Emajõe Nupuklubi

Nupuklubi => Üritused => Teema algatas: saareke kirjutas 28.10.10 17:09Pealkiri: 05.11. toimub Valgamaal seminar kalastusklubidele
Postitas: saareke kirjutas 28.10.10 17:09
5. novembril algusega kell 11.00 toimub Valgamaal Greete motellis kahepäevane seminar harrastuskalastajaid koondavatele ühendustele. Arutletakse kalastusklubide rolli üle tänapäeva ühiskonnas ning koostöövõimalusi nii riiklike kui ka teadusinstitutsioonidega. Märksõnadeks on koostöö ja ühistegevus. Päevakavas on mitmed ettekanded ja aruteluringid. 

2009. aastal võeti vastu harrastuskalastuse arengukava aastateks 2010-2013 (perspektiiviga kuni 2018), mis annab suuna kõigile harrastuskalastuse valdkonnas tegutsevatele institutsioonidele. Seatud eesmärkidest võime lugeda, et lisaks mitmetele tegevustele soovitakse arendada ühistegevust, suurendada kalastajate kaasamist otsustusprotsessidesse ning et senisest enam toimuks üksikkalastajate koondumine huvigruppidesse – kõike seda, millega tegutsevad organisatsioonid igapäevaselt kokku puutuvad. Kuidas aga protsess laiemalt käivitub, sõltub kindlasti praeguste organisatsioonide eeskujust. Samuti ka sellest, kuivõrd nende tegevust ühiskonnas vajatakse ja väärtustatakse.

Seminaril soovitaksegi selgust missugused vastastikkused ootused ja võimalused on riigi ja harrastuskalastuse valdkonna kolmanda sektori vahel ning kas ja kuidas oleks organisatsioonidevahelise koostöö kaudu võimalik seda valdkonda edendada. Ettekannetega esinevad Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna, Keskkonnainspektsiooni, Keskkonnaameti, teadlaste ning harrastuskalastajate organisatsioonide esindajad.

Kutsed osalemiseks on saadetud mitmetele organisatsioonidele ning paljud neist on lubanud ka seminaril osaleda. Paraku puudub ühtne andmebaas kalastajaid ühendavate organisatsioonide kohta, mistõttu ei ole võimalik kõigile huvilistele osalemiskutset saata. Siinkohal pöördumegi üleskutsega kõigi osalemisest huvitatud klubide poole – andke endast märku!

Ühendust võib võtta e-posti aadressil: lekk@kalastusinfo.ee või telefonil 5218589 Tingimuseks on, et esindatakse  registreeritud ja tegutsevat harrastuskalastusega tegelevat organisatsiooni.

Seminari korraldab MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Lea Saar
MTÜ Lõuna-Eesti Kalastajate Klubi juhatuse esimees


Pealkiri: Re: 05.11. toimub Valgamaal seminar kalastusklubidele
Postitas: saareke kirjutas 23.11.10 10:26
Seminari materjalidega on võimalik tutvuda siin: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/kasulikku/harrastuskalapyygi-noukoda.php


Pealkiri: Re: 05.11. toimub Valgamaal seminar kalastusklubidele
Postitas: saareke kirjutas 21.03.11 16:52
Tere taas!

Vahepeal toimus ka teine kalastusklubide seminar, selle kohta leiab kogu informatsiooni siit: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/kalastusklubide-ii-yldkoosoleku-kokkuvote-412.php© 2005-2013 Emajõe Nupuklubi