Esileht arrow Kalamehetarkus arrow Väikelaevad arrow COLREG 1972
 
 
Navigatsioon
Esileht
Kalamehetarkus
Väikelaevad
Galerii
Foorum
Jututuba
Sõnastik
Kaardid
Lingid
Tere Külaline.
Kasutajanimi:

Salasõna:

Jäta meelde

Unustasid salasõna?
Registreeru
COLREG 1972 Trüki E-mail
neljapäev, 15 detsember 2005
COLREG 1972

Siin on kokkuvõtlik "Rahvusvahelise laevakokkupõrgete vältimise eeskiri", mida peaks teadma iga väikelaevnik. Täielik eeskirja teksti tõlge on saadaval Riigiteatajas. Artiklis on kasutatud Alar Raabe materjale.

Osa A -- üldist

Reegel 01 -- järgnevaid reegleid rakendatakse merel ja sellega ühendatud vetel

Reegel 02 -- miski ei vabasta laeva vastutavat isikut vastutusest kui ei täideta reegleid või eiratakse ettevaaatuabinõusid

Reegel 03 -- terminite määratlused

Osa B -- juhtimise ja purjetamise reeglid

Reegel 04 -- järgnevaid reegleid rakendatakse kõikides nähtavustingimustes

Reegel 05 -- vaatlus - iga laev peab pidevalt tegema visuaalset ja akustilist vaatlust

Reegel 06 -- ohutu kiirus - iga laev peab liikuma kiirusega, mis võimaldab vältida kokkupõrget teiste alustega, ohutu kiirus sõltub ilmastikutingimustest, navigeerimisohtudest ja aluse sõiduomadustest

Reegel 07 -- kokkupõrkeoht - iga laev peab rakendama kõiki võimalikke vahendeid kokkupõrkeohu kindlakstegemiseks ning vähimagi kahtluse korral tuleb lugeda, et selline oht on olemas
Image
Image

Reegel 08 -- kokkupõrke vältimine - kokkupõrke vältimiseks sooritatud toimingud peavad olema kindlakäelised, õigeaegsed ja üheselt arusaadavad

Reegel 09 -- kitsused ja kanalid - kitsusel sõitev laev peab hoiduma parema pardaga võimalikult kitsuse ääre poole, alla 20m alused ei tohi takistada suuremate laevad liiklust
Image
Image
Image

Reegel 10 -- liikluseraldusskeemid - olulised kitsendused laevade liiklusvoogudele, liiklusvood tuleb ületada võimalikult risti liiklusega

Reegel 11 -- järgnevaid reegleid rakendatakse teineteisele nähtavate aluste korral

Reegel 12 -- purjelaevad

 • kui purjelaevad liguvad erinevatel halssidel, siis peab vasakul halsil liikuv laev andma teed
 • kui mõlemad purjelaevad liiguvad samal halsil, siis peab pealtuulelaev andma teed
 • kui ei ole võimalik näha, millisel halsil sõidetakse, siis peab andma teed

Image Image Image

Reegel 13 -- möödasõit - möödasõitev laev peab andma möödasõidetavale teed ja hoidma möödasõidetava laeva kursilt kõrvale
Image

Reegel 14 -- vastaskursid - kui kaks laeva lähenevad teineteisele vastaskurssidel, siis peavad mõlemad laevad muutma kurssi paremale
Image

Reegel 15 -- kursside lõikumine - kui kahe laeva kursid lõikuvad nii, et tekib kokkupõrkeoht, siis peab laev, mis näeb teist laeva oma paremast pardast andma teed
Image

Reegel 16 -- teedandva (teeõiguseta) aluse tegutsemine - iga laev, mis peab teed andma, peab seda tegema võimalikult varakult ja mõistetavalt

Reegel 17 -- aluse, millele teed antakse (teeõigusega aluse)tegutsemine - alus peab säilitama oma kursi ja kiiruse, kuid juhul, kui ta on veendunud, et talle teed ei anta, on ta kohustatud ise teed andma
Image

Reegel 18 -- aluste vastastikused kohustused v.a. reeglites 9, 10 ja 13 nõutud juhtudel:

 • mootorlaev annab teed: juhitamatule-, piiratud manööverdusvõimega-, kala püüdvale ja purjealusele
 • purjelaev annab teed: juhitamatule-, piiratud manööverdusvõimega- ja kala püüdvale alusele
 • kala püüdev laeb annab võimaluse korral teed: juhitamatule- ja piiratud manööverdusvõimega alusele
 • kõik alused v.a. juhitamatud ja piiratud manööverdusvõimega alused annavad võimaluse korral teed süvisega piiratud alusele

Reegel 19 -- aluste käitumine piiratud nähtavuse korral - piiratud nähtavuse korral tuleb valida ohutu sõidukiirus

Osa C -- tuled ja märgid (kujud)

Reegel 20 -- rakendamine - järgnevad reeglid kehtivad iga ilmaga

 • tuledesse puutuvad reeglid kehtivad päikeseloojangust päikesetõusuni ja piiratud nähtavuse korral
 • kujudesse puutuvad reeglid kehtivad päeval

Reegel 21 -- tulede määratlused
Image

Reegel 22 -- tulede nähtavus

Reegel 23 -- käigus olev mootoralus
Image

Reegel 24 -- pukseerimine ja tõukamine pukseeriva aluse topis (1) ja ahtritule kohal (2) pukseeriva aluse topis kui pukseeri pikkus >200m (3)
Image(1)Image(2)Image(3)
Image

Reegel 25 -- käigus olevad purjealused ja aerupaadid, tähistus:
Image
Image
purjealus mootori töötades
Image
Image

Reegel 26 -- kalapüügialused

 • traaliga kalapüügialus
  Image
 • traalita kalapüügialus
  Image
 • pika püünise (> 150m) suunas
  Image

Image

Reegel 27 -- juhitamatud või piiratud manööverdamisvõimega alused

 • juhitamatu alus
  Image
 • piiratud manööverdamisvõimega alus
  Image
 • süvendav alus takistuse suunas (1) ja vaba läbipääsu suunas (2)
  Image(1) Image(2)
 • sukeldumistöid teostav alus
  Image
 • demineerimist teostav alus (lähemale kui 1000m on ohtlik minna)
  Image

Reegel 28 -- süvisega piiratud alused
Image

Reegel 29 -- lootsialuskohuseid täitva lootsialuse topis
Image

Reegel 30 -- ankrus ja madalikul olevad alused
ankrus oleva aluse vööris(1) ja ahtris (madalamal) (2)
Image(1)Image(2)
madalikul oleval alusel lisaks veel
Image

Reegel 31 -- vesilennukid - kui vesilennukil on praktiliselt võimatu kanda reeglitekohast valgustust, siis peab ta kandma valgustust, mis on võimalikult samane reeglite kohasele valgustusele.

Osa D -- heli- ja valgussignaalid

Reegel 32 -- määratlused

 • lühike heli -- ~1 sek
 • pikk heli -- ~4-6 sek

Reegel 33 -- helisignaalide seadmed
12m ja pikemad alused peavad omama vilet ja kella100m ja pikemad alused peavad lisaks omama gongi (ei tohi sarnaneda kõlalt kellale)

Reegel 34 -- manööverdamis- ja hoiatussignaalid

 • Image -- "muudan kurssi tüürpoordi"
 • Image -- "muudan kurssi pakpoordi"
 • Image -- "masinad töötavad tagasikäigul"
 • helisignaale võib dubleerida valgussignaalidega
   kitsas kanalis või faarvaatris:
   • Image -- "soovin mööduda tüürpoordist"
   • Image -- "soovin mööduda pakpoordist"
   • Image -- "olen nõus, mööduge"
   • Image -- "tähelepanu"
   • Image -- "ettevaatust"

   Reegel 35 -- helisignaalid piiratud nähtavuse korral

   • Image -- käigus olev liikuv mootoralus
   • Image -- käigus olev seisev mootoralus
   • Image -- juhitamatu-, piiratud manööverdamisvõimega-, oma süvisega piiratud- ja purjealus
   • Image -- pukseeritav alus
   • Image või Image -- ankrus olev alus
   • Image -- ankrus olev alus pikkusega >100m
   • Image -- madalikul olev alus
   • Image -- kohuseid täitev lootsialus

    Reegel 36 -- tähelepanusignaalid - kui on tarvis äratada teise aluse tähelepanu, siis võib selleks kasutada kõiki käepäraseid abivahendeid, mis ei tohi tekitada vääriti mõistmist. Soovitav on näiteks suunata prozhektori tule vihk ohu suunas vms

    Reegel 37 -- hädasignaalid (kirjeldatud lisas 4)

    Osa E -- erandid

    Reegel 38 -- erandid

    Lisad
    Lisa 1 -- tulede ja märkide paigutus ja tehnilised omadused

    • max(6m, aluse laius) < esimese topitule kõrgus tekist < 12m
    • teise topitule kõrgus > esimese topitule kõrgus + 4,5m
    • topitulede vahekaugus peab tagama nende eristamise 1000m kauguselt merepinnalt
    • 12m - 20m pikkusega mootoraluse topitule kõrgus reelingust > 2,5m
    • 1m pardatuledest < alla 12m pikkuse mootoraluse topitule kõrgus reelingust < 2,5m
    • üks pukseeriva aluse tuledest peab olema topitule kohal
    • mootoraluse pardatulede kõrgus tekist < 3/4 esimese topitule kõrgusest
    • all 20m pikkusega mootoraluse kombineeritud pardatulede kõrgus + 1m < topitule kõrgus

    20m pikkusel alusel:

    • üksteise kohal olevate tulede vahekaugus > 2m
    • üksteise kohal olevate tulede alumise tule kõrgus tekist > 4m

    alla 20m pikkusel alusel:

    • üksteise kohal olevate tulede vahekaugus > 1m
    • üksteise kohal olevate tulede alumise tule kõrgus reelingust > 2m

    • alusel pikkusega üle 50m vööri ankrutule kõrgus > 6m tekist
    • vööri ankrutule kõrgus > ahtri ankrutule kõrgus - 4,5m
    • 1/2 aluse pikkus < mootoraluse topitulede vaheline kaugus < 100m
    • esimese topitule kaugus vöörist < 1/4 aluse pikkus
    • üle 20m pikkuse mootoraluse pardatuled ei või asetseda eespool esimest topituld
    • kõrvaleviidud tulede kaugus keskmest > 2m
    • püünise suunda näitava tule kaugus kalapüügituledest < 6m

     • märgid (kujundid) on mustad
     • kera diameeter > 0,6m
     • koonuse diameeter > 0,6m
     • koonuse kõrgus = koonuse diameeter
     • silindri diameeter > 0,6m
     • silindri kõrgus = 2 X silindri diameeter
     • romb koosneb kahest koonusest
     • märkide vahekaugus > 1,5m
     • alla 20m pikkustel mootoralustel võib märkide suurus ja nendevaheline kaugus olla proportsionaalselt väiksem

     pardatulede sektor peab ulatuma 22,5° tahapoole traaversit

     Lisa 2 -- lisasignaalid kalapüügialustele, mis püüavad kala üksteise läheduses

     • püüniste sisselaskmine
      Image
     • püüniste väljatõmbamine
      Image
     • püüniste kinnijäämisel
      Image
     • paaristraalimisel peab valgustama prozektoriga paarilistseinnoodaga püüdmisel
      Image

     Lisa 3 -- helisignalisatsiooniseadmete tehnilised omadused

     laevavile sagedus:
     • üle 200m pikkadele alustele -- 70-200Hz
     • 75m kuni 200m pikkadele alustele -- 130-350Hz
     • alla 75m pikkadele alustele -- 250-700Hz
     laevakella läbimõõt:
     • üle 20m pikkadele alustele > 300mm
     • alla 20m ja üle 12m pikkadele alustele > 200mm

      Lisa 4 -- hädasignaalid

      • kahuripaugud või plahvatused vaheaegadega ~1min
      • pidev heli udusignaalide aparaadist
      • punaseid tähti väljapaiskavad raketid või granaadid mida tulistatakse üksikult väikeste ajavahemike järel
      • raadiotelegraafi või muu signaliseerimisvahendiga signaliseeritud grupp (SOS)
       Image
      • raadiotelefoni signaal -- sõna "MAYDAY"
      • rahvusvahelise lipusignaalkoodi hädasignaal (NC - November+Charlie)
       Image
      • ruudukujuline lipp ja kera
       Image
      • leegid alusel
      • punane säratuli või langevarjurakettoraanz suitsusignaal
      • aeglaselt külgedele väljasirutatud käte tõstmine ja langetamine
      • raadiotelegraafi hädasignaal
      • raadiotelefoni hädasignaal
      • avariiraadiopoide signaalid
      • päästevahendite radarivastajate signaalid
      • oranzivärvilise kanga tükk millel on must ruut, ring või muu õhust äratuntav sümbol
      • värviline laik veepinnal
Viimati uuendatud ( neljapäev, 01 juuli 2010 )
 
< Eelmine   Järgmine >
Foorum