.08 20:33
Harrastuskalastajad kiidavad mobiilset kalastuspiletit (http://www.epl.ee/artikkel/447641)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 10.11.08 12:55
Kuressaare Rimi kaupluses maksis laupäeval roogitud lõhekala 78 krooni 90 senti kilo, roogitud haug aga 92.50 kilo. Roogitud koha kilohind oli 111.

“Me müüme haugi üsna palju, lõhet muidugi rohkem,” ütles Rimi Kuressaare kaupluse juhataja Aira Lepp Meie Maale.

Kutseline kalur Jaan Nuum selles hinnavahes midagi üllatavat ei näe, sest lõhe tuleb kasvandusest ja haug merest. “Merest püütud lõhe on tunduvalt parem, kui kasvanduse lõhe,” hindas Nuum.

Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ütles, et mujal maailmas on valge kala hind juba ammu kõrgem punase kala hinnast, meil alles imestatakse, kui see nii on.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 12.11.08 15:48
Galerii: Silm armastab pimedat, kuupaisteta ööd  (http://www.maaleht.ee/2008/11/12/fotogalerii/3143-galerii-silm-armastab-pimedat-kuupaisteta-ood)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 12.11.08 19:33
Hülged viisid siiauurijate kalad võrgust minema

http://www.ilmajaam.ee/?id=48436Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 13.11.08 11:52
KKI teatas:

Inspektorid tabasid Porkuni järvel röövpüüdjad

Keskkonnakaitseinspektorid tabasid teisipäeval, 11. novembri hilisõhtul Lääne-Virumaal Porkuni järvel kaks allveepüüki teinud meest. Röövpüüdjad kasutasid püügivahendina taskulambiga varustatud harpuunpüsse.

"Kõigepealt eirasid püügilt tabatud mehed järvel kehtivat püügipiirangut," ütles Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo juhataja Marit Seene. "Nimelt on Porkuni järvel 2008. aastal kalapüük harrastuspüügi vahenditega keelatud," täpsustas Seene.

Porkuni järv on varasematel aastatel mitu korda kuivanud, mille tõttu on ka järve kalavarud tugevasti kannatanud ning vajavad kaitset.

Lisaks sellele toimus püük keelatud viisil. Harpuunpüssi loetakse küll kalapüügiseaduse kohaselt harrastuslikuks püügivahendiks, kuid kalapüügieeskiri ütleb, et allveekalapüügil ei tohi kasutada kunstlikku valgustust. 

Samuti olid röövpüüdjate saagiks langenud kalad, välja arvatud üks haug, alamõõdulised. Õnneks ei olnud püütud kalade hulk suur.

Röövpüüdjateks osutusid kaks Tallinna meest, kelle suhtes inspektsioon alustas väärteomenetluse. Lisaks trahvile tuleb röövpüüdjatel hüvitada  keskkonnale tekitatud kahju.

Röövpüüdjad tabati tänu tähelepanelikule kodanikule, kes helistas teisipäeva õhtul Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 ning teatas Porkuni järvel toimuvast allveepüügist.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 15.11.08 18:25
Porkuni järve lasti kalamaime (http://www.virumaateataja.ee/151108/esileht/uudised/15050611.php)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 18.11.08 12:26
Kirde-Atlandi Kalanduskomisjoni (NEAFC) aastakoosolekul määrati kindlaks järgmise aasta peamiste töönduslike kalaliikide väljapüügimahud. 

„Võrreldes tänavuse aastaga suureneb makrelli ja heeringa püügikvoot ning väheneb putassuu ning meriahvena püügikvoot,“ selgitas Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist Kaire Märtin.

Järgmisel aastal võivad Eesti kalamehed makrelli püüda ligi 160 tonni, meriahvena puhul ei tohi lubatud üldkogust keegi ületada.

Meriahvena kvoot Irmingeri meres jäi seekord määramata, seda arutatakse järgmise aasta esimeses kvartalis. Kuni 1. aprillini on meriahvena püük Irmingeri meres keelatud.

Lisaks pikendas NEAFC aastakoosolek ka kõikide tundlike merealadega seotud kaitsemeetmeid kuni 2009. aasta märtsini. Neil aladel on põhjatraalimine keelatud.

Kirde-Atlandil püüab kala kaks kuni kolm Eesti kalalaeva kahest ettevõttest ning see püügiala on Loode-Atlandi kõrval meie kaugpüügilaevadele oluline. Peamiselt püüavad Eesti laevad Kirde-Atlandil meriahvenat, makrelli, mitmeid süvaliike ning krevetti.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: puhh kirjutas 18.11.08 14:27
Pärnumaal jäi kalavõrku tõeline haruldus (http://www.ilmajaam.ee/?id=49852)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 19.11.08 13:28
Padise vald kavandab Keibu külla paadisadamat

TALLINN, 19. november, BNS - Harjumaal asuv Padise vald esitas keskkonnaministeeriumile vee erikasustuloa taotluse, et rajada Keibu külla uus paadisadam.

Padise vallavalitsus tahab Keibu külla rajada lautri paatide sildumiskaiga, milleks kavandab süvendustöid mahus 45.000 kuuptmeetrit.

Kuna tegemist on olulise keskkonnamõjuga, peab vald kavale koostama ka keskkonnamõju hindamise. Keskkonnaministeeriumi vastusest vallavalitsusele selgub, et valla kavandatav lautrikoht on pigem käsitletav paadi- või väikesadamana.

Keibu uue paadisadama rajamiseks keskkonnaministeeriumile esitatud vee erikasutusloa taotlusest selgub, et väikesadamas oleks kohti kaheksale väikelaevale ning autoparkla.

Paadisadama maa-ala on riigimetsa majandamise keskuse omandis. Süvendustöödega kavatseb vald alustada järgmise aasta teises pooles.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 21.11.08 08:45
Keskkonnaminister kinnitas harrastusliku kalapüügi võimalused  (http://www.maaleht.ee/2008/11/20/uudised/3363-keskkonnaminister-kinnitas-harrastusliku-kalapyygi-voimalused)
Kalastuskaarte 2009. aastaks saab taotleda juba detsembris (http://uudised.err.ee/index.php?06144852)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 21.11.08 10:48
Ministeerium lõpetab Saaremaal kaks aastat väldanud püügikeelu  (http://www.arileht.ee/artikkel/449317)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 25.11.08 08:45
Emajõe veetee saab uued sadamad (http://www.arileht.ee/artikkel/449751)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolviku kirjutas 25.11.08 11:03
illegaalid,okupandid hakkavad praagal vette kargama ju


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 02.12.08 14:08
Toronto ülikooli teadlased analüüsisid Kanada kalakasvanduste andmeid eesmärgiga selgitada välja, kuidas mõjutab kalakasvatust nõue püüda ainult suuri kalu. Nagu selgus, on nõude tulemuseks jätkusuutmatu kalakasvatus.


Jätkusuutlik kasvatus nõuab vastupidist suhtumist — püüda noori kalu ning visata suured ja vanad tagasi. Lühidalt — parem suur kala vees kui kaks väikest kahvas, vahendab ScienceDaily ajakirjas Proceedings of the Royal Society B ilmunud uuringut.

Lühidalt on toimemehhanism järgmine: kalade populatsioon toodab rohkem noori kalu — ja võimaldab seetõttu tihedamat püüki —, kui see koosneb suurtest, vanadest kaladest.

Teadlaste töörühm ökoloogia- ja evolutsioonilise bioloogia teaduskonna teise astme üliõpilase Paul Venturelli juhtimisel kasutas lihtsat populatsioonimudelit ning analüüsis lisaks ka andmeid 25 merekala liigi kohta. Meetodeid kohandati nii, et need võtaksid arvesse muid potentsiaalseid tegureid, näiteks kliima mõju.

Kalavarude taastamise ning nende haldamise tõhustamise uute viiside avastamisest oleks otsest tulu nii keskkonnale kui majandusele.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 02.12.08 15:28
Lühidalt — parem suur kala vees kui kaks väikest kahvas,

Kas siin pole mitte vastuolu? Kui väikesed ka vees on, kes siis peaks kahvas olema?


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 02.12.08 20:23
See ilmsel läbimõtlemata väljend jah, jäin isegi korduvalt seda lugema, a idee on mujal. Ja päris üllatav.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 02.12.08 21:06
 Audru kalafarm ootab keskkonnaametnike heakskiitu (http://www.kalev.ee/est/parnu/audru/?news=969877)
Riik hakkab toetama hülgekindlate mõrdade valmistamist (http://www.saarlane.ee/uudised/uudis.asp?newsid=36790&kat=1)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 08.12.08 23:13
ERR.ee: looduskaitsjad tahavad Narva koske osaliselt taastada

http://www.postimees.ee/?id=56305


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Bruno Suvi kirjutas 08.12.08 23:34
Kas siin pole mitte vastuolu? Kui väikesed ka vees on, kes siis peaks kahvas olema?

ee väikesed peaks ikka kahvas, kotis ja potis olema. mõned aastad tagasi ilmus mingis soome kalastusajakirjas artikkel "Suured patta, väikesed tagasi", mida üritasin tõlkida eesti keelde. Ilmselt see ka ürituseks jäi. Aga mõte oligi see, et püük peaks olema valikuline ja nimelt suured kalad tuleks vette tagasi lasta, et ta oma geenid edasi annaks. Samuti annab suur kala tunduvalt rohkem järglasi kui samas kogukaalus väiksemad liigikaaslased.

Kaks lõiku ilmselt jõudsin ära tõlkida. Kahjuks on artikkel kadunud :(

"Suure püügikoormusega kaasneb kalade arvukuse vähenemine ja suuruse kahanemine. Kogenud kalastaja harvendab kannatlikult ja annab suurtele kaladele võimaluse jätkata kasvamist.
Algul teismelisena õpetasin vanaisale, et landiotsa jäänud haug oli sentimeetri võrra alamõõduline ja tuleks lasta tagasi kasvama. Uhkena põhimõtete üle lasin kala tagasi vette, samal ajal vangutas vanaisa pead ja mõtles kas minust kunagi kalameest saab. Paarkümend aastat hiljem jõudsid teadlased arusaamisele: haugi alammõõdul pole mõtet ja see tühistati. Nüüd on mõned arvamusel et haugile tuleks kehtestada ülemmõõt, et liigi vanade isendite geneetika siirduks järglastele. Oh ajad, oh kombed.
Kui kalastajatelt küsida milliseid kalu nad püüda tahavad siis vastus on ilmselge: suuri kalu. kuid mõeldes viisidele kuidas sellist tulemust saavutada, hüppab mõnigi alt ära, sest sellega kaasneb oma püügitavade ja harjumuste muutmine. Peene monofiiliga nakkevõrgud, mootorsaan, mootorpaat, navigaatorid jms liikumist hõlbustavad ja kalapüügi efektiivsust tõstvad seadmed, võimaldavad endisest tõhusamat püüki, mis aga ei väljendu kalade arvukuse ja isendisuuruse kasvus. Tendents on hoopis allamäge.
Mõnes piirkonnas on harrastus ja võrgupüük kasvanud nii, et suured isendid püütakse välja, kui p&v-mist (p&v- püüa ja vabasta, inglise keeles catch & release) ei harrastataks. Ja enamus seda ka ei tee. Soome kalapüügi kultuuri eripära on see, et mida rohkem kala saadakse, seda enam kalal käiakse. Ja kogu saak fileeritakse, isegi kui sellega midagi teha pole.

Võrk või lant

Pürgides kalastuse ja kalavete parandamisele liigub jutt ikkagi võrgupüügi piirangute suunas. Mispeale veekogu haldajal tõusevad kuklakarvad püsti. Teema tõstatab vastakaid tundeid, mis ei vii sihile. Mitmed uuringud näitavad, et võrgu silmasuuruse ja kala alammõõdu tõstmine, tooks kaasa kutseliste ja harrastuskalastajate saagi tõusu. Sellegipoolest levib vana "vahetpole" mõtteviis. Ühe kurva näitena võib tuua rannikumere territooriumi, kus püütakse kala 41mm võrgusilmaga koha. Ligi pool saagist on seetõttu alamõõduline.
Ajad muutuvad ja kalapüügiseadust tuleb vaadelda ehk teise pilgu alt, kui ajal mil se kirjutati. Seaduse mõte on kindlustada kalade võimalikult suur arvukus ja tootlikkus.
Suurimat ohtu kujutavad need kalastajad, kes pikkade võrgujadadega suunavad püügi kindlale kalaliigile. Nende püügivahendite asetamisel ei tunta piire- kiirelt raha nüüd ja kohe, kui ametnikud ei sekkuks.
Kui keegi väidab, et küll kutselised kalurid teavad kuidas veekogusi hallata ja millist püügikoormust nad taluvad, siis mitmed kaitsealused liigid ja vähenev kalade arvukus ümber maakera räägib millestki muust. Kui jutt on oma vorstiviilu paksusest võileival, ununeb kalakarja jätkusuutlikkus kiiresti."


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.12.08 10:53
EPL Iiri sealihast leitud mürk peitub ka Läänemere kalas (http://www.epl.ee/artikkel/451810)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 12.12.08 08:49
Uus hullus — dresseeritud kalad (http://forte.delfi.ee/news/varia/article.php?id=20598627&l=epl)
Kalajäätmetest biodiislit  (http://www.bioneer.ee/bioneer/maailm/Kalaj%C3%A4%C3%A4tmetest_biodiislit.aid-2820)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 12.12.08 08:54
Eesti sai veteavarustest juurde kümmekond uut liiki:
http://www.ilmajaam.ee/?id=57644Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 12.12.08 10:07
Nonii, esimesed jääohvrid saabunud. Kurb.
http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=20609887&categoryID=1727246&ndate=1229068870Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Ago kirjutas 12.12.08 11:28
Väike kalakene http://www.tartupostimees.ee/?id=57738


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 15.12.08 11:12
Veeteedeameti pressiteade: Ilmus „Inglise-eesti meresõnaraamat“

Teisipäeval, 16. detsembril 2008. a algusega kell 14.00 toimub Veeteede Ameti laevaliikluse korraldamise keskuses (Valge tn 3, II k) ”Inglise-eesti meresõnaraamatu” esitlus.

„Inglise-eesti meresõnaraamatu“ on koostanud Veeteede Ameti juures tegutsev merekeele nõukoda. Sõnaraamat on 734-leheküljeline, sisaldab üle 30 000 märksõna ja lisaks sama mahuka eesti-inglise terminiloendi ning arvukalt merenduses kasutatavaid lühendeid. Raamatu lõpus on ka olulisemate rahvusvaheliste merenduskonventsioonide loend.

Veeteede Ameti peadirektori Andrus Maide sõnul on tal hea meel olla nii suure töö valmimise tunnistajaks. “Möödunud sajandi kaheksakümnendatel ilmunud Kulno Olevi “Inglise-eesti-vene meresõnastiku” ja tosinkond aastat tagasi välja antud “Mereleksikoni” kõrval on merekeele nõukoja koostatud „Inglise-eesti meresõnaraamat“ meremeestele ja merendusega seotud inimestele oluline abimees, sest ajaga on nii mõndagi muutunud, koos sellega ka keel. Merenduse keeleks peetakse küll inglise keelt, milleta hakkama ei saa, aga meie oma merekultuuri arengu seisukohalt on oluline ka emakeelse mereterminoloogia olemasolu.”

„Inglise-eesti meresõnaraamatu“ kirjastaja on Eesti Keele Sihtasutus, trükkis AS Pakett, tiraa¸ 1500 eks.

Lähiajal jõuab raamat müügile ka raamatukauplustesse.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 23.12.08 17:30
Alates reedest, 26. detsembrist kehtib Peipsi järvel ja Narva veehoidlal seoses ohtlike jääoludega jäälemineku keeld.

Jäälemineku keelu eesmärk on ennetada õnnetusjuhtumeid ja säästa inimelusid, teatas piirivalve pressiesindaja.

Keeld kehtib jääolude paranemiseni.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 26.12.08 07:48
Masendavad ja mõtlemapanevad faktid pudelijoogivee kohta. Soovitan lõpuni vaadata.
http://www.pullovesi.fi/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 29.12.08 13:47
Kalamees päästis jää alla vajunud autost inimesed (http://www.tartupostimees.ee/?id=62852)
Ruhnlased püüdsid üle pika aja lutsu (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=10888&sec=1)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 29.12.08 13:55
Paljastus 6: Keelatud kalaäri ministri eriloa varjus (http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=77baf141-845b-4ffa-9569-ff3f1a42872d)
Paljastus 7: Reiljani advokaat juhib suurejoonelist kalaäri (http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=d0d34b5f-444b-4e2b-aab6-87057d2663cb)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 29.12.08 21:58
kahjuks on 7. paljastus mittekättesaadav


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 29.12.08 22:08
Link parandatud


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 30.12.08 11:38
PRESSITEADE:

Täna, 30. detsembril kiitis valitsus heaks kalapüügieeskirja määruse muudatused, mille kohaselt täpsustuvad harrastuspüügil kasutatavad püügivahendid ja -viisid ning kalapüügi keeluajad ja -kohad.

Eelnõu täpsustab kahte harrastuspüügivahendi mõistet. Näiteks tohib allveepüügil kuni kolmeharulise harpuuni asemel edaspidi kasutada kuni viieharulist harpuuni. Samuti defineeritakse ja keelustatakse eelnõus tragimine kui mittesäästlik ja ebaeetiline püügiviis. Tragimisel haagitakse kalad sihilikult ilma söödata konksu otsa, kuid kätte saadakse neist suhteliselt väike arv. Samas võivad minema pääsenud kalad saadud vigastuste tõttu hiljem hukkuda.

Siseveekogudes viidi püügivahendite tähistamine samadele alustele, mis meres ja muudes piiriveekogudes juba olemas. See tähendab, et edaspidi tuleb kaluril ka siseveekogudes võrku ja õngejada tähistada avaveepoolses otsas kahe lipuga ja kaldapoolses ühe liputähisega.

Kevadine kalade kudeaegne nakkevõrgukeelu algus siseveekogudes (välja arvatud Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves) ühtlustati haugi püügikeeluaja algusega. Nakkevõrguga püügikeeld neis siseveekogudes algab jääkatte puudumisel 15. märtsist, jääkatte olemasolul aga 1. aprillist ja see kestab kuni 31. maini. Seega tuleb juurde kuni 15 päevane keeld juhul, kui jääkate veekogul alatest 15. märtsist puudub.

Eelnõuga lisatakse vooluveekogude nimekirja Kloostri jõgi, Leisi jõgi, Taaliku peakraav, Sõreda oja, Meriküla oja ja Järveoja, mille suudmest 500 meetrit on meres kalapüük lõheliste rände ajal kudejõgedesse ja kudemisajal keelatud.

Samuti keelatakse kalapüük merel Purtse jõe suudmes 1000 meetri raadiuses aastaringselt. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste uuringud on näidanud, et Purtse jões toimub nii lõhe kui ka meriforelli looduslik sigimine.

Kalapüügieeskirja muudatusettepanekud laekusid harrastuskalastajatelt ja need on läbi arutatud harrastuskalastajaid ühendavate organisatsioonide esindajate, kalavarusid uurivate teadlaste ja Keskkonnainspektsiooniga.

Määruse muudatused jõustuvad kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 30.12.08 12:00
Laeva jõe saneerimine maksab 4,4 miljonit

JÕGEVA, 30. detsember, BNS - Jõgevamaal asuva Emajõe lisajõe Laeva jõe lõigu saneerimistööd kahe paisu rekonstrueerimise ja kalatreppide rajamisega lähevad maksma umbes 4,4 miljonit krooni.

Jõgeva maaparandusbüroo juhataja Ilmar Tupits rääkis BNS-ile, et jõgi puhastatakse koprapaisudest, rajatakse kevadise suurvee jaoks võimalikult suured väljavoolud, korrastatakse kaks Koogi paisu ja rajatakse kalatrepid. Investeeringute kogumaht on 4,4 miljonit krooni, sõltuvalt riigihanke lõpptulemustest.

Laeva jõe ülemjooksu ja Koogi paisude saneerimise keskkonnamõju hindamise aruande on heaks kiitnud Jõgevamaa keskkonnateenistus.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 31.12.08 11:28
Minu arust on see tänavuse aasta kõige tähtsam uudis kalameestele, ausalt öeldes mul võtab isegi käe vabisema :)

Tammide kaladele läbipääsetavaks muutmine saab 300 miljonit

11:25, 31. detsember 2008

TALLINN, 31. detsember, BNS - Keskkonnaministeerium valmistas ette määruse, mille alusel toetab Eesti Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi 2007-2013 perioodi vahenditest 300 miljoni krooniga vooluveekogude ökoloogilise kvaliteedi parandamist.

Kalade rändetakistuste kõrvaldamiseks ja jõgede ökoloogilise seisundi parandamiseks on välja töötatud tehnilised lahendused Kasari, Kunda, Loobu, Mustoja, Ohne, Pirita, Piusa, Pärnu, Vasalemma jõel ning Valgejõel.

See tähendab kokku kümnel jõel paikneva 35 paisu muutmist kaladele läbipääsetavateks. Samuti näeb projekt ette meetmed Esna jõe ökoloogilise seisundi parandamiseks ja Emajõe vanajõgede suudmete avamiseks.

Kaladele läbipääsu avamisel või selle parandamisel antakse toetust kalade sigimis- ja noorjärkude kasvualade renoveerimisele ning uute rajamisele, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamisele ja jõkke varisenud puude eemaldamisele, koprapaisude likvideerimisele, setete eemaldamisele voolusängist koos settebasseinide rajamisega, kariloomade jootmiskohtade rajamisele, truupide ja sildade ehitamisele või rekonstrueerimisele, paisude likvideerimisele, soodisuudmete avamisele.

Tegevuste abikõlblikkuse periood on 1. jaanuarist 2009 kuni 31. augustini 2015.

Keskkonnaministeerium ootab suurele kooskõlastusringile saadetud määruse eelnõule kooskõlastusi ministeeriumitelt, Eesti Linnade Liidult, Eesti Maaomavalitsuste Liidult, Eesti Vee-ettevõtete Liidult ja Eesti Veeühingult 7. jaanuarini.

Riik on varem siirdekalade elupaikadena tuntud mitmete jõgede ökoloogilise seisundi parandamiseks läbi viinud keskkonnamõju hindamised (KMH). Keskkonnaeksperdid on suures osas soovitanud jõgedest inimtekkeliste tammide eemaldamist ja looduslike vooluveesängide taastamist, aga samuti kalatreppide rajamist.

Samas on paisuomanikest eraisikud ja ettevõtted riigi ja Euroopa Liidu kavale tammid lammutada vastuseisu avaldanud. Nii kaebas näiteks AS Maru kohtusse keskkonnaministri käskkirja, millega minister kiitis heaks Pärnu jõe KMH, milles leiti, et Sindi pais oleks parem lammutada.

AS-i Maru eesmärk on nii Sindi kui Loobu jõel asuval Joaveski paisul hüdroelektri tootmine.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 05.01.09 16:03
Pärnu jõe jää kalameest veel ei kanna (http://www.parnupostimees.ee/?id=64217)
Talve külmarekordi teinud öö asus Emajõge kaanetama (http://www.tartupostimees.ee/?id=65151)
Uljastele oodatakse võistlema talikalapüügis (http://www.sportnet.ee/artikkel/79256)
Video: Poola kalamehed said ussikeste-automaadi  (http://www.elu24.ee/?id=64695)
Vääriskalal oli hea aasta (Harju Elu) (http://www.greengate.ee/index.php?page=4&id=6807)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 06.01.09 08:35
http://forte.delfi.ee/news/teadus/article.php?id=20803205&l=fplink
Suurvesi tõi lõhed harjumaa jõgedesse kudema...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 09.01.09 10:53
Saabubud talv meelitas kalamehed jääle...
http://www.parnupostimees.ee/?id=66912


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.01.09 11:51
Suvemuhulane süüdistab Lõetsa rahvast röövpüügis (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=11061&sec=1)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 09.01.09 15:19
Eile päeval teatati päästekeskusele terviserikkega kalamehest Võrtsjärvel, kes toodi päästjate abiga kaldale ja anti kiirabi hoole alla.

8. jaanuaril kell 11.38 teatati, et Rannu vallas Tamme küla piirkonnas on paari kilomeetri kaugusel kaldast kalameest tabanud terviserike, teatas Lõuna-Eesti päästekeskuse pressiesindaja.

Kohale saabunud päästjad tõid teise kalamehe ja tema mootorsaani abil hätta jäänud mehe kaldale ning andsid kiirabi hoole alla.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.01.09 20:46
Piirivalve keelas taas Peipsi jääle mineku (http://www.epl.ee/artikkel/454588)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 14.01.09 10:31
Kajakat ei kanna, kalameest aga küll (http://www.tartupostimees.ee/?id=68599)
Võrtsjärve jää veel kannab (http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=68656)
Kalurid: piirivalve keelab jäälemineku liiga kergekäeliselt  (http://uudised.err.ee/index.php?06150945)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: puhh kirjutas 17.01.09 22:45
http://www.epl.ee/artikkel/455359
Veerohkus täitis Eesti jõed noorte lõhede ja forellidega


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: topsu kirjutas 20.01.09 12:41
http://www.parnupostimees.ee/?id=71466
Pärnu lahes elab hämmastavaid kalu


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 28.01.09 07:19
kelgutuuningud (http://www.eralehti.fi/ajankohtaista/aanesta-paras-pilkkikelkka.aspx)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 28.01.09 08:30
Tõukekelkudest (http://publik.delfi.ee/news/mitmesugust/article.php?id=21022642&l=wpublik)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 28.01.09 11:16
Angerjad murravad kaluritele truudust (http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=72443)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 28.01.09 13:19
Päris huvitav, google merekaardid võiks päris hea toode olla. Earth väga ei häiri.
Google Ocean võimaldab sukelduda vee alla (http://forte.delfi.ee/news/digi/article.php?id=21031480&l=wforte)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 29.01.09 09:04
Piirivalve hoiatab kehvade jääolude eest veekogudel  (http://www.epl.ee/artikkel/456853)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 30.01.09 15:12
Kalamehed sülitavad riigipiiri peale  (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=21065726)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 02.02.09 09:00
Kohafarmi detailplaneering võeti vastu  (http://www.parnupostimees.ee/?id=76174)
Valge kala hinnatõus jätkus  (http://www.maaleht.ee/2009/01/31/hinnainfo/4765-valge-kala-hinnatous-jatkus)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 03.02.09 20:29
nupujõgi vajab nüüd kaitset   http://www.tartupostimees.ee/?id=77264


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 04.02.09 09:09
pärnukandis kelgutamas (http://www.parnupostimees.ee/?id=77704)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 05.02.09 17:01
Vabatahtlikud hakkavad tegelema mere- ja järvepäästega (http://www.postimees.ee/?id=78481)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 06.02.09 10:05
OS: Kuremaal räägiti kobrastest (http://www.omasaar.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=11557&sec=1)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 06.02.09 17:33
Pärnu Postimees:  Tirgutajad ajavad kaluritel harja punaseks (http://www.parnupostimees.ee/?id=78968)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 07.02.09 20:19
Karm see lätlasest harrastaukalamehe elu. Kaastunne.
http://www.postimees.ee/?id=79423


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: soogert kirjutas 09.02.09 15:28
Ülijämeda kõhuga koha:
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=79980


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 10.02.09 23:07
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=21185809


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 18.02.09 15:22
Kalastajad põhjustavad piirivalvuritele ühe enam peavalu (http://uudised.err.ee/index.php?06154280)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 19.02.09 14:38
Aivai! Häbi-häbi.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=21306665


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 20.02.09 15:20
http://www.epl.ee/artikkel/459627
Pärnumaal 3 km ebaseadsulikku nakkevõrku


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 20.02.09 15:21
Kalurite pisibuss vajus Pärnu lahel jääauku
http://www.epl.ee/artikkel/459608


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 21.02.09 19:01
kurb juhtum vajaks  ka tähelepanu  http://www.tartupostimees.ee/?id=84301


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 23.02.09 08:13
Nasva jões mitu tonni särge ja ahvenat surnud

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=21367295


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 27.02.09 17:34
harrastajad vs kutselised: http://www.parnupostimees.ee/?id=87529


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 06.03.09 08:38
Riik kaalub kihnlaste hülgeküttimise lube (http://www.parnupostimees.ee/?id=90543)
Saaremaa kalatöötlejate arvates on kala meres piisavalt  (http://www.kalev.ee/est/saare/?news=984003)
Psühhedeelne kala osutus uueks liigiks (http://forte.delfi.ee/news/teadus/article.php?id=21471359&l=fplead)
Ärimees sai nädala kala kõhus ligunenud telefoni tagasi  (http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=318039&utm_source=category:all&utm_medium=rss&utm_campaign=articles)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ain017 kirjutas 06.03.09 10:15
http://www.elu24.ee/?id=90705    ... et ärge segage,kui kala hästi võtab .


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 09.03.09 12:42
"Siin ei ole kala!" (http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=319090&utm_source=category:all&utm_medium=rss&utm_campaign=articles)
"Külmarohuks on kaasas jääpuur — 10 auku teed ära ja pea aurab!" (http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=319091&utm_source=category:all&utm_medium=rss&utm_campaign=articles)
Kalamehi kontrollides tabati elamisloata õngitseja  (http://www.epl.ee/artikkel/461399)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 11.03.09 10:00
Sindi paisu teema Pärnu Postimehes jätkub.
Solli-vana on mu kunagine füüsikaõpetaja. Kõva kalamees ja voblerite meister juba sügaval nõuka-ajal.

http://www.parnupostimees.ee/?id=92581Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 19.03.09 08:44
Linnahalli naabruses plaanitakse juba aprillis tööle panna kalaturg  (http://www.epl.ee/artikkel/462554)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: puhh kirjutas 19.03.09 09:45
 Riik loobub justiitsministri survel ligi poolest oma territooriumist (http://www.postimees.ee/?id=96145)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 19.03.09 12:07
Seadusloojatest ka midagi:

Riigikogu võttis 77 poolthäälega vastu veeseaduse muutmise seaduse (405 SE). Seadusega sätestatakse ka vee erikasutusloa omandamise tähtajad paisu omanikule või valdajale. Paisu omanik või valdaja, kelle paisu otstarve ei ole hüdroenergia kasutamine ja kes ei ole käesoleva seaduse kehtivuse ajal omanud vee erikasutusluba, peab vee erikasutusloa omandama hiljemalt 2012. aasta 1. jaanuariks. Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kinnitatud veekogule või selle lõigule ehitatud paisu omanik või valdaja, kelle paisu otstarve ei ole hüdroenergia kasutamine, peab vee erikasutusloa omandama 2010. aasta 1. jaanuariks.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Poolik kirjutas 21.03.09 20:25
Peipsi jää veel kannab ;-D
http://www.tartupostimees.ee/?id=97217


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 23.03.09 07:57
Nasval särg juba sees.

Meie Maa: Õngitsejad juba alustasid  (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=28919)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 24.03.09 09:55
Tartu Postimees/Sakala: Võrtsjärve hapnikuvarude kahanemine ohustab angerjaid (http://www.tartupostimees.ee/?id=97665)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 26.03.09 10:08
Röövpüüdjate võrgud lähevad muuseumi:
http://www.epl.ee/artikkel/463364


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 26.03.09 16:57
Virumaa Teataja: Keskkonnaministeerium tahab Kunda paisud lammutada (http://www.virumaateataja.ee/?id=99093)


Pealkiri: Sindi paisu saaga jätkub
Postitas: Janno kirjutas 30.03.09 11:14
 Rahvakoosolekul räägitakse Sindi paisu tulevikust:

http://www.parnupostimees.ee/?id=99745Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 31.03.09 00:34
KKI kiusab lapsetapjaid
http://www.parnupostimees.ee/?id=100559Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Meelis 'HrKala' kirjutas 03.04.09 14:34
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=22638279 Ei tasu enam autoga jääle ronida.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 07.04.09 11:28
http://www.epl.ee/artikkel/464644 ei tasu enam üldse jääle ronida!


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 07.04.09 22:28
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=103578  püüda saab veelPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 08.04.09 10:01
Postimees: Ihaste luhta läbis värvitud vesi (http://www.tartupostimees.ee/?id=104329)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 13.04.09 10:14
Narva-Jõesuu kalurid said loa müüa kala paadist (http://uudised.err.ee/index.php?06161031)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 14.04.09 16:06
Kalamehed himustasid kudevat särge
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=22817069


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 14.04.09 16:53
Kalastajad võetakse rangema kontrolli alla  (http://www.epl.ee/artikkel/465392)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 14.04.09 19:48
 PM: Teadlased arvutasid Jägala joa väärtuse rahasse ümber  (http://www.tallinnapostimees.ee/?id=106859)

Minu arust ülioline temaatika. Ühed tegelased tahavad Jägala joa pealt vett hakata suunama vanasse hüdrojaama ja kui nad selle käima panevad, siis võib loodus allpool koske, kaasaarvatud seal kärestikuosas elav jõeforell (ja vist ka harjus) kannatada.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 14.04.09 21:03
takka järgi vaatamiseks http://www.tartupostimees.ee/?id=101865


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.04.09 08:49
Röövpüüdja hüppas jopest ja saabastest välja  (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=29320)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 15.04.09 10:29
kuidas hunt sabaga kalu pyydis, http://publik.delfi.ee/news/kuum/article.php?id=22830135Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 15.04.09 16:02
Rootsi kaluri võrku sattus Läänemeres üliharuldane kala
http://www.epl.ee/artikkel/465521


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.04.09 17:08
Eestlane sööb aastas vaid 20 kilogrammi kalatooteid (http://www.tarbija24.ee/?id=107194)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 16.04.09 08:22
eluke läheb edasi aina paremaks   http://www.tartupostimees.ee/?id=107490Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 16.04.09 09:31
Narva lahel uppus kummuli läinud paadis mees  (http://www.epl.ee/artikkel/465600)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 16.04.09 11:02
Einoh, mida kõike ette ei tule ...
http://publik.delfi.ee/news/kuum/article.php?id=22830135&l=wmajandus


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 16.04.09 14:04
Pressiteade 16.04.2009

Emajõe äärde plaanitakse tanklaga paadisadamat Linnavalitsuse istungil kiideti heaks Tartu Sõpruse silla paadisadama detailplaneeringu eskiislahendus, millega kavandab linn Emajõe äärsele alale uut paadisadamat ning veesõidukite tanklat.

Planeeritava ala pindala moodustab ligikaudu 4,5 hektarit ning asub Karlova linnaosas Emajõe äärsel alal Sõpruse silla vahetus läheduses. Planeeringu koostamise eesmärk on maa-alale paadisadama ning veesõidukite tankla kavandamine.

Eskiislahenduse järgi on alale määratud ehitusõigus kuni 40-le alusele mõeldud paadisadama, maksimaalselt 250 m²-se sadamahoone ning kuni 150 m² -se ehitusaluse pindalaga tanklarajatise püstitamiseks.

Juurdepääs sadamale ja tanklale on planeeritud mööda Rebase tänavat ja nende teenindamiseks on ette nähtud 14 parkimiskohta.

Abilinnapea Margus Hanson selgitas, et algupäraselt plaaniti tanklat ehitada otse Sõpruse silla alla, et ka autodel oleks tanklale kerge ligipääs, kuid keskkonna- ja liiklusspetsialistid ei olnud sellega nõus.

"Eskiisi järgi tuleks nüüd tankla hoopis Rebase tänava lõppu, et ka autod seal tankida saaks, sest ilmselt ainult paatide teenindamine ennast ära ei tasuks," märkis Hanson.

Detailplaneeringu koostaja on Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ. Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond korraldab detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu 23. aprillil 2009. a kell 15:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruumis.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 17.04.09 12:45
Video: Neptun õnnistab Emajõel  (http://www.tartupostimees.ee/?id=108258)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 20.04.09 12:56
Lämmijärvel uppus paadiõnnetuses mees (http://www.tartupostimees.ee/?id=109064)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 05.05.09 08:10
Sakala: Kauplus sai vähimüügi eest hoiatada

 (http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=114697)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 06.05.09 08:31
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=113839


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 07.05.09 08:24
http://www.tartupostimees.ee/?id=115020


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 07.05.09 08:28
http://www.tartupostimees.ee/?id=115968


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 20.05.09 21:51
http://www.epl.ee/artikkel/469071


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 28.05.09 01:07
http://www.parnupostimees.ee/?id=124671 me hakkame siin suvepealinnas varsti kalakasvatama


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 28.05.09 12:51
Korrakaitsjad tõrjusid kudemiskohalt röövpüüdjate horde (http://www.tartupostimees.ee/?id=124839)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vallikas kirjutas 29.05.09 09:12
Meie Maa: KIKi rahaga taastatud koelmust on saanud kalade surmalõks (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=30031)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 08.06.09 16:04
Kalamees püüdis Pärnu jõest piraka haugi http://www.parnupostimees.ee/?id=128824


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 11.06.09 08:28
teada on nüüd paar elektriga püüdjat  http://www.tartupostimees.ee/?id=129710  mis on hea ju


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 15.06.09 00:40
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=333617


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 17.06.09 23:08
takkajärgi info  http://www.tartupostimees.ee/?id=127033


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 25.06.09 12:16
midagi tasuta ka http://www.tartupostimees.ee/?id=133808


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 27.06.09 12:39
Sõda kormoranidega läks lahti, esimesed munad said õlitatud (http://www.epl.ee/artikkel/472162)
Eesti püütuim kala on endiselt räim (http://www.postimees.ee/?id=133928)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 30.06.09 23:44
koha kasvatusega pärnus kisub hapuks  http://www.ap3.ee/Default2.aspx?ArticleID=e4453a53-b186-47c2-948c-679af50d4e81&open=sec


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 01.07.09 01:50
Noormees püüdis piraka kala http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=136512


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 01.07.09 09:04
Noormees püüdis piraka kala http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=136512
pädev reporter tundub olevat - "takerdus õnge otsa"


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 01.07.09 12:08
Eestisse on jõudnud uus nuhtluselukas: vähikatku levitav signaalvähk (http://www.epl.ee/artikkel/472453)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 05.07.09 20:39
kala on igaspool http://www.tallinnapostimees.ee/?id=138141


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 09.07.09 09:14
Inimene kormoranide vastu ei saa (http://www.epl.ee/artikkel/473049)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 13.07.09 16:29
Narva veehoidlal alustati eetevalmistusi ujuvsaare paisust läbilaskmiseks. (http://www.kalev.ee/est/idaviru/?news=988020&category=46&Narva-veehoidlal-alustati-ettevalmistusi-ujuvsaare-paisust-labilaskmiseks)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: topsu kirjutas 13.07.09 16:34
Tondisaarelt Kormoranid kadunud (http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=141348)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.07.09 14:11
8-kiloseid kohasid nimetatakse juba koletisteks...
Harpuun lõpetas «koletiskala» terrori (http://www.elu24.ee/?id=141742)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Olavi kirjutas 17.07.09 15:28
Pede ja Põltsamaa jõel risu paadiliiklust takistamas:

http://www.rmk.ee/press/uudised/uudised-2009/liiklemine-alam-pedja-looduskaitseala-veeteel-on-raskendatud


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 22.07.09 18:47
Keskkonna rikkumiste registri eesotsas kalamehed http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskkonna-rikkumiste-registri-eesotsas-kalamehed.d?id=24708951


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 22.07.09 18:49
Eelmine postitus läks veits nihu

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskkonna-rikkumiste-registri-eesotsas-kalamehed.d?id=24708951


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ain017 kirjutas 22.07.09 21:50
.....et siis on asi niikaugel, et saame teada, kuidas ja kuhu angerjat lastakse: http://www.tartupostimees.ee/?id=144232


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 01.08.09 23:13
Läti laseb oma reoveel Eestisse voolata http://uudised.err.ee/index.php?06172725


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 14.08.09 10:48
Uss paadis!

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peas-tagus-et-uss-on-paadis-moistus-jooksis-kinni-.d?id=25106301


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 23.08.09 09:25
http://www.epl.ee/artikkel/476116


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 25.08.09 14:50
Keskkonnainspektsioon teeb Euroopa Liidu toel tiigrihüppe http://www.kik.ee/?op=body&id=2&art=315


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 27.08.09 09:00
http://www.postimees.ee/?id=156731


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 01.09.09 11:32
Torm tõi Ristna randa suure mõõkkala:

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/torm-toi-ristna-randa-suure-mookkala.d?id=25406763&l=fplead


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 02.09.09 10:01
http://www.ilmajaam.ee/?id=158895Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 02.09.09 10:01
Mees kadus Paunküla veehoidlasse

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/article.php?id=25440447&l=fpleadPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 04.09.09 17:39
Tea,  kas see torn ka kuuni ulatub, et iga käänu ja sopi taha näeks...
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/vortsjarve-roovpuudjaid-hakatakse-tornist-jalgima.d?id=25491113


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 08.09.09 08:22
EPL:Elektrimootoriga paadiga võib taas kalale põristada (http://www.epl.ee/artikkel/477345)

Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: puhh kirjutas 08.09.09 10:38
http://www.epl.ee/artikkel/477382
ühe korra on sama tiim selle võistluse juba võitnud
eelmine aasta jäid teiseks
kolmel võistlusel järjest poodiumil
pole paha! :)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 11.09.09 01:23
EL toel paranevad kalade rändevõimalused http://www.envir.ee/1101305


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 12.09.09 10:33
http://www.parnupostimees.ee/?id=162913


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 12.09.09 10:38
palju õnne kalamehele  http://www.postimees.ee/?id=162869


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 13.09.09 17:57
Lõppenud vähipüügihooajal avastati ebaseaduslikke püügivahendeid ja tabati mitu röövpüüdjat http://www.kki.ee/index.php?id=155975


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Aldo Tatter kirjutas 15.09.09 12:15
Paadiõnnetusest pääsenu: suurim lollus on minna merele päästevestita (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=31644)

Loodan, et see artikkel kallutab inimesi rohkem päästeveste kasutama.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 15.09.09 15:22
EPL: Narva-Jõesuu silmuralli sunnib kalu kuival roomama (http://www.epl.ee/artikkel/477948)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 17.09.09 08:17
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=164313


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 28.09.09 18:21
ELFi merekoristuspäev Tabasalus http://www.elfond.ee/et/uudised/27-mereuudis/836-elfi-merekoristuspaeev-tabasalus


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 07.10.09 10:20
 kontroll hakkab http://www.postimees.ee/?id=172230


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 09.10.09 21:43
Pole küll ajaleheartikkel, aga lugeda vast kannatab sellegipoolest http://www.varrak.ee/product/6262/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 15.10.09 21:49
häda kui vett palju . häda kui vähe http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=350626


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 20.10.09 22:13
meil on parem kalapüüdes tukastada http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=351480&q=kala


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 22.10.09 11:02
Californias leiti rannalt suur sinivaal - päris suur ikka kohe!
http://www.postimees.ee/?id=178445


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 23.10.09 08:49
Mida kõike Albatros ei söö.
http://www.chrisjordan.com/current_set2.php?id=11


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 23.10.09 08:53
Üheksa kuuga on kirja pandud ligi kolm tuhat keskkonnarikkumist


Keskkonnainspektsioon (KI) registreeris tänavu üheksa kuuga ligi kolm tuhat keskkonnarikkumist. Endiselt on kõige rohkem rikkumisi kalapüügivaldkonnas, suurim keskkonnakahju tuleb aga metsavaldkonnast.


Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on rikkumiste koguarv mõnevõrra suurenenud. Kui 2008. aastal registreeriti üheksa kuuga 2879 seadusrikkumist, siis tänavu oli neid 2987.


Ülekaalukalt on enim kalapüügiga seotud rikkumisi: kõigi maakondade peale kokku 1920. Kõige rohkem – 476 juhtumit – täheldati püügirikkumisi Tartumaal; lõviosa sellest langeb Peipsi ja Lämmijärve arvele.


Arvukamalt eirati õigusakte veel jäätmevaldkonnas ning ranna- ja kaldakaitses: vastavalt 231 ja 225 juhtu, mõnevõrra vähem kui mullu (vastavalt 359 ja 272). Varasemast rohkem on rikutud maapõueseadust; seda saab seletada tugevnenud kontrolliga. Möödunud aastal oli rikkumisi kolm, tänavu 15. Maapõueseaduse nõuete eiramisega tekitatud kahju suuruseks on hinnatud 35,1 miljonit krooni.


Suurim keskkonnakahju ehk 222,6 miljonit krooni on seotud metsaõigusnormide rikkumistega. Osa sellest hõlmavad ebaseaduslikud raied, kuid põhiline kahjusumma 222,1 miljonit krooni tuleb metsapõlengutest. Ainuüksi Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal 2008. aastal toimunud põlengu kahjudeks arvestati 133,5 miljonit krooni. Kuna kahjud hinnati sel aastal, siis kajastuvad need tänavuse aasta statistikas.


Keskkonnarikkumiste eest on trahvitud kokku 1555 isikut, sealhulgas 154 juriidilist ja 1401 füüsilist isikut. Trahvisumma on ühtekokku 2 952 960 krooni. Peale selle on trahvitud hoiatusmenetluse korras 85 isikut summas 19 210 krooni ning 86 isikule on tehtud suuline hoiatus.


KI


allikas http://www.loodusajakiri.ee


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Meelis 'HrKala' kirjutas 26.10.09 09:30
Kuidagi vähe rikkumisi,(loe vahele jäämisi) 2987 rikkumist (vahele jäämist) aastas, see on 8,1835 rikkumist päevas, meil on 15 maakonda, seega 0,5455 rikkumis päevas maakonna kohta. Ja kalapüügis on see number ainult 0,3506. Ehk et igas maakonnas saadakse iga kolme päevatagant kätte üks kalapüügieeskirjade rikkuja. Kuidagi vähe, kuratlikult vähe.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 08.11.09 12:04
patused kalastajad http://www.epl.ee/artikkel/482069


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 13.11.09 08:07
Teadlased julgustavad rohkem kala sööma
http://www.tarbija24.ee/?id=187525


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 13.11.09 08:32


Loodusmuuseumis näeb kalafotosid
Tallinnas Eesti loodusmuuseumis (Tallinna, Lai 29a) avati kolmapäeval näitus „Eesti kalad”.
Muuseumi zooloog loodusfotograaf Tiit Hunt on aastate jooksul üles pildistanud pea kõik Eesti vetes elavad kalaliigid. Pika töö tulemuseks on ainulaadsed fotod ligi kuuekümnest kalaliigist nende loomulikus keskkonnas. Näitusel saab näha nii Eesti veekogudes laialt levinud kalu kui ka põnevaid liike, kellega tavaelus peaaegu kunagi kokku ei satu.
Tasub rõhutada, et tegemist ei ole tavapärase loodusfotograafiaga: lisaks paeluvatele mustritele, värvidele ja ilmetele on kalad piltidel selgete liigimääramistunnustega, näitusel väljapandu on osa suuremast Eesti vee-elustikku kirjeldavast projektist. Muuseumi hoovis asuvas võrgukuuris saab vaadata ka kalapüügivahendeid.
Eesti loodusmuuseum on lahti kolmapäevast pühapäevani 10–17.
Eesti loodusmuuseum


allikas : http://www.loodusajakiri.ee


Pealkiri: Kuldkalake Sindi paisus
Postitas: Janno kirjutas 17.11.09 11:53
Kuldkalake Sindi paisus: Riik pakub erafirmale 18,5 miljonit krooni, kuid see ajab sõrad vastu:

http://www.kv.ee/?act=article.view&article_id=5324


Pealkiri: Re: Kuldkalake Sindi paisus
Postitas: Heigo 'niru' Kraav kirjutas 17.11.09 22:13
Kuldkalake Sindi paisus: Riik pakub erafirmale 18,5 miljonit krooni, kuid see ajab sõrad vastu:

http://www.kv.ee/?act=article.view&article_id=5324

Selles kollase pealkirjaga artiklis hämmastas mind ainsana keskkonnaministeeriumi kartus, et eraettevõte ei suuda rajada töötavat kalatreppi. Ei ole mina oma elus veel ühtegi valitsusasutuse ametnikku kelluga müüri ladumas või labidaga asfaldiauke lappimas näinud - kõik tööd on eraettevõtete käest tellitud.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 24.11.09 09:45
http://www.tartupostimees.ee/?id=192040


Pealkiri: Hans Soll: Otsustav pööre Sindi paisul on meie ainus võimalus
Postitas: Janno kirjutas 25.11.09 13:12
mu vana füüsikaõpetaja ei jäta jonni... tubli!

Hans Soll: Otsustav pööre Sindi paisul on meie ainus võimalus:
http://www.parnupostimees.ee/?id=192609


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: otse kirjutas 25.11.09 13:59
Korralik triangel käib selle paisuga a loodame parimat.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Heigo 'niru' Kraav kirjutas 26.11.09 09:14
Riigil oleks siin kasutada üks trump - sundvõõrandamine. Selle abil on nii mõnigi pilli lõhki puhunud ettevõtja lõpuks saanud kordades vähem hüvitist, kui algselt pakutud. Näiteks teedeehituses reaalselt rakendust leidnud kaasused. Ainus häda on selles, et aega napib. Sundvõõrandamist vaidlustades on võimalik see 3 aastat vabalt kohtuuksi kulutada. Tekib küsimus, et kus ministeerium siiamaani oli? Mitte eile ei astunud me euroliitu.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 30.11.09 07:35
Keskkonnaamet hakkab väljastama uusi kalastamisõigusi:
http://www.postimees.ee/?id=194453


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 30.11.09 23:28
läheb kohe rebimiseks http://www.postimees.ee/?id=195031


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 01.12.09 10:23
läheb kohe rebimiseks http://www.postimees.ee/?id=195031

On jah rebimine. See pagana keskonnaserver on selline juust, et sinna saab vist korraga vaid 2 inimest sisse logida, igatahes mul pole õnnestunud poole tunni jooksul sinna sisse saada. IT-riik krt!


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 01.12.09 11:14
Rebitigi: Kalamehed seisid öö läbi kalastuskaartide sabas

http://www.tallinnapostimees.ee/?id=195148


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 01.12.09 14:02
Eesti firma paneb arvutid kalu kasvatama:
http://www.e24.ee/?id=195235


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 01.12.09 20:41
pealinna kipperid kolige heade mõtete linna http://www.tallinnapostimees.ee/?id=195168


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 02.12.09 07:45
Säristame hoolega, et saaks jõelõigud puhtaks!

http://www.tallinnapostimees.ee/?id=195323


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 03.12.09 00:38
veikse vihjena: see aparaadi-info jõudis KKI-ni Nupuklubi ja LEKKi koostöös.
vat nii.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 03.12.09 23:09
http://uudised.err.ee/index.php?06186721


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 04.12.09 10:44
Määrati kindlaks 2010. a Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve kalapüügivõimalused  http://www.envir.ee/1105004


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 06.12.09 21:29
Seekord siis selline saak kki'l http://www.parnupostimees.ee/?id=197118


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 09.12.09 07:59
Lõhed tulevad mühinal jõgedesse tagasi

http://www.epl.ee/artikkel/484366


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 10.12.09 08:17
  paadimaksu suurus paigas http://www.tallinnapostimees.ee/?id=198935


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Heigo 'niru' Kraav kirjutas 11.12.09 10:53
  paadimaksu suurus paigas http://www.tallinnapostimees.ee/?id=198935

Pakun 500 krooni eest kõigile Tallinnas elavatele paadiomanikele võimaluse registreerida oma väikelaev minu nimele:D Headele tuttavatele on teenus tasuta:D

Omavahel öeldes on odavam ja kiirem enda elukoht hoopis minu korterisse registreerida. Seda ma pakun tasuta kõigile:D


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 12.12.09 23:07
http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=32559


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 15.12.09 16:26
Jäälemineku keeld: Narva veehoidlal, Peipsi järvel, Pihkva järvel ja Lämmijärvel
http://www.ilmajaam.ee/?id=201198


Pealkiri: Sindi paisu saaga jätkub:
Postitas: Janno kirjutas 17.12.09 10:49
Hans Soll: Sindi paisu koosolek lükkub jaanuarisse : http://www.parnupostimees.ee/?id=201994


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 17.12.09 15:33
pole küll ajaleht aga kalamees võiks seda vaatamas käija http://loodusmuuseum.dyndns.org/testsite2/?q=et/node/236


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 18.12.09 11:53
Lämmile võib juba minna, jääd 15 cm:
http://www.pv.ee/index.php?page=447


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 21.12.09 15:36
Homsest (alates 22.12.2009) võib minna Peipsi järve jääle:
 
http://www.tartupostimees.ee/?id=203508


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 21.12.09 23:18
kõikvõimas internet http://www.tallinnapostimees.ee/?id=203720


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 29.12.09 08:18
Piirivalve: tuhandetel kalameestel hoitakse Peipsil ööpäev läbi silma peal
http://www.epl.ee/artikkel/485597


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 29.12.09 11:53
Jääpüük Pärnu lahel kogub hoogu
http://www.parnupostimees.ee/?id=205675


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 04.01.10 09:46
Miks Pärnu lahel nii palju lätlasi käib?
http://www.parnupostimees.ee/?id=207354


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 04.01.10 14:52
Piirivalve lubab Peipsile saanide ja karakattidega
http://www.tartupostimees.ee/?id=207465


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 05.01.10 08:41
kolm uppus vähem http://www.postimees.ee/?id=207711


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 05.01.10 16:17
Postimees: Väikesel järvel haaras sikuskat 14,4-kilone haug (http://www.tartupostimees.ee/?id=207852)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 08.01.10 08:00
Lätlased teenivad Eestis kala püüdes elatist
http://www.postimees.ee/?id=209244


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 10.01.10 13:15
Uljaste triibuvõistluse videoklip TV3-st
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tv3-mutantahvenajaht-uljastel.d?id=28400207


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 12.01.10 14:37
Minge kalale! Võrtsjärves kalu jagub:

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/minge-kalale-vortsjarves-kalu-jagub.d?id=28448755


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 15.01.10 14:50
Harrastajad püüdsid mullu ligi 15 000 jõevähki

http://www.postimees.ee/?id=212238


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 18.01.10 15:22
kalastamine Korea moodi

http://www.postimees.ee/?id=213219


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 18.01.10 16:15
Millist kala süüa ja millist mitte

http://www.maaleht.ee/news/tarbija/tarbijauudised/millist-kala-suua-ja-millist-mitte.d?id=28580959


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 18.01.10 21:19
uudises olev kummipaat 87 inimesega on märkimist väärt (vist?) http://www.postimees.ee/?id=212109


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 19.01.10 21:33
Võrtsjärve kalavarude seisundi ja haldamissoovituste 2009. aasta aruanne http://www.trykised.envir.ee/files/1277.pdf


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 20.01.10 08:55
Lugesin diagonaalis läbi selle võrtsu loo. Polnud üldse teadlik, et võrtsus on tint olemas ja arvukus muudkui tõuseb. Kas keegi on veel samaloll old, kui ma või keegi kogu aeg teadnud, et tint võrtsus olemas?


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 22.01.10 12:02
Pärnu meestelt võeti 100 000 krooni eest kalu

http://www.postimees.ee/?id=215183


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 01.02.10 20:50
http://www.tartupostimees.ee/?id=219129


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 01.02.10 20:58
kus kuidas  püüda kala peipsist  http://www.tartupostimees.ee/?id=219145


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 02.02.10 14:33
Vot kus on ikka venelastel seda leiutamise lusti. Selliseid alussashiisid võiks keegi Eestis lausa tootma hakata. Saaks kenaste Peipsil käia. Kahjuks on selline värk vaid tagaveolistele sobilik, aga kust sellised võtta. Vaid bemmid ja mresud ongi jäänud sellisteks.
http://uudised.ekspressauto.ee/news/auto/article.php?id=28838537


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 02.02.10 16:22
TV3 Raport 02.02.10 2:55-09:55  (http://www.tv3.ee/online?clipid=225839) - Kontrollid Peipsi järvelPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 03.02.10 11:57
Salaküttide, reostajate ja röövpüüdjate päevad loetud? (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/salakuttide-reostajate-ja-roovpuudjate-paevad-loetud.d?id=28922109)
Vaevalt küll.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 09.02.10 08:15
Kõige hullemini võib minna kaladel Lääne-Eesti veekogudes (http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/koige-hullemini-voib-minna-kaladel-laane-eesti-veekogudes.d?id=29027087)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Habe kirjutas 09.02.10 10:35
Veel talve mõjust (http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/kalad-hadas-veealused-kaadrid-hapnikunaljas-kaladest-klooga-jarves.d?id=29038465)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 09.02.10 15:35
Kohalikud inimesed saavad aidata ummuksisse jäänud kalu

http://www.ilmajaam.ee/?id=222547

Labidad kätte ja ...


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 11.02.10 13:10
Tegevuskava jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks 2009. a. http://www.trykised.envir.ee/files/1275.pdf


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 12.02.10 10:08
Sellest artiklist saab lugeda, et ummuksisse jäämine parandab järve üldist seisundit. http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=11331


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 15.02.10 16:44
Vot kus on ikka venelastel seda leiutamise lusti. Selliseid alussashiisid võiks keegi Eestis lausa tootma hakata. Saaks kenaste Peipsil käia. Kahjuks on selline värk vaid tagaveolistele sobilik, aga kust sellised võtta. Vaid bemmid ja mresud ongi jäänud sellisteks.
http://uudised.ekspressauto.ee/news/auto/article.php?id=28838537

Idanaabril jagub jätkuvalt leiutajaid.
http://uudised.ekspressauto.ee/news/auto/article.php?id=29154445
See mudel tundub etem olema sellest karakatitsast.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 16.02.10 08:27
Õiguskantsler soovitas kalastuskaartide jagamise korda muuta

http://www.tallinnapostimees.ee/?id=225192Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 17.02.10 11:57
EPL: Silmupüüdjad võeti pettuste pärast vahele (http://www.epl.ee/artikkel/488096)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 17.02.10 12:07
Kahes Pärnumaa järves on hapnikusisaldus kriitiline http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=11356Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 17.02.10 12:28
Keskkonnainspektsiooni Põhja regioon ja Põhja Prefektuur sõlmisid keskkonnaalase järelevalve tõhustamiseks koostööleppe http://www.kki.ee/?id=156298Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 18.02.10 14:46
Postimees: Võrtsjärve hapnikuvarud kahanevad kiiresti (http://www.tartupostimees.ee/?id=226639)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 24.02.10 06:29
Soome hesburger kett üritab hakata pakkuma latikast sööke
http://www.iltalehti.fi/ruoka/2010022111169023_ru.shtmlPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 25.02.10 10:15
Pärnu Postimees: Kalamehed hakkasid järvi päästma (http://www.parnupostimees.ee/?id=229389)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 26.02.10 07:56
Pärnumaa järved ootavad abi http://www.parnupostimees.ee/?id=229594Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 02.03.10 15:11
Manijale ahvenat püüdma!
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/manija-juures-kogunevad-ahvenapuudjad.d?id=29213409Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 08.03.10 13:07
http://teadus.err.ee/arhiiv?cat=1&id=1672

Varsti uued kombed tulekul


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 08.03.10 14:50
Kalalkäimise pahupooled: talvel vaja vihmaussi suus soojendada
http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/kalalkaimise-pahupooled-talvel-vaja-vihmaussi-suus-soojendada.d?id=29635775Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 11.03.10 07:39
Peipsi reidil avastati mitmeid kalapüügirikkumisi
http://www.tartupostimees.ee/?id=235263Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 11.03.10 22:18
Politsei- ja Piirivalveamet saab enda käsutusse uue reostustõrjelaeva http://www.kik.ee/?op=body&id=2&art=373Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 12.03.10 13:24
Virumaa Teataja: Porkuni järvede kalad on ohus (http://www.virumaateataja.ee/?id=235295) (jälle)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Toivo Voit kirjutas 14.03.10 18:55
Mõned sama ideega väljas mis meiegi, neil näkkas, meil vaikus.

http://www.virumaateataja.ee/?id=235250


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 15.03.10 15:53
Hapnikupuudus Peipsi-Pihkva järve praegu ei ohusta http://www.envir.ee/1116047


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 15.03.10 16:07
Ilma ennustamine muutub täpsemaks http://www.kik.ee/?op=body&id=2&art=375Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 16.03.10 08:19
Kalamehed jäid nädalavahetusel jääl järjest hätta - kevad tulemas

http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/kalamehed-jaid-nadalavahetusel-jaal-jarjest-hatta.d?id=29802897
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 23.03.10 12:06
Veterinaarkeskus tabas ebaseadusliku kalakäitleja

http://www.tallinnapostimees.ee/?id=240404Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 25.03.10 12:56
Delfi: Peipsi järve jäält päästeti viis väsinud kalameest (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/peipsi-jarve-jaalt-paasteti-viis-vasinud-kalameest.d?id=30010397)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.03.10 14:16
Rannarahva Muuseum ootab mõrdasid! http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/uudised278.htmlPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.03.10 14:20
Paisuomanikud peavad hoolitsema suurvee ohutu läbipääsu eest http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=11497Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.03.10 08:52
Tartu Postimees: Tamkivi arutab Peipsi kaluritega kohapüügi probleeme (http://www.tartupostimees.ee/?id=243177)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.03.10 20:55
"Ilmatsalus uputas suurvesi kalad" (http://uudised.err.ee/index.php?06198932), toredaid pealkirju pannakse vahel artiklitelePealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 31.03.10 17:16
Halvad uudised tuunikalale.

Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püük jääb kontrollimatult kestma. See selgus ohustatud liikide rahvusvahelise kaubanduse konventsiooni CITES nõupidamisel Dohas: ettepanek keelata kohe tuunikala müük teenis vaid 20 poolt- ja tervelt 68 vastuhäält.
Maha hääletati (43 : 72) ka Euroopa Liidu toetatud lahjem abinõu keelata müük 2011. aastal. Põhilised keelu vastu töötajad olid Kanada ja Jaapan, kes väidavad, et keeld hävitaks maailma kalakaubanduse, ja on oma kiiluvette suutnud värvata hulga arengumaid.
Harilikku tuuni, sushirestoranides kõrgelt hinnatud kala, ähvardab peatne häving: tema arvukus on kahanenud kunagisest vaid 15 protsendini. See üks maailma kõige majesteetlikumaid kalu, keda on vahel nimetatud „allvee-Ferrariks”, võib kasvada kolme meetri pikkuseks. Tuuni rändeparved satuvad kalurite iga-aastase hävitustöö kätte teekonnal läbi Gibraltari väina Vahemerre kudema. Sest see juba antiikgurmaane võlunud kala on tänapäeval eriti Jaapanis lausa kullahinnas: kopsakate isendite hinnad küünivad kümnete tuhandete dollariteni. Üks 500-naelane tuun müüdi paari kuu eest Tokyo kalaturu oksjonil 111 000 naela eest; nii kalliks pole kunagi varem ühtegi kala hinnatud. Pole siis ime, et Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Malta ja Küpros on aastaid blokeerinud EL ettepanekuid k eelata püük nende territoriaalvetes. Jaapan on aga otse välja öelnud, et kui CITES peakski müügikeelu kehtestama, ei kavatse nemad sellest kinni pidada.
Moodsa tehnoloogia toel suudetakse sonarite ja lennukite abil kindlaks teha lausa iga üksikisend. Sageli hoitakse kalu mereveepuurides ja toidetakse sel viisil, et rasvane liha saavutaks sushi-gurudele eriti meelepärase tekstuuri. Liiki vangistuses sigitada pole siiani õnnestunud.
Maailma looduse fondi WWF kalateadlase Sergi Tudela sõnul saaks olukorda päästa vaid tarbijate keeldumine tuunilihast. Aga Doha hääletus näitas üheselt, kui keeruline on 175 liikmeriigiga konventsioonil teha hädavajalikke ja igati põhjendatud otsuseid.

Allikas: Uudistaja / The Independent


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 01.04.10 12:38
Sarnaselt lõhkeainete ja tulirelvade loovutamise kampaaniaga saab karistust kartmata loovutada röövpüügivahendeid: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/kaivitub-kampaania-ei-roovpyygile-340.php


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 09.04.10 09:29
EPL: Jõgedelt kaovad kalu takistavad paisud (http://www.epl.ee/artikkel/501379)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 11.04.10 03:42
Kenasti dokumenteeritud röövpüük http://www.parnupostimees.ee/?id=248204Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 11.04.10 19:32
http://www.tartupostimees.ee/?id=248081 linnavalitsus kaalub ka sõidukeeldu.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 12.04.10 01:14
Valitsus kiitis heaks lestapüügi piirangud  http://www.envir.ee/1119185Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 12.04.10 17:02
Mootorpaatidega sõit keelustati Tartu linna piires alates 13.04. http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/maavanem-keelas-emajoel-tartu-linna-piires-mootorpaatidega-soitmise-342.phpPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 19.04.10 08:53
Delfi: Nõutud varustus ei mahu enam paati ära (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/noutud-varustus-ei-mahu-enam-paati-ara.d?id=30514871)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Ago kirjutas 20.04.10 23:15
http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/more_from_eyjafjallajokull.html?camp=localsearch:on:twit:bigpicPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 10.05.10 09:14
EPL: Virumaa võldaste, silmude ja vingerjate elu paraneb (http://www.epl.ee/artikkel/576398)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 12.05.10 09:02
Postimees: Rootsist leiti 3,5-meetrine heeringakuningas (http://www.postimees.ee/?id=261628)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.05.10 23:13
Tuulekalafestivali võit läks mandrile (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/kohalikud/tuulekalafestivali-voit-laks-mandrile.d?id=31373343)
Tuulekala pidu Hiiumaal: tuulisest lahest tõmmati välja 151 pikanokalist (http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/tuulekala-pidu-hiiumaal-tuulisest-lahest-tommati-valja-151-pikanokalist.d?id=31353325)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 31.05.10 09:20
Saaremaa kalurid peletavad hülgeid hernehirmutistega (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=36568)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 01.06.10 10:37
Erastvere järvest sikutati välja tõeline purakas (http://www.polvamaa.ee/index.php?page=875&action=article&article_id=11125)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 09.06.10 10:19
Pärnu Postimees: Pärnu kalur püüdis hiiglasliku vinträime (http://www.parnupostimees.ee/?id=273729)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 12.06.10 18:03
Mehhiko lahe osariigid on kalanduskatastroofi piirkond.

USA valitsus kuulutas meresaadusi tootvad osariigid Louisiana, Mississippi ja Alabama kalanduskatastroofi alaks, millele laieneb õigus saada toetust föderaalfondidest.
See samm astuti leevendamaks majandusraskusi, kuhu selle kandi kalamehed, -töötlejad ja -kaupmehed USA kõigi aegade suurima õlikatastroofi tõttu vältimatult satuvad.
Louisiana mereannitööstus annab toodangut 2,4 miljardi dollari eest aastas ehk 40 protsenti Ühendriikide mereandide kogutoodangust ning seal töötab üle 27 000 inimese. Üheski teises osariigis ei varuta nii palju krevette, austreid, krabisid ja languste.
Kõnealuses teates ei ole juttu ei summadest ega tähtaegadest, millal fondid avatakse.

Allikas: Uudistaja / IEMA


Pealkiri: Neptun hellitab kalastajaid iseäranis hästi
Postitas: Janno kirjutas 15.06.10 14:01
Neptun hellitab kalastajaid iseäranis hästi:
http://www.tartupostimees.ee/?id=276512Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 15.07.10 08:55
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=287284Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.07.10 19:45
Postimees: Vastse-Kuustes püüti rekordkarpkala (http://www.tartupostimees.ee/?id=293715)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 30.07.10 19:46
Postimees: Võrtsjärves ja Peipsis surevad kalad (http://www.tartupostimees.ee/?id=293809)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: saareke kirjutas 05.08.10 13:50
Kasulik lugemine: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/kalapyygiseaduse-muudatused-lihtsustavad-kalastajate-elu-360.phpPealkiri: viljandi järve "tagatisraha"
Postitas: Janno kirjutas 08.08.10 13:00
http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=295833

Suve algul kehtima hakanud kord loksutab Viljandi järve paadimehi
07.08.2010 22:59
Katrin Johanson, toimetaja

Viljandi linnavalitsuse hiljutine määrus paneb mõne kalamehe valiku ette, kas olla seaduskuulekas või loobuda oma harrastusest Viljandi järvel.

Lapsest saadik paadiga järvel käinud viljandlane Rein Kaarmäe on nördinud, et juulis kehtima hakanud kord nõuab 1000-kroonise tagatisraha maksmist neilt, kes ei soovi lunastada alalist kaikohta. Nõue kehtib sõidukitele, mille mootori võimsus on 10 kilovatti või rohkem.
«Ma tahan suve jooksul käia mitmel pool,» rääkis Kaar­mäe, kes tavatseb oma paati viia Õisu järvele ja mujalegi. «Kõigil teistel veekogudel saab kalamees paadi vabalt vette lasta, kuid Viljandi järvel on järsku selleks ettenähtud kohas kett ees.»
Eelmisel nädalal tabas uudis nimetatud piirangust teda ebameeldiva üllatusena, sest ehkki määrus on üleval linna koduleheküljel, pole paljud kalamehed sellest midagi kuulnud.
«Ei mina ega ükski tuttav paadiomanik aimanud, et sellist muudatust ette valmistatakse, ja nüüd oleme järsku lihtsalt fakti ees,» lausus Kaarmäe. Veel kahele «Sakalaga» vestelnud kalastajale tuli teade üllatusena.
Linnavalitsus on teinud munitsipaalasutusele Viljandi Spordikeskus ülesandeks panna asjakohane info välja vetelpäästemaja ja paadilaenutuse juurde ning loo valmimise ajal olid eeskirja tutvustavad tahvlid rannas üleval.
Samuti näeb määrus ette, et inimestele jagavad uue korra kohta teavet eelmainitud asutustes ametis olevad isikud.
«Kui mina tookord uurisin, kuhu ja kuidas maksta ning kelle poole peaksin pöörduma, et kett eest võetaks, ei osanud keegi täpselt vastata,» kirjeldas Rein Kaarmäe segadust ajal, mil tagatisraha nõue oli juba mitu nädalat kehtinud.
Määrusest võib lugeda, et tagatisraha saab maksta nii terve hooaja kui eraldi iga järvele mineku korra eest. Seda saab teha pangaülekandega või tasuda sularahas paadilaenutuses vettelaskmislubasid väljaandvale isikule. Kord näeb ette, et enne järvele minekut tuleb talle esitada pangaülekande kviitung.
Paraku pole paadilaenutus kõige magusamal näkkamisajal lahti ja nii ei saagi iga kalastaja enam tuju ajel kell viis hommikul järvele minna.
«24 tundi me paadilaenutust lahti hoida tõesti ei saa,» lausus Viljandi abilinnapea Rein Triisa.
Tema meelest võib tagatisraha tasumisega raskusi tekkida vaid erandjuhtudel, sest enamikule peaks sobima võimalus maksta summa ette terveks hooajaks või sooritada vajalikud toimingud päev varem. Triisa ütles, et raha on maksnud kaks või kolm kalameest.
Abilinnapea sõnul teetõkked kedagi ei takista, sest need eemaldab ööpäev läbi ametis olev rannavalvur. Seda, et rannavalvel lõpeb hooaeg varem kui kalastajatel, pidas ta väikseks mureks, mille linnavalitsus lahendab.
«Universaalset seadust või määrust koostada on võimatu,» nentis Triisa. Selle kohta, et määrus võtab mõnelt kalamehelt võimaluse spontaanselt järvele minna, tõi ta võrdluseks alkoholimüügi piirangu.
«Võib ju öelda, et see ahistab ühte osa inimestest, kel võib tulla ootamatu mõte napsi võtta,» lausus ta.
Rohkem kui maksmise kord häirib Rein Kaarmäed asjaolu, et nõue kehtestati üksnes mootorsõiduki omanikele.
«Väga kiiduväärt, et linnavalitsus soovib järvel korda hoida, ent seda võivad rikkuda ka aerupaatide omanikud,» sõnas ta ning tõi näiteks alkoholijoobes veekogule mineku.
«Kust üldse tekkis see 10-kilovatise mootori määratlus?» küsis kalamees.
Rein Triisa ei osanud tagantjärele öelda, kuidas üks või teine punkt määruse eelnõusse jõudis, sest uus kord sündis ajapikku ja terve linnavalitsuse koostöös.
Ta kinnitas, et muudatuse tegemise ettepanekuid tuli mitmelt poolt ning ühtki kindlat erakonda selle tagant otsida ei maksa.
«Meile olid mootorsõidukite hoolimatute juhtide kohta kaebusi esitanud nii järvel treenivad sportlased kui kalastajad ja paate laenanud lõbusõitjad,» rääkis abilinnapea. Ta lisas, et alalise kaikoha omanikud on Viljandi järvel kehtiva korraga kursis ning muret valmistavad hoopis juhukülalised. Tagatisraha aitaks nende tegevust kontrollida.


Pealkiri: Veesõidukite tankla tuleb Kavastusse
Postitas: Janno kirjutas 09.08.10 11:01
http://www.tartupostimees.ee/?id=297313

Veesõidukite tankla tuleb Kavastusse
09.08.2010 09:23
Kristiina Kruuse, reporter

Ettevõtja Tiit Veeberile kuuluvast Kavastu randumispaigast saab terves Bal­tikumis ainus koht, kust veesõidukitel on võimalik sisejõel kütust võtta. See on suur samm edasi, ent tanklaid ja randumiskohti oleks veelgi vaja.

«Müts maha meeste ees, et nad selle tankla ära tegid,» ütles SA Emajõe Jõeriik juhataja Viktor Nukka.
Tema hinnangul on Kavastu randumispaigal väga hea asukoht: jääb täpselt Tartu linna ja Peipsi järve vahelisele teekonnale, kus nii mõnelgi veesõidukil on vajadus kütusevarusid täiendada.
Ettevõtja Tiit Veeber, kelle firmale Kavastu randumispaik, parv ja hotell kuuluvad, on paatide hoiuala  arendanud viimased paar aastat. «Nägin, et vajadus sellise koha järele oli, ja tegin ära,» lausus Vee­ber.

Mitmeid mugavusi
Ettevõtja sõnul on randumispaik veel pooleli ning kui kõik plaanid ellu viia, jätkub tööd mitmeks aastaks. Kuid juba praegu suudab Kavastu Vee-beri meelest jõeturiste teenindada paremini kui enamik teisi paadihoiupaiku Emajõel.
Kavastus on ööpäev läbi valve, parkimisplats, piisavalt sügavad randumiskohad ka suurematele jõesõidukitele, pesemis- ja ööbimisvõimalus hotellis ning augusti jooksul hakkab tööle tankla, tutvustas Veeber.
Kavastu objektimeistri Heino Saare kinnitusel on vajalikud seadmed tankla avamiseks olemas, kuid tankla töökorda seadmine võtab veel nädal-paar aega. «Üritame teha nii kiiresti kui võimalik,» lubas Saar.

Jõelinn sadamata
Eesti Mereakadeemia merekooli Tartu osakonna juhataja Paul Kooser ütles, et just tankimiskohtade ning korralike, valve ja muude teenustega jõesadamate puudus on suurimaks kaikaks Emajõe turismiarenduse kodaras. «Praegu on vaid hädavariante paadihoiuks, kuid ühtegi korralikku teenindussadamat pole,» rääkis ta.
Tartu abilinnapea Karin Jaanson nentis, et jõesadamat on kahtlemata Tartusse vaja: «Kui on jõelinn ja selline suurepärane jõgi nagu Emajõgi, on sadam oluline.» Seni on aga sadamaplaanid jäänud raha taha.
«Sadama ehitus nõuab miljoneid ja linnal on olnud kogu aeg pakilisemaid asju, kuhu investeerida,» selgitas Jaanson.   

Eurotoetuse (l)ootus
Emajõe Jõeriigi juhi Nukka sõnul vajaksid Emajõe kaldad täies pikkuses väljaarendamist ja korralike randumiskohti. «Ma ei ütle, et Emajõgi on surnud, kuid korralikud tingimused annaksid jõeturismile hoopis uue hoo sisse,» lausus ta.
Samas nentis Nukka, et täies pikkuses Emajõe randumiskohtade välja arendamine nõuaks kõvasti raha, vähemalt 100 miljonit krooni, ning sellist raha pole praegu ei era- ega avalikul sektoril kuskilt võtta.
Nukka sõnul on siiski väike lootus saada toetust Euroopa Liidust. Kas euroraha õnnestub tuua Emajõe randumiskohtade arendamisse, selgub uue aasta alguses. Avaldus on igal juhul sisuliselt valmis, kinnitas Nukka.
Kui kaugemas tulevikus peaks jõutama korralike jõesadamate ehituseni Emajõel, ei pea merekooli Tartu juht Koo­ser utoopiliseks ka mõtet hakata laevu merest Peipsile transportima.
«Skandinaaviast tuleks meile väga palju turiste, kui neil oleks võimalik oma teekonda Peipsist jätkata,» visioneeris Kooser ja lisas: «See pole hull mõte. Unistama peab, sest kui me ise ei jõua, siis lapsed teevad selle kunagi ära.»


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 12.08.10 10:51
ERR: Eesti ja Venemaa teadlased uurisid ühiselt Peipsi järve seisundit (http://uudised.err.ee/index.php?06212006)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 21.08.10 13:46
Keskkonnaamet kutsub üles loobuma Riksu ojas ja järves igasugusest kalapüügist http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=10588Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 24.08.10 21:01
Inspektorid avastasid ettevõttest ilma dokumentideta alamõõdulist kala. Ainult 1 kala oli mõõdus! http://www.kki.ee/index.php?id=181918Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 25.08.10 12:37
Kes tapab kalu?

Liivarand ise aga igatseb reha, kogu veepiir on täis surnud kalu. Hunnikuteviisi saab neile tänavu Peipsi ääres osaks põletusmatus. Räägin kohalikele kalameestele ka järveuurijate versiooni kalahukust – ikka sellest soojaga kaasnenud hapnikupuudusest. Kavalalt küsivad nad aga minult vastu: „Kas Sa märkasid, millal kalad randa uhuti – ikka järgmisel päeval, kui laevad järvel?“ Mõrratühjendamise hukuteooriat ei usu aga jälle järveuurijad, Arvo Tuvikese arvates oleks siis kaldal ka kohasid ja teisi kalu. Teisipäeval Kauksis oma suvepäevi pidanud SA Arhimedese töötajad leidsid õuesõpet tehes küll peamiselt kiiskasid, aga ka pisemat sorti Peipsi tinte. Samas arvutasid nad ühelt järvelõigult leitud kalade järgi välja, et kilomeetri kohta on rannas 30 000 kala. See arv peaks kalavarude hindajad tõsiselt mõtlema ja tegutsema panema.

Allikas: Looduskalender


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 27.08.10 07:39
http://www.tartupostimees.ee/?id=304749Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 27.08.10 07:45
Ja teie räägite ,et kala pole .Selliseid ettevõteid tuleks avalikult boikoteerida. http://www.tartupostimees.ee/?id=303453Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 10.09.10 09:12
EPL: Vallad ei taha Peipsi äärde suurt Emajõe rahvusparki (http://www.epl.ee/artikkel/583294)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.09.10 17:40
EPL: Venemaa lubas oma Peipsi järve ujuvsaared kaardistada (http://www.epl.ee/artikkel/583380)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 12.09.10 22:36
Sakala: Mõrrast tuli välja Võrtsjärve kõige raskem angerjas (http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=311821)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 13.09.10 08:07
http://sport.postimees.ee/?id=311790Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.09.10 21:29
EPL: Kui kalad suudaksid karjuda (http://www.epl.ee/artikkel/583505)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 15.09.10 08:51
Saarde kandis jällegist tuur võrgus.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/harrastuskalurite-vorku-jai-haruldane-tuurakala.d?id=33161099Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 15.09.10 16:53
Muutuvad püügivõimalused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/muutuvad-puugivoimalused-peipsi-lammi--ja-pihkva-jarvel.d?id=33175405)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Erkki kirjutas 16.09.10 16:58
Uutest sadamatest ja slippidest Emajõel: http://www.tartupostimees.ee/?id=313667Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Johannes *jurss* Kiik kirjutas 19.09.10 23:49
Riik võtab Sindi paisu kalade huvides jõuga enda omandusse.
http://www.epl.ee/artikkel/583763Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 28.09.10 10:14
Meie Maa: Mandrimehed tegid kalapüügis saarlastele ära (http://www.meiemaa.ee/index.php?content=artiklid&sub=1&artid=38654)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 30.09.10 11:45
Pärnus vett suht väheks jäänd http://www.parnupostimees.ee/?id=319670 ; http://www.parnupostimees.ee/?id=319674 , igast manti võib leida.Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 30.09.10 20:40
Kivilutsudel on pulmad http://www.looduskalender.ee/node/8392Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 04.10.10 13:07
Keskkonnaamet alustab kala-ja vähimaimude asustamist.


Keskkonnaamet alustab kalakasvatusliku taastootmise programmi raames kala- ja vähimaimude asustamist siseveekogudesse, et rikastada järvede-jõgede kalavarusid väärtuslike kalaliikidega.

„Tänavu on kavas asustada koha, haugi ja linaski maime, mis on kasvatatud Haaslava kalamajandis ja jõevähi kahe- ja kolme-aastaseid maime, mis on kasvatatud Saaremaal. Kokku asustatakse 6000 koha, 6000 haugi, 4000 linaski ja 27 000 vähimaimu,“ ütles Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist Jaanus Tuusti.

Veekogude valikul arvestatakse teadlaste soovitusi. Lisaks taastatakse mõnes veekogus hõredaks jäänud kalakooslusi ja rikastatakse neid just hinnatud röövkalade haugi ja koha maimudega. Linaski maime lastakse ka neisse veekogudesse, kus esinevad talvised hapnikuprobleemid.

Jõevähi asustamist plaanitakse mitmetes jõgedes, kus vähid on aastate eest hukkunud, näiteks Soodla, Vääna ja Reiu jões. Asustamisi plaanitakse ka mitmetes uutes veekogudes, kus need kalaliigid ja vähk puuduvad ja kus looduslik levik on takistatud. Selliste veekogude hulka kuuluvad mitmed paisjärved ja ammendatud karjäärid.

Projekti finantseerib KIK kokku ligi 650 000 krooniga.

Lisainfo: Jaanus Tuusti, Keskkonnaameti vee-elustiku peaspetsialist, tel 5118445,
jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 04.10.10 13:18
Eelmise postituse teemasse http://uudised.err.ee/index.php?06216571


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 04.10.10 13:20
TTÜ teadlased loovad tehiskala  http://uudised.err.ee/index.php?06216567


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 16.10.10 14:51
Keskkonnaministeerium ja kalamehed saavutasid tuleviku nimel kompromissi http://www.envir.ee/1143112


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 19.10.10 09:51
Päästevest on ikka oluline asi http://uudised.err.ee/index.php?06217810&print=1


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 21.10.10 13:27
Vanajõgede kalakohad tehakse korda (http://www.epl.ee/artikkel/585421)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.10.10 08:31
Teadlased loodavad tuunikala väljasuremisohust päästa http://uudised.err.ee/index.php?06218203


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.10.10 08:35
Haugi hammastest http://www.looduskalender.ee/node/8567Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.10.10 08:45
Valitsus muutis 2010. aasta kutselise kalapüügi võimalusi  http://www.envir.ee/1143797
Valitsus kiitis heaks 2011. aasta kutselise kalapüügi võimalused http://www.envir.ee/1143793
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 26.10.10 13:59
EE: Olavi Ruitlane: Minu väljasuremises süüdistage ministeeriumi (http://www.ekspress.ee/news/arvamus/arvamus/olavi-ruitlane-minu-valjasuremises-suudistage-ministeeriumi.d?id=34235049)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 27.10.10 19:53
Keskmiselt iga viies kontrollimine lõppes keskkonnarikkumise tuvastamisega http://www.kki.ee/index.php?id=232013


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 31.10.10 10:46
Tänavu käib Selja jões kalarahva genotsiid (http://www.virumaateataja.ee/?id=334445)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Johannes *jurss* Kiik kirjutas 05.11.10 07:27
Sindi paisu omanik võitis riiki teises kohtuastmes.
http://www.parnupostimees.ee/?id=336723


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 06.11.10 14:05
*Teadlaste andmeil puuduvad Sindi paisust ülesvoolu jõesilm, lõhe, meriforell, siirdesiig, vimb ja angerjas. Sindi ning samuti ülesvoolu asuvate Kurgja ja Jändja paisude tõttu on jões madal ka mõne teise tüübispetsiifilise liigi nagu teib, säinas ja latikas arvukus.*
Iga aasta lähevad vimb, teib, meresärg praegusest kalatrepist kolinal üles. Pärnu pole miski säinajõgi ka alamjooksul.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 08.11.10 19:02
Kalapääsude rajamiseks ja veekogu tervendamiseks laekus taotlusi 140 miljoni eest
http://kik.ee/et/uudised/470-kalapaeaesude-rajamiseks-ja-veekogu-tervendamiseks-laekus-taotlusi-140-miljoni-eest.htmlPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ehitusmees kirjutas 16.11.10 09:12
Eelmisel reedel suri Tallinna vanim elanik ja Eesti vanim meessoost elanik, 106-aastane Karl Plutus.
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=342455Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Erkki kirjutas 17.11.10 12:13
Peipsi tindi arvukus kahanes enneolematult väikseks ja selle aasta maimud on enamus ahvena ja koha poolt nahka pandud: http://www.postimees.ee/?id=343006


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 22.11.10 09:07
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/haug-hakkas-kuklast-konksu-otsa.d?id=35354331


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.11.10 01:53
Valitsus kinnitas 2011. aasta kutselise kalapüügiõiguse tasumäärad http://www.envir.ee/1148823


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vobla30 kirjutas 04.12.10 19:39
Täna kell 17.02 ajal sai Lääne-Eesti päästekeskus väljakutse Pärnumaale Tahkuranna valda Reiusse, kus teatati õnnetusest veekogul.


Lääne-Eesti päästekeskuse pressiesindaja Sirle Matt ütles Delfile, et abikutse tuli kolme Läti kalamehe kohta, kes ei pääsenud merejäält maale.

Päästjate kohale jõudes oli üks kalamees omal jõul kaldale saanud ning näitas kätte suuna, kust mindi kaht ülejäänud merehädalist otsima.

Pärnu päästekomando ja piirivalve pinnaltpäästjad toimetasid kalamehed päästalaudade abil kaldale. Maa ja jää vahel oli ligikaudu 40 meetrit lahtist vett.

Kalamehed anti meedikute hoole alla, haiglaravi nad ei vajanud. Sündmus oli lõppenud kell 18.02.
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/110_112/parnumaal-toodi-merejaalt-kaldale-hattasattunud-lati-kalurid.d?id=36047673&l=fplead


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 17.12.10 01:04
Tartu Postimees: Piirivalve tahab keelustada karakatid (http://www.tartupostimees.ee/?id=358716)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 29.12.10 17:22
Ettevaatust! Mudil. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/agressiivsed-umarmudilad-ohustavad-lesti.d?id=37430773


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 03.01.11 08:21
http://www.whatsonxiamen.com/news15266.html


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 05.01.11 18:52
Kes peipsis kalu tapab http://www.postimees.ee/?id=367372


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 06.01.11 22:45
Magevee ainus talikudeja
http://www.looduskalender.ee/node/9110


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 17.01.11 17:16
Pärnukandi tegemised http://www.parnupostimees.ee/?id=373151Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 19.01.11 10:32
Viimsis tuuakse rahva ette röövpüüdjaid (http://www.24tundi.ee/?id=373970)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 19.01.11 13:46
Euroliidus kehtib 2011. aastal angerja ekspordi- ja impordikeeld (http://www.e24.ee/?id=374595)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: otse kirjutas 19.01.11 15:31
kohapervodele http://www.maaleht.ee/news/loodus/loodusuudised/soomes-puuti-jarvest-hiiglaslik-koha.d?id=38717551


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 24.01.11 12:01
Sakala:Metsajärves hakkas õnge võimas haug (http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=376800)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.01.11 10:48
Panuse lõhe ja meriforelli kaitseks annavad nii harrastajad kui ka kutselised kalurid  http://www.envir.ee/1157013


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.01.11 10:59
Inspektsioon registreeris mullu kaks ja pool tuhat keskkonnarikkumist
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=575&group=4Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 29.01.11 15:28
Pakutakse tööd Põlvamaa büroo keskkonnakaitseinspektorile kalanduse valdkonnas
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=576


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 31.01.11 17:36
Liivapõhjal kude käib
http://www.looduskalender.ee/node/9290Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 03.02.11 10:04
EPL: Pärnu jõkke hakatakse Läti lõhet asustama (http://www.epl.ee/artikkel/592094)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 04.02.11 16:25
Politsei- ja Piirivalveamet annavad infot Pärnu lahe jääolude kohta http://www.politsei.ee/et/nouanded/jaaolud/index.dotPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 08.02.11 11:42
Saaremaal hakatakse uurima meriforelli kudemisjõgesid
http://www.saartehaal.ee/index.php?content=artiklid&sub=41&artid=23801&sec=1


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ain017 kirjutas 22.02.11 17:48
http://www.tartupostimees.ee/?id=392500


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 01.03.11 11:21
Pärnu Postimees: Pärnu jõest püüti 12,5kilone hiidkarp (http://www.parnupostimees.ee/?id=395333)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 11.03.11 13:45
Riigiametid osalevad ühiselt meremessil
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=586&group=4


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 17.03.11 08:00
Bussi kütmiseks tuleks vist paremaid asju kasutada kaastunne omastele.  http://www.tartupostimees.ee/?id=402919


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 18.03.11 13:00
Paisuomanikud peavad hoolitsema suurvee ohutu läbipääsu eest
http://www.keskkonnaamet.ee/index.php?id=21985Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 23.03.11 17:20
Lätlastel ei vea mitte.  http://www.tartupostimees.ee/?id=407125


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 27.03.11 22:46
Toetust sai neli kalapääsude rajamise projekti
http://www.kik.ee/et/uudised/554-toetust-sai-nelikalapaeaesude-rajamise-projekti-.html


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 31.03.11 08:44
http://www.tartupostimees.ee/?id=406079


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 31.03.11 12:32
Sakala: Kalurid otsustasid klaasangerja kasuks (http://www.sakala.ajaleht.ee/?id=411178)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 04.04.11 17:59
Vooluveekogude korrastamiseks ja kalapääsude rajamiseks saab jätkuvalt eurotoetust taotleda
http://www.envir.ee/1166551


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: aerutaja kirjutas 08.04.11 17:03
Aitab küll sest jääajast http://www.rescue.ee/36392
Linnavahel muidu vast veel kannataks, aga ülaltpoolt surub ikka kenasti peale juba http://www.parnupostimees.ee/?id=416293


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 10.04.11 19:32


  http://www.parnupostimees.ee/?id=416958


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 12.04.11 15:29
Pole leht ,aga ilus pildiseeria http://www.jarekj.com/2011/04/12/2211


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 13.04.11 13:01
Keskkonnainspektsioon suurendab Euroopa struktuurifondide toel järelevalvevõimekust
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=593&group=4Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 15.04.11 22:59
Postimees: Emajõe vastu asusid võitlusse päästjad ja kaitseliit (http://www.tartupostimees.ee/?id=419925)

Peaks  äkki kaitsesse asuma, et jõud tasakaalustada ;)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 16.04.11 16:46
Postimees: Röövpüüdjad käivad kudevaid kalu noolimas (http://www.postimees.ee/?id=420378)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 19.04.11 08:42
ussikesi tuleb ikka koduaiast otsida http://www.tartupostimees.ee/?id=421006


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 20.04.11 22:10
http://www.tallinnapostimees.ee/?id=422237


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 25.04.11 12:51
Pange ikka vest selga veepeal .Vesi lihtsalt ei kanna inimest st.inimene ei kõnni veepeal . http://www.postimees.ee/?id=424050


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 28.04.11 12:04
 Krt- netis tahab maaleht lugemiseeest raha a paberkandjal  on pärispõnev jutt

 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/ametnikud-kaotasid-uheainsa-hoobiga-4641-veekogu.d?id=44871645&l=fpleadPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 29.04.11 10:41
Valminud on käsiraamat vee võõrliikide kohta
http://www.envir.ee/1169817
ja tutvuda saab raamatuga
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1169271/voorliigid+vees+veeb.pdf


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 30.04.11 16:33
Pärnumaa inspektorid kõrvaldasid püügilt 90 salavõrku
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=597&group=4


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: topsu kirjutas 02.05.11 15:12
Harpuuniga forelli jahtinud said trahvi
http://www.epl.ee/artikkel/597131


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 08.05.11 13:03
Keskkonnainspektsioon võtab ette ulatuslikuma paisude kontrolli
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=598&group=4


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 12.05.11 22:57
Kalamees tõmbas järvest välja lapsepikkuse haugi
http://www.jt.ee/?id=434936


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 14.05.11 19:11
Täpsustub räimepüügi regulatsioon Läänemerel
http://www.envir.ee/1170377


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 31.05.11 11:22
Peipsi järvest hakatakse taas vanu nakkevõrke välja tragima
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=603&group=4


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 11.06.11 15:22
Peipsi järv vabanes ligi kaheksasajast vanast nakkevõrgust
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=605


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 13.06.11 09:56
Postimees: Kuumus pani Peipsil vohama sinivetikad  (http://www.tartupostimees.ee/468404/kuumus-pani-peipsil-vohama-sinivetikad/)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 20.06.11 16:28
Postimees:
   Peipsi järv sunnib kohad dieedile (http://www.tartupostimees.ee/475838/peipsi-jarv-sunnib-kohad-dieedile/)
   Peipsil suurendatakse röövkalade püüki (http://www.postimees.ee/475850/peipsil-suurendatakse-roovkalade-puuki/)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 27.06.11 14:57
Kalamehed palju ringi liiguvad ja kui keegi märkab niisugust maltsa vohamas, võiks sellest keskkonnaametile teada anda http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/keskkonnaamet-ootab-teateid-verevast-lemmaltsast/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 09.07.11 18:42
KIK sai veekogude seisukorra parandamiseks taotlusi 4,69 miljoni euro eest
http://www.kik.ee/et/uudised/607-kik-sai-veekogude-seisukorra-parandamiseks-taotlusi-469-miljoni-euro-eest.html


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: topsu kirjutas 20.07.11 12:15
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel suurenevad kohapüügi võimalused
http://www.tartupostimees.ee/504014/peipsi-lammi-ja-pihkva-jarvel-suurenevad-kohapuugi-voimalused/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 21.07.11 12:04
Sakala: Kalameeste nurin kostis pealinna (http://www.sakala.ajaleht.ee/505156/kalameeste-nurin-kostis-pealinna/)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 29.07.11 14:33
Euroopa Liidu kalanduspoliitika reform rannakalureid ei kaitse
http://www.roheline.ee/content/view/457/73/lang,et/Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 18.08.11 15:53
Delfi: Peipsi kohadel läheb elu kibedaks: püügikvoot suureneb 100 tonni võrra (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/peipsi-kohadel-laheb-elu-kibedaks-puugikvoot-suureneb-100-tonni-vorra.d?id=55959304)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 19.08.11 11:37
 Jälle akkab tants pihta- Kants oli Keskkonna all, nüüd RMK, tulevikus jälle Keskkond?
Küll solgutavad vell!
A asi võib kusiseks minna
http://www.tartupostimees.ee/534196/piirissaare-rahvas-tahab-piirangupriisid-kulasid/Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 24.08.11 07:48
Postimees: Eesti Energia jättis Linnamäe paisjärvest alles mudase mülka (http://www.tallinnapostimees.ee/538970/eesti-energia-jattis-linnamae-paisjarvest-alles-mudase-mulka/)

sip-sip-sip lante korjama


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 28.08.11 11:41
Keskkonnaalased rikkumised on vähenenud
http://www.envir.ee/1173993


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 30.08.11 21:28
Piirivalve on tubli  http://www.tartupostimees.ee/544814/mootoririke-jattis-paatkonna-peipsile-hulpima/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 30.08.11 21:36
Nüüd on see aeg kus kalamehed peavad tavakodanikule appi minema ja mõrtsuklõuad välja püüda .  http://www.tartupostimees.ee/545878/havi-pures-anne-kanalis-ujunud-tartlannat/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 02.09.11 10:05
Eesti loodusmuuseumi näitus „Eesti kalad”
on Pürksi külas Noarootsi loodusinfokeskuses 18. augustist kuni 14. oktoobrini. Loodusmuuseumi zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt on aastate jooksul pildistanud peaaegu kõiki liiki kalu, kes elavad Eesti vetes. Pika töö tulemuseks on ainulaadsed fotod ligi kuuekümnest kalaliigist nende loomulikus keskkonnas. Näitusel saab näha nii Eesti veekogudes laialt levinud kalu kui ka põnevaid liike, kellega tavaelus peaaegu kunagi kokku ei sattu. Tasub rõhutada, et tegemist ei ole tavapärase loodusfotograafiaga: peale paeluvate mustrite, värvide ja ilmete on kalad piltidel selgete määramistunnustega.
Näitust saab vaadata, teatades ette telefonil 5804 5787. Näitust toetab KIK.

Allikas: Loodusajakiri Uudistaja


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 05.09.11 09:04
http://www.tartupostimees.ee/551980/uks-oige-uhhaa-paneb-musi-kleepima/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 30.09.11 10:40
Eesti siseveekogudesse asustatakse angerjat, karpkala ja vähki
http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/eesti-siseveekogudesse-asustatakse-angerjat-karpkala-ja-vahki/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 06.10.11 19:54
Pärnu jõel tabati kaks elektripüügivahendiga kala püüdnud meest, kellest üks osutus kutseliseks kaluriks.
http://www.parnupostimees.ee/589034/parnu-joel-tabati-elektriga-kala-puudnud-mehed/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.10.11 08:14
Kalad jäävad inimestele igaveseks mõistatuseks (http://forte.delfi.ee/news/teadus/kalad-jaavad-inimestele-igaveseks-moistatuseks.d?id=59732092)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.10.11 23:34
EPL:

Uuring: Eesti töödeldud heitvesi ähvardab tappa elu Läänemeres (http://www.epl.ee/news/eesti/uuring-eesti-toodeldud-heitvesi-ahvardab-tappa-elu-laanemeres.d?id=59776765)

Merebioloog: Läänemere kala võib rahuliku südamega süüa (http://www.epl.ee/news/online/merebioloog-laanemere-kala-voib-rahuliku-sudamega-suua.d?id=59826665)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: puhh kirjutas 23.10.11 11:09
Noarootsis avati nõukogude ajal kinni ehitatud laht
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=43752


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 26.10.11 11:07
Eesti jäi Läänemere kalapüügivõimaluste kehtestamisel eriarvamusele
http://www.envir.ee/1176525


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 06.11.11 23:17
Meriforellide koelmul
http://www.looduskalender.ee/node/11574


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 14.11.11 21:51
EPL: Siseministeerium soovib muuta väikelaevadel päästevesti kasutamise kohustuslikuks (http://www.epl.ee/news/online/siseministeerium-soovib-muuta-vaikelaevadel-paastevesti-kasutamise-kohustuslikuks.d?id=61571650)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: topsu kirjutas 23.11.11 12:44
Eesti ja Venemaa leppisid kokku 2012. aasta kalapüügimahud Peipsil
http://www.tartupostimees.ee/643808/eesti-ja-venemaa-leppisid-kokku-2012-aasta-kalapuugimahud-peipsil/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: topsu kirjutas 23.11.11 12:45
Riik korrastab Võrtsjärve angerjamajandust
http://www.tartupostimees.ee/643762/riik-korrastab-vortsjarve-angerjamajandust/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 24.11.11 08:08
Hakkatakse kalu kokku lugema,kindlasti on see ajaküsimus  millas selline asi ka nupujõele pannakse.http://uudised.err.ee/index.php?06239602


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 30.12.11 21:11
Sellest juhtumist peame omad järeldused tegema.On süüdi piirivalvurid kes ei jälgi mis piiril toimub ja on süüdi röövpüüdjad.Kokkuvõttes on see õnnetus mida keegi ei soovinud.Sügav kaastunne omastele. http://www.valgamaalane.ee/681684/valgamaa-mehed-jaid-peipsil-kadunuks/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: retti kirjutas 01.01.12 16:03
Sellest juhtumist peame omad järeldused tegema.On süüdi piirivalvurid kes ei jälgi mis piiril toimub ja on süüdi röövpüüdjad.Kokkuvõttes on see õnnetus mida keegi ei soovinud.Sügav kaastunne omastele. http://www.valgamaalane.ee/681684/valgamaa-mehed-jaid-peipsil-kadunuks/
Sellest juhtumist peame omad järeldused tegema....Kohe kindlasti peame.Aga peaks natukene mõtlema ja sõnu valima enne kui nendega lahmima hakata.
Ja tagatipuks valimatult ükskõik keda süüdistama eitea milles.
Mis põhjusel sa süüdistad piirivalvureid,et nad ei tea mis PIIRIL toimub?Nad teavad kindlasti kõike oma võimaluste piires.Ning mida see PIIR antud juhtumisse puutub?
Sa süüdistad röövpüüdjaid selles õnnetuses.Mille alusel?Et sa kuskil lugesid,et röövpüüdjate võrgud....?
9,5 km eestipoolsest kaldast on Peipsil minu mälu järgi ainult ÜKS koht kus veesügavus oleks alla 2 meetri.See on Sahmeni madalik ja seal see õnnetus ei toimunud.
Mujal 9,5 km kaugusel on sügavus vähemalt 4 meetrit ja võid kindel olla,nii kaugele ei lähe ükski röövpüüdja võrke panema.Ammugi mitte kõrgemaid võrke kui 3 meetrit.Isegi kui oleks,jääks ka veel meeter vett võrgu peale ja sealt ujub mootorpaat üle.
Ma ei usu ajakirjanikke,aga ma usun professsionaale.Ja professionaalne tuuker ütles,et seal all on 1,5 TONNI kala.

Tõenäoliselt sõitsid need mehed MÕRDA sisse.Ja mõrd võtab ka suurema aluse maha.
Mõrrapüük oli õnnetushetkel Peipsil täiesti seaduslik tegevus.Ebaseaduslikku mõrda Peipsil ei ole,selle eest hoolitsevad juba need vähesed,kelledel on seaduslik mõrraluba,sinna pole kalakaitset vaja ,see asi aetakse ära omakohtu korras.
Et aga mõrrad Peipsil on seadusevastaselt tähistamatta(hea kui on mingi kaltsujäänus vaiaotsas,ammugi puuduvad pimedas nõutavad valgustatud tähised) seda teame me kõik kes järvel käinud.
Muidugi kahju meestest.Tõenäoliselt jäid nad maaletulemisega hämara peale ja sõitsid hooga mõrda sisse ning lendasid ilma päästevestideta üle parda.
Viimast palun võtta minu isikliku arvamusena.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 02.01.12 11:23
nuh, seisevnoodad on Pärnu lahelgi nii mitmeidki kaatreid põhja viinud ning inimesi uputatud.
poolteist tonni kala viitab tõepoolest mõrrale.
Pärnu lahe kalurid hakkasid suure peksmise peale oma kakuame mõistlikult tähistama. ju jõuab kord ka peipsilaste kätte.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 04.01.12 22:38
Vastuseks rettile :Piiriga on seotud kogu järv mis on piiriveekogu ja pimedal ajal seal ei tohi viibida.Kui mina jäin maha regamisega hiljaks ,siis ähvardati edaspidise keeluga.Paate oli sellel päeval vähe peal,et mitte tähelepanna maha regamata paati.Tegemist on ju schengeni piiriga ja selle kontrollimiseks on väga häid vahendeid. Kui see seal ole salavõrku ,siis oleks proff ehk mõrra ära tundnud või mõrra jäänuseid leidnud.  Neid mõrralubasi ple ju palju välja antud ,et kindlaks teha kelle oma ja olekski võrguteema läbi.Siis tuleb need sitasti märgitud MÕRRAD ära korjata ,kui ohuallikad.Kõik minu poolt kirjapandu on minu isiklik arvamus mis on kallutatud ajakirjanduse poolt.Talupoja mõistus mis teha.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 05.01.12 20:22
http://www.tartupostimees.ee/692510/uhe-peipsil-hukkunud-kalamehe-leidis-vene-piirivalve/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 07.01.12 19:25
Avanes III taotlusvoor vooluveekogude seisundi parandamiseks
http://www.kik.ee/et/uudised/642-avanes-iii-taotlusvoor-vooluveekogude-seisundi-parandamiseks.html


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 09.01.12 00:52
Sakala: Kalakrattide ja salaküttide hirm võttis ametibinokli kaelast (http://www.sakala.ajaleht.ee/694538/kalakrattide-ja-salakuttide-hirm-vottis-ametibinokli-kaelast/)
Pealkiri: Soe talv säästab sadu tuhandeid kalu
Postitas: Janno kirjutas 19.01.12 13:33
http://www.parnupostimees.ee/708130/soe-talv-saastab-sadu-tuhandeid-kalu/

Soe talv säästab sadu tuhandeid kalu
Asso Puidet, reporter

Et Pärnu laht ja jõgi on siiani jääkaanega katmata, jääb tirgutajatel välja püüdmata sadu tonne kalu. Siiski, õngemeestest kärsitumad, kes ei malda jääkooriku teket oodata, on leidnud oma püügikire rahuldamiseks kaldaäärsed ujuvkaid.

Ent kõik ei mahu marjamaale ega ujuvkaile ja nii ongi, võrreldes tavapäraste talvedega, tänavu jõel ja merel kalanõudjaid kordi vähem. Kalu aga tänu sademetele, mis veekogusid värske veega tublisti varustanud, tublisti rohkem. 

Kutseline kalur Urmas Margus leiab, et hea ongi, kui meri ja jõgi jääga katmata ning tuhanded harrastuskalurid saavad ainult unistada tumeda veepinna all ujuvast saagist, mis nüüd välja püüdmata jääb. 

Ja jutt ei ole väikestest kogustest. Omal ajal, kui tirgutajad ilma suuremate piiranguteta kalakokkuostjatele jõest püütud saaki vedasid, ostnud Marguse kinnitusel ainuüksi tema tuttavatest kokkuostjad tirgutajatelt iga päev neli–viis tonni kala. 

Pealegi, nagu Marguse kogemus on näidanud, ei hooli harrastuskalurid tihtilugu sellest, kas august välja sikutatud kala on alamõõduline või ei. Näiteks eelmisel aastal oli ta tunnistajaks, kuidas kalakaitseinspektorid võtsid vahele õngemehe, kes oli välja sikutanud portsu kümne sentimeetri pikkusi vimmapoegi. 

Oma ametivenna vahelejäämist nähes jätsid ülejäänud jõel kükitanud sadakond kalameest püügikoha kärmelt maha ja taandusid. Kohti, kus nad olid õngi leotanud, jäid aga tähistama kümned kurvad kuhilad alamõõduliste vimbadega. 

Nüüd on loodus andnud nii vimbadele kui muudele vee-elukatele võimaluse end siin mõnusalt sisse seada.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Heigo 'niru' Kraav kirjutas 25.01.12 08:57
Lugupeetud härra Urmas Margus peaks ülihästi teadma, et ühed suuremad kokkuostjad olid Pärnu laheäärsed kutselised kalurid ise. Kuulu järgi pidavat kutselised ka praegu olema peamised põrandaaluse kokkuostu subjektid, kes lätlaste püütud kala legaliseerivad ja siis kokkuostu edasi müüvad. On ju igati mugavam ja tulusam kala vahendada, kui ise muttidega jää all toimetada. Härra Margusel oleks mõistlikum oma ametivendade südametunnistusele koputada, mitte jääda jäävabadele talvedele lootma, kui mure kalavarude pärast nii suur on. Poleks nõudlust, puuduks ka pakkumine.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 28.02.12 20:52
http://www.postimees.ee/753572/inspektor-huppas-kalu-elektriga-puudnud-meeste-paati/  http://www.postimees.ee/753378/kolme-lohe-puuk-voib-tuua-kriminaalsuudistuse//   


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 12.03.12 11:41
Lätlased jäid Tahkurannas vahele suure kalastusrööviga
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=636


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 24.03.12 12:38
Kurtidel kalameestel pole ka lihtne. http://www.parnupostimees.ee/784700/parnu-joel-katega-vehkinud-mehele-saadeti-appi-paastjad/


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 05.04.12 14:54

Keskkonnainspektsioon: kudeva haugi püüdmine on kuritahtlik (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/keskkonnainspektsioon-kudeva-haugi-puudmine-on-kuritahtlik.d?id=64210411)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.04.12 17:52
Hiina ja Filipiinide kalastuskonflikti kaasati ka sõjalaevad (http://uudised.err.ee/index.php?06250317)

Eeskuju, kuidas Lati kiluvarastega kaituda ;)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 25.04.12 09:58
Kuu talu peremees on sulgenud tee Emajõe Suursoo looduskeskuse juurde (http://www.tartupostimees.ee/819844/kemplus-riigiga-toi-teele-tokkepuu/)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 21.05.12 12:02
Peipsi kalurist õpetaja: kui korraldaksime parima keelu konkursi?

http://www.maaleht.ee/news/uudised/arvamus/article.php?id=64424210Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: sepaonu kirjutas 22.05.12 08:45
ma mõtlen peaaegu samamoodi


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 31.05.12 12:50
Liivi lahel keelati räimepüük
http://www.agri.ee/raimepuuk-ida-viru-maakonnas-lopeb-selleks-aastaks/
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 06.06.12 20:09
Politsei- ja piirivalveamet alustab ennetuskampaaniaga "Sõida merel kainelt!" (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/politsei-ja-piirivalveamet-alustab-ennetuskampaaniaga-soida-merel-kainelt.d?id=64504324)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 09.06.12 12:43
Tallinna lahe madalike kalastiku-uuringud näitavad võõrliigi ohtu
http://www.elfond.ee/et/uudised/27-mereuudis/1482-tallinna-lahe-madalike-kalastikuuuringud-naeitavad-voorliigi-ohtuPealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 09.06.12 12:56
Peipsi ja Lämmijärvest tragiti välja rohkem kui 800 risuvõrku
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=650Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 13.06.12 10:39
Kodanikualgatus nõuab Sindi tapjapaisu likvideerimist (http://www.ilmajaam.ee/874680/kodanikualgatus-nouab-sindi-tapjapaisu-likvideerimist/)

Võimalus anda toetuseks enda hääl: http://petitsioon.ee/ei-sindi-paisule/
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 06.07.12 11:04
Peipsil võib juulis taas rääbist püüda
http://www.envir.ee/1186419


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.07.12 00:51
TV3: Kihnu kaluritel on näpud põhjas (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tv3-kihnu-kaluritel-on-napud-pohjas.d?id=64661218)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: talupoeg kirjutas 03.08.12 19:50
http://www.tartupostimees.ee/928160/paadimehed-igatsevad-emajoel-tanklat


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 20.08.12 12:32
Tartu püüab Emajõge kalastajasõbralikuks teha (http://www.tartupostimees.ee/944468/linn-edendab-kalastust-ja-maarab-sadamakohti)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 20.09.12 10:07
Järva Teataja: Harpuuni­püük teeb järved kalatuks (http://www.jt.ee/978728/harpuuni-puuk-teeb-jarved-kalatuks)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 29.09.12 13:47
Inspektorid eemaldasid Virumaa jõgedest 1200 tähistamata silmutorbikut
http://www.kki.ee/est/index.php?part=news&id=661&group=4
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 24.10.12 08:54
Peainspektor osutus ise röövpüügi mahitajaks (http://www.postimees.ee/1016388/peainspektor-osutus-ise-roovpuugi-mahitajaks)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 09.11.12 21:55
EL liikmesriigid ei hooli kalavarudest.

Maailma linnukaitseorganisatsioonide liit BirdLife International (BI) avaldas oktoobri lõpus rahulolematust EL ühtse kalanduspoliitika (CFP) ja selle elluviimist tagava Euroopa merendus- ja kalandusfondi (EMFF) üle peetavate läbirääkimiste käigu suhtes. Nimelt laskis kalandusministritest koosnev EL kalandusnõukogu BI sõnul „kempsust alla” Euroopa Komisjoni mullused edumeelsed ettepanekud EMFF kohta. Saksamaa, Ühendkuningriigi, Rootsi ja Taani reformikavad jäid hääleka enamuse teerulli alla.
Praeguseks on kujunenud olukord, kus kaugelt liiga suur EL kalalaevastik teeb ülepüüki ning on põhjustanud Euroopa merede ökosüsteemi ja elurikkuse allakäigu. 88 protsenti kalaasurkondadest ei majandata kestlikult; nii ei saa kalavarud taastuda ega tagada korralikke püüke ka tulevikus. Muu hulgas käib ülepüügiga kaasas kahju teistele merest sõltuvatele olenditele, näiteks merelindude ja -imetajate hulgaline sattumine kalapüünistesse. BI hinnangul hukkub sel moel aastas 200 000 lindu.
Paraku otsustas kalandusnõukogu toetada EMFF kaudu meetmeid, mis BI hinnangul soodustavad ülepüüki, näiteks anda raha uute kalalaevade ehituseks ja vanade ajakohastamiseks, ning taastas rahastusmeetmed, mille Euroopa Komisjoni oli kõrvaldanud, kuna komisjoni hinnangul olid liikmesriigid neid kuritarvitanud, näiteks toetus laevade utiliseerimiseks või jõudeajaks.
Arutlused CFP ja EMFF üle jätkuvad nüüd Euroopa parlamendis ning BI loodab, et seal mõistetakse paremini, et hetke majanduskasu taotlevast rahastusskeemist tuleb loobuda ning hakata ometi kord seadma kalapüüki teaduslikele alustele, mille järgi tuleks lähtuda kalavarude tegelikust seisundist ja arvestada kalapüügi mõju mere ökosüsteemile.

Allikas: BirdLife


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 11.11.12 14:55
Ahvenavaru ja Pärnu lahe kohavaru kasutatakse ebaratsionaalselt (http://www.ilmajaam.ee/1032562/ahvenavaru-ja-parnu-lahe-kohavaru-kasutatakse-ebaratsionaalselt)
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 19.11.12 08:56
Kalamees pääses märjast hauast tänu plastkastile (http://www.maaleht.ee/news/uudised/elu/kalamees-paases-marjast-hauast-tanu-plastkastile.d?id=65282806)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: ain017 kirjutas 23.11.12 19:33
http://www.epl.ee/news/majandus/untsu-lainud-hange-jattis-kalalaevad-seisma.d?id=65299834


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 13.12.12 14:44
Kalamees püüdis 14kilose haugipurika (http://www.maaleht.ee/news/fotogalerii/fotod/fotod-kalamees-puudis-14kilose-haugipurika.d?id=65402162)Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 27.02.13 21:09
Euroopa kalanduspoliitika põhjalik reform leidis toetust.


6. veebruar oli rõõmupäev neile, kes on seisnud sellise EL kalanduspoliitika eest, mis aitaks paremini kaitsta merekeskkonda ja piirata kalapüüki. Reformikava näeb ette lõpetada aastakümneid väldanud ülepüük aastaks 2015 ja lasta enim kannatanud kalavarudel taastuda aastaks 2020: selle poolt hääletas Euroopa Parlamendis (EP) esimesel lugemisel 502 EP liiget ja vastu oli 137. Kavale andsid poolthääled ka kõik kuus Eestist valitud EP liiget.

Just ülepüük on olnud 2002. aastal jõustunud praeguse ühise kalanduspoliitika suurim läbikukkumine. Euroopa Komisjoni statistika näitab, et ligi 80% Vahemere ning 47% Atlandi kalavarudest on ülepüütud. Uus ühine kalanduspoliitika peaks hakkama kehtima 2014. aastal.

Muudatuste keskmes on kestlikkus. Peale selle, et kalavarud peavad taastuma vajalikul tasemel, on tähelepanu pööratud sellele, et ligi veerand praegusest kogupüügist on oma suuruse või kalaliigi tõttu nn soovimatu püük ning need kalad lastakse vette tagasi. Paraku enamik tagasi lastud saagist sureb. Et selline raiskamine lõpetada, soovivad saadikud alates 2014. aastast kehtestada üldise lossimiskohustuse. Alamõõduline saagiosa võidakse kasutusele võtta mujal kui inimtarbimises.

Alates 2015. aastast ei tohi liikmesriigid määrata kalapüügi kvoote, mis ei võimalda tagada kalavarude kestlikku saagikust. Kindlat kalaliiki ei tohi püüda rohkem, kui on selle liigi reprodutseerimisvõime ühe aasta kohta. Selle asemel et määrata iga-aastased kvoodid, tuleb tulevikus tugineda mitmeaastasele kalavarude planeerimisele. Mitmeaastased plaanid peavad omakorda lähtuma usaldusväärsetest teadusandmetest, mida liikmesriigid on kohustatud koguma ja avalikustama.

Euroopa Parlament alustab nüüd läbirääkimisi nõukogu ja komisjoniga enne reformiplaani teist lugemist. Euroopa Liidu eesistujariik Iirimaa on mitu korda väljendanud soovi saavutada kokkulepe juuni lõpuks.

Vt ka Euroopa Komisjoni ühise kalanduspoliitika reformi kodulehte ec.europa.eu/fisheries/reform/index_et.htm.

Allikas: EP infobüroo Eestis / Loodusajakiri


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Arx kirjutas 27.02.13 22:57
Ülepüügi pärast saamegi jätkuvalt väiksemaid saake(isendeid)
http://uudised.err.ee/index.php?06273605


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 08.05.13 09:18
EPL: Teadlased: paari aastakümne pärast ei saa Peipsil kala püüda (http://www.epl.ee/news/eesti/teadlased-paari-aastakumne-parast-ei-saa-peipsil-kala-puuda.d?id=66090536)

selgub, et lisaks räimesaakide drastilisele vähenemisele ei ole edaspidi peipsil enam jääd kah oodata


Pealkiri: Rannakalurid viisid lappaja slepis Pärnu lahte hülgepeletaja
Postitas: Janno kirjutas 10.09.13 09:41
http://www.parnupostimees.ee/1823044/rannakalurid-viisid-lappaja-slepis-parnu-lahte-hulgepeletaja

Rannakalurid viisid lappaja slepis Pärnu lahte hülgepeletaja

 Pärnu rannakalurid Urmas Margus ja Vahur Heinlaid vedasid kolmapäeval lappaja slepis merele Eesti mereinstituudis valmistatud päikesepatareidel töötava riistapuu, millel pole eesti keeles kokkulepitud nimegi, kuid mis peab hülgeid hirmutama.

Hülgeid on vaja eemale peletada kalapüüniste juurest, sest need arukad veeloomad on õppinud võrke ja mõrrasabasid lõhkuma ning püünistest loomust võtma.

Teadlaste arvutuste järgi teevad hülged kalurite püüniseid lõhkudes Eestis aastas kahju ligikaudu miljoni euro eest. Samal ajal ei tohi meil erinevalt Soomest ja Rootsist hülgeid küttida sesoonseltki, ei viiger- ega hallhülgeid, kelle populatsioon erinevalt viigritest on paranenud Läänemeres sedavõrd, et näiteks merebioloogid ei pea hallhülgeid siinsetes vetes enam ohustatud liigiks nagu aastat 30 tagasi, kui hüljeste arvukus oli langenud mõne tuhandeni.

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi kalabioloogia ja kalanduse osakonna juhataja Markus Vetemaa, kes on tegev siinse hüljeste populatsiooni toitumise uurimise ja hüljeste kalapüünistest eemale peletamise katsetega, ütles, et Läänemere hallhüljeste populatsiooni kriitiliseks piiriks loeb teadlaskond 10 000 isendit. Praegu arvatakse hallhülgeid eri loendusandmete järgi Läänemeres ringi ujuvat 25 000 – 30 000.

Peletatakse heliga

Riistapuu, mille kalurid kolmapäeval Pärnu lahte linnaranna lähedusse vette ulpima jätsid, kujutab endast päikesepaneelidel elektrienergiat akumuleerivat seadeldist, mis veekindla valjuhääldi abil saadab voogudesse korrapäraseid signaale sagedusega 15 000 hertsi.

Kõrge helinivoo on inimkõrvale peaaegu kuuldamatu, kuid mitte täiesti. Aparaadi merel sisse lülitamise hetkel võis kuulda panni kraapimist meenutavat kriuksuvat heli, mis peaks hülged aparaadist 100 meetri raadiuses eemal hoidma.

Seadeldis on välja töötatud Norras rannaäärsete kalakasvatuste kaitsmiseks hülgerünnakute eest. Vetemaa sõnade kohaselt muudab Eestis rannakalurite püüniste kaitsmise hülgepeletiga keerulisemaks see, et seadeldis tuleb panna kaldast kaugele vette kalapüüniste lähedusse, kus pole võtta statsionaarset elektrit, mistõttu tuli seade varustada päikesepaneelidega ja konstrueerida lainetusekindlaks.

“Oleme katsetanud seadeldist Lääne-Eesti rannikuvetes ja Saaremaal, kuid kesksuvel, kui päikesepaistet on küllaldaselt,” rääkis Vetemaa. “Nüüd, kus päevad muutuvad aina lühemaks, võib probleemiks kujuneda seadeldise toitmine energiaga päikesepaneelide abil.”

Samal ajal on just nüüd algamas hilissuvine ja sügisene rannapüügi kõrghooaeg ning vajadus kalleid püüniseid hüljeste lõhkumise eest kaitsta aktuaalne.

Varsti on pilt selge

Margus, kes hülgepeleti oma püügialas mõrdade juurde üles seadis, rääkis, et läinud nädalavahetusel oli hüljes lõhkunud kaks mõrda.

“Küllap pidi seal hülge jaoks midagi eriti head sees ujuma, koha või lõhet, sest vimba praegune meri eriti ei paku,” arvas Margus. “Latikast, särjest ja ahvenast ei näi hülged hoolivat – söö ise, kui tahad, – ning jätavad mõrra rahule.”

Samal ajal on peale kalade kaotuse kaluritele suur kahju lõhutud mõrdadest endist, sest tegu on kallite püünistega.

Hülgepeleti vette ankurdanud kalurid kontrollisid, et mõlema läheduses asuva mõrra saba oleks hüljeste rüüsteretkest puutumata.

“Nüüd jääb üle oodata ja vaadata, kas röövlid tulevad veel püüniste kallale või töötab peleti tõesti ning mõrrasabad jäävad terveks,” ütles Margus. “Usun, et nädala-paari pärast on pilt selge.”

Hülgeid peletav elektriline seade on Vetemaa selgituse järgi ehitatud selliselt, et lähedale ujujatele võib see olla küll ehmatav, kui heliimpulss vees lähenejani jõuab, kuid inimesele ja hülgele see tervist kahjustavalt ei mõju. Ka pole ohtu, et seadeldis hakkaks elektrit vette lekitama.

Kui peleti tõepoolest hüljestele mõrdade juures tuule alla teeb ja päikesevaesel ajalgi end elektriga toidab, on sel riistapuul ainult üks häda – kõrge hind.

Hülgepeleti maksab ligikaudu 6000 eurot, kuid põllumajandusministeerium on lubanud kaluritele peleti soetamiseks rahalist toetust.

See konkreetne seadeldis, mis nüüd Pärnu lahte ankurdati, kuulub Tartu ülikooli Eesti mereinstituudile ja on katseeksemplar.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Kroon kirjutas 11.09.13 16:19
Eesti panustab Läänemere puhtusesse
http://www.envir.ee/1201740


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 16.09.13 16:32
Koolidirektor läks avaaktuse asemel kalale (http://www.postimees.ee/2053412/koolidirektor-laks-avaaktuse-asemel-kalale)Pealkiri: Kalur püstitas Pärnusse juba teise kalaskulptuuri, seekord puidust
Postitas: Janno kirjutas 07.10.13 11:16
http://f.pmo.ee/f/2013/10/02/2424116t100hf853.jpg

Kalur Urmas Marguse avatud õue püstitatud tammepuidust taies peab möödujaile meelde tuletama Rotiküla rannakalureid, keda on järel vaid ehk kümmekond.
Foto: Urmas Luik
Rannakalur Urmas Margus, kes püstitas Pärnu vallikraavi rekonstrueerimistööde käigus hukkunud kalade mälestuseks Rannaparki kivist kalakuju, pani nüüd oma avatud koduõue Kalevi puiesteel püsti puust voolitud suure ahvena koos hiigelrotiga.

Nii kivist kalakuju Rannapargis kui puust voolitud kala ja hiigelroti figuraalkuju tellis kalur oma ala meistrilt, professionaalselt kujurilt Rait Pärjalt.

“Kui midagi tõsiselt teha, siis koos oma ala tundvate inimestega,” tähendas Margus, kui tuli jutuks, et kujud oleks võinud ju ka mõnelt vähem kuulsalt meistrilt tellida kui kuursaali juurde Raimond Valgre skulptuuri teinud Pärjalt.

Teisalt, kui kivist kalakuju, mis nüüd Tallinna värava lähedal seisab, poleks teinud tunnustatud kunstnik, poleks linnavõim ilmselt seda sinna üles panna lubanudki.

Puidust kala ja roti kuju püstitamiseks polnud Margusel linnavalitsuse luba tarvis, sest see asub tema enda maa peal ja kui skulptuur ei solva, vaena ega irvita, ei saa kellelgi selle vastu midagi olla.

Et me ei unustaks

Marguse seletust mööda teenib roti ja kala kuju kahte eesmärki.

“Kõigepealt tahan selle kujuga öelda, et siinne kant oli kunagi täis talusid, mis teenisid peamise elatise rannavetes kalu püüdes, ja nõnda oli see vähemalt paar sajandit,” sõnas Margus. “Skulpturaalne kala meenutagu neid sadu visasid kalamehi, kes rannapüügiga oma pere toitsid.”

Mis rotisse puutub, siis seda selgitades muutus Marguse nägu naeruseks.

“Aga see koht ongi Rotiküla,” sõnas Margus käega ümberringi laiuvale Raekülale viibates. “Rotiküla ja Raeküla tänapäevastes piirides päris kokku ei lange, sest Rotiküla on ainult osa Raekülast.”

Rotikülaks hüüti Raeküla vanimat osa, mis asub mere ja jõe vahelisel alal tänapäevase Raeküla linnapoolses osas. Rotiküla nime saamisloost on mitu legendi. Üks vaimukamaid neist kõlab alljärgnevalt.

Roti kullaauk

Umbes kaks aastasada tagasi näinud üks mees kõrtsi juures, kuidas suur rott pagenud ta jalgade ees urgu, kuldmünt hammaste vahel hiilgamas.

Teisel päeval sama lugu.

Hakanud mees asja lähemalt uurima, kaevanud rotiuru lahti ja mis ta leidnud: terve hunniku roti varastatud kuldrahasid. Raha olnud rotiurus nõnda palju, et mees ehitanud selle eest mitu maja ja pannud aluse uuele külale, mis saigi nimeks Rotiküla.

Rott, kelle kokku kraabitud varanduse mees leidnud, poonud end suurest kurvastusest üles.

Nüüd on kalur Margus jäädvustanud oma kodukandi ajaloolise nime kunstis ja tuletanud skulptuuriga ühtlasi meelde, et kui mujalt Raekülast käidi saevabrikutes, tellisetehases ja tselluloosivabrikus tööl ning kasvatati linnale juurvilja, siis Rotikülas oli peamiseks rahaallikaks meri, nagu see aegade algusest välja kujunes.

“Nüüd on siinkandis tegutsevaid kutselisi kalureid ühe käe sõrmedel kokku lugeda, kogu Raeküla peale tuleb neid vahest kümmekond,” arvas kodumajas võrgupoodi pidav, kuid hooaegadel koos paarimehega kalal käiv Margus. “Kui selline kalanduspoliitika, mida riik praegu ajab, jätkub, on ajaloolise kutselise rannapüügiga varsti lõpp.”

Peamiseks veaks riigi kalanduspoliitikas peab Margus harrastuskalapüügi utsitamist, mis on kasvanud ammu oma saakide poolest kutseliste kalurite omast suuremaks või vähemalt sellega võrreldavaks.

“Tänavu suvel, 20. juulil loendati Kihnu praami pealt Pärnu lahel 223 väikest alust, mis vedasid merel lanti, püüdes tõenäoliselt koha, kes sooja tõttu kaua siinsetes vetes ujus,” rääkis Margus. “Olen kindel, et nii sel päeval kui kogu suve jooksul püüti valimatul hulgal alamõõdulist kala, mis turustati Tallinnas või lähemal. Vanasti oli selline landi paadi järel vedamine ehk trollimine keelatud.”

Nüüd on keelatud harrastuskaluritelt kalasaagi kokkuost, aga harrastajaid on nii palju, et neid ei jõuta kontrollida, kas nad püüavad alamõõdulist kala või turustavad oma püüki turgudel. Riik teenib harrastajatele kalastuslube müües.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 15.10.13 13:13
Eestis alustati tuurakala asustamisega (http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/eestis-alustati-haruldase-tuurakala-asustamisega.d?id=66910592)Pealkiri: Ukuaru peremees täitis raiesmiku puuslikutega
Postitas: Janno kirjutas 02.11.13 18:41
Pärnu Postimehe tänases numbris kirjutatakse meile tuttavast Pööravere Pöörasest nii:

http://f.pmo.ee/f/2013/11/01/2593728t100h9c32.jpg
http://f.pmo.ee/f/2013/11/01/2593730t100hc13f.jpg

“Mind kisub lihtsalt sellise koha peale elama, on mõningaid, kes tahavad inimestest eemal olla,” räägib teekannu tulele sättides Ukuaru talu peremees Urmas Osula, kes teenib leiva lauale RMK Vändra metskonna metsakorraldajana. Puuslike pargi rajas kunstiandega mees lageraielangile, see on tema diplomitöö Non Grata lõpetamisel.
Foto: Urmas Luik

Pööraverest mööda uut teekatet sahinal läbisõitjale jääb mulje, et siin pole kedagi ega midagi enamat kui tohutud varemed, park, bussipeatus ja teine teisel pool otsas silt, mis ütleb, kust maalt küla lõpeb või algab.

Halinga vallavanema Ülle Vapperi saadetud spikri järgi on aga tegemist sedavõrd huvitava maakohaga ja nii tegusate inimestega, et sinna, Pärnust ligi 40 kilomeetri kaugusele, tuleb oma silmaga vaatama ja kõrvaga kuulama minna.

Kuigi elanikke on selles külas vaid 19, seega vähem kui mõnes korrusmajas trepikoja kohta, ei jõua ega saagi me kõigile neile tere ütelda, sest noorem rahvas teenib leiba kodust kaugemal. Aga nii nagu eelmised “Külalood” sellest vallast Vee, Kaelase ja Maima kohta, toob seegi tutvus lugejale lähemale paigatruude inimeste mõtted.

Vana metsavahikoht

Riigimetsa majandamise keskuse Vändra metskonna metsakorraldja Urmas Osula ütleb, et tegelikult peaks ta kontoris istuma, aga mis sa seal istud, kui tsivilisatsioon kadus koos elektriga ja pimedat arvutiekraani on mõttetu vahtida.

Kunagise Haapse metsavahikoha ostis kunstikumeelega noor mees endale 1995. aastal. Sõbrad ja tuttavad arvasid otsesõnu, et ta on lolliks läinud, kolis niisugusesse pärapõrgusse. Aga nagu Urmas kinnitab, said nad ajapikku aru, et see ongi tema elustiil. Kaugemat maailma näinuna kinnitab ta, et Euroopa kontekstis peaks see inimene olema miljonär, kes sellise koha peal elada suudab.

“Siin ei olnud õiget teed, alati ohkasin, kui sai siin metsavahikohas ära käidud, see oli nagu Ukuarul käimine, sellest talu uus nimigi,” räägib Urmas pliidisoojas elamises, millest vool kadus koos esmaspäeva varahommikuse marutuulega.

Ukuaru nimi meeldis talle Veera Saare samanimelise romaani, aga veelgi rohkem 1973. aastal Tallinnfilmis valminud mängufilmi järgi, milles ennast vaatajate mällu mängisid peaosalistena Elle Kull ja Lembit Ulfsak ning kõrvus kumiseb veidi nostalgiline “Ukuaru valss”.

Tupsu küüned

“Seda metsavahikohta teadsin töö kaudu, maja jäi tühjaks, pretendente polnud, nii ma ta ära ostsingi,” seletab taluomanik ja hakkab gaasipliidile sättima suurt emailitud teekannu ja puistab teise taimepuru tõmmiseks. “Võsa olen siit maja ümbert aastatega raiunud, veranda tuli sunniviisiliselt ära lammutada, osa seina oli mäda, tulid sõbrad külla, natuke teejoomist, sügasime kukalt ja siis hakkas elamuehitus pihta, kaks aastat sai teha, siis oli valmis.”

Väljas kallab vihma nagu oavarrest. Pehkinud veranda asemele ehitatud avara vaatega majaosa jääb näoga metsa poole ja üht akent säratab klaasvitraa¸.

“Mummu tegi, see on mõisas üks tüdruk,” jätab teekeetja vitraa¸i autori saladusse. “Ilmestab nüüd tuba, alguses mõtlesin värvilisi ruute panna, aga nii on ilusam.”

Mõis tähendab siin Pööravere küla südant ja sõna linn kasutab maarahvas Pärnu tähenduses.

Must, valge maniskiga säravkollaste silmadega kass lööb mulle köögis küüned säärde ja näitab saba vongeldades, et ta on seltskonnast häiritud.

“Võõrad lõhnad häirivad teda,” tõlgib peremees hiirepüüdja rahulolematuse inimkeelde.

Loominguline saetöö

Võimsad palkseinad ilmestavad elamist seestpooltki, põrandalauad on laiad, aga uued, sest vanadest vajus jalg läbi. Maja ümber kasvavad puud on habemikeks sammaldunud, andes tõendust, et õhk on igasugusest saastast puhas.

“Mis siin ikka, varsti läheb siitsamast maja tagant Rail Baltic läbi, nii et – mis teha, meie oma vennad ja õed seal kamandavad, geneetiline eliit,” nendib Urmas ega tea, kas siis näeb ta oma aknast metsloomaaeda nagu siiani ja kas karu julgeb tulla mesilastarust maiust pihta panema.

Tahame näha Urmase rajatud puuskulptuuride parki, see jääb kodust veidi kaugemale, metsalagendikule. See on tema diplomitöö Non Grata lõpetamisel, ja tudengile hinde andmiseks võtsid kunstiakadeemia professoridki loodusmatka ette.

Paarimeetrised puuslikud, igaühel oma nägu ja tegu, püsivad veel pehkimata kändudel. Need, millel alus aastatega läbi kulunud, pikutavad tulundusmetsa maal.

“Mis silma seal ikka vaja, harjutamine teeb meistriks, lihtsalt õpid, proovid, vaatad – kui välja ei tule, siis läheb ahju,” seletab Urmas, kuidas tema taiesed valmisid ja valmivad. “Kunagi oli Dru¸ba saag, siis kui selle käima said, hakkas teatejooks ühe puu juurest teise juurde, aga kui tulid Rootsi saed, sai vaadata, siuh-säuh saagida, niimoodi see puuskulptuuride tegemine tuligi ja kuna ma ei tahtnud ateljeepinda üürida, valisin puuslike esitlemiseks alternatiivvariandi, looduses.”

Keegi püüab Urmasele mobiilikõnega pihta saada, aga levi katkeb.

“Mobiililevi ei ole, on ainult täishäälikute ja silpide pakett,” pistab ta kõneabilise tasku tagasi. “Mulle on öeldud telefonifirmastki, et vaheta paketti, sest see, mida kasutan, ei vastavat nüüdisaja nõuetele, aga palju siin siis valida on.”

Puuskulptuuride parki rajas Urmas nii, et vormis kodu juures paarimeetrisest jämedast tüvest vahva viguri välja, ladus taiesed metsaveotraktorile koormasse ja jagas lageraielangil laiade kändude peale laiali. Igaüks ise otsustagu, kas tegemist on orava, karu, põdra või vanakuradi endaga.

 

Pööravere küla

* Halinga valla 43 küla hulgas üks väiksemaid, 19 elanikku.

* Kaugus vallakeskusest Pärnu-Jaagupist 12 ja maakonnakeskusest Pärnust 40 kilomeetrit.

* Lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood asub Uduveres.

* Maanteeameti Lääne regiooni tellimusel lõppes sügisel Pärnu-Jaagupi – Kergu tee remont, korraliku mustkatte ja märgistuse saanud tee rõõmustab pööraverelasi.

* Esmamainitud ürikutes teadaolevalt 1601. aastal kui Perrauer.

* Pärnu lossilääni revisjoniraamatu järgi oli küla 1624. aastal maha jäetud, talud asustamata.

* Pööravere mõis (saksa keeles Pörafer) sai omaette majandusüksuseks 17. sajandil pärast eraldamist Tori mõisast.

* Pööravere mõis kuulus kuni võõrandamiseni von Middendorffide aadlisuguvõsale.

* Mõisa häärberi ja viinavabriku põletasid 1905. aastal mässulised talupojad.

* Mõisast on pärit maailmakuulus akadeemik Alexander Theodor von Middendorff (1815–1894), kellele on parki püstitatud mälestuskivi.

* Ajalugu talletab õpetaja Ülle Kask, kes on korraldanud kokkutulekuid ja koostanud mitu numbrit Pööravere Päevalehte.

* Lambakasvatusega tegeleb Karja talu.

* Kuusiku talu peremehe Vambola Lillemäe dendropargis on 240 puu- ja põõsaliiki.

* Ukuaru talu peremehe Urmas Osula puuskulptuurid ilmestavad metsalagendikku.
Silvia Paluoja, reporter
silvia.paluoja(at)parnupostimees.eePealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 31.03.14 09:20
Eelnõu nõuab Sindi paisu lammutamist (http://epl.delfi.ee/news/eesti/eelnou-nouab-sindi-paisu-lammutamist.d?id=68343115)
Pealkiri: Püügi algus tõi Peipsil mitu piiririkkumist
Postitas: Janno kirjutas 18.09.14 11:34
http://tartu.postimees.ee/2916875/puugi-algus-toi-peipsil-mitu-piiririkkumist

Püügi algus tõi Peipsil mitu piiririkkumist

Navigatsiooniseadmed võivad kalastajat alt vedada. Kalapüügi kõrghooajal tõmbab kutselisi kalureid nagu magnetiga Peipsi järvele, kust loodetakse välja sikutada suur saak. Püügi käigus kogemata üle riigipiiri kandumine võib kaasa tuua aga sekeldusi, mis võtavad kalastamisisu.
Kutselised kalurid tohivad praegu püüda nii võrkude kui ka põhjanoodaga. Seni, kuni riiklikult paika pandud püügikvoodid on ammendatud.
Kalapüügifirmad panevad välja kõik oma kalurid ja laevad. Selles saginas tuleb ette aga ootamatult palju piiririkkumisi, mis päädivad väärteomenetluse ja kuni 800-eurose trahviga.

Kalurid usaldavad tehnikat

Möödunud nädalal registreerisid Mustvee ja Mehikoorma kordon tervelt kolm piiririkkumist ning kõik juhtumid on seotud kutseliste kalurite tegevusega. Vähemalt üks kord rikuti Peipsil piiri veel ka Ida-Virumaal. Mustvee kordoni juht Jal­mar Ernits ütles, et ühtegi ebaseaduslikku piirire¸iimi rikkumist ei pandud toime meelega. Põhjus on hoopis selles, et suve jooksul on mitmed kalurid soetanud endale uusi paate ning navigatsiooniseadmeid. Paraku on seadmed jäänud häälestamata ning GPS-koordinaadid valed.
«Mees võttis taskust oma vana GPSi välja ja nägi isegi, et on juba 50 meetrit Venemaa poolel,» tõi Ernits näite. Uus seade näitas aga, et viibitakse endiselt Eesti vetes.
Üks seaduserikkumine õnnestus piirivalvureil ka ära hoida. Nad sõitsid kaatriga kalalaevale ette, et viimane ei liiguks keelatud alasse.
Et kaardirakendused ei ole täpsed, seda on Peipsil töötavad piirivalvurid kohanud ka varem ning sellest järvel sõitjaid teavitanud.
Talvel tähistavad piirivalvurid riigipiiri puust lattidega, kuid suvel pole järvel piiri tähistamiseks poisid. Need poid peaksid olema aga toekad ja suurte ankrutega, sest Peipsi laine on väga tugev.
Selliste poide paikapanekuks pole piirivalvureil õigupoolest tehnikatki. Tähistuse paigaldamist on edasi lükanud seegi, et Eesti ja Venemaa vaheline piirileping pole siiani jõustunud. Poisid võib näha üksnes Värska lahes ja Narva jõel.
Niisiis peavad piiri ääres liiklevatel alustel olema head navigatsiooniseadmed ning nende koordinaadid hästi paigas. «Me aitame inimestel hea meelega neid koordinaate sisestada,» kinnitas Ernits.

Rohkem kala
Piirile meelitab kalureid usk, et seal on rohkem kala. Riigipiirile ei tohi minna lähemale kui 200 meetrit. Vene poole kalamehed lähtuvad vanadest regulatsioonidest, et piirist tuleb hoida lausa 500 meetri kaugusele. Niisiis on keset järve umbes 700 meetri laiune ala, kus mingisugust püüki ei tehta ning kala saab rahulikumalt elada.
«Seal on supp tõesti pisut paksem,» märkis Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi Peipsi töörühma juht Väino Vaino teadlaste kontrollpüükidest rääkides. Vaino lisas, et järve keskel on koha elupaigad ning kutselised kalurid püüavad oma võrke tõesti üsna piiri äärde sisse panna.
Mitte ainult Eesti kalureid, vaid idanaabreidki peibutab piiri äärde, tõdes ka Jalmar Er­nits, kelle tähelepanekud kin­nitavad samuti, et kaldast paarikümne kilomeetri kaugusel käijate saak on suurem. Moodsad heade mootoritega väikelaevad katavad selle vahemaa kiiresti.
Harrastuspüüdjad, kes talvel autoga Peipsi jääl käinud, on pannud samuti tähele, et ilusa ilmaga sõidab piiri äärde auke puurima märkimisväärne hulk rahvast. Ilmselt usuvad sikuskamehedki, et õige koht on just seal, kust enam kaugemale minna ei saa.

Kas teate?

Piiriveekogule minnes
• Veendu, et tead, kus asub riigipiir. Peipsil tohib ajutisele kontrolljoonele läheneda kuni 200 m, Narva veehoidlal, Lämmijärvel ja Pihkva järvel 50 m kaugusele.
• Riigipiirini tohib sõita vähemalt C-kategooria paadiga, millel on kaasas päästevahendid (päästerõngas, päästevest iga paadis oleva inimese jaoks, kolm kehtiva säilivusajaga säratuld, ankur). Suurematel alustel ka tulekustuti ja veepump.
• Ujuvvahend peab olema registreeritud ning kandma registreerimisnumbrit.
• Võta kaasa navigeerimisseadmed (kompass, GPS) ja sidevahendid vajaduse korral abi kutsumiseks.
• Kui lähed kaldast kaugemale kui üks kilomeeter, registreeri sõit lähimas kordonis.
• Kaasa võta isikut ja juhtimisõigust tõendav dokument ning aluse registreerimistunnistus, kala püüdes ka püügiõigust tõendav dokument.

Kas teate?

Kolm piiririkkumist Peipsil ja Lämmijärvel läinud nädalal
• 5. septembril kella 15.15 ajal avastas Mustvee kordoni radarvaatleja Peipsi järvel piirire¸iimi alasse sisenenud aluse. Piirivalvurid pidasid kinni 45-aastase Eesti kodaniku ja vormistasid talle riigipiiriseaduse rikkumise eest rahatrahvi.
• 6. septembri hommikul sõitis järvel üle ajutise kontrolljoone Venemaa Föderatsiooni ja tagasi mootorpaat, mida juhtis 26-aastane mees. Riigipiiriseaduse rikkujale määrati rahatrahv.
• 7. septembril avastas Mehikoorma kordoni radarvaatleja Lämmijärvel ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületuse Eesti Vabariigist Venemaa Föderatsiooni ja tagasi. Piirivalvurid pidasid kont­rolljoont ületanud 56-aastase mehe kinni ning määrasid karistuseks rahatrahvi.

Allikas: politsei- ja piirivalveamet
Tartu Postimees»Uudised


Pealkiri: Katiska tuleb!
Postitas: Janno kirjutas 17.12.14 12:03
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/riigikogus-on-tana-esimesel-lugemisel-kalapuugiseaduse-eelnou-mis-lubab-ka-kadiskaga-puuki?id=70383795

Riigikogus on täna esimesel lugemisel kalapüügiseaduse eelnõu, mis lubab ka kadiskaga püüki
Maaleht


Kehivat kalapüügiseadust on pärast selle vastu võtmist korduvalt muudetud, selle struktuur on muutunud ülikohmakaks ning seaduse sisust arusaamine on raske. Täna lugemisele tuleva eelnõukohane kalapüügiseadus lihtsustab regulatsiooni arusaadavust olulisel määral ja see ongi seaduse tähtsaim uuendus.

Kadiska määramine harrastuspüügivahendite hulka annab harrastuskaluritele suurema püügivahendite valiku võimaluse.

Püügivõimaluste mõiste laiendamine lubab kehtestada püügivõimalusi ja anda kalapüügiluba ka laeva püügikoormuse ja püügivõimsuse alusel.

Kahju mõiste määratlemine KPSis tagab parema arusaadavuse kahju tekitamise juhtudest. Varem loeti kalavarudele kahju tekitamiseks tegevust, mis sisuliselt on seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine. Eelnõu kohaselt märgitakse seaduse tasandil konkreetsed nõudeid eiravad teod, millega kahju tekitatakse.

Eelnõukohases seaduses on väärteokoosseise seni kehtiva seadusega võrreldes rohkem, need on sõnastatud konkreetsemalt ja see tagab selguse ja arusaadavuse, millised normide rikkumised on väärteod.

Kalapüügi regulatsioon jääb sisuliselt suures osas samaks, mis kehtivas õiguses, ega too kaasa olulist sotsiaalset mõju ega olulist mõju riigi julgeolekule, välissuhetele ning majandusele.

Eelnõu ja selöle seletuskirjaga saab tutvuda SIIN:
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=bcb05d44-3ee7-47c9-8b97-ea6070fd84c8&


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: vares kirjutas 26.02.15 09:15

Võõral maatükil mootorsõidukiga viibides peab nüüd kaasas olema must valgel lubatäht (http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/mets/vooral-maatukil-mootorsoidukiga-viibides-peab-nuud-kaasas-olema-must-valgel-lubataht?id=70876971)


Kuigi see näib iseenesestmõistetavana, polnud siiani reeglit, mis kohustanuks näiteks ATVga võõral maal sõites selleks eraldi luba küsima.

Riigikogu viis valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üld-osa seaduse, metsaseaduse ja veeseaduse muutmise seadusesse (771 SE) sisse keskkonnakomisjoni tehtud muudatusettepaneku, mis sätestab erandi võõral kinnistul viibimise kohta mootor- või maastikusõidukiga.

“Muudatuse kohaselt võib võõral maatükil mootor- või maastikusõidukiga viibida üksnes maatüki omaniku loal. Loa olemasolu ei saa automaatselt eeldada, vaid selleks peab luba ka reaalselt olemas olema,” ütles keskkonnakomisjoni esimees Rainer Vakra.

Vakra selgitas, et kui keegi soovib kellegi teise maatükil sõita näiteks ATVga, peab ta selleks esmalt omanikult loa saama. Seni sellist selget reeglit võõral kinnistul viibimise kohta ei olnud. Seadusemuudatus aitab ära hoida seaduse tõlgendamisega seotud vaidlusi ning kaitseb maaomanike õigusi.

Riigikogu kiitis 65 poolthäälega (üks erapooletu) nimetatud seaduse heaks, millega lisatakse seadusesse ka sätted kallasraja kohta ja selle tõkestamise järelevalveks. Sellega viiakse kallasraja regulatsioon looduskaitseseadusest keskkonnaseadustiku üldosa seadusesse, kuna see regulatsioon on osa keskkonnaalastest õigustest.

Kallasrajale ebaseaduslikult püstitatud ehitiste suhtes välistatakse õiguspärane ootus nende püsimajäämise suhtes, mis on analoogne looduskaitseseaduses ehituskeeluvööndi kohta sätestatuga. Seega võib eeldada, et ka kontroll tiheneb.

Seadusega tehti ka tehnilised muudatused metsaseaduses seoses järelevalvepädevusega, ning veeseaduses seoses hüdrogeoloogiliste tööde litsentside kehtivusajaga.
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: JAN kirjutas 26.02.15 09:25
Eks see nende faking ATV ahvide poolt põhjustatud pahameel oli, mis sellise vildaka seaduse vastuvõtu põhjustasid. Mul maja taga (riigimaa õnneks) asuvas metsas ja kõrgrabas on ATV idioodid kõik metsarajad läbimatuks sõitnud.
Nüüd on veeäärde või seenemetsa mineks paljuski raskendatud, kui juhtub läbi erametsa või maa minema.


Pealkiri: Hans Soll: Sindi paisu langemise fenomen
Postitas: Janno kirjutas 19.08.15 09:49
Solli-vana on Pärnu seitungis hästi kirjutanud.
Muide, mainitud asekantsler on tänapäevani  samas ametis...
http://www.parnupostimees.ee/3298011/hans-soll-sindi-paisu-langemise-fenomen
_________________________________________________ _________________________________
Sindi paisu vastase esimese protestikirja 20 allkirjaga saatis algatusrühm tolleaegsele keskkonnaministrile Jaanus Tamkivile 26. novembril seitse aastat tagasi. Teisele rahvakoosolekule Pärnu raekoja saali 20. mail 2009. aastal saime mitmekordse kutse peale ministeeriumi tolleaegse asekantsleri Harri Liivi, kelle tööülesannete hulka kuulus Sindi pais.

Meie suureks üllatuseks õigustas kõrge külaline meile taunitavat olukorda paisul: kalade läbipääsu takistamise eest ei karistatavat ettevõtjaid Põhjamaadeski, miks siis meie peame seda tegema.

Valdkonna kehtivad seadused olevat haldussuutlikud, neid polevat vaja muuta ega parandada. Sindi paisu tulevat käsitleda Liivi lahe kalavarudest eraldi. Hüdroenergia olevat süütult roheline. Kõik oleks nagu korras, aga jah, kalad juba pikemat aega üles ei saa.

Ministeeriumi kogenud töötaja ei jätnud algajatele protestijatele palju vastu rääkida ja saalitäis rahvast tehti hoobilt lolliks. Me ei jätnud jonni.

Hankisime Soome saatkonnast kalandusalase kompetentsikeskuse aadressi ja saatsime järelepärimise.

Selgus otse vastupidine olukord, suurem osa Harri Liivi esiletoodust osutus lausvaleks. See ärgitas teemat põhjalikult uurima.

Miks ministeeriumi esindaja valetab? Midagi peab selle taga olema. Ja oligi!

Isiklikud huvid, toonase keskkonnaministri Villu Reiljani aegse maade vahetamisega erastamise vari, mil üle Eesti omandati hulganisti paisegi. Sindi paisu probleemi lahendamisel oli arvestatav pidur.

Ministeerium partneriks

See pidur hakkas tasahilju, aga siiski järele andma, kui Sindi pais läks tol ajal asekantsleri, nüüdseks kantsleriks tõusnud Andres Talijärve töölauale. Temaga kohtumisel 20. septembril 2009 võis aru saada, et ta otsib lahendust: pais sundriigistada või muul viisil.

Kui seni oli keskkonnaministeerium algatusrühmale ründeobjekt, siis nüüdsest partner. Nüüd oli meil, keda toetada ja kellele endiselt survet avaldada.

Nii tegimegi aastaid rahvakoosolekuid, poliitilise sket¨i ”Sindi paisu välikohus“ (08.05.2010), ümarlaudu, üleriigilise allkirjade kogumise (2012).

Otsese vastase AS Rajuga astusime silmitsi, kui ta maksis ja tellis Rambollilt keskkonnamõju hinnangu (KMH) hüdrojaama ehitamiseks.

Selle KMH aruande avalikuks aruteluks 29. jaanuariks 2013 oli saatus teinud meile suure kingituse: maaülikooli mereinstituudi Pärnu filiaali, limnoloogiajaama, loodushoiukeskuse, Pärnu kolled¸i teadlased moodustasid sellise akadeemilise teaduspotentsiaali, millega AS Raju tellimus Rambollilt lasti sõelapõhjaks.

Surverühma võit

Sindi gümnaasiumis KMH aruandele eelnenud kriitilised vastulaused aruande eksperthinnangutele, eriti tuntud hüdrobioloogi Tauno Jürgensteini sulest, sillutasid tee selleks, et regiooni keskkonnaameti direktor Sulev Vare kirjutas alla määrusele, mis ei andnud AS Rajule hüdroenergia tootmiseks vee erikasutusluba. Sellega anti järgnevale roheline tee.

Teine kiitust vääriv mees on kantsler Andres Talijärv, kes kujundas ministeeriumisiseselt õige strateegia Sindi paisu probleemi lahendusele – paisu omandisuhte muutmise, kusjuures kohtuteed elimineerides.

Kolmas tegija oli otsusekindel minister Mati Raidma.

Raidma käitus julgelt, tema eestvedamisel leiti raha ja osteti pais riigile.

Arvan, et Tori-Oore Kiisa talu aasal 16. mai tänuüritusel said tänupärjad õigetele meestele.

Pärjati ka kiitust väärivaid kohalikke võimuesindajaid ja ametnikke Meelis Kukke, Eeri Tammikut, Andres Metsoja, Priit Ruutu, Jüri Puusti, Kalev Kiiska, Marko ¦orinit.

Kolm aastat järjest lõhe noorjärkude asustamine on kinnitanud riigi tahet taastada Pärnu jõgi lõhejõeks.

Sindi paisu jaoks on nüüd kõik seadusepoolne tehtud. Jäänud on veel füüsiline paisukeha mahavõtmine ja kalade läbipääsuks kärestiku rajamine.

Teame, et üle riigi on 70–80 paisule tehtud kalapääsud. Sindi pais tuleb muidugi suurim.

Võitjad oleme kõik, kaotajaid pole.

Kodanikuühiskond, rahvaalgatus on toimiv reaalsus, kui me seda tõsiselt tahame ja üksmeeles käed ühendame. Oleme ju kõrgeim võimukandja.

Esmaspäeval jõudiski avalikkuseni oodatud pressiteade, et keskkonnaagentuur on välja kuulutanud projekteerimise riigihanke, mis näeb ette betoonpaisu lammutamise ja loodusilmelise kärestiku rajamise kogu jõesängi laiuses.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: kolekala2 kirjutas 01.09.15 14:18
Ehk seekord õnnestubki ära teha ja keegi enam kaikaid kodaratesse ei pillu.


Pealkiri: Hans Soll: Püha üritus: Pärnu jõgi kalarikkaks forelli- ja lõhejõeks
Postitas: Janno kirjutas 21.09.15 16:03
http://www.parnupostimees.ee/3333071/hans-soll-puha-uritus-parnu-jogi-kalarikkaks-forelli-ja-lohejoeks

Hans Soll: Püha üritus: Pärnu jõgi kalarikkaks forelli- ja lõhejõeks

http://f.pmo.ee/f/2011/02/02/509178t100h0759.jpg

Sindi paisu likvideerimise ja kalapääsuks kärestiku rajamise edukas etapiviisiline seadustamine on nagu rahva kirjutatud stsenaariumi võimupoolne realiseerimine: hüdrojaama keelamine, paisu riigi omandisse ostmine, kohtutee vältimine, kahest lõpplahendusvariandist parima otsustamine ja lõpuks riigihanke väljakuulutamine. On, mille üle rõõmustada. Võitjad on kõik, kaotajaid pole.

See tulemus on reaktiivjõuks, et aidata lahendada jõukohane ülesanne “jõgi kalarikkaks”.

Mõni päev tagasi võttis mind vastu maavanem Kalev Kaljuste. Esitasin talle üheksast punktist koosneva visiooni Pärnu jõe haldusperspektiivi kohta. Asi selles, et möödunud aastal valminud Pärnu laheala planeeringu jätkuna on maavalitsusel kavas lähiajal teha jõgikonna alade planeering, kuhu oleks mõttekas jõehalduse teema sisse võtta. Kaljustel oli hea meel, et mitu visiooni punkti langeb tema mõtetega kokku.

Jõe elustamine on fööniksina tuhast tõusmine, sest praegu pole jõel omaressurssi kasumliku teenistuse puudumise tõttu. Tarvis on initsiatiivikat majandushaldussuutlikkust, et maaliliste kallastega Pärnu jõest kujuneks Põhjamaade pärl.

Halduskeskus Sindi (Wöhrmanni) kärestikupealne. Asukohaks, kui soovitakse jõe keskjooksule lähemale, ka Tori. Alevis on selleks kohane renoveerimist ootav kahekorruseline majagi olemas. Keskuse juurde tuleks kämping, majutus, paadilaenutus, kiirtoitlustus, kommunikatsioonid, vetelpääste, kalakaitse järelevalve.

Halduskeskuse funktsioon oleks koordineerida kogu jõgikonnas vee- ja matkaspordi, kalastus- ja puhkemajutusteenuse pakkumist. Üks lülidest oleks juba funktsioneeriv Fishing Village jõesuudme lähedal, samuti paadilaenutus ja muid veeatraktsioone pakkuv asutus Reiu suudmes. Muidugi koostöö riigi turismiinfosüsteemi ja kalastusturismitaludega, personali koolitamine, kasutades ära Soome kogemusi.

Kalade noorjärkude asustamise tulemuslikkus on suurem, kui asustamismaterjal pärineb samast veest, kuhu asustataksegi. Minu teada on Articeri forellipüügibasseinid selleks mõningase ümberseadistamisega täiesti kasutatavad ja partnerlus firmaga võib probleemid lahendada.

Inkubeerimisele tuleksid muudki kalaliigid peale lõhe ja forelli ehk siiad, turvad ja muud. See oleks Jüri Tensoni loodud inkubaatori taaselustamine.

Pärnust esialgu Sindini jõesängi laevatatavaks süvendamise tööd pole hullupööra suured. Tindisaarte alal tehakse see ära paisu riikliku tellimusprojektiga, mis vähendab oluliselt Auli elamurajooni uputusohtu. Väiksemaid korrastus- ja süvendustöid nõuavad pea kõikide paisurudimentide silmad (avad paisu keskel), et tagada takistusteta veeliiklus kesksuvisel vee madalseisu perioodilgi.

Ulatuslikumat mudaammutamist nõuab Tori Levi nii paisupoolne kui sealt kolmveerand sajandiga Altma saari kasvatanud ja jõe peaaegu sulgenud jõelõik.

Jõesängi rüüstepuhastuse, sealhulgas vohava kaldataimestiku juurte läbilõikamise töö tegid ära varsti pärast sõda lõpetatud palgiparvetus ja võimsad jääminekud. Nüüd tuleb see töö teha inimesel.

Ulatuslikum koostöö maaomanikega ootab ees jääminekutele ja suurveele vastupidavate betoonkaldteede ehitamisel veesõidukite veeskamise tarvis. Seda muidugi juurdepääsuteedega maaomanikega kokkulepitult.

Siintoodu ei pretendeeri enamale kui lihtsustatud eskiisile. See suurprojekt peaks saama osaks kogu regiooni majanduse arengukavast. Eesmärk on kutsuda üles kogukonda avaldama oma arvamust, tegema ettepanekuid, kritiseerima avaldatut, osalema avatud diskussioonis.

Järgmisel suvel, samal ajal lõhe noorjärkude neljanda asustamisega on kavas kutsuda kokku ümarlaud Kiisa talu peremehe, Tori vallavolikogu esimehe Kalev Kiisa jätkuvalt lahkel võõrustamisel tema talu jõeaasal. Ümarlauale kutsume kõik teemaga seotud ja huvitatud, sealhulgas ministeeriumi ja kohaliku võimu esindajad maakonnast ja muidugi tuntud kalateadlased.

Nende soovitused ja eksperthinnangud on meile nii praktilises kui moraalses tähenduses hindamatu väärtusega. Juba praegu on kalastajate liidu juht Endrik Tõnsberg lubanud oma sidemeid kasutada meie ürituse koolitustegevuse heaks. Hüdrobioloog Tauno Jürgenstein on Pärnu juurtega, Tõnsberg poolenisti pärnakas.

Lottemaal läheb kenasti, mõlemal pool Pärnu linna tegutsevad edukalt golfikeskused. Miks ei võiks uskuda Pärnu jõe ülestõusmisesse?

Hans Soll, algatusrühma Sindi Pais liige
Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Janno kirjutas 28.01.16 15:20
lennukad teooriad Pärnu lahe asjus:
http://maaelu.postimees.ee/3485161/urmas-margus-kutseline-kalur-vorgumeister-ja-ausambapustitaja?-kutseline-kalur-vorgumeister-ja-ausambapustitaja=

Urmas Margus – kutseline kalur, võrgumeister ja ausambapüstitaja1
28. jaanuar 2016 07:25
Toomas ¦alda,
maaelu@ajaleht.ee
http://f.pmo.ee/f/2016/01/28/4911053t100h0632.jpg
Urmas Margus tõdeb, et kutselistel kaluritel on palju teemasid, milles neil on ametnike omast teistsugune arusaam. Foto: Toomas ¦alda

Pärnus Raekülas Kalevi puiesteel võrgupoodi pidav Urmas Margus on tegus mees: tänaseks pool sajandit on ta olnud professionaalne kalur, tema tehtud mõrrad ja võrgud on hinnas nii Eestis kui kaugemalgi, tema eestvõttel on valminud mitu ausammast, neist tuntuim Vallikääru viidikate massilise suremisega seoses püstitatu.

Kalapüügipisik nakatas väikese Urmase poisikesepõlves, mil onu ta merele kaasa võttis. „Aerud olid mitu korda pikemad kui mina ja hirmrasked, peopesad olid peagi villis,” meenutab ta. Aga mõningatest ebameeldivustest hoolimata kasvas temast mees, kelle kogu elu on olnud nii või teisiti seotud kalapüügiga. 1966. aastal läks Margus kalamajandisse kaluriks, vahele tuli Nõukogude armee, mis viis meie loo peategelase Egiptusesse, aga eluga ja tervelt koju naastes jätkas ta rahumeelset kaluritööd.

„Palka maksti ikka püütud koguse pealt. Nõukogude võimu ajal küll aeti tööle, aga muret oli vähem – said kala, said raha. Praegu on kutseline kalur iseenda peremees, aga töö ei piirdu vaid püügiga: lisanduvad realiseerimine, materjalide hankimine, sajale ametkonnale aruandmine. Hind oli kindel – püüad palju püüad, saad kilost ikka sama hinna. Praegu on merele minnes üks hind, tuled tagasi, hoopis teine ja reeglina väiksem. Kui kala on vähe, on hind normaalne, kui tuleb rohkem, ütleb kokkuostja, et hind on selline, müü või jäta omale. Ja kokkuostjad pakuvad millegipärast kõik ühte ja sama hinda … Möödunud kevadel oli korralik ahvenasaak, püüdsin koos paarimeestega 30 tonni, aga arvestatavat tasu ei saanud, sest mida rohkem kaupa, seda odavam hind, tekkis ülepakkumine. Tavaline oli 1,50 kuni kolm eurot, siis langetati kokkuostuhind 30 sendile. Mina teen tööd, kannan kulusid, kalavaru kahaneb ja siis saan 30 senti kilost. Sügisel oli vimmaga sama lugu. Pean sama summa eest mitu korda rohkem rügama,” kirjeldab Urmas Margus kutselise kaluri argipäeva.     

     Seda varianti, et kala püüdjalt otse tarbijale müüa, enam sisuliselt ei eksisteeri. „Otsemüüki jääb järjest vähemaks. Kai ääres käivad ainult vanakesed. Tuleb, ühes käes kepp, teises sendid, ja ütleb mulle, eakale mehele, et kuule poja, anna mulle paar särge või nurgu. Panen kalakasti kai peale ja lasen tal tasuta valida nii palju, kui ise soovib. Ostujõulisel rahval on lihtsam tuua marketist forelli- või lõhefileed. See hakkab küll paljusid ära tüütama, aga kai äärde ostma tulla ja pärast ise kala puhastama hakata ei viitsita. Kevadel veel esimest jääräime tahetakse. Seda ei tohi inimese söögikalana müüa, aga loomatoiduna võib,” ütleb Margus, teeb silmad suureks ja vaikib kõnekalt.

      Kutselistel kaluritel on palju teemasid, milles neil on ametnike omast teistsugune arusaam. „Kõik ametnikud räägivad, et koha ja ahven on punase laterna tsoonis ehk et varud on viletsas seisus, püüki tuleb piirata. Kehtestati kudemisaegne kohapüügikeeld. Ühelt poolt õige, aga mõrrameestel on see põhiline kohapüügi aeg. Pärast kudemist koha mõrda ei lähe. Korralikku saaki saavad landimehed, mitte kutselised kalurid. Ja kui kohavarud tänu kudemisaegsele püügikeelule kasvavad, läheb hind ka alla, ülepakkumisega pole jälle mõtet püüda. Ise ma seda eriti ei poolda, aga üks variant oleks kohapüüki limiteerida nagu räime puhul. Näiteks pool tonni koha mõrra kohta,” üritab Margus kirikut keset küla nihutada.

      Kõik teavad, et kutseliste kalurite ja harrastuspüüdjate huvid on sageli vastandlikud ja Urmas Margus on siinkohal avameelne: „Riik on kuri oma kalavarude peale. Pärnu lahes on kutselistele kaluritele väljastatud 244 püügiluba, harrastuspüüdjaid on kogu Eestis umbes 300 000, kellest enamus käib ka siin püüdmas. Kes nüüd rohkem kahju teeb? Sealjuures harrastajate arv ja surve kalavarudele kasvab. Harrastuspüüdjaid kontrolli alla saada ei suudeta, aga kurjategijad oleme meie, piirangud tehakse meile. Samas on landiga püüdmine kalale palju hullem. Landil on kolm kolmeharulist konksu. Kala läheb lanti ründama ja kui konksud talle ka suhu kinni ei hakka, kahjustavad need teda kõhu alt, küljelt või seljalt. Kui alamõõduline kala visataksegi tagasi, siis ega temast õiget elulooma enam pole. Olen teinud ettepaneku, et võiks lubada kasutada ühe konksuga ilma kidata lanti, nii ei lõhuks kalal vähemalt lõuga ära. Ja ega neid alamõõdulisi kalu tegelikkuses just palju tagasi ei visata. Kalakaitse mehed on ise rääkinud, et kui neid nähakse, on korraga meri hulpivaid alamõõdulisi kalu täis ja keegi ei tea, kelle omad need on. Paraku ei ole meil populaarne püüda nii, nagu välismaal paljud teevad: püüavad ja lasevad lahti. See oleks õige harrastamine.” Ise on Margus viis aastakümmet nii hakkama saanud, et inspektoritega pole tal tõsisemaid probleeme polnud – see on omaette saavutus.

     Harrastuspüüdjad kala kokkuostjale müüa ei tohi, aga kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. „Moodustatakse näiteks kümnemeheline punt, kellest ühe nimel ostetakse kümne võrgu püügiluba ja püütu realiseeritakse selle ühe kaudu. Ma usun, et keskkonnainspektsioon teab väga hästi, kes harrastajate püütud kala realiseerimisega tegelevad, aga käed jäävad lühikeseks. Lõunanaabrid rendivad mingi talu, elavad seal jäätulekust kuni -minekuni, püüavad ahvenat ja kui paras ports käes, sõidab üks mees Lätti realiseerima ja tuleb tagasi uue koorma järgi. See ei lähe kuhugi kirja.”

       Urmas Margus ise võõrandas oma võrgupüügiõigused hiljuti, alles on 18 mõrra püügiõigus, mida on tema sõnul rohkem, kui ühele mehele vaja. „Las nooremad mehed tegelevad jääaluse võrgupüügiga, olen ise külmetanud piisavalt,” kostab ta, „mõnel on ainult kümne võrgu luba ja imestan, kuidas nad sellega ära elavad. Kui tahad ära elada, peab olema 20–30 võrku, vähemaga lihtsalt pead seadusi rikkuma.”

       Kui kutselisi kalureid on ikkagi suhteliselt palju, siis hoopis haruldasem on Urmas Marguse teine leivateenimise viis: tal on Pärnus Kalevi puiesteel võrgupood ja töökoda.

Poes pakub ta võrgumaterjali ja kutselistele kaluritele mõeldud tarvikuid. Tellimise peale teeb ta ise mõrdasid ja võrke. „Poisikesena tasapisi õppisin vanemate meeste kõrvalt. Nõukogude ajal tegin enda jaoks, aga riigikorra muutudes lisandus hulk uusi kalureid, kes oskasid ainult mõrrast kalu välja võtta. Siis hakkasin müügiks ka tegema, nii mõrdu kui ka võrkusid. Olen teinud Peipsile, Võrtsjärvele, Venemaale, isegi Kasahstani on viis mõrda läinud. Mul on oma nipid, mis jäävad ärisaladuseks. On püütud järele teha, aga ei õnnestu – välja näeb sarnane, aga ei püüa.” Kõik nõuab teadmisi ja kogemusi: mõrra lina, nöörid, tinanöörid, raamid, alla valatud raskused, ankrud – materjalist oleneb väga palju. Käsitsi mõrdade ja võrkude tegemist käib ta Salatsis lõunanaabritelegi õpetamas.

     Parimatel aastatel on Margusel kaubaks läinud üle kahekümne mõrra. Üks mõrd maksab umbes 5000 eurot ja selle tegemine võtab hea jupi aega. „Mul on kaluri uni: kolme-nelja paiku ärkan, siis nokitsen vaikselt.” Põhimõtteliselt teeb ta ainult lõpuni valmis mõrdu, sest nii saab ta ka vastutada. „Hakkan tegema siis, kui tellimus tuleb ja ainult lepinguga. Muidu teen valmis ja siis ei tahagi.” Võrke on mees teinud igat sorti ja neidki enamasti tellimuse peale. Lattu varuks teeb ta ainult kindla peale minevat kaupa.

       Niinimetatud Hiina võrkude kohta ütleb Margus konkreetselt, et need on salapüüdjate kraam, mille omanikul pole kahju, kui kalakaitse need tihedasilmalised võrgud püügilt eemaldab ja konfiskeerib. „Ise pole nendega püüdnud. Kahjuks kasutavad neid ka mõned kutselised kalurid, kõik ei ole päris ausad mehed. Ühel saarel on näiteks täitsa oma kalapüügiseadused ...”

       Võrgupoe ärilise poole kohta ütleb omanik, et nälga ei sure ega rikkaks ei saa, aga vähemalt on tegevust. „Kogu Eestist käiakse – põhjarannikult, Peipsi äärest, Soomest palju, Lätist. Masinaga toodetud võrgud ei ole käsitsi tehtutega kvaliteedilt võrreldavad, kutselised neid eriti ei kasuta.”

Urmas Margus „Kalavaenaja” tiitlist ja skulptuuridest

 2011. aastal tegi Urmas Margus algust aasta kalavaenulikema teo väljaselgitamisega, esimese sellekohase tiitli omistas ta Pärnu linnavalitsusele ning Vallikääru ja -kraavi uuendajatele. Tiitliga käib kaasas suureformaadiline raamitud foto puitskulptuurist, mis kujutab ahingu otsa torgatud kalaskeletti. Marguse selgituse järgi annab ta tiitli üksikisikule, isikute grupile, organisatsioonile või institutsioonile, kes kõnealusel aastal paistis silma teoga või tegematajätmisega, mis põhjustas või soodustas kalade, nende elukeskkonna või kalavaru olukorra halvenemist. Linnavalitsus ei pidanud tiitli saamist õigustatuks.

      „Kalavaenaja 2015 tiitli saab keskkonnaministeerium Pärnu sadama laevatee süvendamisloa andmise eest, süvenemata süvendamise tagajärgedesse. Tekkinud heljum kahjustab oluliselt koha, ahvena ja räime kudemisalasid ja teisi merepõhjas elavaid elusolendeid ja taimi,” põhjendab Urmas Margus otsust.

       2010. aastal, pärast seda, kui Pärnu vallikraavis olid hukkunud tuhanded viidikad, kinkis ta linnale dolomiidist tahutud kalapea, mille autor on Rait Pärg ja mis vallikraavi lähedusse paigaldatuna sai nimeks „Vallikraavivaht”.

      2013. aastal püstitas Margus, nüüd juba koduhoovi, tammepuust enam kui kahemeetrise kaheosalise skulptuuri, mis kujutab ahvenat ja rotti ning mis aitab mäletada Raeküla rannakalureid. Sellegi kuju autor on Rait Pärg.

       Marguse koduhoovi kaunistab ka puidust tool, mis meenutab Pärnu endiste linnapeade Mart Viisitamme ja Toomas Kivimägi toolilugu ehk seda, et Kivimägi ei soovinud istuda toolil, mida pruukis Viisitamm, ja tõstis selle ukse taha.

      Marguse koduaias on veel skulptuur „Kalamaffia ministrinna”. „Üks naissoost keskkonnaminister pitsitas isuga kutselisi kalureid, et teha ruumi harrastajatele, need on ju potentsiaalsed valijad, neid on palju. Nii selle kui ka Kivimägi tooli tegin valmis oma kätega, et keegi ei saaks skulptoritele midagi ette heita ja oma aeda võin panna, mida tahan,” selgitab Margus.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Heigo 'niru' Kraav kirjutas 07.02.16 12:57
Kindlasti tore ja tubli mees, aga harrastuspüüdjate kohapealt võiks ikka natuke oma peaga mõelda, enne kui suu lahti teeb.Pealkiri: Käputäis harrastajaid seab kalavaru ohtu
Postitas: Janno kirjutas 23.02.17 11:30
Huvitavad arengud Pärnu zeitungist:

Käputäis harrastajaid seab kalavaru ohtu
Sirle Matt
reporter

22. veebruar 2017 00:00

http://f8.pmo.ee/6gPEFiWomeKqGPrJg8XFdSWvorE=/900x485/smart/nginx/o/2017/02/21/6362989t1hf687.jpg
Soodsate jääolude korral ulatub Pärnu lahel ja jõel tirgutajate hulk tuhandeteni. | FOTO: Urmas Luik

Kutseline kalur Raio Piiroja rääkis, et 90 protsenti harrastajaid on kirglikud, ent igati korralikud kalamehed. Probleeme valmistab kümme protsenti kalureist, kes on harrastuspüügist teinud endale elatusallika. “Kutsume neid kutselisteks harrastajateks,” sõnas Piiroja.

Keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo juhataja Toomas Õmblus usub, et ülemäära suurte püügihulkade puhul on tegu organiseeritud majandusharuga. “Harrastuspüügist jääb asi kaugele,” märkis ta.

Keskkonnainspektsiooni vaatlused ja proovikaalumised näitavad, et osa harrastuskalureid püüab väga suuri koguseid. Usinamate saagid küünivad päevas 30–40 kiloni. Suurim kogus, mis inspektoritel on õnnestunud tuvastada, oli Õmbluse andmetel 48 kilo.

Õmbluse teada rendib osa väljastpoolt tulevaid harrastuskalamehi siin hooajal elamist. “Ei saa ju muud valikut olla, kui et nad tulevadki siia püügiga raha teenima. Leidub keegi, kes saagi nende käest ära ostab,” rääkis ta.
Usinamate saagid ulatuvad 30-40 kiloni

Piiroja meelest ei tasu siunata üksnes harrastuskalamehi, sest tirgutajate käest ostavad kutselisedki, kes panevad koguse kirja oma püütuna ja annavad selle legaalse kalana kõrgema hinna eest kokkuostu. “See on hõlptulu teenimine. Peame tunnistama, et meiegi hulgas leidub tõrvatilku,” möönis Piiroja.

Keskkonnainspektisooni käed jäävad siin aga lühikeseks, sest ostu ja müüki on väga raske tuvastada. “Peame nägema, et müük toimus. Seda avalikult ei tehta,” nentis Õmblus.

Õmbluse jutu järgi saavad inspektorid vaid konstateerida püütud kogust ja kontrollida, et alamõõdulisi kalu sees ei oleks, sest Eesti seaduste kohaselt pole harrastajate püügikogused piiratud. Püügihulga piiramine peab Õmbluse jutu järgi seadusandlikul tasemel lahenduse leidma.

“Kontrollime, mõõdame ja kui avastame alamõõdulise, saame püüdjat karistada. Kui suure koguse keegi mõõdulist kala püüab ja mis sellest pärast saab, sinna ei saa me midagi parata,” rääkis Õmblus.

Isegi alamõõduliste kalade püüki on keeruline tuvastada, sest inspektorid teevad järelevalvet vormiriietuses ja nende sõidukitel keskkonnainspektsiooni tähistus. Õmblus teab, et kui inspektorid lähenevad, visatakse eelnevalt eraldi kotti sorteeritud alamõõdulised kalad maha. “Oleme küll korjanud neid jää pealt, kuid peame tuvastame isiku, kes need kalad püüdis. Kui me pole näinud, ei saa midagi teha,” selgitas Õmblus.

Õmbluse sõnade kohaselt on alamõõduliste kalade püügiga tänavu vahele jäänud üksikuid ja need on pigem väikeste koguste püüdjad, kelle kalade mõõt on jäänud piiri peale.

Piiroja jutu järgi jääb pool ebaseaduslikult edasi müüdud kalade kogusest Eestisse ja poole viivad siin püüdmas käivad Läti kalurid Eestist välja. Piiroja arvates oleks lahendus vabaneda ebaseaduslikest kokkuostjatest ja harrastuspüügile kehtestada päevane püügilimiit. “Piirangu suurus tuleb harrastajatega läbi rääkida. Ühtlasi püüda võimalikult keeruliseks teha kutseliste elu, kes kala neilt kokku ostavad. Kui inimestel poleks kala kuhugi panna, siis probleem laheneks,” pakkus ta.

Näiteks Lätis on kehtestatud väga detailsed piirangud päevasele saagile ühe inimese kohta. Ahvenat, mis on Pärnu lahes põhiline jääpüügi kala, tohib inimene püüda merest kümme ja siseveekogust viis kilo päevas.

Tartu ülikooli ihtüoloog Heli Shpilevi hinnangul on ahvena varu praegu kestlik, kuigi on märgid sellest, et paari aasta jooksul võib varu väheneda. Shpilevi sõnutsi seisneb probleem selles, et kui kutseliste kalurite püügikogused registreeritakse ja saab jälgida, kui palju kalavarust on välja võetud, valitseb ahvena puhul talvise tirgupüügi tõttu määramatus. Seetõttu on keeruline kalavaru adekvaatselt hinnata.

Tema juttu mööda ei tohiks harrastajate püügikogus väga suureks minna, muidu tekib varule liiga suur püügisurve ja varu muutub ebastabiilsemaks.

Piiroja peab kahetsusväärseks, et osa kutselisi kalureid ei saa aru, et ebaseaduslikult kala kokku ostes saevad nad sedasama oksa, millel ise istuvad. “Kui kalavaru väheneb, saab ta ise vähem kala. Varu kahanedes kehtestatakse kutselistele püügipiirangud,” rääkis ta.

Shpilevi arvates võiks pigem harrastajatele kogusepiirangud kehtestada, kui et tõsta püügitasu, sest harrastuskalapüük on puhkamis- ja ajaveetmisviis värskes õhus. “Seda ei tohi teha niisama kalliks kui golfi mängimist,” leidis ta.

Kaldarohus vedeles mitu ämbritäit alamõõdulisi ahvenaid

Pärnu Postimehe lugejale avanes pühapäeva hommikul Tahkuranna vallas Raemetsa lähistel vaatepilt, kus kaldaäärsesse rohupuhmasse oli visatud mitu ämbritäit tõenäoliselt alamõõdulisi ahvenaid.

Leidja pidas tõenäoliseks, et kalad on metsa alla visanud Läti kalamehed, sest Eesti numbrimärkidega autosid sealkandis eelnevatel päevadel näha polnud. Mereahvena alammõõduks on kehtestatud 19 sentimeetrit ninamiku tipust sabauime lõpuni või 16 sentimeetrit ninamiku tipust sabauime keskmiste kiirte alguseni.

Kala loetakse mõõduliseks, kui vähemalt üks neist mõõtudest on võrdne alammõõduga või ületab seda.


Ja teine artikkel samas lehes:

Minister plaanib tulevaks hooajaks harrastuskalapüügile päevalimiiti
Sirle Matt
reporter

22. veebruar 2017 11:26
http://f11.pmo.ee/vafCits5B94IeBOPG1umqt3981w=/900x485/filters:focal(1376x232:3333x2221)/nginx/o/2017/02/22/6364075t1h994d.jpg
Keskkonnaminister Marko Pomerants | FOTO: Urmas Luik

Eile Pärnut väisanud ja nii kutseliste kalurite kui ka harrastuspüüdjatega kohtunud keskkonnaminister Marko Pomerants rääkis, et temani on siiani jõudnud eri seisukohad: kas harrastuspüügile päevalimiidi kehtestamine võiks pakkuda lahenduse musta kalaäri lõpetamiseks või ei. Pomerantsi ütlust mööda pidasid nii Pärnumaa kutselised kalamehed kui ka harrastajad mõistlikuks mõtet, et jääalusele ahvena harrastuspüügile seataks päevalimiit.

Minister rääkis veel, et ebaseadusliku edasimüügiga võitlemiseks tuleb valida lihtne meetod. "Me ei saa eeldada, et oleks kusagilt tohutu keskkonnainspektorite armee võtta. Seetõttu võiks päevalimiidi kehtestada," märkis ta.

Ministri sõnutsi saab uued reeglid kehtima panna järgmisest hooajast. Kaaluda tuleb, kas limiit peaks olema määratud kilogrammides või tükkides. "Kui keskkonnainspektor jääle satub, on tükke hõlpsam lugeda, alamõõdulisi välja sortida," arutles ta.

Harrastuskalastajad pakkusid välja idee, et vabatahtlikud hakkavad keskkonnainspektsioonile osutama samasugust abi, nagu seda tehakse Põhja-Eestis lõhejõgedel kudemise aegu. "Nad panevad pundi kokku. Võib-olla saab harrastajate abiga järelevalvet tõhustada."

Ühe võimaliku piirangu suurusena käis ministri sõnutsi jutust läbi 20 kilogrammi limiit. "Aga me ei takerdunud sellesse. Pigem on oluline, et inimesed saavad vajadusest ühtmoodi aru," teatas Pomerants.

See, et osa harrastajaid on kalapüügist teinud endale elatusallika, kuigi Eesti seaduste järgi nad saaki edasi müüa ei tohiks, on Pomerantsi sõnutsi nii harrastajate kui ka kutseliste kalameeste arvates olukord, mis vajab muutmist. "Probleemi näevad mõlemad," sõnas ta.


Pealkiri: Arengud Emajõe Suursoos
Postitas: Janno kirjutas 24.03.17 16:31
http://tartu.postimees.ee/4053967/uuenevale-opperajale-paaseb-ka-ratastooliga
Uuenevale õpperajale pääseb ka ratastooliga

Jaan Olmaru
22. märts 2017 15:14

13 aastat tagasi rajatud ja nüüdseks amortiseerunud Emajõe õpperada saab uue ilme. | FOTO: Sille Annuk
Riigimetsa majandamise keskus korrastab veidi üle 80 000 euro eest Kavastus asuvat Emajõe-äärset õpperada ning selle äärde jäävaid lõkkekohti. «Emajõe õpperada otsustati rekonstrueerida, kuna see polnud enam turvaline,» rääkis riigimetsa majandamise keskuse (RMK) Lõuna-Eesti piirkonna külastusala juht Malle Oras. «Laudteed ja sillad olid amortiseerunud, samuti vajas uuendamist teave ja korrastamist lõkkekohad,» lisas ta.

Uuendustööde käigus ehitataksegi jõe äärde täiesti uus laudrada, rajatakse puhkeplatvormid, uus sild, infotahvel, suunaviidad ja huvipunktid ning tehakse korda lõkkekohad. Võrreldes varasemaga on uus rada palju paremini läbitav ning raja järsud kaldaäärsed kohad varustatud piiretega.

«Kui vanal õpperajal oli vaid märjemates kohtades kitsas laudtee, siis uus rada on algusest kuni teise lõkkekohani ehk umbes 700 meetri pikkuselt 1,2 meetrit lai. Seal saab liikuda lahedasti nii lapsevankri kui ratastooliga. Ülejäänud rajal on 65 sentimeetri laiune laudtee,» kirjeldas Oras.

Lubatakse telkida

Umbes kaks kilomeetrit pikk õpperada kulgeb valdavalt madalsoometsas ja selle ääres on kaks kuni 20 inimest mahutavat pinkidega ääristatud puhkeplatvormi.

Raja algusest umbkaudu kilomeetri kaugusel hakkab paiknema 1,5 meetri kõrgune vaateplatvorm, millelt saab vaadelda luhaniidu elustikku ja nautida vaadet Emajõele.

Lõkkekohtades korrastatakse grillrestidega lõkkeasemed, uuendatakse pingid ja lisatakse lõkkepuude varjualused. Pärast uuenduskuuri saab kahe lõkkekoha ääres ka telkida.

Uuendustöid teeb RSJ Ehituse OÜ, kes võitis möödunud sügisel korraldatud riigihanke. Firma juhataja Janno Rästa sõnul on siiani käinud suuresti vajaliku puitmaterjali ettevalmistus ning hiljemalt uuel nädalal alustatakse laudteede ehitust.

Lepingu järgi peab uuendatud matkarada valmis saama juuli lõpuks.
«See on väga pikk protsess ja me pole praeguseks veel väga kaugele jõudnud,» rääkis Rästa. «Kuna nüüd tulid ka sulailmad ja teed ei ole külmunud, siis ei saanud materjali peale vedada. Aga sel nädalal saame loodetavasti alustada.» Töid alustataksegi laudteede rajamisega.

Lepingu järgi peab uuendatud rada valmis olema juuli lõpuks. Senikaua on jõe äär huvilistele suletud. «Jah, praegu rajal liikuda ei saa ja tegelikult on see isegi keelatud,» sõnas Rästa.

Emajõe õpperaja uuendamise kogumaksumus on 83 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85 protsenti ning RMK omafinantseering 15 protsenti.

Malle Orase sõnul valmis Emajõe õpperada 2004. aastal ning see avati koos Emajõe-Suursoo külastuskeskusega. Viimase viie aasta jooksul käis rajal 2500–3500 inimest aastas. «Loodetavasti suureneb külastus pärast raja uuendamist tuntavalt,» sõnas ta.

Keskuse saatus selgumas

Paari nädala jooksul peaks selguma ka Emajõe-Suursoo külastuskeskuse saatus, mille RMK otsustas läinud sügisel sulgeda. RMK jurist Marje Kask ütles, et valmistatakse ette valikpakkumist, leidmaks majale loodusega seotud tegevusi pakkuv rentnik. «On olnud paar huvilist,» ütles ta.


Pealkiri: Emajõe-Suursoo külastuskeskuse seis on endiselt segane
Postitas: Janno kirjutas 27.09.17 23:19
http://tartu.postimees.ee/4251791/emajoe-suursoo-kulastuskeskuse-seis-on-endiselt-segane

Emajõe-Suursoo külastuskeskuse seis on endiselt segane
Jaan Olmaru

22. september 2017 11:11
RMK-le kuuluv Kavastu külas asuv Emajõe-Suursoo külastuskeskus on möödunud sügisest olnud igapäevakülastajatele suletud. Mis hoonest edasi saab, pole siiani teada. | FOTO: Kristjan Teedema

​Tänavu suvel riigi metsamajandamise keskuse (RMK) korraldatud Emajõe-Suursoo külastuskeskuse rendikonkurss tõi küll ühe tingimustele vastava huvilise, kuid rendileping on siiani sõlmimata.

RMK otsustas külastuskeskuse sulgeda möödunud aasta sügisel, kuna selle ülalpidamine oli majanduslikult liiga kulukas. Et maja ei jääks tühjalt seisma, kuulutas RMK tänavu mais välja konkursi, et leida hoonele ja selle ümbrusele uus rentnik.

Konkursi juhendi järgi tuli potentsiaalsel huvilisel arvestada mitmete tingimustega. Näiteks peab tulevane külastuskeskuse rentnik oma tegevuses arvestama õppeklassidesse tehtud broneeringutega ning võimaldama õppeklasse kasutada keskkonnahariduslikel eesmärkidel kõikidel huvilistel 2020. aasta augustini.

Ettenähtud tähtajaks ehk 7. juuniks laekus RMK-le vaid kaks avaldust, ainukesena vastas nõuetele Emajõe lodjaseltsi oma. Seltsi soov on rajada keskusesse looduskool.
Läbirääkimised pooleli

Lodjaseltsi esindaja Priit Jagomägi ütles, et nad võitsid küll rendikonkursi, aga kuna praegu on käimas läbirääkimised Luunja vallaga, on rendilepingu sõlmimine pooleli.

«Me tahtsime saada valla seisukohta, kas ka nemad oleks nõus meie looduskooli toetama. Aga nad ei tahtnud enne valimisi selle kohta otsust teha. Iseenesest oleks RMK nõus keskuse ka Luunja vallale andma, aga see vajab samuti volikogu heakskiitu,» rääkis ta.
Tulevikus saaks lodjaselts külastuskeskuse sadamas hoida ka oma uut kahemastilist lotja.

Jagomäe sõnul võiks külastuskeskuse juures olla sadam ning hoones tegutseda loodus- ja teaduskool. «See oleks mõeldud nii kooliõpilastele kui täiskasvanutele. Selline Tartu-lähedane veeteemaline looduskool,» täpsustas Jagomägi. Ta arvas, et ideaalis oleks keskus kogu aeg külastajatele avatud.

Suurematele rühmadele saaks aga õppepäevadeks või koolitusteks eraldi aegu broneerida. «Ja kui natukene investeerida, siis oleks võimalik keskuses isegi majutusteenust pakkuda. Praegu on seal tühi kolmas korrus,» selgitas Jagomägi.

Tulevikus saaks lodjaselts külastuskeskuse sadamas hoida ka oma uut kahemastilist lotja, sest sealt Peipsi poole minnes pole üle Emajõe enam sildu ega elektriliine. Ka praegu on Jagomägi lodjaga pikemaid Piirissaare sõite alustanud ja lõpetanud just sealt ning lodjaselts sooviks edaspidigi kasutada seda kodusadamana.

Suviti võiks Jagomäe arvates külastuskeskus olla aga endiselt selline koht, kus möödasõitvatel paadimeestel on põhjust peatuda. Kasvõi jäätise ostmiseks. «Seda tahaks kindlasti jätkata,» lausus ta.
Otsus pärast valimisi

See, kas lodjaselts RMKga lepingu sõlmib või ei, peaks Jagomäe sõnul selguma lähikuudel. «Selle aasta jooksul peame kokkuleppe ära sõlmima ja me ikka loodame, et saame Luunja valla ka kampa. Siiani takistas nende otsustamist haldusreform ja nüüd tulid valimised,» põhjendas ta praegust seisu.

Luunja vallavanem Aare Anderson ütles, et seltsiga on sel teemal aegade jooksul korduvalt räägitud, aga praeguseks pole vald teinud mingit otsust.

«Me pole jõudnud sellisele konkreetsele tasandile, et milline võiks valla roll seal olla. Oleme muidugi huvitatud, et keskus oleks aktiivses kasutuses ja avatud, aga kõik need kõnelused seisavad veel ees,» lausus Anderson. Ta lubas, et teema võetakse uuesti üles pärast valimisi.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Heigo 'niru' Kraav kirjutas 28.09.17 09:16
Ma numbrit täpselt ei mäleta, aga selle maja kütmise kulu oli ikka suht üüratu. Suured pinnad kahekordse klaaspaketiga ja maakivist seinad paremat tulemust ei lubagi. Eks lodjalased unistavad, et vald võtaks halduskulu enda kanda, aga unustavad ära, et esiteks pole see hoone isegi mitte valla bilansis, et sinna võiks kulutusi teha ja ilmselt pole Luunja vald ka nii rikas, et sponsoreerida lillelaste tegevust, mis otseselt vallaelanikke ei puuduta. Jah, mõne koolilastele "looduskoolis" läbiviidud tunni eest võivad nad ju natuke maksta, aga selle rahaga kaugele ei seila. Iga vähekeni reaalselt mõtlev inimene saab aru, et kui juba RMK-l ei kannatanud nii kulukat projekti pidada, siis mingil MTÜ-l on see veel raskem. Ainult siit-sealt väljamangutud toetuste peal suurt siga ei tapa.
Jõudu lodjakodalastele, aga mina nendele ei panustaks. Muidugi äärmiselt kahju, et maja tühjana ja kasutuna seisab. Mina näen, et seda kohta suudab pidada ainult kas riik (millest ta hetkel loobunud on) või keski filantroop. Niiet hakakem Kantsi kõrtsu kõrvuti soojamaamerede privaatsaarte kõrval promoma, ehk soovib mõni saudi sheik omada miskit temajaoks nii eksklusiivset kui on seda tükike Emajõe-Suursood:)


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: tsuks kirjutas 20.10.17 20:28
 tsuksil on ikka kama2 mis Kantsis ja Nupujõel toimub...

Janno ja Heigo:
Tulge palun ise isiklikult inimesi ikka headusepoole suunama!
 Koguaeg lennus ju.


Assanugis...Headusepoole...

Retti  läksk vist seda teed.?


Pealkiri: Meres ujuvad kaheksaeurosed ahvenad
Postitas: Janno kirjutas 21.11.17 15:51
Pärnu zeitung kirjutab, jagan siinkohal hää sõbra ja jahikaaslase Lauri ürituse eduks:

Meres ujuvad kaheksaeurosed ahvenad

20. november 2017 23:59

https://f8.pmo.ee/O1ip9ldm7Q90QzVCjyJP1ikjtEc=/fit-in/2560x2560/filters:no_upscale()/nginx/o/2017/11/20/7327925t1hc73f.jpg
Märgis on kinnitatud kala esimese seljauime juurde. | FOTO: Lagle Matetski

Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi kalateadlased märgistasid 7. ja 13. novembril Pärnu lahes ahvenaid. Märgised on roosat värvi ja kinnitatud kalade vasakule kehapoolele esimese seljauime tagumise osa juurde.

«Märgistamise eesmärk on välja selgitada, millal ja millises ulatuses liiguvad Lääne-Eesti merealade ahvenad ning kas üht Eesti rannikumere olulisemaid ahvenapüügipiirkondi Liivi lahte ja Väinamerd asustavad ahvenad moodustavad ühtse asurkonna või on teineteisest eraldatud,» selgitas mereinstituudi teadur Lauri Saks.

Märgistamine ja uurimistöö käib Euroopa Liidu merendus- ja kalandusfondi toel Liivi lahel ja vältab tänavu kevadest 2020. aastani.

«Kavas on kinnitada märgised 6000 ahvenale,» sõnas Saks. Kalade märgistamine on Saksa kinnitusel alles suurema töö algus. Teave ahvenate kohta koguneb märgistatud kalade püügi analüüsil.

Selleks paluvad mereinstituudi teadlased kõiki, nii kutselisi kalureid kui ka harrastuskalastajaid, kes püüavad märgistatud ahvena, anda sellest teada märgisel toodud kontaktandmetel lauri.saks@ut.ee või telefonil +372 5566 0908.

«Märgistamise ja taaspüügiandmete registreerimisel teeme koostööd RMK Põlula kalakasvatuskeskusega,» lisas Saks. «Põlula kalakasvatuskeskuse kaudu toimub ka taaspüügiandmete esitajate premeerimine, milleks on Euroopa Liidu merendus- ja kalandusfondist raha eraldatud.»

Taaspüügist teatamise eest makstav tasu on kaheksa eurot märgise kohta. Märgistatud kala taaspüügi teatesse tuleks kirja panna püütud kala liik, kuna samasuguste tähistega märgistatakse samas piirkonnas ka haugi, kelle taaspüükide kohta ootavad teadlased samuti tagasisidet. Oluline on üles kirjutada märgisel olev tekst ja number. Samuti on tähtsad kala püüdmise kuupäev ja viis.

Püügikoht tuleks teatada võimalikult täpselt geograafiliste koordinaatidega, mis on hõlpsasti leitavad maa-ameti geoportaalist http://geoportaal.maaamet.ee/. Lõpuks tuleks märgistatud kala mõõta ninast sabauimeotsani.

Märgistatud kala taaspüügist teatamise juurde tuleks veel lisada andmed teadaandja enda kohta ja see, kas tegu on kaluri või harrastuskalastajaga.

«Kõige parem on, kui taaspüügist teatatakse märgisele kirjutatud e-posti aadressil,» ütles Saks. «Siis saan kiiresti saata tagasiside selle kohta, mis selle kala kohta on teada. Näiteks kui kaugele on kala märgistamiskohast jõudnud ja kui pikk oli ta märgistamise ajal.»

Märgistatud kala võib tuua näiteks mereinstituudi Pärnu osakonda Vana-Sauga 28. Saks lisas, et kuna teadlased märgistavad ka alamõõdulisi kalu, ei pea märgistatud kala taaspüügi tõestamiseks tingimata surmama.

«Märgisega ahvena püüdmisest teatamiseks võib teha pildi kalast koos märgisega,» pakkus Saks välja. «Kui kalast ja märgisest koos tehtud pildilt ei ole võimalik märgise numbrit välja lugeda, tuleks ka märgis eraldi üles pildistada. Kala pildistamise juures võiks tema kõrvale asetada mingi kindla suurusega eseme, mille järgi saaks selle looma pikkuse kohta aimu. Näiteks joonlaua, tikutoosi või mündi.»

Esimesed ahvenad märgistasid teadlased käimasolevas uuringus 19. aprillil Hiiumaal ja Matsalu lahel.

Nüüdseks on märgistatud üle 3000 kala. Pool neist Väinameres ja pool Pärnu lahes. Taaspüüke on tulnud juba mõlemast piirkonnast. Seni on pikima rände teinud ahven ujunud üle 60 kilomeetri.


Pealkiri: Rentnik tahab tasuta omandada Emajõe Suursoo looduskeskuse
Postitas: Janno kirjutas 08.04.19 11:39
Tartu zeitung kirjutab:

https://tartu.postimees.ee/6561908/rentnik-tahab-tasuta-omandada-emajoe-suursoo-looduskeskuse

Kavastust mõni kilomeeter eemale Kantsi kõrtsi varemetele rajatud Emajõe Suursoo looduskeskuse
uhkest hoonest pole seni õnnestunud elavalt kasutatavat inimese ja looduse kohtumiskohta teha,
maja ei ole huvilistele pidevalt avatud. Nüüd tahab sellele keskusele elu sisse puhuda Luunja vald,
soovides hoone ja selle ümbruse ka tasuta võõrandada.

Emajõe Suursoo looduskeskus kuulub riigimetsa majandamise keskusele (RMK),
mis 2016. aasta juulist loobus seal looduskeskuse pidamisest.
Mullu septembris andis RMK keskuse ja selle ümbruse viieks aastaks rendile Luunja valla sihtasutusele Luunja Jõesadam.

Suured võimalused

Läinud neljapäeval peetud istungil kiitis Luunja vallavolikogu heaks looduskeskuse, selle abihoone ja osa maa tasuta omandamise plaani.
«Keskus asub Luunja valla territooriumil ning see on hea asukoha ja suurte võimalustega koht,» põhjendas Luunja vallavanem Aare Anderson soovi.
«See on korralikult väljaehitatud paik Emajõe ääres, mida saab kasutada avalikes huvides. Selle eesmärgiga keskus ehitatigi.»

Kuigi keskus asub sisuliselt inimtühjas paigas, liigub seal palju rahvast.
Teisipäeva pärastlõunal istus jõe ääres kolm kalameest, lühikese ajaga sõitis keskusest mööda mitu paati.

«Sügisel oli parkla kalameeste autodest punnis, kõik ei mahtunud sinna äragi,»
lisas Luunja vallavolikogu esimees ja sihtasutuse Luunja Jõesadam juhatuse liige Rad¸ Sauk.
«Isegi aasta viimastel ja uue aasta esimestel päevadel käisid inimesed siin matkarajal.»

Nüüd tahabki vald rahva tuua ka keskuse hoonesse. Läinud sügisest on Luunja keskkooli õpilased seal käinud kord nädalas avatud õppes.
Keskuses on kavas korraldada koolitusi, seminare, õppepäevi ja kultuuriüritusi ning osutada seal ka üritusteenuseid.
«Parklad, õpperajad ja slipp peavad jääma kasutamiseks kõigile,» toonitas vallavanem.

2017. aastal avaldas RMK keskuse rendikuulutuse, kus oli kirjas, et rentnikul tuleb arvestada 8000 – 10 000-eurose haldus- ja hoolduskuluga aastas.
Vald kavandab keskuse tegevuskulud katta omatuludest ja valla eelarvest. Lisaks saab taotleda toetusi.
«Tunneme, et oleme piisavalt võimekad siin toimetama ja keskust elavdama, et see ei läheks avalikust kasutusest välja,» ütles Aare Anderson.

Luunja jõesadamal on esimene tööplaan tehtud.
«Hoone on korralik. Aga selleni pääsemiseks vajaliku silla palgid on mädanenud, kuuldavasti on see juba teine sild, mis ära mädaneb,»
ütles Rad¸ Sauk. «Selle asemele peaks raudsilla tegema.»

Uuendamist vajab suur terrass, tarvis on parklat suurendada ning õue lisada lampe ja pinke.
«Need tööd võtavad palju raha, rentnikuna on jama nii suuri investeeringuid siin teha,
sellepärast tahamegi keskust valla omaks saada,» sõnas Rad¸ Sauk.

Tasuta võõrandamise protsess on alanud. «Tegime tasuta omandamise ettepaneku koos rentimisega,» selgitas vallavanem.
«Kõigepealt on tarvis teha maatoimingud. Osa maast saab meile, osa, sh matkarada, jääb riigile.
RMK-lt oleme saanud head tagasisidet. Lõppotsuse teeb valitsus.»

RMK-le ei ole Luunja vallalt Emajõe Suursoo looduskeskuse tasuta võõrandamise taotlust laekunud,
sellepärast ei ole RMK juhatus saanud seisukohta võtta, teatas kolmapäeval RMK kinnisvaraosakonna juhataja Andrus Lauren.

Kuulus koht

Aegu tagasi oli looduskeskuse asemel Emajõe ääres laevatee valvamiseks ja tollimaksu kogumiseks linnus,
mis hävis 16. sajandi lõpus Liivi sõja ajal. 18. sajandil kerkis linnuse asemele Eesti väidetavalt ainus jõekõrts.
Kantsi kõrts elas üle teise maailmasõja, lagunema hakkas maakivihoone pärast 1970. aastat.

Kantsi kõrtsi varemetel valmis Emajõe Suursoo looduskeskuse 506-ruutmeetrine hoone 2004. aasta septembris.
Keskuse rajamiseks kulus toona 18 miljonit krooni ehk ligi 1,2 miljonit eurot.
Alguses haldas looduskeskust keskkonnaamet, 2009. aastast on see RMK valduses.

Kellele tasuta?

Kas kõik soovijad võivad riigi vara, näiteks Emajõe Suursoo looduskeskuse tasuta omandada?
Vastab keskkonnaministeeriumi riigivaraosakonna jurist Glen Roosaar
Riigivara on võimalik tasuta omandada seaduses sätestatud juhtumitel. Sealhulgas võib riigivara tasuta võõrandada,
kui vara on vajalik kohaliku omavalitsuse üksusele tema seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.
Võõrandamisel peavad olema täidetud tingimused. Tegemist peab olema juhtumiga, kus riigivara tasuta võõrandamine
on seaduse kohaselt lubatud ja põhjendatud; vara pole riigile vajalik tema ülesannete täitmiseks;
omandaja kannab omandamise kulud ja vabariigi valitsus annab tasuta otsustuskorras võõrandamiseks nõusoleku.
Et riigivara võõrandatakse tasuta ainult seaduses sätestatud juhtumitel ja seaduses sätestatud isikutele,
toimub võõrandamine otsustuskorras (konkreetsele isikule), avalikku enampakkumist ei korraldata.
Vastav taotlus tuleb esitada keskkonnaministeeriumile või vara suhtes volitatud asutusele, kõnealusel juhul RMK-le.
Eeltoimingud teeb RMK, võõrandamise otsustab keskkonnaminister ja võõrandamiseks on vajalik vabariigi valitsuse nõusolek.


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: Urmas Osula kirjutas 08.07.19 16:01
https://majandus24.postimees.ee/6725202/eesti-esirikas-asub-ehitama-uudset-puidutehast

Midagi tselluloositehase vastastele.


Pealkiri: Röövpüüdja on ka inimene
Postitas: Janno kirjutas 06.11.19 12:27
Ruitlane on huvitava vinkliga välja tulnud. ainet mõtisklusteks.
http://www.kohalik.info/arvamus/roovpuudja-on-ka-inimene/

Röövpüüdja on ka inimene

Autor Olavi Ruitlane.
5. november 2019

Lõheliste kudeaeg kestab ja västrapoisid passivad ahingutega jõgede ääres. Teised poisid, inspektorid ja vabatahtlikud kudevalvajad passivad esimesi. Vahel joppab ühtedel – leiavad rahuliku hetke, et paar kala ära torgata, vahepeal joppab kaladel ja mõni kuderahu rikkuja saab trahvi maksta. Kui tal on midagi maksta, inimesel, kes toitub kudema hakkava või kudenud kala kõlbmatust lihast, ei pruugi hinge taga midagi ollagi? Samas näitab elu, et nälg pole see esimene asi, mis jõe äärde ajab, ja kaldaid pidi roidab paraku ka marjakalade pealt teenivaid tüüpe. Õigel ajal õiges kohas olles ja valet asja ajades võib korraks lihtinimese kohta päris kenasti teenida.

Avalik arvamus on keskkonnahoidlik, üldsus ei mõista röövpüüdjat, aga et probleemiga edukalt võidelda, tuleks. Paraku ei mõista ka röövpüüdja ennast, kuigi ta võiks.

Asi algab sellest, et meis on alles inimliigi säilimiseks vajalikud instinktid, need pole kuhugi kadunud ega kaogi. Ehk et me oleme siiamaani kütid ja korilased ja et meil on jätkuvalt vaja endid toita, katta, meil on vaja paljuneda ja oma järeltulevate põlvede eest hoolitseda. Ainult, et inimeste majanduslik, hariduslik ja muu selline ebavõrdsus tagab neile erinevad  võimalikud jahipiirkonnad ja saagid. Seega, kui ühtedel on võimalik parvlaeva või mõne muu tehingu juures kuuekohalist altkäemaksu võtta ja teisele on jõukohane öö jooksul neli või viis lõhet lüüa, on erinevate jõuvahekordade juures põhimõtteliselt tegemist ühe ja sama asjaga. Mõlemad ajavad läbi vale enda ja oma leibkonna suhtes kõige õigemat asja. Me elame kapitalismis, me konkureerime kõiges ja kõigega ja instinktide tasemel pole meil bioloogilist õigust meile avanenud konkurentsieelis kasutamata jätta.

Nii et pole vahet, kas me võitleme korruptsiooni või  röövpüügiga, me võitleme mõlemal juhul inimestega, kellel on endi seisukohast õigus ja see teeb selle võitluse keeruliseks.

Tõeline korrumptant ei lähe ahinguga jõe äärde saagi olematu kasuteguri tõttu. Ta on ratsionalist. Lihtne külamees, kellel kalast kubisev jõgi jahipidamiseinstinkti üle pea lööb, annab endale kusjuures täpselt sama õigustuse: „No lõin kaks kala toidulauale, olematu kahju, kes sellest vaesemaks jäi?“ Sa võid temaga vaielda, aga ta jääbki korrutama: „Ma lõin kaks kala, vaata, mida nemad teevad – kaks milli siit, kaks sealt.“ Ja tal on jälle õigus. Aga kui küsida ta käest, kui palju tal neid kahte purulahjat, praktiliselt söömiskõlbmatut  kala tegelikult vaja oli, jääb ta tõenäoliselt vastuse võlgu. Ta ei tea oma instinktidest midagi, näljas pole ta ka, jõe äärde tuli sõiduautoga, sellel on talverehvid all ja kindlustused-ülevaatused makstud.

Mida teha? Et aktsepteeritav looduskäitumine jõuaks ka rohujuuretasandile, tuleks alustada kõigepealt ülaltpoolt asjade korrastamisega, praegune olukord on pehmelt öeldes silmakirjalik, kuna sügiseti on kudema siirduva meriforelli ja lõhe, kaasa arvatud marjakala püük merest nakkevõrkudega seadusega lubatud.

Teiseks – mis signaali annab inimestele kalastuskaartidega kindlatele jõgedele tähtajaliste lõhe- ja meriforellipüügilubade välja andmine? Et raha eest, ametlikult võib endale lagastamist lubada, kala püüda, kudepesadel tallata? See on normaalse looduskäitumise seadustatud paroodia ja kui ma end röövpüüdja nahka paneksin, oleks see üks minu teguviisi esimestest õigustustest.

Kolmandaks. Lindude pesitsusaegadel on nii paljudes kohtades kehtestatud liikumispiirangud, miks ei rakendata seda kudeajal forelli- ja lõhejõgedel? Täielik viibimiskeeld. Praegu passivad ontlikud onklid jõgede ääres, västrad-kongitsad põues, jälgivad kalu, ootavad rahulikult, millal õhk puhtaks läheb, et oma tegemised ära teha. Miks seda nende jaoks nii lihtsaks teha?


Pealkiri: Re: Huvitavad ajaleheartiklid
Postitas: puhh kirjutas 13.11.19 10:15
Kudepesadel ei tohi ka lubadega trampida. Minu teada on vette minek osades kohtades kogunsiti keelatud. Vähemalt vanasti Jägalal näiteks.
Aga mis puutub ornitoloogidesse, siis see on oluliselt tugevam organisatsioon olnud. Ja juba aegade hämarusest. Tänaseni suudavad väga kiiresti mingi kaitsevöönd tekitada kui looduskaitselise pesitseja avastavad.© 2005-2013 Emajõe Nupuklubi